Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZIÓW WAŁBRZYSKICH ZAWIADOMIENIE CBŚ

EUROFARM - ZAWIADOMIENI CBŚ I PROKURATURY O PRZESTĘPSTWACH SĘDZIÓW WAŁBRZYSKICH

Oszustwa oraz mataczenia sędziów i prokuratorów jakim było nieproceduralne ogłoszenie upadłości olbrzymiej firmy "EUROFARMU" opisywaliśmy wiele razy.
Polecamy teksty: EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU , czy BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU! , oraz AFERA UPADKU EUROFARMU

Przedstawiamy kolejne dokumenty - dowody niekompetencji i oszustw sędziów wałbrzyskich.

O TYCH PRZESTĘPSTWACH ZOSTAJE TEŻ ZAWIADOMIONE CBŚ W WARSZAWIE I PROKURATURA

Witold Duchiewicz Stolec 18.02.2008 r. Stolec 1A, 57-200 Ząbkowice Śl.

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄD W WARSZAWIE UL. OKRZEI 13, 03-715 WARSZAWA

SYG. AKT 5 Ds. 151/06 oraz RSD 52/06,

UZUPEŁNIENIE ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWACH NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:

1.Ryszard Skorupski z Wałbrzycha Syndyk EIG sp. z o.o. w upadłości prowadzący upadłość tej spółki w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy od 2003 r. pod syg. akt U 32/03, 2. Mieczysław Pytel z Wałbrzycha były likwidator firmy EIG w likwidacji od stycznia 2002 r. do 2003 r. kiedy ogłoszono upadłość tej spółki, 3. Włodzimierz Bernacki ze Świdnicy Syndyk Firmy BHU EuroFarm W. Duchiewicz prowadzący upadłość mojej firmy od 24.06.2004 r. w Sądzie Rej. w Wałbrzychu VI Wydz. Gospodarczy pod syg. VI GUP 09/04, 4. Joanna Mrozowska-Wybierała z Ząbkowic Śl., która pełniła funkcję prawnika w mojej firmie BHU EuroFarm od 1994 r.aż do upadłości w 2004 r., a następnie od 2004 r.pełni tę funkcję u syndyka Włodzimierza Bernackiego. 5. Syndyk Firmy Docan w Łodzi.

UZASADNIENIE;

Informuję, że od 2001 r. jestem wierzycielem firmy Docan sp. z o.o. w upadłości oraz od 2000 r. Euro Investment Group sp. z o.o. w upadłości, z Wałbrzycha, której syndyk Ryszard Skorupski twierdzi, że nic o tym nie wie, a jest to sprzeczne z zeznaniami z dnia 21.01.2008 r. złożonymi w czasie konfrontacji przed funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji Zarząd we Wrocławiu przez byłą likwidator EIG w likwidacji Panią Barbarą Laibler z Wałbrzycha.

W czasie tej konfrontacji Pani Barbara Laibler bardzo szeroko i szczegółowo wykazała i udowodniła, że przekazała na moją rzecz w 2001 r. cesję wierzytelności z awalem weksla firmy Docan, oraz dokonała przewłaszczenia linii technologicznej do nalewania napojów w puszki, która była przedmiotem leasingu firmy EIG dla firmy Docan, a użytkowaną bezprawnie przez firmę Kando, która składała się z tych samych osób co Docan i była utworzona na cel wyprowadzenia majątku z firmy Docan i działania na szkodę wierzycieli.

Po konfrontacji, analizując szereg faktów i dokumentów mojej firmy stwierdziłem, że Syndyk Ryszard Skorupski działając wspólnie z Mieczysławem Pytel i Syndykiem Włodzimierzem Benackim celowo ukryli dokumenty dokonanych na mnie i moją firmę cesji i przewłaszczeń linii technologicznej nalewarki puszek przez Panią Barbarę Lailbler, a dotyczących firmy Docan.

Takie dokumenty dotyczące cesji wierzytelności przewłaszczeń, powinny znajdować się u syndyka BHU EuroFarm W. Bernackiego, a dysponowała nimi Pani Joanna Mrozowska-Wybierała, która osobiście uczestniczyła w 2001 r. w przygotowaniu wspólnie ze mną oraz Panią Barbarą Laibler dokumentów cesji i awalu weksla Docan, a także umowy przewłaszczenia linii technologicznej nalewania napojów.

Ponieważ Syndyk EIG Pan Ryszard Skorupski twierdzi, że moja firma BHU EuroFarm nie jest wierzycielem EIG oraz Docan, a także właścicielem linii technologicznej nalewania napojów znajdującej się w Łodzi, a zakupionej przez syndyka Docan od Syndyka EIG o czym całkowicie zaskoczony dowiedziałem się w czasie konfrontacji z Ryszardem Skorupskim 21.01.2008 r. we Wrocławiu, uważam, że popełniono misternie skonstruowane przestępstwa z udziałem w/w osób, ponieważ tylko z ich wspólnym udziałem było to wszystko możliwe do dokonania.

Aby ukryć skutecznie dokumenty w Firmie EIG przez Mieczysława Pytel i Syndyka Ryszarda Skorupskiego świadczące o istnieniu jako wierzyciela EIG i Docan firmy BHU EuroFarm, a także ,ze własność linii technologicznej została przekazana w 2001 r. przez Pania Barbarę Laibler to musiała zaistnieć ścisła wspólpraca z Syndykiem W.Bernackim oraz prawnikiem Joanną Mrozowską-Wybierała w celu malwersacji polegającej na wyprowadzeniu majątku z mojej firmy BHU EuroFarm do EIG , w której syndyk Ryszard Skorupski na pewno mocno zaniżył wycenę i sprzedał syndykowi Docan, a użytkują, prawdopodobnie jak wcześniej osoby z firmy Kando lub jakiś nowy twór będacy w układzie z syndykiem Docan.

Ponieważ na pewno znacznie zaniżono wycenę bezprawnie wyprowadzoną z BHU EuroFarm linię technologiczną na zlecenie Syndyka Docan i powiązanych z nim osób z firmy Docan i Kando, powstał układ korupcyjny, w którym wszyscy wymienieni w zawiadomieniu otrzymali stosowne gratyfikacje.

Ponadto Syndyk Docan musiał ukryć w porozumieniu z Syndykiem BHU EuroFarm W. Bernackim i Joanną Mrozowską-Wybierała fakt zobowiązania Docan wobec BHU EuroFarm oraz oczywistą własność linii technologicznej linii nalewania napojów.

Jest to wręcz niebywale zuchwałe koronkowo utkane przestępstwo z udziałem tak dużej grupy osób, ale wartość wyprowadzonej z mojej firmy linii technologicznej około 3 mln zł, pozwalała opłacić wszystkich uczestników sowitymi lewymi gażami.

O tyle dziwię się tak wielkiej bezczelności tej zorganizowanej grupy przestępczej, że są przecież dowody w Sądzie Okręgowym w Świdnicy w postaci wyroków sądowych oraz wszystkich akt w 2 niezależnych postępowaniach mojej firmy i osoby wobec EIG oraz Docan, w latach 2000-2003, gdzie zapadły prawomocne wyroki na moją korzyść i powinny się one znajdować w sposób oczywisty w aktach upadłościowych BHU EuroFarm, EIG oraz Docan, a skoro tych dokumentów nie ma to znaczy wprost, iż celowo je usunięto, aby dokonać wyprowadzenia linii technologicznej z BHU EuroFarm.

Ja zobowiązuję się odszukać sygnatury tych akt w Sądzie Okręgowym w Świdnicy celem wskazania aby Prokurator mógł sprowadzić je do wglądu do Warszawy.

Firma Docan i Kando mają ponadto wobec mnie zobowiązanie za bezumowne użytkowanie linii technologicznej od momentu przewłaszczenia w 2001 r. do obecnie, ponieważ prawo własności nadal mi przysługuje, a fakt użytkowania linii rodzi zobowiązanie do zapłaty właścicielowi należnych zaległych i bieżących czynszy.

Syndyk EIG dokonał tzw. bezprawnego sprzedaży mienia osoby trzeciej, a taka sprzedaż z mocy prawa powinna być unieważniona, ponieważ nastąpiło przywłaszczenie linii technologicznej w drodze przestępstwa, poprzez ukrycie lub zniszczenie dokumentów świadczących o prawowitej własności przez syndyka EIG, BHU EuroFarm, Docan i inne w/w powiązane z nimi osoby.

Proszę o wystąpienie do Przewodniczącej VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rej. w Wałbrzychu SSR Pani Bożeny Pyszel, aby umożliwiono mojej osobie przegląd akt upadłościowych EIG prowadzonych pod sygnaturą U 32/03 oraz doonania odpisów w formie fotografii cyfowej co powszechnie stosuję w tym Sądzie w zakresie akt mojej Firmy BHU EuroFarm.

WNOSZĘ O ŚCIGANIE I UKARANIE WSZYSTKICH, KTÓRZY POPEŁNILI WYŻEJ OPISANE PRZESTĘPSTWA.

Witold Duchiewicz

PISMO PRZESYŁAM FAXEM E MAILEM I POCZTĄ LISTEM POLECONYM.

Witold Duchiewicz Stolec 18.02.2008 r. Stolec 1A, 57-200 Ząbkowice Śl.

PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE
UL. CHOCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA

SYG. AKT V Ds. 151/06 oraz RSD 52/06,

UZUPEŁNIENIE ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWACH NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:

1.Ryszard Skorupski z Wałbrzycha Syndyk EIG sp. z o.o. w upadłości prowadzący upadłość tej spółki w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy od 2003 r. pod syg. akt U 32/03, 2. Mieczysław Pytel z Wałbrzycha były likwidator firmy EIG w likwidacji od stycznia 2002 r. do 2003 r. kiedy ogłoszono upadłość tej spółki, 3. Włodzimierz Bernacki ze Świdnicy Syndyk Firmy BHU EuroFarm W. Duchiewicz prowadzący upadłość mojej firmy od 24.06.2004 r. w Sądzie Rej. w Wałbrzychu VI Wydz. Gospodarczy pod syg. VI GUP 09/04, 4. Joanna Mrozowska-Wybierała z Ząbkowic Śl., która pełniła funkcję prawnika w mojej firmie BHU EuroFarm od 1994 r.aż do upadłości w 2004 r., a następnie od 2004 r. pełni tę funkcję u syndyka Włodzimierza Bernackiego. 5. Syndyk Firmy Docan w Łodzi.

UZASADNIENIE;

Informuję, że od 2001 r. jestem wierzycielem firmy Docan sp. z o.o. w upadłości oraz od 2000 r. Euro Investment Group sp. z o.o. w upadłości, z Wałbrzycha, której syndyk Ryszard Skorupski twierdzi, że nic o tym nie wie, a jest to sprzeczne z zeznaniami z dnia 21.01.2008 r. złożonymi w czasie konfrontacji przed funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji Zarząd we Wrocławiu przez byłą likwidator EIG w likwidacji Panią Barbarą Laibler z Wałbrzycha.

W czasie tej konfrontacji Pani Barbara Laibler bardzo szeroko i szczegółowo wykazała i udowodniła, że przekazała na moją rzecz w 2001 r. cesję wierzytelności z awalem weksla firmy Docan, oraz dokonała przewłaszczenia linii technologicznej do nalewania napojów w puszki, która była przedmiotem leasingu firmy EIG dla firmy Docan, a użytkowaną bezprawnie przez firmę Kando, która składała się z tych samych osób co Docan i była utworzona na cel wyprowadzenia majątku z firmy Docan i działania na szkodę wierzycieli.

Po konfrontacji, analizując szereg faktów i dokumentów mojej firmy stwierdziłem, że Syndyk Ryszard Skorupski działając wspólnie z Mieczysławem Pytel i Syndykiem Włodzimierzem Benackim celowo ukryli dokumenty dokonanych na mnie i moją firmę cesji i przewłaszczeń linii technologicznej nalewarki puszek przez Panią Barbarę Lailbler, a dotyczących firmy Docan.

Takie dokumenty dotyczące cesji wierzytelności przewłaszczeń, powinny znajdować się u syndyka BHU EuroFarm W. Bernackiego, a dysponowała nimi Pani Joanna Mrozowska-Wybierała, która osobiście uczestniczyła w 2001 r. w przygotowaniu wspólnie ze mną oraz Panią Barbarą Laibler dokumentów cesji i awalu weksla Docan, a także umowy przewłaszczenia linii technologicznej nalewania napojów.

Ponieważ Syndyk EIG Pan Ryszard Skorupski twierdzi, że moja firma BHU EuroFarm nie jest wierzycielem EIG oraz Docan, a także właścicielem linii technologicznej nalewania napojów znajdującej się w Łodzi, a zakupionej przez syndyka Docan od Syndyka EIG o czym całkowicie zaskoczony dowiedziałem się w czasie konfrontacji z Ryszardem Skorupskim 21.01.2008 r. we Wrocławiu, uważam, że popełniono misternie skonstruowane przestępstwa z udziałem w/w osób, ponieważ tylko z ich wspólnym udziałem było to wszystko możliwe do dokonania.

Aby ukryć skutecznie dokumenty w Firmie EIG przez Mieczysława Pytel i Syndyka Ryszarda Skorupskiego świadczące o istnieniu jako wierzyciela EIG i Docan firmy BHU EuroFarm, a także ,ze własność linii technologicznej została przekazana w 2001 r. przez Pania Barbarę Laibler to musiała zaistnieć ścisła współpraca z Syndykiem W.Bernackim oraz prawnikiem Joanną Mrozowską-Wybierała w celu malwersacji polegającej na wyprowadzeniu majątku z mojej firmy BHU EuroFarm do EIG , w której syndyk Ryszard Skorupski na pewno mocno zaniżył wycenę i sprzedał syndykowi Docan, a użytkują, prawdopodobnie jak wcześniej osoby z firmy Kando lub jakiś nowy twór będacy w układzie z syndykiem Docan.

Ponieważ na pewno znacznie zaniżono wycenę bezprawnie wyprowadzoną z BHU EuroFarm linię technologiczną na zlecenie Syndyka Docan i powiązanych z nim osób z firmy Docan i Kando, powstał układ korupcyjny, w którym wszyscy wymienieni w zawiadomieniu otrzymali stosowne gratyfikacje.

Ponadto Syndyk Docan musiał ukryć w porozumieniu z Syndykiem BHU EuroFarm W. Bernackim i Joanną Mrozowską-Wybierała fakt zobowiązania Docan wobec BHU EuroFarm oraz oczywistą własność linii technologicznej linii nalewania napojów.

Jest to wręcz niebywale zuchwałe koronkowo utkane przestępstwo z udziałem tak dużej grupy osób, ale wartość wyprowadzonej z mojej firmy linii technologicznej około 3 mln zł, pozwalała opłacić wszystkich uczestników sowitymi lewymi gażami.

O tyle dziwię się tak wielkiej bezczelności tej zorganizowanej grupy przestępczej, że są przecież dowody w Sądzie Okręgowym w Świdnicy w postaci wyroków sądowych oraz wszystkich akt w 2 niezależnych postępowaniach mojej firmy i osoby wobec EIG oraz Docan, w latach 2000-2003, gdzie zapadły prawomocne wyroki na moją korzyść i powinny się one znajdować w sposób oczywisty w aktach upadłościowych BHU EuroFarm, EIG oraz Docan, a skoro tych dokumentów nie ma to znaczy wprost, iż celowo je usunieto, aby dokonać wyprowadzenia linii technologicznej z BHU EuroFarm.

Ja zobowiązuję się odszukać sygnatury tych akt w Sądzie Okręgowym w Świdnicy celem wskazania aby Prokurator mógł sprowadzić je do wglądu do Warszawy.

Firma Docan i Kando mają ponadto wobec mnie zobowiązanie za bezumowne użytkowanie linii technologicznej od momentu przewłaszczenia w 2001 r. do obecnie, ponieważ prawo własności nadal mi przysługuje, a fakt użytkowania linii rodzi zobowiązanie do zapłaty właścicielowi należnych zaległych i bieżących czynszy.

Syndyk EIG dokonał tzw. bezprawnego sprzedaży mienia osoby trzeciej, a taka sprzedaż z mocy prawa powinna być unieważniona, ponieważ nastąpiło przywłaszczenie linii technologicznej w drodze przestępstwa, poprzez ukrycie lub zniszczenie dokumentów świadczących o prawowitej własności przez syndyka EIG, BHU EuroFarm, Docan i inne w/w powiązane z nimi osoby.

Proszę o wystąpienie do Przewodniczącej VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rej. w Wałbrzychu SSR Pani Bożeny Pyszel, aby umożliwiono mojej osobie przegląd akt upadłościowych EIG prowadzonych pod sygnaturą U 32/03 oraz doonania odpisów w formie fotografii cyfowej co powszechnie stosuję w tym Sądzie w zakresie akt mojej Firmy BHU EuroFarm.

WNOSZĘ O ŚCIGANIE I UKARANIE WSZYSTKICH, KTÓRZY POPEŁNILI WYŻEJ OPISANE PRZESTĘPSTWA.

Witold Duchiewicz

PISMO PRZESYŁAM FAXEM E MAILEM I POCZTĄ LISTEM POLECONYM.

Jak też wysłany został wniosek o wyłączenie nieetycznych sędziów.

Witold Duchiewicz Stolec, 07.02.2008r.

SĄD REJONOWY w Wałbrzychu
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Słowackiego 11
58 – 300 WAŁBRZYCH

WNIOSKODAWCA; Syndyk BHU EUROFARM Włodzimierz Bernacki,

UCZESTNIK; Upadły Witold Duchiewicz właściciel firmy BHU EUROFARM

Dotyczy: sygn. akt VI Gzd 20/05

WNIOSEK UPADŁEGO O WYŁĄCZENIE ZBIOROWE WSZYSTKICH SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W WAŁBRZYCHU ZE SPRAWY T.J;

1. SSR PANA JERZEGO SZAFRAŃSKIEGO,

2. SSR PANI BOZENY PYSZEL,

3. SSR PANA JERZEGO EISMONTA,

4. SSR PANA JAROSŁAWA IWANKA,

NA PODSTAWIE ART. 48 , 49, 50 KPC WNOSZĘ O WYŁĄCZENIE ZBIOROWE WSZYSTKICH W/W SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO VI WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO W WAŁBRZYCHU Z UDZIAŁU W ROZPATRYWANIU PRZEDMIOTOWEJ SPRAWY.

UZASADNIENIE:

SWÓJ WNIOSEK SKŁADAM NA PODSTAWIE ISTOTNYCH I ZASADNYCH USTALEŃ, ŻE POMIĘDZY WSZYSTKIMI W/W SĘDZIAMI SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU, A SYNDYKIEM P. WŁODZIMIERZEM BERNACKIM ZACHODZI STOSUNEK OSOBISTY TAKIEGO RODZAJU, ŻE MÓGŁBY WYWOŁAĆ WĄTPLIWOŚĆ CO DO BEZSTRONNOŚCI KAŻDEGO SĘDZIEGO W OSĄDZENIU SPRAWY I SPOWODOWANIE NIEODWRACALNEJ SZKODY PRAWNEJ I MATERIALNEJ.

POMIMO WIELOKROTNIE WYKAZANYM SZEREGU NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO MOJEJ FIRMY BHU EUROFARM, KTÓRĄ W SPOSÓB TOTALNY NISZCZY SYNDYK WŁODZIMIERZ BERNACKI, WSZYSCY SĘDZIOWIE SĄDU REJONOWEGO VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W WAŁBRZYCHU NIE REAGUJĄ NARAŻAJĄC SKARB PAŃSTWA NA OGROMNE ODSZKODOWANIA, KTÓRYCH BĘDZIEMY ZMUSZENI DOCHODZIĆ NA DRODZE SĄDOWEJ WRAZ Z ŻONĄ.

INFORMUJĘ, ŻE PROKURATURA KRAJOWA WYDZIAŁ XI ZAMIEJSCOWY WE WROCŁAWIU PROWADZI TRZY ŚLEDZTWA O SYGNATURACH; PR-IV-XI-Ds. 3/07, PR-IV-XI-Ds. 21/07, PR-IV-XI-Ds 21/07, KTÓRE DOTYCZĄ MIN. SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO ORAZ SĘDZIEGO KOMISARZA PANA JAROSŁAWA IWANKA CO POWODUJE KONIECZNOŚĆ Z URZĘDU WYŁĄCZENIE Z URZĘDU, TAKŻE POZOSTAŁYCH SĘDZIÓW, KTÓRZY NADZORUJĄ UPADŁOŚĆ BHU EUROFARM, A TAKŻE ORZEKALI

W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MOJEJ FIRMY.

PONADTO NA ZASADZIE ART. 304 KPK ZŁOŻYŁEM ZAWIADOMIENIE

O PRZESTĘPSTWACH DO PROKURATURY KRAJOWEJ ORAZ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA WSZYSTKICH SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO

VI WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO W WAŁBRZYCHU, A DOTYCZĄCE RAŻĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W USTALANIU WYNAGRODZEŃ SYNDYKÓW W OKRESIE OD POCZĄTKU OBOWIĄZYWANIA NOWEGO PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO CZYLI OD 2003 R.

TYMI NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI SĄ MIN. W SPOSÓB OCZYWISTY USTALANIE I WIELOKROTNE ZAWYŻANIE TYCHŻE WYNAGRODZEŃ JAKO UZALEŻNIONYCH PROCENTOWO O WARTOŚCI MASY UPADŁOŚCI , A NIE OD FUNDUSZY MASY UPADŁOŚCI, KTÓRE SĄ ZWYKLE WIELOKROTNIE NIŻSZE, PONIEWAŻ ODLICZA SIĘ HIPOTEKI, ZASTAWY I INNE OBCIĄŻENIA.

W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ TAKIE NARUSZENIA PRAWA WSZYSCY W/W SĘDZIOWIE POPEŁNILI W USTALANIU WYNAGRODZEŃ SYNDYKA BHU EUROFARM ORAZ SYNDYKA CORNEX, A TAKŻE INNYCH SYNDYKÓW PROWADZĄCYCH UPADŁOŚCI W SĄDZIE REJONOWYM W WAŁBRZYCHU MOIM OBOWIĄZKIEM BYŁO ZŁOŻENIE STOSOWNEGO ZAWIADOMIENIA

O PRZESTĘPSTWIE CIĄGŁYM DOKONYWANYM PRZEZ SĘDZIÓW

I SYNDYKÓW NA SZKODĘ MOICH I WIELU INNYCH UPADŁYCH FIRM

ORAZ ICH WIERZYCIELI.

W ZAWIADOMIENIU O PRZESTĘPSTWACH JEST TAKŻE UJAWNIONY FAKT CAŁKOWITEGO BRAKU NADZORU NAD UPADŁOŚCIĄ SĘDZIEGO KOMISARZA PANA JAROSŁAWA IWANKA, KTÓRY DOPUŚCIŁ DO TOTALNEGO BRAKÓW SZEREGU DOKUMENTÓW W AKTACH UPADŁOŚCIOWYCH BHU EUROFARM, KTÓRE POWINNY TAM SIĘ ZNAJDOWAĆ ZGODNIE Z PUIN, A POMIMO WIELOKROTNYCH MOICH PRÓŚB NIGDY NIE ZOSTAŁA UZUPEŁNIONA, A TYM SAMYM ZACHODZI PRAWDOPODOBIEŃSTWO SZEREGU MALWERSACJI ZE STRONY SYNDYKA PRZY CAŁKOWITYM BRAKU NADZORU ZE STRONY SĘDZIEGO KOMISARZA

I SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU.

WITOLD DUCHIEWICZ

Do wiadomości:

1. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI PAN ZBIGNIEW ĆWIĄKALSKI,
2. PREZES SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU,
3. PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W
ŚWIDNICY.

Pismo przesyła się faxem e mailem oraz listem poleconym , a także zawiadamia świadków, że rozprawa się nie odbędzie.

I APELACJA OD STRONNICZEGO POSTANOWIENIA

Stolec, dnia 16 kwietnia 2008r.

Do: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział VI Gospodarczy
Pl. Grunwaldzki 14
58 – 100 Świdnica

Za pośrednictwem:
Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
VI Wydział Gospodarczy
Ul. Słowackiego 10,11
58 – 300 Wałbrzych

Skarżący: Witold Duchiewicz
(zam. Stolec

Sygn. akt VI Gzd 20/05

Apelacja.

Na podstawie art. 519 kpc w zw. z art. 376 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze (w skrócie puin), zaskarżam postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 lutego 2008r. (sygn. akt VI Gzd 20/05) o pozbawieniu mnie praw do prowadzenia działalności gospodarczej - w całości.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucam:

  1. rażącą obrazę przepisów postępowania poprzez:

a) naruszenie art. 50 § 3 kpc w zw. z art. 229 puin i wydanie orzeczenia przez sędziego, co do którego złożono wcześniej wniosek o wyłączenie;

b) naruszenie art. 233 § 1 kpc w zw. z art. 229 puin i nie rozpoznanie sprawy co do istoty;

c) naruszenie art. 133 kpc w zw. z art. 229 puin i nie zawiadomienie o kolejnym terminie terminie rozprawy pomimo uzyskanej informacji telefonicznej oraz nie przesłuchaniu przez Sąd 2 świadków czyli Pani Ireny Niemiec oraz Leszka Janusiewicza, których zeznania były bardzo istotne dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. W związku z powyższym na podstawie informacji telefonicznej z sądu tych w/w świadków poinformowałem, że rozprawa będzie odroczona ;

d) naruszenie art. 219 § 2 puin i nie sporządzenia z urzędu uzasadnienia powyższego orzeczenia, pomimo ustawowego obowiązku;

e) nie wskazanie podstawy prawnej zaskarżonego postanowienia, pomimo ustawowego obowiązku;

f) naruszenie art. 327 § 1 kpc w zw. z art. 229 puin i nie pouczenie uczestnika postępowania o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia;

g) naruszenie art. 220 puin w zw. z art. 326 kpc w zw. z art. 229 puin i nie ogłoszenie zaskarżonego postanowienia;

2) Na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 229 puin – wnoszę o uchylenie postępowania i zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku syndyka masy upadłości w całości.
3) Wnoszę nadto o zwolnienie mnie z kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu za sygn. akt VI Gzd 20/05, z wniosku syndyka masy upadłości BHU „Euro – Farm” Witold Duchiewicz w upadłości – Włodzimierza Bernackiego wszczął postępowanie o pozbawienie mnie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 19 lipca 2005r. złożyłem odpowiedz na wniosek syndyka i szczegółowo odniosłem się do zasadności zarówno złożenia przedmiotowego wniosku, jak i też okoliczności faktycznych sprawy, które wskazywały na brak podstaw do orzeczenie wobec mnie powyższego zakazu. Od tamtego czasu tak naprawdę nie byłem informowany co się dzieje w sprawie, poza tym mając bardzo uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego wyznaczonego do prowadzenia przedmiotowej sprawy, w dniach 7 i 8 lutego 2008r. złożyłem wniosek o wyłączenie sędziego prowadzącego sprawę – SSR Jerzego Szafrańskiego oraz pozostałych sędziów Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Ponieważ doręczono mi Postanowienie z 12.02.2008 r. odrzucające mój wniosek o wyłączenie 1, a nie 4 sędziów złożyłem natychmiast 21.lutego 2008 r. zażalenie na to postanowienie.

W dniu 1 marca 2008r. na wezwanie Sądu złożyłem uzupełnienie przedmiotowego wniosku. W dniu 21 marca 2008r. zostałem zwolniony z kosztów sądowych w całości, a dnia 31 marca 2008r. Sąd Okręgowy w Świdnicy rozpoznał merytorycznie mój wniosek.

W dniu 11 kwietnia 2008r., u jednego z przedsiębiorców z Dolnego Śląska, zobaczyłem postanowienie Sądu z dnia 12 lutego 2008r. orzekające pozbawienie mnie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na okres 10 lat przysłane przez syndyka W. Bernackiego. Nigdy nie zostałem powiadomiony skutecznie o terminie rozprawy.

Ad 1)

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu dopuścił się przy wydaniu zaskarżonego postanowienia szeregu rażących naruszeń przepisów prawa procesowego.

Ad a) Zgodnie z treścią art. 50 § 3 kpc w zw. z art. 229 puin – aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie, sędzia może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki. W dniu 7 lutego 2008r oraz 8 lutego 2008 r. zostały skutecznie złożone i doręczone do Sądu wnioski o wyłączenie wszystkich sędziów Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Z tą chwilą sędzia Jerzy Szafrański nie miał prawa do prowadzenia sprawy – mógł wykonać tylko czynności niecierpiące zwłoki, a do takich w żaden sposób nie należy merytoryczne rozpoznanie sprawy. Żadnego znaczenia nie ma tutaj fakt, iż Sąd Okręgowy w Świdnicy nie przychylił się do mojego wniosku – przepisy kpc albowiem stoją na straży zachowania maksimum bezstronności i obiektywizmu przy rozpoznawaniu spraw – niejako odsuwając iudex suspectus od udziału w sprawie do czasu rozpoznania wniosku o wyłączenie. W dniu 12 lutego 2008r. wydano postanowienie przez sędziego nie uprawnionego do orzekania co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą.

Na marginesie dodać jedynie należy, iż zastanawiającym jest decyzja przewodniczącego wydziału o wyznaczeniu SSR Jerzego Szafrańskiego do prowadzenia niniejszej sprawy. Zgodnie z treścią § 63 ust 1 ppkt 2 – przewodniczący rozdziela pracę między sędziów przestrzegając właściwego ich obciążenia według zasad ustalonych przez kolegium sądu. Praktyką jest wyznaczanie sędziego do rozpoznania sprawy według jej wpływu i imiennej listy sędziów danego wydziału. Co prawda postępowanie niniejsze jest postępowaniem oderwanym od postępowania upadłościowego, to jednakże budzi wątpliwości, że sędziemu, który orzekał w przedmiocie upadłości „trafiła się” kolejna moja sprawa, którą jak zwykle prowadził i orzekł tendencyjnie.

Ad b) Zgodnie z treścią art. 233 § 1 kpc w zw. z art. 229 puin – Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

W niniejszej sprawie Sąd w ogóle nie ustosunkował się do złożonego przeze mnie pisma procesowego w sprawie, a oparł się – jak mniemać należy wyłącznie na oświadczeniach syndyka masy upadłości. Powyższe postępowanie Sądu uznać należy za niedopuszczalne i łamiące podstawowe zasady postępowania. W tak istotnej sprawie, jaką jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej – a co za tym idzie zapewnienia sobie i swoim najbliższym źródła dochodu (zwłaszcza w sytuacji, gdy przez całe życie z dobrymi wynikami działalność gospodarczą prowadziłem), nie jest możliwym oparcie się tylko na oświadczeniach jednej ze stron. Narusza to nie tylko prawo do obrony swoich praw, to nadto doprowadza do sytuacji braku równowagi stron.

Ad c) Sąd nie zawiadomił mnie również skutecznie o terminie rozprawy z dnia 12 lutego 2008r. Nie wiem w jaki sposób doszło do uznania, iż byłem o terminie rozprawy poinformowany. Możliwe są dwie sytuacje – albo w aktach sprawy dowód podwójnego awizowania, albo też syndyk czy też jego pełnomocnik – Jan Dobrowolski zatrzymali bądź nie odbierali w sposób bezprawny kierowanej do mnie korespondencji. Sytuacja powyższa jest nagminna i w tym zakresie złożyłem stosowane zawiadomienie do Prokuratury – sprawa jest w toku. Syndyk masy upadłości wielokrotnie przejmował kierowane do mnie pisma urzędowe i albo nie doręczał mi ich w ogóle, albo też w ogóle ich nie odbierał.

W chwili obecnej syndyk bowiem, w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym, zajął cały mój majątek i rezyduje pod tym samym adresem, gdzie zamieszkuję. Powyższe działanie w przedmiocie doręczania korespondencji jest działaniem ukierunkowanym na pokrzywdzenie mnie i uniemożliwienie mi skutecznej obrony swoich praw i interesów.

Ad d) Sąd naruszył także normę z art. 219 § 2 puin. Zgodnie z jej treścią – postanowienia, od których przysługuje środek odwoławczy, uzasadnia się z urzędu. Oczywistym jest fakt, iż postanowienie w przedmiocie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej podlega zaskarżeniu (i co więcej – podlega również kontroli w trybie kasacji).

W dniu 16 kwietnia 2008r. nie widziałem w aktach sprawy uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, ponieważ poinformowano mnie iż akta sprawy są w Sądzie Okregowym w Świdnicy gdzie rozpatrują moje odwołania dotyczące wyłączenia wszystkich Sędziów.

Powyższe zachowanie narusza również 7 dniowy termin (co prawda instrukcyjny) do sporządzenia uzasadnienia. Brak uzasadnienia orzeczenia uniemożliwia odniesienie się merytoryczne do wydanego postanowienia. Nie jest bowiem wiadome na jakiej podstawie Sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, ani też jakimi kierował się motywami, ani tym bardziej – na podstawie jakich dowodów wydał zaskarżone orzeczenie.

Ad e) Pomimo ustawowego obowiązku Sąd nie wskazał podstawy prawnej orzeczenia. Uniemożliwia to w jakikolwiek sposób odniesienie się merytoryczne do zaskarżonego postanowienia, albowiem nie jest wiadomym, która z licznych przesłanek z puin (art. 373 i art. 374) została w ocenie Sądu wypełniona. Uniemożliwia to skuteczną obronę swoich praw i interesów.

Ad f) Niezgodnie z treścią art. 327 § 1 kpc w zw. z art. 229 puin nie zostałem pouczony o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia, pomimo faktu, iż w chwili obecnej działam bez profesjonalnego pełnomocnika. Nie dochowanie przedmiotowego obowiązku przez Sąd nie może wywołać dla mnie negatywnych skutków procesowych. Choćby z tego powodu wniesienie przeze mnie środka zaskarżenia winno skutkować jego rozpoznaniem.

Ad g) Z akt sprawy nie wynika, by zaskarżone postanowienie zostało w ogóle ogłoszone. Narusza to obowiązek z art. 220 puin w zw. z art. 326 kpc w zw. z art. 229 puin i de facto pozwala przyjąć, iż orzeczenie to nigdy nie znalazło się w obrocie prawnym i stanowi li tylko projekt takiego postanowienia. Nie można więc uznać, iż doszło do jego uprawomocnienia się, co w efekcie powoduje, iż termin do wniesienia środka zaskarżenia jeszcze nie upłynął.

Z ostrożności procesowej jednakże przedmiotowy wniosek złożyłem.

Ad 2) Mając powyższe na uwadze, uznać należy, iż niniejszy środek zaskarżenia jest konieczny i w pełni uzasadniony. Wnoszę o uchylenie przedmiotowego postanowienia w całości i jego zmianę poprzez oddalenie wniosku syndyka masy upadłości, na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 229 puin.

Ad 3) Wnoszę o zwolnienie mnie z kosztów sądowych w całości, z uwagi na fakt, iż nie jestem w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny. Wraz z żoną jesteśmy osobami bezrobotnymi, bez prawa do zasiłku. W związku z ogłoszeniem upadłości mojej firmy i przejęciem majątku przez syndyka nie dysponuję żadnymi środkami majątkowymi. Utrzymuję się wraz z żoną i dwójką dzieci z kwoty 1 000zł, stanowiącej równowartość alimentów przyznanych na dzieci. Mając na uwadze powyższe, wniosek ten uznać należy za konieczny i w pełni uzasadniony.

Witold Duchiewicz

Do wiadomości:
- Pan Zbigniew Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości i Prokur. Generalny,

Witold Duchiewicz Stolec 27.01.2008 r.

SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
UL. SŁOWACKIEGO 1158-300 WAŁBRZYCH

WNIOSEK O PRZYGOTOWANIE AKT SĄDOWYCH DO WGLĄDU CELEM DOKONANIA ODPISÓW W FORMIE FOTOGRAFII CYFROWEJ:

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WERYFIKACJI RZETELNOŚCI PROWADZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO FIRM:

1.EURO INVESTMENT GROUP, A WCZEŚNIEJSZA NAZWA ROLNICZE TOWARZYSTWO LEASINGOWE,

2. AGROL - SPÓŁKA CYWILNA MIECZYSŁAW PYTEL I ANDRZEJ KORDYLEWSKI,

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NASTĘPUJĄCYCH CAŁOŚCI AKT POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO TYCH FIRM :

INFORMUJĘ, ŻE JESTEM WIERZYCIELEM TYM FIRM Z TYM, ŻE SYNDYK EURO INVESTMENT GROUP TWIERDZI, ŻE NIC O TYM NIE WIE, A JEST TO SPRZECZNE Z ZEZNANIAMI ZŁOŻONYMI PRZED FUNKCJONARIUSZAMI CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W CZASIE KONFRONTACJI ZE MNĄ W DNIU 21.01.2008 R. PANI BARBARY LEIBLER, KTÓRA BYŁA LIKWIDATOREM TEJ SPÓŁKI PRZED UPADŁOŚCIĄ.

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KG POLICJI PROWADZI INTENSYWNE ŚLEDZTWO DOTYCZĄCE MIN. FIRMY EURO INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI , DOCAN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI I KANDO SP. Z O.O. OBIE Z ŁODZI ORAZ INNYCH FIRM W TYM AGROL S.C., A TAKŻE OSÓB POWIĄZANYCH Z TYMI FIRMAMI W CZASIE LIKWIDACJI I UPADŁOŚCI. PONIEWAŻ JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ W PROWADZONYM W/W ŚLEDZTWIE ZOSTAŁEM ZOBOWIĄZANY PRZEZ CBŚ KG POLICJI DO PRZEGLĄDU CAŁOŚCI AKT UPADŁOŚCIOWYCH FIRMY EIG S. Z O.O. I AGROL S.C. Z KTÓRYCH MAM PRZEDSTAWIĆ SWOJE WNIOSKI I USTALENIA ORAZ DOWODY W FORMIE KSEROKOPII Z AKT, KTÓRE BĘDĄ WŁĄCZONE DO ŚLEDZTWA.

Witold Duchiewicz

PISMO PRZESYŁAM FAXEM I POCZTĄ LISTEM POLECONYM.

Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale zawiadamiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych) działania lokalnych urzędów i sądów.
Przedstawiamy kolejny dowód korupcji urzędniczej. Zadziwiające, jak łatwo im kraść czyjąś pracę, jak łatwo unikają odpowiedzialności, jak bardzo skorumpowana jest władza w Polsce...
i dalej przekręt adwokacki Sylwestra Gordockiego - nie polecam go osobom oszukanych, ponieważ nawet ostatnią koszulę jest w stanie wydrzeć...
o przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować.
A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia?
Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW.
Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię bank - każdy przekręt jest możliwy w
NORDEA Bank Polska S.A. - tylko błąd urzędników CITI BANK HANDLOWY S.A. i Leszka Balcerowicza,
oraz DRESDNER BANK POLSKA S.A.
KRERDYT LEASE S.A.
NORDEA BANK POLSKA S.A. Zarząd Banku Millenium S.A. Millenium Plaza oraz informacja - Marek Goliszewski - BUSINESS CENTER CLUB
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Emilia Cenacewicz, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.