Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-03-2015

WOLNY CZYN: Gliwice - Mariusz Cysewski kolejny dziennikarz do psychuszki za pisanie prawdy o władzy !?! 

Prokuratura Rejonowa w Piekarach Śląskich w wymiarze kadrowym opiera się na komunistycznej Służbie Bezpieczeństwa, której przestępcza działalność po roku 1989 nie zakończyła się a przeciwnie - nasiliła. Prokuraturą tą kieruje prokurator Janusz Sochacki. Wolny Czyn i Mariusz Cysewski jako jego redaktor ujawnił że Sochacki fabrykował dokumenty w sprawach karnych prowadzonych przez siebie i swych podwładnych. Jedno z takich fałszerstw Sochackiemu udowodniono w procesie cywilnym o ochronę dóbr osobistych przed Sądem Okręgowym w Gliwicach (sygn. I C 219/10); pozwany nie usiłował przeczyć tym faktom. Fałszowanie dokumentów samo w sobie w większości przypadków uznać można za przestępstwo, a gdy - jak w wypadku fałszerstw Sochackiego - sprowadza się do fabrykacji fałszywych dowodów w sprawie karnej, może też okazać się przestępstwem ściganym z art. 235 kk („Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo...” itd.) jak i przekroczeniem uprawnień w celu uzyskania korzyści osobistej (art. 231 § 2 kk - to ostatnie przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10). W 2011 r. Gazeta Wyborcza opisała sprawę pocięcia żyletkami twarzy dziecku przez bandytów chronionych przez Sochackiego (zob.: http://wiadomosci.gazeta.pl/ wiadomosci/1,126765,9698105, 15_latek_oskarzal_kiboli_o_ pociecie_twarzy__Poranil.html ) Szerzej o postaci Sochackiego: https://sites.google.com/site/ tarnowskiegory00/janusz- sochacki.
Prokuratura utajniła akta tej afery i obecnie sprawy tej „nie było" - choć opisała ją Gazeta Wyborcza... Ani bandyci, ani Sochacki do dziś nie ponieśli odpowiedzialności za ten akt terroru kryminalnego.

Terrorystów nikt nie powiesił. Nie zadawał im nawet pytań. Prokurator Okręgowy w Gliwicach Danuta Wacławowicz, przełożona Sochackiego, pod koniec 2012 r. potwierdziła na piśmie, że nie udzieliła mu nawet nagany. Ta właśnie bezkarność zbrodniarzy umożliwia im kontratak. Onże prokurator, na podstawie dowodów które sfabrykował (fałszerstwo potwierdził Sąd Okręgowy j.w.), zażądał wyprawienia dziennikarza na badanie psychiatryczne. Gdy zaś plan ten zawiódł, zażądał pozbawienia go wolności i skierowania na obserwację psychiatryczną.

Obserwacja sądowo-psychiatryczna w Polsce orzekana jest na podstawie osławionego artykułu 202 kpk, sprzecznego z konstytucją i traktatami międzynarodowymi, których stroną jest Trzecia Rzesza Pospolita. To właśnie M. Cysewski pierwszy zauważył sprzeczność artykułu 202 z konstytucją i jako jedyny, do dziś, i bezskutecznie zabiega o jego nowelizację (szerzej o sprzeczności z prawem artykułu 202: https://sites.google.com/site/ wolnyczyn/aktualnosci/3-maja- psychuszki-a-konstytucja-1 )
W 2012 i 2013 r. prokuratury w Zabrzu i Gliwicach - a decyzje te utrzymał sąd w Gliwicach latem 2013 r. - odrzuciły wnioski dziennikarskie redakcji „Wolnego Czynu” o ujawnienie wysokości nakładów pieniężnych przeznaczonych na represje psychiatryczne. Naszym reporterom udało się jednak z kamerą w ręku udowodnić, że jest to obecnie podstawowa forma represji obcego rządu przeciw Polakom - a tym samym zadać kłam jego twierdzeniom, że represje te są incydentalne; zob. liczbę osób wysłanych do psychuszki w Zabrzu - relacje filmowe tutaj:

http://www.youtube.com/watch? v=PN1LPWPzij8

http://www.youtube.com/watch? v=sAe9PVZjhcM

Szacuje się, że prokuratura okręgowa w Gliwicach prawie trzecią swego budżetu przeznacza na represje psychiatryczne. Dla porównania - budżety większości sądów to niemal w całości wynagrodzenia pracowników. Utajnienie danych przez prokuraturę uznać można za potwierdzenie tych podejrzeń.

Represje psychiatryczne zwykle prowadzą do tragicznych i nieodwracalnych następstw. Dotyczą często znanych nam osób. W kondominium rzekoma obserwacja to bowiem zwykle tylko pretekst i wiąże się na ogół z zagrożeniem życia. I tak, po torturach w psychuszce w 2013 r. powiesił się Stanisław Modrzejewski z Katowic, emerytowany górnik, aktywny w akcjach plakatowych kilku opozycyjnych komitetów wyborczych (zob. relację tutaj: http://naszeblogi.pl/40513- sad-w-katowicach-i-endlosung- stanislawa-modrzejewskiego ). Temat represji psychiatrycznych jest jednak niemal zupełnie wyparty ze świadomości społecznej - zarówno przez aparat propagandy i dezinformacji okupanta, jak i media koncesjonowanej opozycji. Represyjne badania psychiatryczne zwykle przekształcają się w przesłuchania połączone z wymuszaniem zeznań i wyznań winy; w odróżnieniu jednak od przesłuchań przez policję - podejrzanym odmawia się wszystkich praw. Zwykle zmierzają też do odarcia z godności i poniżenia ofiar, co można uniemożliwić eksponując publicznie sprawców za cenę rezygnacji z własnej prywatności - kto bowiem poniża, ten zwykle poniża sam siebie.

Intensyfikacja nie przebierających w środkach represji politycznych jest zauważalna zwłaszcza przez tegoroczne wybory prezydenckie i parlamentarne. Mariusz Cysewski jako jedyny dziennikarz w Polsce dokumentował rozprawę w sprawie fałszerstwa wyborczego w Katowicach w styczniu i luty b.r. jak i powstanie Ruchu Kontroli Wyborów (wyłączna relacja ze zjazdu w Częstochowie), jest też członkiem Komitetu Wyborczego Adama Słomki, kandydata na urząd Prezydenta RP.

Dziennikarz jest oskarżony w kilku procesach politycznych, w szczególności o znieważanie pomników NKWD w Polsce i prokuratorów z Krakowa co utrzymują, że to Polacy wywołali II wojnę światową. Procesy te są obecnie w różnych stadiach zaawansowania. Formalne oskarżenie w procesie karnym (a co dopiero kilku procesach) wyklucza jednak zarzut o wariactwo. Albo oskarżony, albo wariat. Jeśli oskarżony, to nie wariat i vice versa – jeśli wariat to nie oskarżony. Totalitarne państwo najwyraźniej nie może zdecydować się, czy dziennikarza wyprawić do zwykłego więzienia, czy też na tortury do psychuszki. Ot, logika radziecka…

Apelację w tej sprawie rozpatrywać będzie Sąd Okręgowy w Gliwicach (w Gliwicach przy ul. Kościuszki), 16 marca o godzinie 9, sala 364. Zapraszamy. 

Tadeusz Pruszyński

Kontakt: tel. 511 060 559

ppraworzadnosc@gmail.com

https://sites.google.com/site/ wolnyczyn

http://www.youtube.com/user/ WolnyCzyn

http://mariuszcysewski. blogspot.com

http://www.facebook.com/ cysewski1

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Packers and Movers Delhi
10-06-2016 / 11:08
~Packers and Movers Delhi
07-06-2016 / 05:41
~ajaydixitgupta
06-05-2016 / 08:16
Packers and Movers Gurgaon goto www.movers5th.in/packers-and-movers-gurgaon/ Packers and Movers Hyderabad goto www.movers5th.in/packers-and-movers-hyderabad/ Packers and Movers Delhi goto www.movers5th.in/packers-and-movers-delhi/
~ajaydixitgupta
06-05-2016 / 08:16
Packers and Movers Noida @ www.movers5th.in/packers-and-movers-noida/ Packers and Movers Chennai @ www.movers5th.in/packers-and-movers-chennai/ Packers and Movers Navi Mumbai @ www.movers5th.in/packers-and-movers-navimumbai/ Packers and Movers Thane @ www.movers5th.in/packers-and-movers-thane/ Packers and Movers Ghaziabad @ www.movers5th.in/packers-and-movers-ghaziabad/ Packers and Movers Faridabad @ www.movers5th.in/packers-and-movers-faridabad/
~supra
22-12-2015 / 05:10
World darkness, the eyes have no focus, nobisjacketcanadasale.webpaper.co/ Nobis sale all the colors all became black and white movie. Wind swaying the night, the rain washed the lonely. Where www.lebron14elite.com Lebron 14 Shoes always felt some little Duijin Er, but unable to speak, and suddenly he found his own hands seemed changed. www.lebron14elite.com Lebron 13 Elite rubbed his eyes to look at their own hands, how so full uniform, and then look at his arm, bent up, up biceps actually emerge out of 6 people senseless. This is how children? Biceps? This www.lebron14elite.com Lebron 12 Elite has been in his body disappeared many years? You should have at least ten years. He subconsciously touched his belly, flat and flexible, massive muscle faint and now, www.lebron14elite.com Lebron 13 shoes and for many years satiated fat on live plus mahjong formed even disappeared without a trace. lebron14elite.webpaper.co/ Lebron 14 Shoes taken aback and lay out what the situation, do not out of a car accident in the hospital, let his body body also had such a big change? He sat up call is heard, 6 people looked around, now lebron14elite.webpaper.co/ Lebron 12 Elite is not accustomed to wearing shirts Pleasant poetry, but a somewhat shabby old round neck T-shirt, which is how the matter? A touch of green pepper fried tempeh children between the breath lingering fragrance, lebron14elite.webpaper.co/ Lebron 13 shoes has long been not smell so familiar flavor. Old hen one, bad TV, how to use the remote control to repair, www.cheaphyperdunk2016.com/ Hyperdunk 2016 knew little mouse no good, he said:. "Well, I'll get you something to eat peanuts," he said, the container of five peanuts a saucer in front of small www.cheaphyperdunk2016.com/ Hyperdunks 2016. Little Mouse saw peanuts, saliva flow out, the old hen turned around, put five peanuts are thrown into the mouth. "Meow Woo!" How a cat called, www.cheaphyperdunk2016.com/ Hyperdunks 2015 scared little mouse fell down suddenly from his chair. "Meow Woo!" cheaphyperdunk2016.webpaper.co/ Hyperdunk 2016 quickly hid behind the door, to see where the cat?
~supra
22-12-2015 / 05:08
World darkness, the eyes have no focus," rel="nofollow">nobisjacketcanadasale.webpaper.co/'>Nobis sale all the colors all became black and white movie. Wind swaying the night, the rain washed the lonely. Where " rel="nofollow">www.lebron14elite.com'>Lebron 14 Shoes always felt some little Duijin Er, but unable to speak, and suddenly he found his own hands seemed changed. " rel="nofollow">www.lebron14elite.com'>Lebron 13 Elite rubbed his eyes to look at their own hands, how so full uniform, and then look at his arm, bent up, up biceps actually emerge out of 6 people senseless. This is how children? Biceps? This " rel="nofollow">www.lebron14elite.com'>Lebron 12 Elite has been in his body disappeared many years? You should have at least ten years. He subconsciously touched his belly, flat and flexible, massive muscle faint and now," rel="nofollow">www.lebron14elite.com'>Lebron 13 shoes and for many years satiated fat on live plus mahjong formed even disappeared without a trace. " rel="nofollow">lebron14elite.webpaper.co/'>Lebron 14 Shoes taken aback and lay out what the situation, do not out of a car accident in the hospital, let his body body also had such a big change? He sat up call is heard, 6 people looked around, now " rel="nofollow">lebron14elite.webpaper.co/'>Lebron 12 Elite is not accustomed to wearing shirts Pleasant poetry, but a somewhat shabby old round neck T-shirt, which is how the matter? A touch of green pepper fried tempeh children between the breath lingering fragrance," rel="nofollow">lebron14elite.webpaper.co/'>Lebron 13 shoes has long been not smell so familiar flavor. Old hen one, bad TV, how to use the remote control to repair, " rel="nofollow">www.cheaphyperdunk2016.com/'>Hyperdunk 2016 knew little mouse no good, he said:. "Well, I'll get you something to eat peanuts," he said, the container of five peanuts a saucer in front of small " rel="nofollow">www.cheaphyperdunk2016.com/'>Hyperdunks 2016. Little Mouse saw peanuts, saliva flow out, the old hen turned around, put five peanuts are thrown into the mouth. "Meow Woo!" How a cat called," rel="nofollow">www.cheaphyperdunk2016.com/'>Hyperdunks 2015 scared little mouse fell down suddenly from his chair. "Meow Woo!" " rel="nofollow">cheaphyperdunk2016.webpaper.co/'>Hyperdunk 2016 quickly hid behind the door, to see where the cat?
~szef sadu
25-03-2015 / 11:28
każdego chwasta trzeba bezwzględnie niszczyć żeby się nie rozmnażały bo psują nam interesy. za komuny można było chwasty hurtem legalnie palić. dzisiaj należy dużo energi na dyplomację niszczenia poświęcić a szkoda. nie z takimi chwastami całym kraju sobie radzimy. jeśli zajdzie potrzeba niemieckie służby pomogą nam hurtem niszczyć takie chwasty