Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
1 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA NIEBEZPIECZNE TEMATY

Krajowa Rada Sądownictwa  uparcie trwa przy swoim... i po raz trzeci nie chcą kontrolerom NIK pokazać sędziowskich oświadczeń majątkowych -  tak więc jakie matactwa są ukrywane?

Logiczne to jest pytanie, ponieważ ten co postępuje zgodnie z PRAWEM nie powinien niczego się obawiać, a należy zwrócić uwagę, że (jak wynika z otrzymywanej korespondencji z KRS) jest to organ bez kompetencji. Jednak ten nic nie robiący organ (oprócz ustalania sobie nagród i prmii) kosztuje podatników wiele milionów złotych rocznie - tak więc jest konieczność kontroli na co idą pieniądze podatników.
Ostatnie publikacje w mediach przekonały nas, że oszukują zarówno parlamentarzyści (z parą prezydencką na czele), ale wiele przekrętów kryją bez wątpienia i organy sądownicze. 
Należy tu zwrócić uwagę kolegium KRS, że kolegium NIK już raz przesłało odpowiedĽ na lipcową korespondencję Rady, podkreślając w niej, że ma prawo do kontroli, ponieważ KRS jest instytucją budżetową, czyli państwową jednostkę organizacyjną. 
W końcu Najwyższa Izba Kontroli została powołana właśnie i przede wszystkim do kontroli jednostek budżetowych, jakim bez wątpienia jest KRS. 

Pierwszy raz na temat kontroli przez NIK sędziowskich oświadczeń majątkowych Krajowa Rada Sądownictwa zabrała głos w czerwcu. W krótkiej uchwale odmówiła NIK prawa do analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez sędziów. Zobowiązała też przewodniczącego do odmowy udostępnienia izbie oświadczeń złożonych przez prezesów sądów apelacyjnych i prezesów wojskowych sądów okręgowych. 
Miesiąc póĽniej rada wydała pisemne uzasadnienie swojej uchwały. Napisano w nim, że NIK nie jest uprawniona do analizy danych zawartych w tych oświadczeniach. Rada zobowiązała swojego przewodniczącego do odmowy udostępnienia NIK oświadczeń złożonych przez prezesów sądów apelacyjnych i prezesów wojskowych sądów okręgowych.
- W sferze wymiaru sprawiedliwości (cała sfera kompetencji sądów i związanych z tym decyzji oraz skutków tych decyzji) sądy i sędziowie nie podlegają żadnym środkom kontroli zewnętrznej z wyjątkiem kontroli instancyjnej i kontroli ze strony organów sądowych (prezes, kolegium sądu) - uzasadniała rada. Podkreślała też, że jest tak dlatego, iż z woli ustawodawcy są władzą odrębną organizacyjnie i niezależną od innych władz. Ponadto odpowiednia procedura kontroli sędziowskich oświadczeń jest stosowana, a jej zasady powszechnie znane, tak więc sędziowie nie są spod niej wyłączeni. 
Pismo zawierające te argumenty przesłano do NIK. 

Kilka tygodni póĽniej izba sprawdziła sędziowskie oświadczenia majątkowe, ale tylko pod kątem formalnym (czy zostały złożone w terminie i są podpisane). Z tej kontroli sporządziła protokół, na który czeka teraz przewodniczący rady. Niezależnie od tego kolegium NIK przesłało odpowiedĽ na lipcową korespondencję Rady. Podkreśla w niej, że ma prawo do kontroli, ponieważ uznało KRS za instytucję budżetową, czyli
państwową jednostkę organizacyjną. 

Wczoraj po raz trzeci rada odmówiła izbie prawa do kontroli oświadczeń majątkowych sędziów, powołując się na te same argumenty, co poprzednio. Zdecydowała też, że nie będzie już żadnych reakcji na stanowisko NIK. 
Cynizm i arogancja sędziów KRS przypomina mam kariery co niektórych polityków z SLD... :-) i ich sromotny koniec kariery. Sprawdzimy jaki będzie koniec KRS.
Cóż Panowie, od bajerowania to MY jesteśmy - nie nas bajerować. Zwłaszcza sędzia jako szczególny urzędnik państwowy  ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawa i być na jego straży, a nie zabawiać się w oszołoma (lepperomania?). W dodatku tak się głupio składa, że nawet sędziowie KRS (czyli emeryci w odstawce na naszym utrzymaniu) nie mają władzy ustawodawczej.  

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej z cyklu "NIEBEZPIECZNE TEMATY" 
Co może jeszcze zrobić III RPRL (bezustannie żydowska) w swym agonalnym stanie? 
Mistyka żydowskich finansów - czy "makler" Włodzimierz Cimoszewicz korzystał z poufnych informacji giełdowych?
TECZKA CIMOSZEWICZA - tylko jakiś tam kit? - kiedy skończy się pobłażliwość społeczeństwa dla sprzedawczyków z PZPR?
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ? [alians: Goldstein, alians Timoszko]

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy jej fundacja "pierze pieniądze?" ,
- został tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda" i  Jedwabne tylko dla Żydów?    
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE? - raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
  witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
14-07-2012 / 21:54
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak - Kwaśna z Sądu Najwyższego; mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.