Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-12-2013

UKRYWANIE FAKTU SĄDZENIA DWA RAZY TEJ SAMEJ SPRAWY BEZPRAWNYMI EGZEKUCJAMI ŁĄCZNIE Z ARESZTEM.

Szanowni Czytelnicy bulwersująca sprawa z powództwa GILLETTE , a obecnie PROCTER & GAMBLE przeciwko Sp,J. TECHDOM , a to zmuszania mnie jako przedsiębiorcę do działań bezprawnych z pominięciem obligatoryjnych faktur VAT jest już opisana na stronach AFER PRAWA w kilku artykułach, a przykładowo w jednym  z nich wraz z krótkim filmem ukazującym obrazowo tą sprawę popierając treść faktami. 

DWA WYROKI W JEDNEJ SPRAWIE WYDANE PRZEZ SĘDZIEGO W GLIWICACH LESZKA GUZA dotyczący Koncernu PROCTER & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE który skrzywdził firmę z Rybnika.

Były artykuły w prasie papierowej w kilku dziennikach , a między innymi w Rzeczpospolitej. Jest też opublikowane na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Zapytanie Poselskie pod numerem 2495 z listopada 2012 roku oraz Oświadczenie Senatorów RP z dnia 09 sierpnia 2013 roku, a sprawa nadal nie jest załatwiona. Dokumentów powołanych w wydanym wyroku jako dowody – brak.

W Zapytaniu Poselskim jest wyraźnie podane żądnie sprawdzenia czy w aktach sądowych znajdują się dokumenty, które są uznane przez sąd jako dowody – niestety takich dokumentów nadal nie ma , a one są powołane jako kluczowe do wydania drugiego wyroku w tej samej sprawie wcześniej już osądzonej.

W Oświadczeniu Senatorów jest wniosek do Prokuratora Generalnego z prośbą o zajęcie się sprawą od strony prawidłowości działań w sytuacji dwóch wyroków w tej samej sprawie oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich . Przypomniany jest fakt, że w polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego jest art. 379 jednoznacznie stwierdzający, że nie wolno sądzić dwa razy tej samej sprawy , gdyż wówczas takie postępowanie sądowe jest nie ważne .

W tym konkretnym przypadku dotyczącym małej jednostki gospodarczej TECHDOM z Rybnika i Koncernu PROCTER & GAMBLE wcześniej GILLETTE mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją.

W odpowiedzi Rzecznika na oświadczanie Senatorów są podane nieprawdziwe informacje, że sprawa jest załatwiona, że mnie jako pokrzywdzonej przesłano żądne kopie dowodów – tak w rzeczywistości nie jest – nie ma kluczowych dokumentów, które są powoływane w wyroku i przyjęte jako dowody.

Żadnych żądanych kserokopii dowodów dotąd mnie nie przesłano ani nawet nie okazano – w aktach sądowych tej sprawy takich dokumentów nie ma. Informuję , że posiadam kserokopie wszystkich tomów akt z zapewnieniem Przewodniczącego Wydziału i obecnego Prezesa Sądu Okręgowego z Gliwic Henryka Brzyżkiewicz, że to wszystkie akta jakie sąd posiada. W aktach tych dowodów , na których oparto uzasadnienie wyroku o sygn. X GC 236/04 - nie ma , a wyrok , w którym są nieistniejące dowody powołane -  jest.

Mimo moich dziesiątków wniosków o wyjawienie w oparciu o co wydano ten drugi wyrok , mimo interwencji Posłów i Senatorów sprawa jest już tyle lat mataczona aby nadal ukrywać fakt, że bogaty przeciwnik w sądzie załatwi nawet zmianę treści wyroku drugim wyrokiem i to wydanym przez tego samego sędziego, który wydał pierwszy wyrok.

Aby istniejące fakty były uwiarygodnione dla czytelników w załączeniu podaję oświadczenie trzech Senatorów złożone na 38 posiedzeniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

gillette.oswiadcz.senator.male.jpg

W piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich nazwanym odpowiedzią na treść oświadczenia Senatorów opublikowanym na stronie internetowej Senatu nie ma odniesienia się do sedna sprawy, a to nieważności postępowania, braku dowodów uznanych jako kluczowe w tej sprawie.

Do Senatorów , którzy złożyli oświadczenie wniosłam już pisemne wyjaśnienie , które tu przedstawiam z dowodami, że do wszystkich dotarło. Natomiast do Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowuję ponieważ ja tą sprawę do Rzecznika zgłaszałam już od 2005 roku kilka razy i nie tylko ja , a nawet Posłowie z Parlamentu Europejskiego . Dowodów w sprawie jest wystarczająco dużo aby pokazać czytelnikom, że tam właśnie jest wszystko wyciszane.

Opublikuję również cały materiał, który złożę do RPO jako udokumentowanie, że sprawa jest poważna ponieważ podobne procedury dotyczą dziesiątek osób pokrzywdzonych przez urzędników publicznych .

techdom.odp.senatorom18.11.13s1.jpg

techdom.odp.senatorom18.11.13s2.jpg techdom.odp.senatorom18.11.13s3.jpg

techdom.skarga16.05.05s1.jpg techdom.skarga16.05.05s.jpg

techdom.komenda12.11.13s1.jpg

techdom.komenda12.11.13s2.jpg

techdom.SO.gliwice2.08.13s1.jpg techdom.SO.gliwice2.08.13s2.jpg

Taką odpowiedz otrzymali Senatorowie, którzy zdecydowanie opowiadają się za tym aby prawo w Polsce obowiązywało wszystkich i tych, którzy mają ogromne pieniądze pracując w dużych Koncernach i zwykłych Kowalskich.

Szanowni Czytelnicy jestem zadowolona, że osoby pokrzywdzone z różnych stron Polski złożyły List Otwarty do Posłów Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o pomoc w przywróceniu godności i sprawiedliwości pokrzywdzonym Obywatelom przez własne Państwo.

Ja do tego apelu przyłączam się z ogromnym materiałem dowodowym ale też udowadniam co dokumentuję, że właśnie niektórzy Posłowie i Senatorowie nie boją się prawdy i dążą do tego aby Wymiar Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem i zasługiwał na nazwę jaką posiada bo obecnie jest dużo wypaczeń co uwidacznia się w tym fragmentarycznym materiale.

Będę ukazywać dowody jak jest sprawa mataczona nie udostępniając dowodów. Jak potraktowano tą sprawę w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach – bo w tym właśnie sądzie utrzymano w mocy wyrok nie ważny w myśl art. 379 KPC mimo , iż był bardzo czytelnie podnoszony zarzut w apelacji , że ta sprawa jest już osądzona i prawomocnie zakończona.

Aktualny Prezes Roman Sugier , który wówczas był Przewodniczącym Wydziału dostatecznie zna sprawę z dziesiątek moich wniosków o udostępnienie dowodów oraz z interwencji instytucji zewnętrznych aby udzielono mi odpowiedzi na skargę złożoną w maju 2005 roku.

Skarga zawiera szczegółowy opis sprawy z głównym zarzutem , że ta sprawa jest już prawomocnie zakończona i nie ma przepisu prawnego aby taki wyrok utrzymać w mocy. Mimo to wyrok nieważny utrzymano w Sądzie Apelacyjnym w mocy bez rozpoznania podnoszonych zarzutów , a szczególnie zarzutu , że sprawa jest już osądzona.

Dla poparcia, że nadal żądam udokumentowania wyroku na podstawie, którego stosowane są do mnie od kilku lat bezpodstawne egzekucje podaje do wiadomości jako dowód jedno z ostatnich pism kierowane do Prezesa Sądu i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Na to pismo jak i na wiele poprzednich brak odpowiedzi.

Oto treść pisma z pieczęciami potwierdzającymi odbiór przez adresatów.

techdom.SAsugier.katow.9.10.13.jpg

Zwracam się do Czytelników o komentarze jeśli też zostali skrzywdzeni wyrokami wydanymi bez rzetelnych materiałów dowodowych , wyrokami wydanymi w układzie bardzo silnej solidarności zawodowej - bo wspólnymi silami możemy zrobić wiele, a to pomóc sobie nawzajem i pomóc tym wszystkim , którzy mają mniej determinacji i odwagi , a też zostali niesłusznie , bezprawnie skrzywdzeni jak ja.

Przygotowała Helena Fleszar

Gliwice Sąd Rejonowy 29.08 godz. 13 zapraszamy media i osoby zainteresowane na posiedzenie w sprawie Heleny Fleszar i koncernu Gillette. 
Metody działania koncernu PROCTER & GAMBLE wcześniej GILLETTE zmuszające małą jednostkę gospodarczą do działalności bez obligatoryjnie obowiązujących faktur VAT.
DWA WYROKI W JEDNEJ SPRAWIE WYDANE PRZEZ SĘDZIEGO W GLIWICACH LESZKA GUZA dotyczący Koncernu PROCTER & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE który skrzywdził firmę z Rybnika.
Prześladowanie właścicielki Spółki TECHDOM z Rybnika przez GILLETTE i PROCTER & GAMBLE oraz warszawskiego adwokata Piotra Skrzydelskiego.
OBRONA FIRMY TECHDOM Z RYBNIKA - DAWIDA PRZED GOLIATEM - CZYLI PRZED GILLETTE a aktualnie PROCTER & GAMBLE

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~edward
05-01-2014 / 21:09
Pani Helena została bardzo mocno pokrzywdzona przez polskie sądy w których nie ma żadnej sprawiedliwości a tylko wydawane są fałszywe wyroki przez tych którzy utrzymywani są z naszych podatków. Polska to jest jedyny kraj w UE gdzie sąd może tak zniszczyć niesłusznie człowieka.
~Mariusz Cysewski
05-01-2014 / 14:50
Popieram walkę pani Heleny o sprawiedliwość. Nie da się bez ław przysięgłych; obecne pseudosądy to kabaret.
~Wymiatanie spod dywana
05-01-2014 / 05:08
Proszę wszystkich ludzi pokrzywdzonych , - złączmy nasze siły we wspólnej walce .Nie może bez końca być tak ,że sędziowie wbrew praworządności robią co chcą i za nic nie odpowiadają ! Z własnych wysoce traumatycznych przeżyć wiem ,że sędziowie potrafią poza tym ,że wydać dwa wyroki w tej samej sprawie , to także potrafią z zawziętością , uporczywie wbrew logice prawniczej , oraz wbrew wszelkim zasadom prawa trzymać stronę przestępców i wydawać wyroki, postanowienia wysoce dla nich łaskawe , niesprawiedliwe krzywdzące jeszcze bardziej ludzi już i tak pokrzywdzonych . Są to orzeczenia kompletnie nieadekwatne do stanu faktycznego. Ba , sędziowie , niestety nawet łącznie z sędziami z Krajowej Rady Sądownictwa , w sytuacji , gdy wbrew normom i to nie tylko tym prawnym działają ich „koleżanki i koledzy po fachu ” potrafią w imię zakłamanej, nietykalnej , korporacyjnej solidarności , tak zamataczyć prawdę ,że oto bez najmniejszych ze swej strony zresztą skrupułów , mając na względzie wyłącznie własne interesy - w majestacie prawa odwrócą prawa logiki i wprost nawet z ofiary uczynią sprawcę !! Takich oto skandalicznych sytuacji doczekaliśmy się w wolnym( niby ) państwie. Takie postępowanie jest bardzo dalekie od jakichkolwiek norm i standardów moralnych praworządnego i niby demokratycznego kraju jakim to Polska być się mieni . Niestety dokumenty które posiadam wskazują i to jednoznacznie ,że w przypadku moich długotrwałych udręk z wymiarem ( niby) sprawiedliwości miało miejsce totalne wysoce krzywdzące totalne zamataczenie tej sprawy .To się już stało , zaistniało i już na zawsze pomimo wieloletniego , ciągłego „zamiatania tej sprawy pod dywan ” wszelakie związane z nią gołym okiem widoczne matactwa , krętactwa ,nieprawdziwe i przekłamane niewiarygodne zeznania świadków - pozostaną na zawsze niepodważalnym faktem . Sprawa ta dotyczy rejonu śląskiego . Pan Sędzia Roman Sugier jako Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach i zarazem przełożony tych „ zamiatających koleżanek i kolegów po fachu ”, w związku z tym ,że zwracałam się do Niego o pomoc , w tej wysoce bulwersującej sprawie , to zna ją i to bardzo dobrze . Posiadam odpowiedzi od sędziego Sugiera , które w treści swej w ogóle nie zawierają odpowiedzi , co do danej kwestii , są już nie tyle ,że wymijające , lecz kompletnie pomijają istotę problemu , no cóż są zwyczajnie nie na temat !!!. Niestety nie należy więc łudzić się i oczekiwać jasnej , klarownej , oraz rzeczowej odpowiedzi od Pana sędziego Romana Sugiera . Raczej spodziewać się należy dalszego „ zamiatania pod dywan” No cóż , należy rozważyć kwestię następującą : przecież wcześniej czy później trzeba posprzątać co sprowadza się do tego ,że każdy dywan wymaga gruntownego go wytrzepania ,odświeżenia a nawet w końcu wyrzucenia i na pewno w związku z tym wszelkich brudów spod niego wymiecenia ...…....
~Ilona
04-01-2014 / 12:14
Czytając ten Pani artykuł w tym dramatyźmie jest jedno pocieszenie, że są Posłowie i Senatorowie, którzy ujęli się za Panią, bo też w swoim działaniu bronią praworządności w naszym kraju, której tak bardzo brakuje.Chwalić takich wybranych przez nas Senatorów czy Posłów, bo jest ich niewielu skoro tak wygląda nasze prawo, że chroni przestępstwa ''togowców''. Niech Pani ujawni odpowiedź na tą skargę z 2005 foku złożoną na sądzenie sprawy niezgodnie z normami prawnymi. Trzymać się- popieramy pani działania.
~Bronislaw
04-01-2014 / 10:26
Hej ! Jaka odpowiedz od sędziego Sugiera z Sądu Apelacyjnego z Katowic na to wszystko ?
~Urszula Wodzisław Śląski
03-01-2014 / 17:11
Witam, Śledzę Pani sprawę od kilku lat,która doprowadziła do tragedii.Popieram Panią za upór i wytrwałość w dążeniu ujawnienia prawdy o którą warto walczyć.Współczuję i łączę się z Panią w walce o SPRAWIEDLIWOŚĆ!!!Dowody potwierdzające rację nie są uwzględniane.Jako kobiety jesteśmy dyskryminowane i nie mamy prawa głosu obrony w Sądzie.Trudno uwierzyć,że jeden sędzia wydał 2 rozbieżne wyroki w jednej sprawie,doświadczyłam takiego upokorzenia,jako osoba pokrzywdzona w jednej sprawie Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek wydał 2 rozbieżne wyroki.Jeden bez prawa kasacji oddalając moje powództwo zwolnił mnie z kosztów,natomiast na posiedzeniu niejawnym wydał drugi wyrok adwokatowi Markowi Kozielski z klauzulą wykonalności wpłaty 2480zł. nagrody za oszustwo,dla Dariusza Solarski,a( nie koszty) uzasadniając iż strona powodowała uległa w tym postępowaniu w całości.Jak można nie ulec skoro nie ma się prawa obrony,a dokumenty potwierdzające oszustwo zostają usunięte z akt sprawy.Ponadto w wystosowanym piśmie do mnie adwokat zastraszył mnie komornikiem.Zmuszona byłam zaciągnąć kredyt.Musimy się zjednoczyć i opisywać oszustwa na łamach Afery Prawa.Jak wynika z Pani dokumentów są Senatorowie którzy dążą do praworządności i w trudnych sprawach włączają się służąc pomocą.
~Leszek
02-01-2014 / 18:49
Pani Heleno!Chylę czoło za odwagę i silną wolę walki o sprawiedliwość przed Sądami w rejonie Śląska.Jak wszyscy więdzą osoba poszkodowana nie ma prawa obrony,a osoby dopuszczające się oszustwa są chronione przez wymiar SPRAWIEDLIWOŚCI.Szokujący jest wywiad z Premierem Donaldem Tusk w gazecie,,FAKT,,z dnia 19.12.2013 gdzie obraził tysiące POLAKÓW oskarża ,że są PIENIACZAMI!!! Jeśli tak do problemu podchodzi sam szef rządu,to nie ma się co dziwić,że Polska jest rajem dla oszustów i bandziorów.Zwykli ludzie rzadko mają szansę doczekać się SPRAWIEDLIWOŚCI... Stwierdza,że długo czekamy na wyroki m.in.dlatego,że Sądy są zalane sprawami PIENIACZY.Komunikat ten ogłosił na konferencji prasowej.Uważam,że powinna Pani nagłośnić tą sprawę w innych krajach,napewno Polonia weźmie sprawę w swoje ręce i pomoże znaleść uczciwego adwokata,albo sędziego,który rzetelnie i uczciwie poprowadzi sprawę i wreszcie skończy się Pani gehenna i SPRWIEDLIWOŚCI STANIE SIĘ ZADOŚĆ.
~Teresa
02-01-2014 / 15:51
Pani Heleno! Bardzo dziękuję za stworzenie możliwości łączenia się osób pokrzywdzonych przez wymiar( NIE) SPRAWIEDLIWOŚCI w POLSCE, w rejonie Śląska. Pani sprawa to dla mnie SZOK.Nie umiem sobie wytłumaczyć tej okropnej nienawiści do LUDZI UCZCIWYCH domagających się przestrzegania wobec NICH należnych, bo zagwarantowanych przez Konstytucję RP praw, np: do SPRAWIEDLIWEGO PROCESU SĄDOWEGO ( ART 45) , do NAPRAWIENIA WYRZĄDZONEJ SZKODY ( Art 77) Jak widać proces od samego początku był niesprawiedliwy, sąd był stronniczy.Zamiast prawdy obiektywnej zastosował logikę PRZEMOCY i TRYUMFU SILNIEJSZYCH NAD SŁABSZYMI , której zwykły człowiek wierzący w podstawowe wartości i przestrzegający zasad współżycia społecznego zrozumieć nie może. To trzeba zmienić NASZYM WSPÓLNYM DZIAŁANIEM PRZECIW TYM NIELUDZKIM PRAKTYKOM WYMIENIONYCH TU SĄDÓW CŻY PROKURATORÓW !!! My podobnie HANIEBNIE zostaliśmy potraktowani przez POLSKIE organa administracji państwowej i sądy. Bezprawne działania pozwanej Anny Dziąsko na szkodę naszego, niepełnosprawnego syna i rozpętanie kampanii sankcji karnych wobec nas rodziców, stających w jego obronie zakończyło się EKSCESEM POZWANEJ polegającym na przekroczeniu kompetencji i jednoosobowo podjętej decyzji o nagłym i bezprawnym skreśleniu syna z listy wychowanków. Świadome i złośliwe niezastosowanie przez pozwaną jako dyrektora OREW art.130 kpa spowodowało półroczną przerwę w bezpłatnej edukacji i rehabilitacji powoda w OREW. Stanowiło to zagrożenie utraty zdrowia i taka utrata faktycznie nastąpiła. My rodzice przez pół roku zapewnialiśmy synowi na koszt własny , w prywatnych ośrodkach specjalistycznych konieczną mu rehabilitację i edukację. Śląski Kurator Oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej nie były kompetentne by uznać skargę rodziców całkowicie ubezwłasnowolnionego , pokrzywdzonego wychowanka za zasadną i odsyłały do sądu. Anna Dziąsko nadal pełni dotychczasowe funkcje. To są fakty ( więcej: YUO TUBE: Salamon- niepełnosprawne, a także Wolny Czyn: Trzecia Rzesza Pospolita Kontra Dzieci Niepełnosprawne. Proszę o komentarze ) Sąd Okręgowy w Gliwicach ( SSO Andrzej Kieć ) wydał wyrok oddalający powództwo o naruszenie dóbr osobistych powoda jako nie zasługujące na uwzględnienie.( wkrótce opublikujemy apelację od wyroku ) Nadmienić tu trzeba iż pozwana Anna Dziąsko pełni jednocześnie funkcję dyrektora OREW i jest swoim „szefem” jako Przewodnicząca Zarządu PSOUU Koło Bytom.Zarządza publicznymi pieniędzmi ( kilka milionów rocznie ) i z tych publicznych pieniędzy zabranych dzieciom niepełnosprawnym umysłowo pokrywa koszty sądowe i adwokackie prowadząc sprawę sądową przeciw rodzicom, którzy odważyli się upomnieć o słuszny interes ich dziecka. Widać, że także w naszej sprawie zastosowano tę samą logikę PRZEMOCY I TRYUMFU SILNIEJSZYCH NAD SŁABSZYMI. Widać to szczególnie w cz.3 filmu gdzie SSO Andrzej Kięć ogłaszając motywy wydanego wyroku traktował matkę bardzo skrzywdzonego niepełnosprawnego dziecka jak PRZESTĘPCĘ , wymagał bezwzględnego posłuszeństwa i z wielką nienawiścią groził USUNIĘCIEM MATKI Z SALI gdy ta jeszcze raz ..WESTCHNIE w reakcji na odczytywane przez niego kłamstwa. Pani Heleno! Dziękujemy i jesteśmy z Panią ! Myślami i czynem...przecież łączy nas WSPÓLNA KRZYWDA !!.
~Praworzadny
01-01-2014 / 23:31
W polskim wymiarze (nie)sprawiedliwości dzieje sie tak, że ptokuratorzy nie czytają akt, a swoje uzasadnienia postanowień piszą subkiekrywnie i wręcz stronniczo, Widać to wyraźnie w sprawie bohaterki artykułów przedstawiających dramatyczny tok działania dużego koncernu Procter&Gambel i małej kobiecinki. We wcześniejszym materiale pokazane jest, że w 2007 roku znalazł sie prokurator, który po analizie akt w postanowieniu stwierdził, iż nie ma podstaw do oskażenia tej pani, a póżniej prokuratorzy starają się sprawę przedstawic w innym świetle podając, że sprawy to wlaściwie już nie ma. TO Czym jest podparte to straszenie zamknięciem ZA KRATY WIĘZIENIA ????
~Joachim
31-12-2013 / 15:33
Wir haben auch massive Beweise gegen Polnische Anwälte, Notare und Richter die uns ( meine Frau ) Schädigen. Wir finden den Artikel von "Marian" sehr gut. Durch seinen Kommentar haben wir den Mut gegen diese Skandalösen Zustande zu kämpfen. Auch wir werden uns an die Redaktion "der Spiegel" und anderen großen Zeitungen / Zeitschriften wenden. Was in der Polnischen Justiz inklusive des Höchsten Gerichts passiert kann in der Europäischen Union nicht geduldet werden, erst Anfang diesen Jahres wurden am höchsten Gericht Korruptionsfälle vermutet, wenn schon etwas Vermutet wird ist auch eine gewisse Wahrheit dabei - man muss es nur beweisen. Zudem bekommt der polnische Staat Geld von der EU um die Korruption im eigenen Land zu bekämpfen. Liebe Frau Fleszar wir werden all unsere Beweise zur Verfügung stellen und in unserer Sache und um die Gerechtigkeit kämpfen. Wir fordern alle Politiker und EU Abgeordnete sowie Betroffene Personen auf, gegen diesen Missstand in Polen vorzugehen !!!!!! Nur Mut. Keiner von uns möchte solche Zustände wie sie in der Ukraine und in der Türkei zur Zeit herrschen. Zu einem Vereinten Europa gehört auch eine verlässliche und gerechte Justiz.