Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
7 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Interwencja Redakcji „BezpiecznaPolska.pl” – Marek Komorowski

Prokurator musi znać prawo
 
Niedawno na stronach Portalu „BezpiecznaPolska.pl”, zamieściłem list do Pana Andrzeja Kalwasa, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego. Podobne pismo skierował również pełnomocnik Redakcji, Pan Bogusław Cichowicz. Pisma dotyczyły sygnałów napływających do Redakcji „BezpiecznaPolska.pl” związanych z pewnymi nieprawidłowościami w Prokuraturze Żywieckiej. Po jakimś czasie otrzymałem pismo z Ministerstwa, że nasze pisma według właściwości, zostały przesłane do Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej. Z Bielska Białej zaś otrzymałem pismo informujące, że zostały one dalej przesłane, tym razem do Prokuratury w Żywcu, czyli tam, gdzie zdaniem naszych rozmówców były nieprawidłowości. Widać, można i tak. W dniu 14 kwietnia 2005 roku, do Redakcji wpłynęło pismo z Prokuratury w Żywcu, dotyczące sprawy Ds. 874/05, podpisane przez Panią mgr Barbarę Wiater-Ficek, p.o. Zastępcę Prok. Rejonowego.

Otwierając tą kopertę, spodziewałem się wyjaśnień i informacji dotyczących problemów opisywanych w piśmie do Pana Ministra. Po przeczytaniu okazało się, że jestem w ogromnym błędzie. To pismo zawierało tylko pytania dotyczące działalności Portalu „BezpiecznaPolska.pl”. Treść tego pisma zamieszczam poniżej:

 (...)Pan Marek Komorowski, 
Redakcja Bezpieczna Polska

W związku ze skierowanym przez Tamtejszą Redakcję pismem z dnia 25 stycznia 2005 roku do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, przekazanego według właściwości tut. Prokuraturze, uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczącej otwarcia portalu internetowego „Bezpieczna Polska.pl”, dokładnej daty otwarcia, określenia w jaki sposób odnotowywane są na tej stronie internetowej informacje i w oparciu o jakie dane faktyczne, wraz z podaniem nazwisk osób mających wpływ na treść zamieszczanych informacji oraz wyrażających zgodę na zawartą w nich treść.

Jednocześnie z uwagi na dołączone do w)w pisma pełnomocnictwo udzielone przez Redakcję Bezpieczna Polska do występowania przez radcę prawnego Bogusława Cichowicza w imieniu i na rzecz, uprzejmie proszę o udzielenie informacji kiedy pełnomocnictwo to zostało udzielone i czy radca prawny Bogusław Cichowicz kierując pismo do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, działał w ramach tego pełnomocnictwa.(...)

 Tyle samo pismo. Starając się być dalej obiektywnym, zamieszczam następnie moją odpowiedź:

(...)Panimgr Barbara Wiater-Ficek, p.o. 
Zastępcy Prokuratora Rejonowego, 
Ul. Rynek 2 34-300 Żywiec

W dniu 14 kwietnia  2005 roku otrzymałem pismo Ds. 874/05, w którym prosi |Pani o udzielenie informacji dotyczących:

1). Daty otwarcia portalu internetowego „BezpiecznaPolska.pl”,

2) sposobu odnotowywania na tej stronie internetowej informacji,

3) danych faktycznych na jakich oparte są te informacje wraz z podaniem nazwisk osób mających wpływ na treść zamieszczonych informacji oraz wyrażających zgodę na zawartą w nich treść

4) daty udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Bogusławowi Cichowiczowi

5) ewentualnego przekroczenia przez radcę prawnego Bogusława Cichowicza zakres udzielonego mu pełnomocnictwa.

Udzielam następującej odpowiedzi.

Ad 1). Portal internetowy został otwarty w lutym 2004 roku

Ad 2). Materiał, który znajduje się na stronie internetowej, pisany jest na komputerze PC i zapisywany na dysku twardym jak i płytach CD. Następnie drogą internetową materiał przeznaczony do publikacji jest przesyłany na serwer, stanowiący moja własność. Specjalne bezpłatne oprogramowanie typu PLONE umieszcza ten materiał na stronie portalu.

Ad 3). Udzielenie informacji w tym zakresie traktuje jako nakłanianie mnie do naruszenia przepisu art. 15 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. Dodatkowo poza zakresem pytania informuję, że jako założyciel,  właściciel i redaktor naczelny Portalu jestem jedyną osoba, która decyduje o tematach jakimi zajmuje się Portal.

Ad 4 ) i ad 5)

Jak zauważyła Pani w swoim piśmie radca prawny Bogusław Cichowicz, przesyłając pismo do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego dołączył pełnomocnictwo udzielone mu przez Redakcję Bezpieczna Polska.pl. W pełnomocnictwie tym, opatrzonym datą jego wydania, został upoważniony do „występowania w imieniu i na rzecz tego portalu, a w szczególności do składania pism i wniosków procesowych oraz do występowania przed organami rządowymi, sądowymi i samorządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi” (cytat z pełnomocnictwa).

Chciałbym Panią poinformować, że gdybym stwierdził, że radca prawny Bogusław Cichowicz przekroczył zakres udzielonego pełnomocnictwa, natychmiast bym mu je wypowiedział.

Zmuszony jestem również poinformować Panią, że działalność Portalu zajmującego się sprawami bezpieczeństwa jest regulowana przez przepisy Prawa prasowego, ma charakter działalności dziennikarskiej. Oznacza to, że prowadząc ten portal przysługują mi uprawnienia dziennikarza.

Z przykrością pragnę jednocześnie zauważyć, że w swoim piśmie mimo tego, że powołuje się Pani na pismo, które zostało skierowane do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, to nie odnosi się Pani do zarzutów, w nim zawartych.

Zastanawia mnie tylko, dlaczego Pani Prokurator zamiast odnieść się merytorycznie do zarzutów podniesionych w przekazanym przez Pana Ministra piśmie, oczekuje ode mnie udzielenia informacji zupełnie nie związanych z meritum sprawy.

 Sądzę jednakże, iż odpowiedzi których udzieliłem przyśpieszą wyjaśnienie spraw poruszanych w piśmie do Ministra przez radcę prawnego Bogusława Cichowicza. Na wyjaśnienie tych spraw z niecierpliwością oczekuje zapewne Pan Minister, pełnomocnik jak i P. T. Czytelnicy Portalu.

Redakcja ze swojej strony oczekuje także informacji w jaki sposób zostaną wykorzystane udzielone przez nią informacje, jakiej sprawy one dotyczą

Do wiadomości:
1. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
2. Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej.(...)

Starając się skomentować całą tą sytuacje wyjaśniam. Pismo do Pana Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego napisaliśmy starając się poinformować Go, o pewnych „sprawach” w Prokuraturze żywieckiej. Zamiast odpowiedzi na zawarte w piśmie wątpliwości, otrzymałem właśnie z tej Prokuratury  pismo, które moim zdaniem ma mnie zniechęcić do tej sprawy, jak i składania pism do Pana Ministra a dotyczących Prokuratury w Żywcu. Widać, można i tak, jednak moim zdaniem nie tędy droga. Pragnę również zaznaczyć, że pismo które otrzymałem skierowane było do Redakcji, powinno zawierać choć informację do czego nasze wyjaśnienia są potrzebne. Niestety, takich informacji nie zawierało.

Poczekamy, zobaczymy co będzie dalej, na pewno naszych czytelników poinformujemy.

 Marek Komorowski

Komentarze, uwagi i informacje proszę pisać na adres: redakcja@bezpiecznapolska.pl

Od razu też zamieszczam uwagę, dla Pana Marka Komorowskiego, jak i wszystkich naiwnych obywateli wierzących jeszcze w sprawiedliwość. Tą "drogą niekompetencji" - jaką przeszedł redaktor Komorowski osobiście już wielokrotnie przechodziłem, co stało się jedną z przyczyn powstania wydawnictwa AFERY PRAWA.  
Piszę np. skargę do Ministerstwa (nie)Sprawiedliwości, czy Prokuratury Krajowej np. na pozaproceduralne postępowanie prokuratora strzyżowskiego J. Złotko. 
Dokumentuje fakty, określam przepisy PRAWA.
Niby proceduralnie, właśnie "drogą niekompetencji" [ponieważ nikt inny oprócz pomówionego prokuratora nie jest w stanie interweniować], czyli - Prokuratura Apelacyjna - Prokuratura Okręgowa - ta skarga na prokuratora trafia do? - Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie na burko właśnie prokuratora J. Złotko - i to on ma teraz wypowiedzieć się (czyli przyznać? :-)), że popełnił błędy proceduralne??? - naiwne oczekiwanie. Winę trzeba zwalić na skarżącego się, a siebie wybielić.
Oczywiście w odpowiedzi [jeżeli w ogóle jest udzielana], to nic nie wyjaśnia, nie odpowiada na zarzuty, tylko stwierdza, że prokuratura postępowała prawidłowo - i po sprawie. 
Żaden prokurator nie przyzna się przecież do swojego błędu. 
I na koniec taka prywatna uwaga: miałem kontakt z kilkunastoma prokuratorami - żaden z tych urzędników nie wykazał się znajomością prawa, tak więc o co tu chodzi?
Zdzisław Raczkowski     

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
www.polskapolityka.com - http://www.polskahistoria.com/polish/ 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.