Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA W SĄDACH BADANIA PSYCHIATRYCZNE

Czy Sędzia Adam Skowron z Tarnowskich Gór jest poczytalny? Wniosek o badanie psychiatryczne. 

Z naszych obserwacji wynika, że wymiar sprawiedliwości jest objęty epidemią obłędu. Widać to wyraźnie po zachowaniach się osobników w togach. Dowody na to są przedstawione w linkach pod niniejszym tekstem. Oczywiście „władze” nie reagują na ten stan rzeczy. Być może urzędnicy ci sami zostali dotknięci epidemią. 

Bogdan Goczyński     dnia 6 stycznia 2009r. 

Minister  Sprawiedliwości 
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

 

Dotyczy badania psychiatrycznego sędziego Adama Skowrona z Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Sygn. akt sprawy: Nsm. 578/08 

Uprzejmie proszę o skierowanie wyżej wymienionego sędziego na badanie psychiatryczne w celu określenia jego sprawności umysłowej i zdolności do wykonywania zawodu.

UZASADNIENIE 

Sędzia Adam Skowron prowadzi sprawę dotyczącą mojego kontaktu z dziećmi Anną i Aleksandrą Goczyńskimi, na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2006r. Od ponad dwóch lat nie udało mi się wyegzekwować owego postanowienia mimo wielokrotnych prób. Sędzia nie reaguje na odmowy matki podporządkowania się postanowieniu a przez to zachęca ją do łamania prawa.

Pismem z dnia 10 października 2008r. sędzia Skowron zwrócił się do mnie o wydanie mu tytułu wykonawczego do wspomnianego postanowienia Sądu Apelacyjnego. Sędzia ten powinien sobie zdawać sprawę, że ja jestem osobą prywatną i nie mam uprawnień do wydawania tytułów wykonawczych do postanowień sądów. Ponadto był on sam zobowiązany do wydania owego tytułu przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sędzia prowadzący sprawy rodzinne powinien znać i właściwie stosować orzecznictwo Sądu Najwyższego z tej dziedziny. Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008r, sygn. III CZP 75/08, egzekwowanie kontaktów z dziećmi powinno mieć miejsce na mocy art. 598 k.p.c. który przewiduje użycie policji, zamiast artykułów 1050 – 1051 k.p.c. mówiących o świadczeniach niepieniężnych, jak podał sędzia.

Sędzia Skowron w sposób arbitralny odmawia włączania do akt i zwraca mi pisma, w których protestuję przeciwko utrudnianiu mi przez sąd kontaktów z moimi córkami. Rzeczy te mogą świadczyć o zaburzeniu jego funkcji intelektualnych.

Stanowisko sędziego jest wyjątkowo odpowiedzialne i wymaga szczególnych, pozytywnych cech charakteru. Zachowanie się sędziego Skowrona świadczy o czymś zupełnie przeciwnym.

Sprawa jest tym bardziej istotna, że 14 stycznia br. wymieniony sędzia ma rozpatrywać kwestię przyjazdu do mnie moich małych córek, z którymi wskutek oszustw wymiaru „sprawiedliwości” nie widziałem się już od ponad trzech lat. 

Dlatego proszę o poważne i pilne potraktowanie niniejszej prośby.

Bogdan Goczyński 

Do wiadomości: www.aferyprawa.com

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Amberly
08-11-2016 / 17:16
~Keischa
05-11-2016 / 00:50
~Hawk
10-10-2016 / 04:39
~Chynna
09-10-2016 / 00:43
~Lonitra
08-10-2016 / 22:48
~Delia
10-09-2016 / 10:18
~Margery
04-01-2015 / 23:49
Thanky Thanky for all this good inroimatfon! rgcrxi.com [url=yoetma.com]yoetma[/url] [link=boyjkriwlb.com]boyjkriwlb[/link]
~Ravi
20-12-2014 / 09:52
heard some interesting diuscssion on CBC radio re Babayagas but lost contact information for anyone interested in Victoria BC area. I hope this is a good link to this ongoing conversation / endeavour. SM