Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
24 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-03-2015

Bronisław Jankowski - zawiadomienie  prokuratury i Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy SSO Mirosława Kędzierskiego o stronniczości sędziów i adwokatów w Bydgoszczy.

Szanowny Panie Prezesie

Pierwsze moje zażalenie zawiadomienie o funkcjonującej adwokacko sędziowskiej korupcji na X Wydziale Cywilnym Rodzinnym skierowałem do Przewodniczącej tego Wydziału w przekonaniu że Przewodnicząca sędzia Chajęcka jest poza „Korupcyjnym Układem Wydziału” i w dobrej wierze poleciła mi dokonać tych zgłoszeń do prokuratury. Dlatego ponownie dokonałem tych zgłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy .

W moich zgłoszeniach do prokuratury wykazywałem że SĄD OKRĘGOWY RODZINNY w pozwach rozwodowych których pełnomocnikiem jest adwokat Małgorzata Thiede Szalaty organizacyjnie funkcjonowała jako ZORGANIZOWANA USŁUGOWA GRUPA PRZESTĘPCZA która żerując na zaburzeniu psychicznym mojej żony i dzieci „prowokowała do świadczeń korupcyjnych” a następnie „układała postępowania” i „sprzedawała” orzeczenia .

PROKURATURA REJONOWA w POSZANOWANIU BEZKARNOŚCI SĘDZIÓW moje Zgłoszenia PRZESTĘPCZOŚCI SĘDZIÓW Zorganizowanej przeciwko Wymiarowi Sprawiedliwości dla „Dobra Wymiaru Sprawiedliwości” ODDALAŁA.9619b3b87058bbc7e48b30335e2127dc,12,0[1]_1.jpg

    • Po ich zaskarżeniu 24.czerwca 2014r.Sygn.akt XI Kp 963/14 Wydział XI Karny pod Przewodnictwem SSR Anny Dziergawki moje zgłoszenia Przestępstw Sądowych w miesiąc po odwołaniu Przewodniczącej Chajęckiej asekuracyjnie przyznał mi status OSOBY POKRZYWDZONEJ.

Dlatego po „Odczekaniu” i Utwierdzeniu się że nie ma medialnego zainteresowania już w Wydziale IV Karnym 9 pażdziernika 2014r Sygn. akt IV Kp 47/14 SSR Bartosz Lau w kontynuacji UPORCZYWEGO UZNAWANIA SĘDZIOWSKIEJ BEZKARNOŚCI UNIEMOŻLIWIŁ PROWADZENIE DOCHODZENIA przeciwko Skorumpowanym przez adwokatkę sędziom .

2

Samo WYTOCZENIE MI POZWU rozwodowego przez moją żonę nastąpiło W DWA MIESIĄCE PO FAKCIE GDY SYNOWA PODAŁA MNIE NA ŚWIADKA mającego świadczyć w sądzie że przyczyną rozpadu ich małżeństwa są zaburzenia osobowości mojej żony.

Ponieważ adwokat THIEDE PROWADZIŁA także pozew rozwodowy MOJEGO SYNA to sitwa MIAŁA ROZPOZNANIE ŻE SĄ TO OSOBY PSYCHOPATYCZNO-PARANOICZNE. 

Adwokatka Thiede skłoniła moją żonę i dzieci do wytoczenia mi pozwu podżegając że BĘDĘ PIERWSZYM ŚWIADKIEM W TYM SĄDZIE KTÓRY BĘDZIE BRONIŁ SYNOWEJ I WNUKÓW i potrzeba „ZROBIĆ MNIE WINNYM” rozbicia własnego małżeństwa by POZBAWIĆ MNIE WIARYGODNOŚCI.

DO CZASU ODWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEJ CHAJĘCKIEJ tj.15 maja 2014r. adwokat THIEDE PEŁNIŁA ROLĘ „NAGANIACZA KLIENTÓW ” DO KORUPCYJNYCH ŚWIADCZEŃ".

W dobrej wierze ZATRUDNIŁEM ADWOKATKĘ TĘ SAMĄ CO SYNOWA. Nie miałem wtedy wiedzy że w WYDZIALE ZDOMINOWANYM PRZEZ INTERESY WYDZIAŁOWEJ SZAJKI BEATA SOBIECHOWSKA BYŁA ADWOKATKĄ KTÓRA DOPIERO ZABIEGAŁA O „EGZYSTENCJĘ” I TO OBLIGOWAŁO JĄ DO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ INTERESOM SITWY WYDZIAŁOWEJ.

Już jej „usprawiedliwiona nieobecność” na pierwszej rozprawie 9 lutego 2012r.przyniosła korzyść sitwie ponieważ pozbawiła mnie obrony i możliwości przedstawienia dowodów wykazujących brak uzasadnienia do zabezpieczenia roszczeń .

PIERWSZĄ sędzią wyznaczoną przez PRZEWODNICZĄCĄ WYDZIAŁU do prowadzenia postępowania była SĘDZIA IWONA PYDYCH .

Sędzia PYDYCH po I posiedzeniu wykazywaną wnikliwością, świadomie bądź nieświadomie ale przekonała żonę że NIE SPEŁNI ŻĄDAŃ zawartych w pozwie BEZ JEJ KORUPCYJNYCH ŚWIADCZEŃ. Dopiero po TAK SKUTECZNEJ PROWOKACJI została „WSTAWIONA” Sędzia KOŻMIŃSKA. 

Sędzia KOZMIŃSKA jeszcze NIE WIDZIAŁA POZWANEGO, a już trybem niejawnym „ZREALIZOWAŁA” POSTANOWIENIE O FINANSOWYM ZABEZPIECZENIU POZWU.

Również na Sali Sądowej Sędzia KOŻMIŃSKA ODDALAŁA WSZYSTKIE MOJE WNIOSKI DOWODOWE O BADANA I TESTY PSYCHOLOGICZNE ORAZ MEDIACJE. DOPUŚĆIŁA JEDYNIE Z THIEDE „UŁOŻONE” I UZGODNIONE ZEZNANIA STRONY POWODOWEJ.

3

NAWET OD STRON POMINĘŁA WYJAŚNIENIA BY UŁOŻYĆ „PRAWDĘ MATERIALNĄ” W ZAMIARZE CELOWYM POD WNIESIONY POZEW, a pominąć dowody budzące takie wątpliwości.

TAKŻE W POWYŻSZYM ZAMIARZE NIE PRZESŁUCHAŁA WNIOSKOWANYCH DO PRZESŁUCHANIA PRZEZE MNIE ŚWIADKÓW : BRATA I BRATOWEJ MOJEJ ŻONY JUŻ PRZEZ SĄD WEZWANYCH, MEGO SYNA MARKA itd.  za to PRZYJMUJĄC ZA WIARYGODNE POŚWIADCZENIA NIEUPRAWNIONEGO W SĄDZIE LEKARZA .ŻONIE ZAKAZALI SIĘ ODZYWAĆ BY NIE UJAWNIAŁA OSOBOWOŚCI DYSOCJALNEJ PSYCHOPATII PARANOIDALNEJ.

WSPÓLNYM ZAMIARZE CELOWYM z ADWOKATKAMI SĘDZIA KOŻMIŃSKA DOKONYWAŁA „CZYSZCZENIA AKT” . By także w Apelacji nie budziły zakłopotania do Uprawomocnienia Orzeczenia i Wyłudzenia Alimentów. 

JEDNAK PO PRZESŁUCHANIU WSZYSTKICH ŚWIADKÓW WSKAZANYCH W POZWIE ROZWODOWYM Sędzia Małgorzata KOŻMIŃSKA oświadczyła , że zamierza orzec ROZWÓD BEZ ORZEKANIA WINY - jednak dalszy przebieg pozwu rozwodowego nie budzi wątpliwości że BYŁO TO ZAMIERZONE intencyjne „STRONNICZE WYZWANIE STEROWANEJ PRZEZ ADWOKATKĘ SĘDZI” by sprowokować żonę i dzieci do kolejnych korupcyjnych świadczeń aby ode mnie WYŁUDZIĆ ALIMENTY.

MOJE DZIECI BLIŹNIAKI KTÓRYM SYN BUDOWAŁ NOWE DOMY I NA ROZBIJANIU SYNA MAŁŻEŃSTWA ZYSKAŁY NAJWIĘCEJ I PRZYSTĄPIŁY DO POZWU by być Świadkami najbardziej mnie OBCIĄŻAJĄCYMI. DOKOPTOWALI SWOICH PARTNERÓW. 

4

GDY W DECYDUJĄCEJ FAZIE POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO 6 lutego 2013r UJAWNIŁEM wulgarnego obrażającego mnie SMS-y od mojego nie znającego mnie prawie zięcia mój syn Krzysztof w obawie przed kolejnymi moimi „UJAWNIENIAMI” następnego dnia WYPOWIEDZIAŁA MI PEŁNOMOCNICTWO. Wcześniej przez półtora roku Sobiechowska „BEZPŁATNIE” MNIE OKŁAMYWAŁA że czas do przedstawiania „dowodów” miał dopiero nastąpić - POZOROWAŁA ZAWODOWĄ NIEPORADNOŚĆ by mnie „WYSTAWIAĆ” adwokat THIEDE. BEZSKUTECZNIE też wnioskowałem o wyrażenie zgody na zatrudnienie nowego OBROŃCĘ.

Mając świadomość że ZOSTAŁEM PRZEZ KORUPCYJNĄ SITWĘ SĄDOWĄ „WYSTAWIONY” i BEZPRAWNIE UBEZWŁASNOWOLNIONY sam załamałem się psychicznie.  

Na moją prośbę żona wyraziła zgodę,  aby zamienić rozwód NA SEPARACJĘ ŻĄDAJĄC W ZAMIAN bym napisał JEJ OŚWIADCZENIE ŻE NIE BĘDĘ ZEZNAWAŁ w pozwie syna . Obiecała mi że wspólnie DOPROWADZIMY DO POWROTU DO MAŁŻEŃSTWA SYNA. Deklarowała że my również WRÓCIMY DO MAŁŻEŃSTWA ALE ŻEBY GŁUPIO NIE WYGLĄDAŁO TO DOPIERO ZA DWA MIESIĄCE”. 
Zaraz po Ogłoszeniu Separacji PRZYJEŻDŻAŁA DO MNIE I Z TROSKI „FASZEROWAŁA” MNIE LEKAMI PSYCHOTROPOWYMI DZIELĄC RÓWNIEŻ ŁOŻE.
Zakazała mi również odwiedzać synową i wnuków, twierdząc, że tylko ona będzie się nimi opiekować i tylko za jej pośrednictwem będę mógł wnuków widywać.
TO OBŁĘD KALKULACYJNY KTÓRY TOWARZYSZYŁ ŻONIE OD POCZĄTKU.

PONIEWAŻ PRZESZKADZAŁEM W TYM TO MNIE PORZUCIŁA A SYNOWĄ OBWINIŁA ZA ROZBICIE NASZEGO ZWIĄZKU. DZIELI I SKŁÓCA BY PANOWAĆ NAD BĘDĄCYMI W JEJ OBŁĘDZIE KAŻDA DEZAPROBATA JEJ MANIPULACJI POWODOWAŁA ODRZUCENIE. TEN OBŁĘD BEZ LECZENIA I TERAPII WYKLUCZAŁ OPIEKĘ ŻONY TAKŻE NAD WNUKAMI.

Terroryzując mnie i strasząc że adwokat THIEDE Szalaty JEST TAK „DOBRA” ze także w pozwie syna już ZAPLANOWALI I ZAPOWIEDZIELI że ZMIENIĄ SĘDZIĘ ANNĘ STAŚKIEWICZ BORTKIEWICZ NA SĘDZIĘ Z KORUPCYJNEGO UKŁADU, oraz że adwokatki są już zmówione i SPROWOKUJĄ Synową i OSKARŻĄ O ZNIESŁAWIENIE BY SOBIECHOWSKA MOGŁA MIEĆ PRETEKST BY TAKŻE WYPOWIEDZIEĆ PEŁNOMOCNICTWO. TAKIEJ PRZEMOCY I SĄDOWEJ PRZESTĘPCZOŚCI ZAAKCEPTOWAĆ NIE MOGŁEM.

5

Pozbawiony obrońcy odważyłem się sam napisać apelację na orzeczenie końcowe które ale KOZMIŃSKA oddaliła z uwagi na przekroczenie terminu.  Po jej postanowieniu napisałem jeszcze Wniosek o Przywrócenie Terminu do Apelacji w którym przedstawiłem jej niekompetencje i zaniechania oraz bezprawne odrzucenie wniosków dowodowych których dopuściła się ale sędzia Małgorzata KOŻMIŃSKA będąc SĘDZIĄ WŁASNEJ SPRAWY wnioski moje ODDALAŁA. 

Z akt spraw wynika że PRZEWODNICZĄCA CHAJĘCKA dotychczasowe moje skargi  na postanowienia sędzi Kożmińskiej „kierowała” do TEGO SAMEGO SĘDZIEGO SA który w składzie 3 osobowych nie tylko że był CAŁKOWICIE BEZKRYTYCZNY wobec wykazanych przeze mnie naruszeń zasad bezpośredniości i równości stron to również twierdził, że zasądzone ALIMENTY POWINNY BYĆ WYŻSZE. 

Do zakończenia sprawy nie miałem pojęcia że SPRAWSTWO KIEROWNICZE WYDZIAŁOWEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ PEŁNIŁA PRZEWODNICZĄCA WYDZIAŁU SĘDZIA KATARZYNA CHAJĘCKA. Dlatego do niej napisałem Zażalenie z dnia 11wrzesnia 2013r. opisując mechanizm sądowej przestępczości . 

W bezpośredniej z NIĄ rozmowie „POLECIŁA” MI DOKONAĆ ZGŁOSZENIA „KIEROWANEJ PRZEZ NIĄ WYDZIAŁOWEJ USŁUGOWEJ KORUPCJI SĄDOWEJ” DO PROKURATURY. – Miała bowiem świadomość że moje doniesienie i tak w „UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM” dla „dobra wymiaru (nie)sprawiedliwości” obligatoryjnie ZOSTANIE UMORZONE. 

ŻONA W napadzie OBŁĘDU straszyła mnie że jestem naiwny SKŁADAJĄC takie ZEZNANIE .
I jeszcze tak „IM” zapłaci że „WYLĄDUJĘ POD MOSTEM”.

6

WYŚMIEWAŁA: „A czego się spodziewałeś?. „Po 20 latach chodzenia po sądach powinieneś już wiedzieć co to za „GNOJE” i że wystarczyło im jedynie DOBRZE ZAPŁACIĆ”. 

W POZWIE ROZWODOWYM SYNA RÓWNIEŻ JUŻ ZAPLANOWANO I ZAPOWIEDZIANO ZMIANĘ SĘDZI ORAZ PROWOKACJĘ ADWOKACKĄ I TAKŻE WYPOWIEDZENIE SYNOWEJ PEŁNOMOCNICTWA PRZEZ ADWOKAT SOBIECHOWSKĄ.

A POZEW SYNA MIAŁ BYĆ DLA SZAJKI SZCZEGÓLNIE LUKRATYWNYM NA KTÓRYM „HIENY SĄDOWE” MIAŁY NADZWYCZAJ DOBRZE „ZAROBIĆ”. UNIEMOŻLIWIŁEM TO - w pisemnym Zażaleniu do Przewodniczącej Chajęckiej. Wykazałem także że SĄDOWA KORUPCJA WYDZIAŁU RODZINNEGO Sądu Okręgowego w Bydgoszczy DO DNIA 15 MAJA br. kiedy to jeszcze Przewodniczącą była Chajęcka działała ZORGANIZOWANA sitwa, bowiem obejmowała również Sąd Apelacyjny . 

7

ADWOKAT THIEDE „USTALA WARUNKI” NA JAKICH MAJĄ ORZEKAĆ SĘDZIOWIE.

ZATRUDNIANIE w Sądzie Rodzinnym SĘDZI „HIEN” które mają wolę orzekania na WYŁUDZANIU ŚWIADCZEŃ KORUPCYJNYCH od osób Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI i ich pazerności, oraz nie dopuszczenie PSYCHOLOGÓW czy MEDIATORÓW skutkuje tym, że  THIEDE wśród swoich klientów ma „SŁAWĘ NIEZWYKLE SKUTECZNEJ ” lecz „BARDZO DROGIEJ” .

Ta  „zorganizowana sitwa” UNIEMOŻLIWIAŁA przewidziane procedurą USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO.

To nie ja powinienem zawiadamiać prokuraturę i sąd, że Sąd Okręgowy X WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY W BYDGOSZCZY został ZDOMINOWANY przez adwokat THIEDE lecz to SĄD miał ZAPEWNIĆ mi i mojej zaburzonej obłędem matki rodzinie gwarancję i strzec PRAWO do uczciwego postępowania sądowego - SĄD RODZINNY ma być OSTOJĄ POSZANOWANIA PRAWA RODZINNEGO I RODZINY.
NIE BYĆ OSTOJĄ DLA INTRATNEJ PRZESTĘPCZOŚCI SĘDZIÓW DLA KTÓRYCH TOGA TO JEDYNIE NARZĘDZIE DO INTRATNEGO DOCHODU I BRAKU PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ.

W UCZCIWIE PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH ZDIAGNOZOWANY PARANOID JEST UZNAWANY JAKO NIEZDOLNY DO PARTNERSTWA I WINNY ROZPADU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO. POWINNO SIĘ GO KIEROWAĆ NA OBOWIĄZKOWE LECZENIE I TERAPIĘ PONIEWAŻ RODZINĘ DOPROWADZA DO CAŁKOWITEGO UPADKU. A NIE RESPEKTOWAĆ W SĄDACH I WYŁUDZAĆ KORUPCYJNE ŚWIADCZENIA.

PSYCHOTERAPEUTKI KTÓRE DIAGNOZOWAŁY MOJEGO SYNA ORZEKŁY, ŻE JUŻ OBECNIE WYMAGA ON KILKULETNIEJ TERAPII BY MÓGŁ WRÓCIĆ DO PRAWIDŁOWYCH MIĘDZYLUDZKICH RELACJI. POD WPŁYWEM OBŁĘDU MATKI STAN TEN JESZCZE SIĘ POGŁĘBIA . POZOSTAŁE MOJE DZIECI MAJĄ TE RELACJE JESZCZE MOCNIEJ ZABURZONE.  

8

WYKAZANE W MOIM ZAŻALENIU ZAWIADOMIENIU CZYNY KARALNE POWINNY WZBUDZIĆ NAJWYŻSZE ZANIEPOKOJENIE WŁADZY SĄDOWNICZEJ 
ponieważ :

UMYŚLNE PRZEKRACZANIA UPRAWNIEŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNEGO ZAUFANIA PUBLICZNEGO KTÓRZY W CELU OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI MATERIALNEJ Z PREMEDYTACJĄ STOSUJĄ PROWOKACJĘ BY WYMUSIĆ ŚWIADCZENIA KORUPCYJNE OD OSÓB DYSOCJALNYCH O PSYCHICZNIE ZABURZONYM SYSTEMIE WARTOŚCI KTÓRE SWOJE RODZINY NISZCZĄ I DOPROWADZAJĄ DO UPADKU.

SITWA DLA WŁASNEJ KORZYŚCI NIE USTALA STANU FAKTYCZNEGO. 

SFABRYKOWANEGO „ORZECZENIA” STRONNICZEJ SĘDZI POMIJAJĄCEJ ZASADY PROCESOWE I PROCEDURĘ SADOWĄ KTÓREGO SITWA UNIEMOŻLIWIAŁA  W PAŃSTWIE PRAWA NIE MOŻNA UZNAWAĆ JAKO PRAWIDŁOWEGO - NALEŻY SPRAWĘ PONOWNIE ROZPATRZYĆ - A OSOBY NIEKOMPETENTNE POWINNE PONIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE POSTĘPOWANIE I  JAKO FUNKCJONARIUSZE POWINNI BYĆ ŚCIGANI Z URZĘDU. NIE SĄ TO BOWIEM POSPOLICI PRZESTĘPCY - ZBRODNI NA SĄDOWYM PORZĄDKU PRAWNYM DOKONALI SĘDZIOWIE WSPÓLNIE Z ADWOKATKĄ W SPOSÓB WYRAFINOWANY I LOGISTYCZNIE ZORGANIZOWANY.

DO CZASU KIEDY W „UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM” BĘDĄ MIELI ZAPEWNIONĄ BEZKARNOŚĆ ZAGRAŻAJĄ SĄDOWEMU PORZĄDKOWI PRAWNEMU I OBYWATELOM NA KTÓRYCH STRAŻY STOJĄ.

I WOBEC POWYŻSZEGO W CELU URUCHOMIENIA PROCEDUR KARNO NAPRAWCZYCH MOJE ZAWIADOMIENIE KIERUJĘ BEZPOŚREDNIO DO PANA PREZESA I DECYZYJNYCH URZĘDÓW.

UFAJĄC ŻE PAN POTRAKTUJE JE Z NALEŻNĄ SĄDOWI POWAGĄ I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bronisław Jankowski

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~darrendemers12
09-04-2015 / 09:35
Pierwsze moje zażalenie zawiadomienie o funkcjonującej adwokacko sędziowskiej korupcji na X Wydziale Cywilnym Rodzinnym skierowałem do Przewodniczącej tego Wydziału w przekonaniu że Przewodnicząca sędzia Chajęcka jest poza „Korupcyjnym Układem Wydziału” i w dobrej wierze poleciła mi dokonać tych zgłoszeń do prokuratury. Dlatego ponownie dokonałem tych zgłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy . www.luxurytravelretreats.com www.luxurycustomizedtravel.com www.luxurytoursforthediscerningtraveller.com www.luxurytravelprograms.com www.luxurygetawaysforthediscerningtraveller.com www.tradanatravel.com www.thelandtours.com www.oregoncycletourist.com www.guiatourgps.com www.cycletouristsloveoregon.com