Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-12-2013

UKRYWANIE FAKTU SĄDZENIA DWA RAZY TEJ SAMEJ SPRAWY BEZPRAWNYMI EGZEKUCJAMI ŁĄCZNIE Z ARESZTEM.

Szanowni Czytelnicy bulwersująca sprawa z powództwa GILLETTE , a obecnie PROCTER & GAMBLE przeciwko Sp,J. TECHDOM , a to zmuszania mnie jako przedsiębiorcę do działań bezprawnych z pominięciem obligatoryjnych faktur VAT jest już opisana na stronach AFER PRAWA w kilku artykułach, a przykładowo w jednym  z nich wraz z krótkim filmem ukazującym obrazowo tą sprawę popierając treść faktami. 

DWA WYROKI W JEDNEJ SPRAWIE WYDANE PRZEZ SĘDZIEGO W GLIWICACH LESZKA GUZA dotyczący Koncernu PROCTER & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE który skrzywdził firmę z Rybnika.

Były artykuły w prasie papierowej w kilku dziennikach , a między innymi w Rzeczpospolitej. Jest też opublikowane na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Zapytanie Poselskie pod numerem 2495 z listopada 2012 roku oraz Oświadczenie Senatorów RP z dnia 09 sierpnia 2013 roku, a sprawa nadal nie jest załatwiona. Dokumentów powołanych w wydanym wyroku jako dowody – brak.

W Zapytaniu Poselskim jest wyraźnie podane żądnie sprawdzenia czy w aktach sądowych znajdują się dokumenty, które są uznane przez sąd jako dowody – niestety takich dokumentów nadal nie ma , a one są powołane jako kluczowe do wydania drugiego wyroku w tej samej sprawie wcześniej już osądzonej.

W Oświadczeniu Senatorów jest wniosek do Prokuratora Generalnego z prośbą o zajęcie się sprawą od strony prawidłowości działań w sytuacji dwóch wyroków w tej samej sprawie oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich . Przypomniany jest fakt, że w polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego jest art. 379 jednoznacznie stwierdzający, że nie wolno sądzić dwa razy tej samej sprawy , gdyż wówczas takie postępowanie sądowe jest nie ważne .

W tym konkretnym przypadku dotyczącym małej jednostki gospodarczej TECHDOM z Rybnika i Koncernu PROCTER & GAMBLE wcześniej GILLETTE mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją.

W odpowiedzi Rzecznika na oświadczanie Senatorów są podane nieprawdziwe informacje, że sprawa jest załatwiona, że mnie jako pokrzywdzonej przesłano żądne kopie dowodów – tak w rzeczywistości nie jest – nie ma kluczowych dokumentów, które są powoływane w wyroku i przyjęte jako dowody.

Żadnych żądanych kserokopii dowodów dotąd mnie nie przesłano ani nawet nie okazano – w aktach sądowych tej sprawy takich dokumentów nie ma. Informuję , że posiadam kserokopie wszystkich tomów akt z zapewnieniem Przewodniczącego Wydziału i obecnego Prezesa Sądu Okręgowego z Gliwic Henryka Brzyżkiewicz, że to wszystkie akta jakie sąd posiada. W aktach tych dowodów , na których oparto uzasadnienie wyroku o sygn. X GC 236/04 - nie ma , a wyrok , w którym są nieistniejące dowody powołane -  jest.

Mimo moich dziesiątków wniosków o wyjawienie w oparciu o co wydano ten drugi wyrok , mimo interwencji Posłów i Senatorów sprawa jest już tyle lat mataczona aby nadal ukrywać fakt, że bogaty przeciwnik w sądzie załatwi nawet zmianę treści wyroku drugim wyrokiem i to wydanym przez tego samego sędziego, który wydał pierwszy wyrok.

Aby istniejące fakty były uwiarygodnione dla czytelników w załączeniu podaję oświadczenie trzech Senatorów złożone na 38 posiedzeniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

gillette.oswiadcz.senator.male.jpg

W piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich nazwanym odpowiedzią na treść oświadczenia Senatorów opublikowanym na stronie internetowej Senatu nie ma odniesienia się do sedna sprawy, a to nieważności postępowania, braku dowodów uznanych jako kluczowe w tej sprawie.

Do Senatorów , którzy złożyli oświadczenie wniosłam już pisemne wyjaśnienie , które tu przedstawiam z dowodami, że do wszystkich dotarło. Natomiast do Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowuję ponieważ ja tą sprawę do Rzecznika zgłaszałam już od 2005 roku kilka razy i nie tylko ja , a nawet Posłowie z Parlamentu Europejskiego . Dowodów w sprawie jest wystarczająco dużo aby pokazać czytelnikom, że tam właśnie jest wszystko wyciszane.

Opublikuję również cały materiał, który złożę do RPO jako udokumentowanie, że sprawa jest poważna ponieważ podobne procedury dotyczą dziesiątek osób pokrzywdzonych przez urzędników publicznych .

techdom.odp.senatorom18.11.13s1.jpg

techdom.odp.senatorom18.11.13s2.jpg techdom.odp.senatorom18.11.13s3.jpg

techdom.skarga16.05.05s1.jpg techdom.skarga16.05.05s.jpg

techdom.komenda12.11.13s1.jpg

techdom.komenda12.11.13s2.jpg

techdom.SO.gliwice2.08.13s1.jpg techdom.SO.gliwice2.08.13s2.jpg

Taką odpowiedz otrzymali Senatorowie, którzy zdecydowanie opowiadają się za tym aby prawo w Polsce obowiązywało wszystkich i tych, którzy mają ogromne pieniądze pracując w dużych Koncernach i zwykłych Kowalskich.

Szanowni Czytelnicy jestem zadowolona, że osoby pokrzywdzone z różnych stron Polski złożyły List Otwarty do Posłów Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o pomoc w przywróceniu godności i sprawiedliwości pokrzywdzonym Obywatelom przez własne Państwo.

Ja do tego apelu przyłączam się z ogromnym materiałem dowodowym ale też udowadniam co dokumentuję, że właśnie niektórzy Posłowie i Senatorowie nie boją się prawdy i dążą do tego aby Wymiar Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem i zasługiwał na nazwę jaką posiada bo obecnie jest dużo wypaczeń co uwidacznia się w tym fragmentarycznym materiale.

Będę ukazywać dowody jak jest sprawa mataczona nie udostępniając dowodów. Jak potraktowano tą sprawę w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach – bo w tym właśnie sądzie utrzymano w mocy wyrok nie ważny w myśl art. 379 KPC mimo , iż był bardzo czytelnie podnoszony zarzut w apelacji , że ta sprawa jest już osądzona i prawomocnie zakończona.

Aktualny Prezes Roman Sugier , który wówczas był Przewodniczącym Wydziału dostatecznie zna sprawę z dziesiątek moich wniosków o udostępnienie dowodów oraz z interwencji instytucji zewnętrznych aby udzielono mi odpowiedzi na skargę złożoną w maju 2005 roku.

Skarga zawiera szczegółowy opis sprawy z głównym zarzutem , że ta sprawa jest już prawomocnie zakończona i nie ma przepisu prawnego aby taki wyrok utrzymać w mocy. Mimo to wyrok nieważny utrzymano w Sądzie Apelacyjnym w mocy bez rozpoznania podnoszonych zarzutów , a szczególnie zarzutu , że sprawa jest już osądzona.

Dla poparcia, że nadal żądam udokumentowania wyroku na podstawie, którego stosowane są do mnie od kilku lat bezpodstawne egzekucje podaje do wiadomości jako dowód jedno z ostatnich pism kierowane do Prezesa Sądu i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Na to pismo jak i na wiele poprzednich brak odpowiedzi.

Oto treść pisma z pieczęciami potwierdzającymi odbiór przez adresatów.

techdom.SAsugier.katow.9.10.13.jpg

Zwracam się do Czytelników o komentarze jeśli też zostali skrzywdzeni wyrokami wydanymi bez rzetelnych materiałów dowodowych , wyrokami wydanymi w układzie bardzo silnej solidarności zawodowej - bo wspólnymi silami możemy zrobić wiele, a to pomóc sobie nawzajem i pomóc tym wszystkim , którzy mają mniej determinacji i odwagi , a też zostali niesłusznie , bezprawnie skrzywdzeni jak ja.

Przygotowała Helena Fleszar

Gliwice Sąd Rejonowy 29.08 godz. 13 zapraszamy media i osoby zainteresowane na posiedzenie w sprawie Heleny Fleszar i koncernu Gillette. 
Metody działania koncernu PROCTER & GAMBLE wcześniej GILLETTE zmuszające małą jednostkę gospodarczą do działalności bez obligatoryjnie obowiązujących faktur VAT.
DWA WYROKI W JEDNEJ SPRAWIE WYDANE PRZEZ SĘDZIEGO W GLIWICACH LESZKA GUZA dotyczący Koncernu PROCTER & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE który skrzywdził firmę z Rybnika.
Prześladowanie właścicielki Spółki TECHDOM z Rybnika przez GILLETTE i PROCTER & GAMBLE oraz warszawskiego adwokata Piotra Skrzydelskiego.
OBRONA FIRMY TECHDOM Z RYBNIKA - DAWIDA PRZED GOLIATEM - CZYLI PRZED GILLETTE a aktualnie PROCTER & GAMBLE

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Student prawa
30-12-2013 / 02:23
Postępowanie przez sędziów tak jak z Panią Fleszar to HAŃBA dla tych sędziów, którzy procedowali w tej sprawie
~Marian
30-12-2013 / 02:11
Mam szereg materiałów które udowodnią,iż tym mafijnym sądem w Rybniku rządza układy J.Hopa. Te materiały będą opublikuję w "Der Spigel" w artykule "Sądy po polsku" (Die Gerichte auf Polnisch)
~Przeciw bwezprawiu
30-12-2013 / 01:01
W nawiązaniu do oświadczenia senatorów ,pism Pani Fleszar komentarzy czytelników " Afer Prawa " ,zwłaszcza odnosząc się do trafnych spostrzeżeń czytelnika o nicku ~Obserwator oraz na przykładzie własnych , wręcz traumatycznych przeżyć zaserwowanych ze strony tzw. wymiaru sprawiedliwości , stwierdzam ,że oto w naszym niby wolnym demokratycznym kraju zachwiała się i to znacznie praworządność tak niezbędna do poprawnego funkcjonowania państwa demokratycznego ( jakim to Polska niewątpliwie mieni się nazywać...) Niewatpliwie rozpanoszyło się i to do ogromnych rozmiarów , prokuratorsko -sądowe totalne bezprawie . Nie możemy już dłużej pozwalać na to , by prokuratorzy , sędziowie za celebrowanie tego bezprawia pozostali tak totalne bezkarni W swej bezkarności doprowadzili oni nawet do tego ,ze ową bezkarność osądzają wyłącznie oni sami z odwołaniem się do nich samych !!!Tak , tak niczego nie pomyliłam bo oto w naszym" kochanym - demokratycznym " kraju zwykły obywatel nie ma już nawet prawa zwrócić się o nadzór nad swoją sprawą do Ministra Sprawiedliwości .!!! Ta instytucja dla poszkodowanych , pokrzywdzonych obywateli zwyczajnie nie działa. !!! Jeśli nie wierzysz drogi czytelniku , a zostałeś skrzywdzony niesprawiedliwym wyrokiem , przeciąganiem sprawy , stronniczością sędziego itp dobrodziejstwami , to spróbuj np zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwości i o pomoc. Gwarantujeę,że to co otrzymasz w odpowiedzi wprawi cie w stan osłupienia , nie dowierzania a nawet w stan szoku ( podobnie rzecz się ma do innych rządowych instytucji tj, choćby Rzecznik Praw Obywatelskich ,Inspektor Danych Osobowych a nawet pozarządowych tj. np.Helsińska Fundacja Praw Człowieka ,. Chociaż znajdowałbyś się na skraju rozpaczy drogi czytelniku po wielu latach bardzo zasadnego " użerania się " z wymiarem i rozmiarem totalnego bezprawia , nie pomogą ci te instytucje bo np. akurat twoje naruszenie prawa jest w tym momencie nieistotne dla tej instytucji . Konkretna kuriozalna w treści odpowiedz z j/w przytaczanej Helsińskiej Fundacji ( niby ) Praw Człowieka brzmi - cytuję dosłownie cyt " Nasze funkcjonowanie opiera się na systemie , w którym na okres jednego lub kilku lat w zależności od pozyskanych funduszy , wybieramy pewne ściśle określone rodzaje naruszeń wolności i praw człowieka i w tego rodzaju sprawach specjalizujemy się przez ten czas. Pozwala nam to na wnikniecie w dany rodzaj problemów i powoduje ,ze jesteśmy bardziej skuteczni w naszych działaniach . Niestety opisany prze Panią problem nie mieści się kategoriach spraw , którymi obecnie się zajmujemy . Dlatego z uwagi na określone priorytety działań prawnych Fundacji , niestety nie będziemy mogli wspierać Pani merytorycznie " No to Szanowna pseudo- Fundacjo , nie wnikając już nawet w realną skuteczność zupełnie nie podjętych w tej sprawie żadnych działań to należą się "serdeczne" dzięki za udzieloną pomoc na tzw. św. NIGDY . A ponoć tak źle, tak opieszale działa NFZ ??, No przynajmniej wiadomo ,że za jakieś pięć lat zoperują zaćmę ,a tu co wiadomo . Tyle że masz drogi czytelniku sobie doczytać między wierszami - po prostu domyśl się i doczytaj wprost to co co między wierszami zakumuflowane : spadaj , nie pisz już do nas więcej ~!! To po prostu skandal ,że doszło do tego ,że po tym jak cię w sądzie podle ograją to stoisz sam naprzeciw bezprawiu i nie masz się kompletnie do kogo zwrócić o pomoc i to w całkiem jak najbardziej na tą pomoc zasługującej zasadnie słusznej sprawie . Ale nie musi tak być ,że drogi czytelniku jesteś sam ze swoim problemem , jak samotny żagiel na wietrze . Trzeba by jakoś złączyć swoje siły i mimo wszystkim przeciwnościom doprowadzić do tego ,żeby zaistniała praworządność skoro żyjemy pomimo tego w sprzedanym ,ale jeszcze wciąż niby w demokratycznym kraju ????? Dla tych , którzy , jak im się wydaje dzierżą władzę ,absolutną nad nieświadomym ludem ( plebsem , hołotą czyn też bydłem rogatym itp obraźliwe określenia ) a zwłaszcza dla niektórych sędziów i prokuratorów przypominam ,że praworządność , której się tak łatwo sprzeniewierzyli to przede wszystkim zasada przestrzegania prawa przez organy państwa !!!Pojęcie praworządności według dominującego stanowiska prawa dotyczy wyłącznie przestrzegania prawa przez organy władzy publicznej , natomiast nie odnosi się do zachowań obywateli . Wiąże się ono z kwalifikacją prawnych działań w sferze zarówno stanowienia jak i stosowania prawa . Przestrzeganie prawa jest wartością samoistną . Ma dawać obywatelom poczucie sprawiedliwości , pewności , stabilności i przewidywalności . Teraz zastanówmy się wspólnie jak naprawdę jest w naszym kraju i co możemy zrobić by kraj ten był naprawdę a nie na niby wolny i demokratyczny , oraz by nie zapanowało to co nieuchronne w takiej fatalnej sytuacji ???Co zrobić , by wielu ludziom pokrzywdzonym w naszym kraju przez rzeszę butnych za nic mających uczciwość i sprawiedliwość prokuratorów i sędziów przywrócić choć w części wiarę w zabraną Im godność , wiarę praworządność i demokrację ??? To wszystko zło musi w końcu być rozliczone nie może tak jak Pani Fleszar i wielu jeszcze i wielu innych ludzi ciągnąć się trwać i trwać i trwać nieustanie nierozliczone latami ......
~Karol
30-12-2013 / 00:51
Pani Helena powinna powiadamiać o terminach swoich spraw Afery Prawa.Wszyscy którzy mają na względzie dobro tego panstwa powinni być obecni w sadzie. Solidarnie wspierać tą pełną odwagi kobiete. Tylko razem możemy coś zrobić. Jesteśmy z Panią!!! Do osoby podpisującej się "sąd " Usiłujesz zastraszyc. Musisz mieć pełne gacie strachu. Przyjdzie czas że dobierzemy się wam do tyłka.Nie zapominaj gnido jacy są solidarni i odważni prawdziwi Polacy,kiedy dzieje się nieprawość.
~Marian
30-12-2013 / 00:48
Mam szereg materiałów które udowodnią,iż tym mafijnym sądem w Rybniku rządza układy J.Hopa. Te materiały będą opublikuję w "Der Spigel" w artykule "Sądy po polsku" (Die Gerichte auf Polnisch)
~anonim
29-12-2013 / 23:42
władza absolutna ? to tylko Ci się tak wydaje. Na każdego z Was jest paragraf.
~Jacek z Radomia
29-12-2013 / 23:40
Okazuje sie ,że układy i mafijne zwyczaje jakie zapanowały w polskim tzw."Niezawisłym sądownictwie" /takie sądownictwo było przed wojną!!!!/ wołąją o pomstę do nieba.Cyrk jaki dzieje się w Sądzie w Rybniku jest kolejnym przykłądem patologii jaka wśród togowców zapanowała ostanimi laty.Za komuny dzwonił jakiś niedouczek sekretarz partii i kazał sędziemu wydać taki a taki wyrok.A ten walaąc w gacie zanim tamten skończył pokornie odkrzykiwał tak jest panie sekretarzu,będzie jak towarzysz życzy....A jak jest dzisiaj.A dzisiaj jest tak ,że taki HOHSZTAPLER z Gilette dzwoni do prezia Fojcika i mówi :ty urządź tak tą Fleszer ,by jej odechciało sie czegokolwiek na ziemi...I ten wiernopoddańczy kundelek chodzący na pasku bandytów niszczacych naszą Ojczyznę robi ten cały cyrk >ponoć chce doprowadzic do tego by reszte życia Pani Fleszer spędziła w pierdlu...Jeżeli czytasz ten tekst Preziu Sądu Rybnickiego to wiedz ,że na ciebie też znajdzie sie paragraf i to niemały.Na ciebie też da się wyszykować celę z homosiami i mordercami...poczuj to jak pocisz się...
~Kazek
29-12-2013 / 23:37
W całym kraju w sadach jest tragicznie pod względem jakości ich działania.To patologia wymiaru sprawiedliwości,rządu.Albo zajdą zmiany ,lub szkoda tutaj żyć i się z tym zmagać.Świat nie składa się z,, Polskiego prawa i rządu.,,Nie zasługują na podatki które ich utrzymują.
~Sebastian
29-12-2013 / 15:42
Po przeczytaniu Pani artykułu oraz dołączonego oświadczenia Senatorów jestem oburzony sposobem działania polskiego wymiaru sprawiedliwości i uważam ze powinna się Pani bezwzględnie i uparcie nadal domagać okazania dowodów na podstawie których sądzono po raz drugi już raz osądzoną sprawę.To przecież dowody powinny być w pierwszym rzędzie rozpatrywane przy sądzeniu jakiejkolwiek sprawy a widać że tak nie jest i że sędziowie manipulują dowodami oraz ich brakiem. Życzę wytrwałości i powodzenia w zakończeniu tej ciężkiej sprawy
~Rybicki
29-12-2013 / 10:24
I co ?! kolejny rok się kończy, a ta sprawa jeszcze nie zakończona...