Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-07-2014

Zamość - zawiadomienie o kolejnych przestępstwach funkcjonariuszki prokuratury Małgorzaty Fundali-Piechnik - z cyklu jak Państwo niszczy rolnika

Sprawę dręczonego zamojskiego rolnika od trzech lat przez niekompetentną funkcjonariuszkę opisywaliśmy  już wielokrotnie.

Zamość - wniosek o skierowanie na badania psychiatryczne funkcjonariuszki Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Fundali-Piechnik
ZAMOŚĆ Czy Wójt Gminy Ryszard Gliwiński został skorumpowany przez Piotra Łachno ze stowarzyszenia Abrakadabra ?
Zamość – dowody schizofreni funkcjonariuszki Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu okraść i zniszczyć rolnika.
Zamość – niekompetencja czy stronniczość prokurator Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu zniszczyć rolnika. 
Sytuacja jest o tyle absurdalna, że już trzeci raz (postanowieniem z dnia 25.06.2014r Sąd Rejonowy w Zamościu II Wydział Karny w składzie SSR Beata Majewska) - Sąd odrzucił wniosek prokuratury o zabraniu rolnikowi zwierząt hodowlanych (17 sztuk bydła i konia) i kolejny trzeci raz ta sama prokurwatorka M. Fundali-Piechnik składa zażalenie w sprawie powołując się, że kolejna trzecia już opinia kolejnego biegłego sądowego tym razem Władysława Nowickiego który spisał aż 21 stron jest niepełna i nie zawiera szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania !!!
Tak naprawdę, to już bardziej szczegółowej opinii nie można napisać, a chodzi o to, że jest ona jak i poprzednie korzystna dla rolnika, potwierdza jego kompetencje i prawidłowe prowadzenie gospodarstwa, gdy tymczasem funkcjonariuszka, aby nie przyznać się do swej niekompetencji i błędów, chce mieć opinię biegłego który potwierdziłby jej schizofreniczno-paranoidalne  zarzuty.  W ogóle, jak można doświadczonemu inż. rolnikowi stawiać zarzuty, że działa na swoją szkodę, niszczy własne gospodarstwo poprzez okrutne traktowanie zwierząt , że nie zapewnia im paszy i wody czym doprowadza do ich padania - a przy okazji do zniszczenia samego siebie chociażby z tej przyczyny, że ma kredyty wzięte na rozwój gospodarstwa które musi przecież spłacić z zysków wypracowanych w swoim gospodarstwie. 

Biegły miał ocenić: czy przebywanie zwierząt w gospodarstwie zagraża ich życiu i zdrowiu, czy warunki chowu są odpowiednie ze wskazaniem przesłanek decydujących o przyjęciu, że opieka ta jest bądz nie jest prawidłowa.
Jak sędzia pisze:
W ocenie Sądu Rejonowego przedstawiona opinia jest jasna i wystarczająco szczegółowa. Nie zawiera w swej treści wewnętrznych sprzeczności . Biegły w niej zawarł odpowiedzi na zadane mu pytania. Opinia przedstawiona przez niego jest pełna. Wnioski w niej przedstawione są logiczne i zrozumiałe. W tych okolicznościach zdaniem Sądu nie ma obecnie podstaw do przyjęcia za Prokuratorem, że istnieje obawa popełnienia czynu zabronionego o który jest podejrzany i w konsekwencji zostanie zagrożone życie zwierząt.

Od tego postanowienia z datą 2.07.2014r  funkcjonariuszka  M. Fudali-Piechnik złożyła pełne wzajemnych sprzeczności swoje kolejne schizofreniczne zażalenie, w którym z jednej strony zarzuca biegłemu (wchodząc w kompetencje Sądu), że jego opinia jest niepełna i nie zawiera szczegółowych odpowiedzi na pytania, oraz stwierdza, że biegły nie odpowiedział się na wszystkie pytania Sądu - chociaż Sąd kilka razy w swym uzasadnieniu stanowczo stwierdził akurat odwrotnie. 
Funkcjonariuszka jednocześnie nie potrafi odpowiedzieć i uzasadnić niby na jakie pytania sądu biegły nie odpowiedział tylko kolejny raz metodą kopiuj-wklej stawia ogólne sformułowania z wyroku SA z Poznania które wcale nie dotyczą sprawy i tego przypadku. 
Jednocześnie zarzuca biegłemu, że skupił się na kwestiach które nie powinny być przedmiotem jego opinii (jakby się znała prowadzeniu gospodarstwa:-) , że wykracza poza zakres swojego opiniowania,  że wkroczył w kompetencje prokuratury i dokonał oceny przyczyn padnięcia bydła ( bynajmniej nie z zagłodzenia) czego nie zrobiła obowiązkowo z urzędu prokuratura - stąd takie durnowate zarzuty.
Nawet czepia się takich nieistotnych rzeczy jak to, że nie spisał numerów kolczyków zwierząt, za to dokonał dokonał analizy materiału dowodowego (czego nie była w stanie z uwagi na brak wiedzy dokonać funkcjonariuszka) wchodzą w jej kompetencje - słowem mamy w tym uzasadnieniu dowody jej paranoi, schizofrenii i urojeń - czyli ewidentnej niekompetencji w rozpatrzeniu obiektywnym sprawy rolnika.

Bardzo istotne w tej sprawie są zarzuty i fakty które podkreślił biegły, a które tak nie spodobały się funkcjonariuszce:

1/ Bezprecedensowe dręczenie rolnika  przez funkcjonariuszy prokuratury i policji spowodowała znaczne upośledzenie stanu jego zdrowia i jego rodziny, przymusowe działania organów władzy doprowadziły go do stanu bezsilności i depresji, co odbiło się też na kondycji zwierząt na których tak podobno bardzo zależy M. Fudali-Pechnik. Wiadomo, rolnik zamiast wyrzucać gnój, pilnować zwierząt i pola musiał stawiać się na policji i odpisywać na pierdoły tworzone przez funkcjonariuszkę.

2/ Takie długotrwałe działania prokuratury doprowadziły nie tylko rolnika do dużych strat finansowych, ale naraziły też Skarb Państwa - a więc nas wszystkich na spore koszty np. trzeba było zapłacić za trzy opinie biegłych, za niepotrzebny czas stracony przez sędziów i urzędników państwowych - A TO JEST JUŻ PRZESTĘPSTWEM ! ! !

W tej sytuacji rolnik został zmuszony do zawiadomienia władz zwierzchnich o przestępstwach i szkodach popełnionych przez funkcjonariuszkę Małgorzatę Fudali-Piechnik.
cdn.    

Więcej o tej bulwersującej sprawie:
Zamość - kolejny odcinek dręczenia rolnika przez niekompetentną funkcjonariuszkę Małgorzatę Fundali-Piechnik
Zamość - wniosek o skierowanie na badania psychiatryczne funkcjonariuszki Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Fundali-Piechnik
ZAMOŚĆ Czy Wójt Gminy Ryszard Gliwiński został skorumpowany przez Piotra Łachno ze stowarzyszenia Abrakadabra ?
Zamość – dowody schizofreni funkcjonariuszki Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu okraść i zniszczyć rolnika.
Zamość – niekompetencja czy stronniczość prokurator Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu zniszczyć rolnika. 

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Karol
06-07-2014 / 15:15
Strach pomyśleć co może taka idiotka mająca za sobą immunitet,uczynić złego.Szkody przez nią wyrządzone rolnikowi są już obecnie nie do naprawienia. Jak można w takim stylu kogoś zniszczyć to ta historia jest tego przykładem. Mściwość prokuratorki wynika chyba ,nie tylko z jej niekompetencji,ale z braku ,elementarnej wiedzy na temat chowu bydła .Nie potrafi przyznać się do błędów ,przez siebie popełnionych w trakcie postępowania i procesu sądowego/po raz trzeci ,chce obalić postanowienia niezawisłego Sądu/. Dlaczego to toleruje wyższa instancja/SO w Zamościu/?.Pozostaje to chyba odczytać jako układ zamknięty/samych swoich/. Czy i tym razem Sąd Okręgowy przyzna rację tej paranoiczce,narażającej wszystkich na niepotrzebne turbulencje emocjonalne i finansowe?.