Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-07-2014

Zamość - zawiadomienie o kolejnych przestępstwach funkcjonariuszki prokuratury Małgorzaty Fundali-Piechnik - z cyklu jak Państwo niszczy rolnika

Sprawę dręczonego zamojskiego rolnika od trzech lat przez niekompetentną funkcjonariuszkę opisywaliśmy  już wielokrotnie.

Zamość - wniosek o skierowanie na badania psychiatryczne funkcjonariuszki Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Fundali-Piechnik
ZAMOŚĆ Czy Wójt Gminy Ryszard Gliwiński został skorumpowany przez Piotra Łachno ze stowarzyszenia Abrakadabra ?
Zamość – dowody schizofreni funkcjonariuszki Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu okraść i zniszczyć rolnika.
Zamość – niekompetencja czy stronniczość prokurator Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu zniszczyć rolnika. 
Sytuacja jest o tyle absurdalna, że już trzeci raz (postanowieniem z dnia 25.06.2014r Sąd Rejonowy w Zamościu II Wydział Karny w składzie SSR Beata Majewska) - Sąd odrzucił wniosek prokuratury o zabraniu rolnikowi zwierząt hodowlanych (17 sztuk bydła i konia) i kolejny trzeci raz ta sama prokurwatorka M. Fundali-Piechnik składa zażalenie w sprawie powołując się, że kolejna trzecia już opinia kolejnego biegłego sądowego tym razem Władysława Nowickiego który spisał aż 21 stron jest niepełna i nie zawiera szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania !!!
Tak naprawdę, to już bardziej szczegółowej opinii nie można napisać, a chodzi o to, że jest ona jak i poprzednie korzystna dla rolnika, potwierdza jego kompetencje i prawidłowe prowadzenie gospodarstwa, gdy tymczasem funkcjonariuszka, aby nie przyznać się do swej niekompetencji i błędów, chce mieć opinię biegłego który potwierdziłby jej schizofreniczno-paranoidalne  zarzuty.  W ogóle, jak można doświadczonemu inż. rolnikowi stawiać zarzuty, że działa na swoją szkodę, niszczy własne gospodarstwo poprzez okrutne traktowanie zwierząt , że nie zapewnia im paszy i wody czym doprowadza do ich padania - a przy okazji do zniszczenia samego siebie chociażby z tej przyczyny, że ma kredyty wzięte na rozwój gospodarstwa które musi przecież spłacić z zysków wypracowanych w swoim gospodarstwie. 

Biegły miał ocenić: czy przebywanie zwierząt w gospodarstwie zagraża ich życiu i zdrowiu, czy warunki chowu są odpowiednie ze wskazaniem przesłanek decydujących o przyjęciu, że opieka ta jest bądz nie jest prawidłowa.
Jak sędzia pisze:
W ocenie Sądu Rejonowego przedstawiona opinia jest jasna i wystarczająco szczegółowa. Nie zawiera w swej treści wewnętrznych sprzeczności . Biegły w niej zawarł odpowiedzi na zadane mu pytania. Opinia przedstawiona przez niego jest pełna. Wnioski w niej przedstawione są logiczne i zrozumiałe. W tych okolicznościach zdaniem Sądu nie ma obecnie podstaw do przyjęcia za Prokuratorem, że istnieje obawa popełnienia czynu zabronionego o który jest podejrzany i w konsekwencji zostanie zagrożone życie zwierząt.

Od tego postanowienia z datą 2.07.2014r  funkcjonariuszka  M. Fudali-Piechnik złożyła pełne wzajemnych sprzeczności swoje kolejne schizofreniczne zażalenie, w którym z jednej strony zarzuca biegłemu (wchodząc w kompetencje Sądu), że jego opinia jest niepełna i nie zawiera szczegółowych odpowiedzi na pytania, oraz stwierdza, że biegły nie odpowiedział się na wszystkie pytania Sądu - chociaż Sąd kilka razy w swym uzasadnieniu stanowczo stwierdził akurat odwrotnie. 
Funkcjonariuszka jednocześnie nie potrafi odpowiedzieć i uzasadnić niby na jakie pytania sądu biegły nie odpowiedział tylko kolejny raz metodą kopiuj-wklej stawia ogólne sformułowania z wyroku SA z Poznania które wcale nie dotyczą sprawy i tego przypadku. 
Jednocześnie zarzuca biegłemu, że skupił się na kwestiach które nie powinny być przedmiotem jego opinii (jakby się znała prowadzeniu gospodarstwa:-) , że wykracza poza zakres swojego opiniowania,  że wkroczył w kompetencje prokuratury i dokonał oceny przyczyn padnięcia bydła ( bynajmniej nie z zagłodzenia) czego nie zrobiła obowiązkowo z urzędu prokuratura - stąd takie durnowate zarzuty.
Nawet czepia się takich nieistotnych rzeczy jak to, że nie spisał numerów kolczyków zwierząt, za to dokonał dokonał analizy materiału dowodowego (czego nie była w stanie z uwagi na brak wiedzy dokonać funkcjonariuszka) wchodzą w jej kompetencje - słowem mamy w tym uzasadnieniu dowody jej paranoi, schizofrenii i urojeń - czyli ewidentnej niekompetencji w rozpatrzeniu obiektywnym sprawy rolnika.

Bardzo istotne w tej sprawie są zarzuty i fakty które podkreślił biegły, a które tak nie spodobały się funkcjonariuszce:

1/ Bezprecedensowe dręczenie rolnika  przez funkcjonariuszy prokuratury i policji spowodowała znaczne upośledzenie stanu jego zdrowia i jego rodziny, przymusowe działania organów władzy doprowadziły go do stanu bezsilności i depresji, co odbiło się też na kondycji zwierząt na których tak podobno bardzo zależy M. Fudali-Pechnik. Wiadomo, rolnik zamiast wyrzucać gnój, pilnować zwierząt i pola musiał stawiać się na policji i odpisywać na pierdoły tworzone przez funkcjonariuszkę.

2/ Takie długotrwałe działania prokuratury doprowadziły nie tylko rolnika do dużych strat finansowych, ale naraziły też Skarb Państwa - a więc nas wszystkich na spore koszty np. trzeba było zapłacić za trzy opinie biegłych, za niepotrzebny czas stracony przez sędziów i urzędników państwowych - A TO JEST JUŻ PRZESTĘPSTWEM ! ! !

W tej sytuacji rolnik został zmuszony do zawiadomienia władz zwierzchnich o przestępstwach i szkodach popełnionych przez funkcjonariuszkę Małgorzatę Fudali-Piechnik.
cdn.    

Więcej o tej bulwersującej sprawie:
Zamość - kolejny odcinek dręczenia rolnika przez niekompetentną funkcjonariuszkę Małgorzatę Fundali-Piechnik
Zamość - wniosek o skierowanie na badania psychiatryczne funkcjonariuszki Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Fundali-Piechnik
ZAMOŚĆ Czy Wójt Gminy Ryszard Gliwiński został skorumpowany przez Piotra Łachno ze stowarzyszenia Abrakadabra ?
Zamość – dowody schizofreni funkcjonariuszki Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu okraść i zniszczyć rolnika.
Zamość – niekompetencja czy stronniczość prokurator Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu zniszczyć rolnika. 

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gosc
07-07-2014 / 20:55
Re Obama,wiadomo przeciez,ze sa wypoczeci,czym wyzsze pozycje piastuje,tym bardziej wypasieni.Wiec to,o czym Pan pisze,najprawdopodobniej jest jedynym ich fizycznym wysilkiem. Jedni pchaja sie do rzadowego koryta,a drudzy do innego koryta. U tych drugich,nic niewychodzi na swiatlo dzienne,no chyba,ze jak w tym przypadku z Ol..y. Jak dlugo kochanek zyl,tak dlugo kochanica siedzala cicho,o malo co,a zostalaby bis.....a.
~ziemia obiecana
07-07-2014 / 17:12
Sami widzicie, że kościół Rzymsko katolicki należy traktować jak zorganizowaną GRUpę P09lityczną. Wówczas należy odebrać przekazywane wszystkie środki i nie tylko P0 1989roku. 0czywiście wraz z odsetkami.
~K0M0R0WSKI
07-07-2014 / 13:00
"ŚWIĘTY I PRAWDOMÓWNY" KOŚCIÓŁ KATOLICKI : WIKIPEDIA: W 1993 roku Jan Paweł II publicznie wskazał na o. Maciela jako na "przewodnika, wzór dla młodych", wcześniej był trzykrotnie delegatem papieskim na synody biskupów, w 2002 roku osobiście witał papieża w Meksyku, a w 2004 roku papież pogratulował o. Macielowi z okazji 60-lecia święceń kapłańskich za jego "ogromną, hojną i owocną kapłańską posługę". W lutym 2009 roku rzecznik zakonu Paolo Scafaroni podał ponadto, że ksiądz Marcial Maciel utrzymywał regularne stosunki seksualne z pewną kobietą, która urodziła mu córkę. Miał też kilkoro dzieci z inną kobietą, które domagają się spadku. Rok po śmierci Maciela rzecznik Legionu Chrystusa podał, że Maciel spłodził co najmniej trójkę dzieci z dwiema kobietami. Według Alejandro Espinozy, autora książki El ilusionista, ksiądz Maciel uwodził też bogate, bogobojne kobiety dla ich pieniędzy. Jeden z synów ojca Maciela pozwał Legion Chrystusa o odszkodowanie za molestowanie przez własnego ojca (!!!) 1 maja 2010, po naradzie z udziałem papieża Benedykta XVI na temat skandalu pedofilii i seksualnego wykorzystywania seminarzystów przez Maciela, Watykan przyznał, że duchowny dopuścił się skandalu najcięższego i niemoralnego zachowania, licznych przestępstw i prowadził życie pozbawione skrupułów. W oświadczeniu czytamy też: Najcięższe i obiektywnie niemoralne zachowania ojca Maciela, potwierdzone przez niepodważalne świadectwa, jawią się niekiedy jako prawdziwe przestępstwa i ukazują życie, pozbawione skrupułów i autentycznych uczuć religijnych. Proceder seksualnego wykorzystywania dzieci (molestowanie seksualne ok. 30 małoletnich członków Legionu, w latach 1940-70) i seminarzystów przez Maciela trwał przez dziesięciolecia. Watykan nie reagował na skargi i zarzuty, kierowane przez ofiary kapłana. W swoim oświadczeniu Watykan przyznał, iż traktowane były one jak kalumnie. Przedostawanie się informacji o przestępstwach do opinii publicznej było utrudnione z uwagi na fakt, iż członkowie zgromadzenia zobowiązani byli do zachowania tajemnicy na temat tego, co się wewnątrz niego dzieje.. cyt wiadomosci.onet.pl/forum/papiez-spotkal-sie-z-ofiarami-pedofilii,0,1
~gosc
07-07-2014 / 10:44
Jednego z nich wyjawniono,ale tylko dla tego,ze wykorkowal,i koryto sie urwalo. Ja osobiscie mysle,ze kk to najbardziej zaklamana instytucja...No coz,beztroskie zycie w dobrobycie.Urabiaja poglady naiwnym,no i jest jak jest.Dobrze,ze to nie Sredniowiecze,bo by stosy odpalono.
~templariusz
06-07-2014 / 22:00
zastanawiam się czy dzieci spłodzone z przestępstwa i gwałtu w tle zdrady wiary i historii kościoła Rzymsko katolickiego mogą być normalni? Uczciwi, prawdziwi. Przecież prawdę ukrywali dziesiątkami lat. Czy wyrośli na najgroźniejszych bo ukrytych przestępców którzy są uśpieni w nich samych? Zastanawiam się czy aby nie należy podać nazwisk takich ludzi do publicznej wiadomości a ich samych zdiagnozować. Ich psychika może być zagrożeniem dla ludzkości. Tyle lat żyć w kłamstwie...
~0bama
06-07-2014 / 21:42
czarni mają duuużo dzieci. I to już ważnych P0lityków.
~100nka
06-07-2014 / 21:40
całe stulecia kościół uprawiał terror. Krzyżacy, Niemcy, Zakony nawet żywcem palili swoich templariuszy w 1307r. Obcych żywcem obdzierali ze skóry.Hitlerowcy na paskach mieli Got mit uns. Płacicie im więcej niż na wojsko do tego zboczeńcy przeniknęli do szkół więc z P0litykami umówili się na terror bezkarny we wspólnym bagnie. Usprawiedliwiają P0litykó przestępców. I dobrze Wam tak. Wołają na Was trzoda ;-)
~jerozolita
06-07-2014 / 20:18
nie narzekajcie. We Wrocławiu maja bezkarnych prezydentów P0d immunitetami. Nawet w kolekcji jest zabójca. P0licjanci, CBA, ABW, CBŚ, Adwokaci, sędziowie, prokuratorzy i ich rodziny od 1996r mataczyli uprawiając terror w sprawie zamordowanego Aleksandra Salomona. Modlili się z kard. Gulbinowiczem aby internet nie doszedł do trzody. www.youtube.com/watch?v=l6TMutAosRQ
~Marek
06-07-2014 / 16:06
Zastanawia mnie geneza diabolicznego uporu prokurator Fudali-Piechnik. Skąd u niej przekonanie o swojej nieomylności w sprawie hodowli zwierząt? Nie sądzę aby wiedzę na poziomie inżynierskim z hodowli zwierząt Fudala-Piechnik wyniosła z domu rodzinnego. Wnioskuję to stąd, że w programie studiów prawniczych nie ma zajęć z hodowli zwierząt ani innych zajęć z nauk przyrodniczych, stąd wszystko wskazuje na żenujący niski poziom wiedzy przyrodniczej pani prokurator, a stąd trudności ze zrozumieniem Fudali-Piechnik istoty treści opinii biegłego. Mam podejrzenia, że cała wiedza na temat pani prokurator sprowadza się do wiedzy wynikającej z lektury pism kolorowych. Przypuszczam, że z domu tej wiedzy też nie wyniosła, bo w jej staraniach w dobijaniu Bolesława Zybaly byłoby to po prostu widać. Wynieść zaś mogła przekonanie o swojej nieomylności. Także w zakresie wiedzy, która już nigdy nie będzie jej dostępna ze względów takich, że ona już wie. Wszystko. Zapewne jej mniemanie o swojej wszechmocy też znacząco góruje na rzeczywistością, która już po trzykroć słowami sądu w Zamościu powiedziała, że pani prokurator tkwi w błędzie. Prawdą jest w jej działaniach tylko to, że kompromituję urząd prokuratorski. Tak jakby kompromitacji tego urzędu było i tak mało. Wydaje się, że pani prokurator swoim uporem godnym lepszej sprawy usiłuje domknąć układ, aby pogrążyć inż. rolnika Boleslawa Zybałę. Jaka jest różnica między prokurator Małgorzatą Fudała-Piechnik, a inż. rolnikiem Bolesławem Zybałą? Mianowicie pan Zybała do wszystkiego, co w życiu osiągnął dochodził sam dzięki swojej wiedzy i pracy.Za swoje decyzje odpowiada sam. Swoimi pieniędzmi. Pani prokurator Fudała-Piechnik tak naprawde nie odpowiada za nic, a wiedzę jej i pracowitość zastępuje ośli upór. Ten tylko kompromituje środowisko prawnicze. I jeszcze jedno, inż. Boleslaw Zybała po przejściu na emeryturę będzie za swoją ciężką pracę pobierał kilkaset zł emerytury rolniczej. Pani prokurator mgr Małgorzta Fudała-Piechnik po przejściu w stan spoczynku będzie pobierała wysoką gażę. Taka jest spraweidliwość w RP.
~POSZKODOWANY
06-07-2014 / 15:51
Schizofrenia togowców to mało powiedziane, ci wszystkowiedzący bosscy osobnicy tworzą "zorganizowana grupę przestępczą" oparta na postkomunistycznych zasadach zależności w pracy - mierny, bierny ale wierny... żenada... Kiedy faktycznie w sądach zacznie funkcjonować prawo unijne a funkcjonariuszom odbierze się immunitet - licencje na bezkarne przestępstwa pod skrzydłami orła polskiego ? ! ?