Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 kwietnia 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Białystok - tylko nieproceduralność sędzi Anny Kamińskiej?

Nie ma człowieka który nie popełniłby nigdy błędu. Jeżeli błąd w sztuce zrobi zwykły usługodawca np. stolarz , hydraulik, czy budowlaniec musi on szkodę naprawić albo wynagrodzić nam za powstałe straty. Ale już przechlapane mamy gdy szkodę wyrządzi nam adwokat, sędzia czy prokurator - nie mamy szans pociągnięcia tych urzędników czy funkcjonariuszy ( którzy w teorii mają strzec naszych praw a często bywa odwrotnie) - do odpowiedzialności za popełnione błędy i doznane krzywdy wskutek ich działania.

Podobnie jest z lekarzami. Bardzo trudno poszkodowanemu udowodnić, że źle go leczono z uwagi na dużą wzajemną solidarność tej grupy zawodowej. Wiadomo, dzisiaj ja popełniłem błąd, jutro możesz ty...
Każdy fachowiec uczy się na błędach. Błędy lekarskie to często trwałe kalectwo, a nawet śmierć pacjenta. Statystycznie więcej ludzi umiera w szpitalach niż w wypadkach samochodowych. Problem powstaje gdy sprawę błędu lekarskiego ma rozpatrzyć sędzia który jest "bardziej zielony niż trawa" w tym fachu. Zresztą podobnie jak we wszystkich ścisłych kierunkach - ponieważ z wykształcenia jest tylko humanistą. Dlatego w porównaniu do jakiegokolwiek fachowca, sędzia czy prokurator nic sobą nie prezentuje i na emigracji pracy nie znajdą - no chyba w kuchni zmywając gary :-)
Jednak ci mierni z reguły urzędnicy przyznali sobie w krajach postkomunistycznych "boską władzę" co niejednokrotnie podkreślają. Mamy nadzieję, że po wejściu "prawa unijnego" ta abstrakcyjna nadzwyczajna sytuacja urzędników skończy się i będzie można ich skazać jak każdego urzędnika-oszusta łamiącego obowiązujące PRAWO.
Dzisiaj obawiają się jedynie medialnego nagłośnienia ponieważ wszystkie skargi poszkodowanych lądują w koszu na śmieci - przecież prokurator czy sędzia nie oskarży kolegi po fachu...
Dlatego dziennikarze czasopisma AP których obowiązkiem jest nagłaśnianie oszustw popełnianych przez "togowców" - czyli "spuszczanie ich z nieba na ziemię" są często prześladowani przez tych urzędników.

W Sądzie Rejonowym w XIII Wydziale Grodzkim Białymstoku w dniu 15 maja 2009 roku została wyznaczona rozprawa dot. publikacji - zawiadomienia o przestępstwie znanego i wpływowego białystockiego ginekologa prof. medycyny naturalnej Waldemara K. Oskarżył on jednoczenie redaktora naczelnego AP Zdzisława Raczkowskiego i osobę poszkodowaną przez siebie z art.212kk - czyli o zniesławienie.
Zjawia się osobiście Z. Raczkowski w towarzystwie dwóch dziennikarzy śledczych czasopisma AP - dla wyeliminowania mataczenia sędziego.

Sprawę otrzymała SSR Anna Kamińska i od razu dało się odczuć "naturalny wpływ" prof. medycyny naturalnej na sędzi A. Kamińską. Pomimo ze w tym dniu miała 22 sprawy (średni przerób "na łepka" to 10 min :-) to dla Raczkowskiego miała przygotowane na kartce zapytania i nieograniczony czas... - z czym takim pierwszy raz się spotykamy, a od lat odwiedzamy sądy w całej Polsce....

I od początku mamy proceduralne mataczenia.

Po pierwsze:
Sędzia utajnia sprawę - a wiadomo że utajnienie może dotyczyć tylko spraw wagi państwowych i małoletnich dzieci. Nawet w sprawie tzw. "łowców skór" - lekarzy łódzkich sąd nie zgodził się na utajnienie rozpraw pomimo takich wniosków adwokackich.

Po drugie:
Sędzia informuje nas, że nie zgadza się na nagrywanie posiedzenia chociaż żaden przepis prawny nie zabrania dziennikarzom nagrywania - to kolejny dowód na skorumpowanie sędzi A. Kamińskiej

Po trzeci:
Pomimo, że pozew o zniesławienie dotyczy osoby oszukanej przez lekarza oraz redakcji AP która sprawę oszustwa na pacjentce nagłośniła - czyli jest nierozłączny - sędzi A. Kamińska bezprawnie dzieli jedną sprawę na dwie odrębne z uwagi na brak drugiej osoby?!? - paranoja.

Po czwarte:
Przesłuchuje jako świadka radczynię prawna prof. K. która przygotowała pozew i nastepnie pełni rolę jego adwokata - kolejna paranoja

Po piąte:
Jednocześnie odrzuca wnioski o przesłuchanie świadka - osoby poszkodowanej przez prof. K. jak też wystawienia opinii przez biegłych lekarzy sądowych - czy prof. K nie popełnił błędu w sztuce.
A należy zwrócić uwagę na Art. 213.kk - Prawdziwość zarzutu
§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu;
Jeżeli sędzia chce (a powinna jeżeli faktycznie się nie sprzedała) sprawdzić prawdziwość zarzutów opublikowanych w AP - to jak zamierza tego dokonać nie dopuszczając do przesłuchania świadka w sprawie?
W końcu to co prof. K w białostockim Kriobanku nie udało się zrobić za grube pieniądze zrobiono bez problemów w innej klinice...

Po szóste:
Zarzuty zniesławienia stawiane są nie Redakcji "AFERY PRAWA" a redaktorowi Z. Raczkowskiemu bez udowodnienia, że to on w jakikolwiek sposób brał udział w spornej publikacji.
Czyżby "zauroczona?" sędzi A. Kamińska wszystko wiedziała "z góry?"

Po siódme:
Prof. K. jak i jego radca kontaktowali się z red. Raczkowskim i byli zobowiązani do przesłanie wyjaśnień i sprostowań w sprawie - czego do dnia dzisiejszego nie uczynili ograniczając jedynie do zastraszania redakcji sprawami sądowymi.
Czy takie postępowanie i pewność siebie nie dowodzi "zakupienia białystockich sędziów przez ginekologicznego prof. K.?

TAKIM POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM SĘDZI ANNY KAMIŃSKIM ZASTAJEMY POZBAWIENI JAKICHKOLWIEK PRAW DO OBRONY - CZYLI WYRAŹNIE TA SPRAWA MA KORUPCYJNY CHARAKTER!!!

Czy sędzi białystocka Anna Kamińska była badana ginekologicznie przez prof. med. naturalnej? podobnie jak jego radczyni i dlatego walczyła o jego względy jak "lwica"? - będziemy to sprawdzać przez naszych ludzi, jak też czekamy na informacje od czytelników :-) Zapewniamy dyskrecje i dotrzymanie tajemnicy dziennikarskiej.
Zastanawiamy się też na jakiej uczelni studiowała i jak egzaminy zaliczała - czy też "metodą naturalną?"

W tej sytuacji, z uwagi na popełnienie na samym początku rozprawy aż tyle proceduralnych błędów - wnosimy do protokołu o wyłączenie sędzi Anny Kamińskiej z prowadzenia sprawy i wychodzimy z sali.

Z uwagi na "naturalny ginekologiczny wpływ" prof. K. wskazane byłoby wyłączenie się wszystkich sędziów sądu białostockiego z rozpatrywania sporu z redakcją AP.

Na dzień dzisiejszy zostało do sądu wysłane pismo o przysłanie nam protokołu z tej kompromitującej białystocki sąd pseudo-rozprawy. Po zweryfikowaniu i sprostowaniu tego co naprawdę było na posiedzeniu z tym co zapisano w protokole z posiedzenia w dniu 15.05.2009r na pewno będą postawione sędzi A. Kamińskiej oficjalne zarzuty błędów proceduralnych prowadzonej tak jednoznacznie stronniczo sprawy.
Zwłaszcza, że chamskie zachowanie prof. K. na sali sądowej wymagało interwencji sędziego...

I jak zwykle na koniec tej części pouczamy niedouczonych (lub skorumpowanych) sędziów.

Istota "pomówienia" zajmuje szczególne miejsce w orzecznictwie sądowym.
W tej kwestii można mówić o ustalonej od lat linii orzecznictwa Sądu Najwyższego. W tej materii można zatem wskazać na kilka zasadniczych punktów dotyczących pomówienia:
-ocena wiarygodności pomówienia wymaga ze strony organu orzekającego szczególnej ostrożności, gdyż pomówienie nie stanowi dowodu pełnowartościowego, chyba ,że jest jasne i konsekwentne, a ponadto znajduje potwierdzenie w innych dowodach bezpośrednich lub pośrednich, przy czym nie bez znaczenia jest tez osobowość pomawiającego.
Prawdziwość pomówienia może być kwestionowana także ze względu na osobiste zainteresowanie pomawiającego, zmierzające np. do przerzucenia winy na inną osobę lub nawet zmniejszenia winy własnej. / vide wyrok S.N. z 11.10.1977 r. VI KRN 235/77.
- niezależnie od rodzaju pomówienia obowiązkiem organu orzekającego jest ów dowód oceniać ze szczególna wnikliwością i z rozważeniem czy istnieją dowody potwierdzające bezpośrednio lub choćby pośrednio owo pomówienie, a nadto czy wyjaśnienia pomawianego są logiczne i nie wykazują chwiejności albo czy nie są wręcz nieprawdopodobne / vide wyrok S.N. z 28.XI.1978 r. VI KRN 246/78/
- pomówienie może być uznane za pełnowartościowy dowód tylko wówczas, gdy w kontekście określonych ustaleń nie jest sprzeczne z innymi dowodami, a przede wszystkim nie relacjonuje różnych wersji tego samego zdarzenia;
- przy ocenie dowodu z pomówienia powinna obowiązywać nie zasada nieograniczonego zaufania, lecz zasad nieufności
dopóty, dopóki treść pomówienia nie została uwiarygodniona zgodnie z zasadą obiektywizmu wyrażoną w art. 4 k.p.k., która polega na tym aby organ prowadzący postępowanie badał oraz uwzględniał okoliczności przemawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego.
Zważyć przy tym należy, że wyrażona w art. 4 k.p.k. zasada obiektywizmu jest dyrektywą adresowaną do organów prowadzących postępowanie a w odniesieniu do organów orzekających zasada ta ma swoją konstytucyjną podstawę , gdyż w przepisie art. 45 ust. 1 Konstytucji RP gwarantującym prawo do sądu zostały jednocześnie określone atrybuty tego organu, do których obok niezależności i niezawisłości zaliczono także bezstronność.

Zdaniem Ewy Łętowskiej prawdziwy zarzut przedstawiony za pośrednictwem mediów z reguły uznawać należy za uczyniony w obronie społecznie uzasadnionego interesu. Wolność prasy to fundament demokratycznego społeczeństwa: umożliwia pluralistyczną dyskusję publiczną, obieg informacji, utrudnia manipulacje prawem i jego stosowaniem, służy przejrzystości w życiu publicznym. Chodzi więc o to, by w imię ochrony jednostki (czci, prywatności) nie doprowadzić do zamrożenia debaty społecznej i milczenia mediów o niektórych zjawiskach. Zdaniem prof. Łętowskiej ewidentną słabością obecnych regulacji jest brak wyróżnienia wypowiedzi medialnych spośród publicznych oraz takie samo potraktowanie ochrony osób publicznych i zwykłych.

red. AP
cdn.
ponieważ jak sami sędziowie stwierdzają w wyroku SN: prawo jest zagmatwane, pełne luk a sędzia jak ksiadz "daje lub nie daje wiary" według własnego uznania, widzimisie, i układów...

Podobne tematy:

Trybunał Konstytucyjny - kolejny wyrok ograniczający stalinowski system sądownictwa polskiego dotyczący ograniczenia wolności słowa, wypowiedzi i poglądów.

Dziennikarz - to zawód podwyższonego ryzyka. Walcząc o prawdę i dokumentując fakty musi zawsze być po którejś stronie barykady ryzykując niejednokrotnie swoim zdrowiem, stanowiskiem a niejednokrotnie i życiem...

Prześladowanie dziennikarzy, brak możliwości wyrażania swoich poglądów. Wskaźnik wolności prasy: Polska w 2006r. na ostatnim miejscu w UE i dopiero 58. pozycja na świecie.

WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI KRYTYKA I SATYRA W STOSUNKU DO NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB PUBLICZNYCH W PAŃSTWIE

Pomówienia - stan prawny. Prześladowanie dziennikarza i redaktora Zdzisława Raczkowskiego przez skorumpowanych sędziów i prokuratorów podkarpackich

...czy doczekamy się kiedykolwiek, logicznie myślących, mających wiedzę i doświadczenie sędziów w polskich sądach?

WOLNOŚĆ PUBLIKACJI - CO TO TAKIEGO?

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~michael kors outlet
10-03-2017 / 03:21
As for the other, [url=www.coachoutletinc.us.com][b]Coach Outlet[/b][/url] please do not [url=www.puma-outlet.us.com][b]Puma Outlet[/b][/url] rashly try, [url=www.uggbootssale.in.net][b]Ugg Boots Sale[/b][/url] after all, [url=www.outlet-polo.us.com][b]Polo Outlet[/b][/url] it is business [url=www.adidas-nmd.us.org][b]Adidas NMD[/b][/url] wear Well, [url=www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com][b]Ralph Lauren Outlet[/b][/url]people want to [url=www.northfaceoutletsale.in.net][b]North Face Outlet[/b][/url] express in [url=www.adidasyeezy.us.com][b]Adidas Yeezy[/b][/url]addition [url=www.adidasyeezyboost.in.net][b]Adidas Yeezy Boost[/b][/url] to patterns [url=www.skechersoutletstore.us.com][b]Skechers Go Walk[/b][/url] and colors, [url=www.uggsforwomen.us.com][b]UGGS For Women[/b][/url] the more [url=www.montblanc-pen.us.com][b]Mont Blanc Pens[/b][/url]important is [url=www.coachoutletcom.us.com][b]Coach Outlet[/b][/url] the texture.As for how to wear, [url=www.coachoutletsofficial.us.com][b]Coach Outlet[/b][/url] playable tricks too [url=www.raybansunglassesofficial.us.com][b]Ray Ban Sunglasses[/b][/url] much.[url=www.coachpurse.us.com][b]Coach Purses[/b][/url] Those expansive [url=www.oakleysunglasses-outlets.us.com][b]Oakley Sunglasses[/b][/url] high-level [url=www.katespadefactoryoutlet.us.com][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] basic models, [url=www.raybanoutletofficial.us.com][b]Ray Ban Outlet[/b][/url] with good, [url=www.pandorabracelet.us.com][b]Pandora Bracelet[/b][/url] minutes will [url=www.louisvuittonco.us.com][b]Louis Vuitton Outlet[/b][/url] let you walk [url=www.northfacestoreoutlet.us.org][b]North Face Outlet[/b][/url] in the also [url=www.tomsoutletstore.us.org][b]Toms Outlet[/b][/url]is also [url=www.coachoutletonlinestore.us.org][b]Coach Outlet Online[/b][/url] between modern. [url=www.outletnorthface.in.net][b]North Face Jackets[/b][/url] For example, [url=www.outletcoach.in.net][b]Coach Outlet[/b][/url] you can use a [url=www.coachfactoryoutlet.us.org][b]Coach Factory Outlet[/b][/url] soft silk shirt [url=outletnorthface.blog.com][b]North Face Outlet[/b][/url]and suit jacket [url=www.northfaceoutletinc.name][b]The North Face Outlet[/b][/url] to do with, [url=www.tomoutlet.us.com][b]Toms Outlet[/b][/url] you can also [url=www.michaelkorsoutlet.us.org][b]Michael Kors Outlet[/b][/url] use a round neck, [url=www.outletuggs.us.com][b]UGGS Outlet[/b][/url] V-neck T-shirt [url=www.nike-rosherun.us.com][b]Nike Roshe Run[/b][/url] to do [url=www.northfaceoutletco.name][b]The North Face Jackets[/b][/url] mix and match.In fact, [url=www.coachoutletfactory-stores.us.com][b]Coach Outlet[/b][/url]why do [url=www.stephencurryjersey.us.com][b]Stephen Curry Jersey[/b][/url] you say [url=www.vansoutlet.us.com][b]Vans Outlet[/b][/url] Ralph Lauren [url=www.coachoutlet-online.eu.com][b]Coach Outlet Online[/b][/url] obviously [url=www.edhardypopsale.com/][b]ED Hardy Outlet[/b][/url]engage in [url=www.coachstoreonline.in.net/][b]Coach Outlet Store Online[/b][/url] fashion, [url=www.northfacesoutlet.us.com][b]North Face Outlet[/b][/url] but rather a [url=www.adidasoutlet.in.net][b]Adidas Outlet[/b][/url] copper smell, [url=www.redbottom.in.net][b]Red Bottoms[/b][/url] but also [url=www.outletcoach.eu.com][b]Coach Outlet[/b][/url] with people's [url=www.salomonshoes.eu.com][b]Salomon Shoes[/b][/url]growth [url=www.newbalanceoutlet.in.net][b]New Balance Outlet[/b][/url] experience [url=www.stephencurryshoes.us.com][b]Stephen Curry Shoes[/b][/url] can not be separated [url=www.kevindurantshoes.us.org][b]Kevin Durant Shoes[/b][/url] from the [url=www.michaelkorsco.us.com][b]Michael Kors Outlet[/b][/url] relationship, [url=www.northfaceoutletfactory.in.net][b]North Face Outlet[/b][/url] if you grew up with [url=www.giuseppezanotti.eu.com][b]Giuseppe Shoes[/b][/url] two brothers [url=www.louisvuitton-outletstores.us.com][b]Louis Vuitton[/b][/url] in a room[url=www.coachoutlet2016.us.com/][b]Coach Outlet[/b][/url] to sleep, [url=www.outlettoms.us.com][b]Toms Outlet[/b][/url] because [url=www.coachpurses.eu.com/][b]Coach Purses[/b][/url] poverty [url=www.katespadeoutletstore.us.com/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] and [url=www.cheapjordansretro.us.com/][b]Cheap Jordans[/b][/url]Jewish [url=www.chanluu.us.com][b]Chan Luu[/b][/url] background [url=www.katespadeoutletstore.in.net/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] bullying, [url=www.guessfactoryoutlet.us.com][b]Guess Factory[/b][/url] Also have [url=www.hugoboss.in.net][b]Hugo Boss[/b][/url] a strong [url=www.skechersshoes.in.net][b]Skechers Shoes[/b][/url] desire for money. [url=www.hollisterjeans.us.com][b]Hollister Jeans[/b][/url] Big show [url=www.burberryoutletstore.us.org][b]Burberry Outlet[/b][/url] will also debut, [url=www.valentinoshoes.eu.com][b]Valentino Shoes[/b][/url] in fact, [url=www.christianlouboutinshoe.eu.com][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] brought [url=www.coachstoreoutlet.us.org][b]Coach Outlet[/b][/url] this brand, [url=www.beatsbydrdre.us.org][b]Beats By Dr Dre[/b][/url] most people [url=www.tomsoutletstores.us.com][b]Toms Outlet[/b][/url]are estimated [url=www.northfacesoutlet.us.org][b]The North Face Outlet[/b][/url] that the impression is Polo shirt, American [url=www.louisvuitton-belt.com][b]Louis Vuitton Belt[/b][/url] style [url=www.northfaceoutlets.net.co][b]North Face Outlet[/b][/url] of leisure, [url=www.thenorthfaceoutlets.us.com][b]North Face Outlet[/b][/url] but the editor [url=www.burberrybelt.us.com][b]Burberry Belt[/b][/url]wants to say is [url=www.edhardyoutlet.in.net][b]ED Hardy Outlet[/b][/url] behind the designer is [url=www.truereligion-outlets.in.net][b]True Religion Outlet[/b][/url] a story, To the world's [url=www.nikehoodies.us.com][b]Nike Hoodies[/b][/url] top richest man, [url=www.jimmy-chooshoes.us.com][b]Jimmy Choo Shoes[/b][/url] his own story [url=www.outletconverse.us.com][b]Converse Outlet[/b][/url] is also the [url=marcjacobshandbagsoutlet.blog.com][b]Marc Jacobs Handbags[/b][/url] representative of [url=www.burberry-outlets.us.com][b]Burberry Outlet[/b][/url] the American [url=www.truereligion.us.org][b]True Religion[/b][/url] dream! [url=www.marcjacobshandbags.name][b]Marc Jacobs Handbags[/b][/url] Ralph Lauren, [url=www.true-religionoutlets.in.net][b]True Religion Outlet[/b][/url]that is [url=www.oakleyoutletofficial.us.com][b]Oakley Outlet[/b][/url] the most representative [url=www.ferragamo-belt.us.com][b]Salvatore Ferragamo[/b][/url] of the [url=www.katespade.us.com][b]Kate Spade[/b][/url] Polo shirt, [url=www.nike-pascher.fr][b]Air Jordan Pas Cher[/b][/url] in fact, [url=www.salomonoutlets.com][b]Salomon Outlet[/b][/url] back to [url=www.airmaxpascheronline.fr][b]Nike Air Max Pas Cher[/b][/url] the 70s before, [url=www.underarmouroutlet.us.org][b]Under Armour Outlet[/b][/url] this playing [url=www.rosherun.fr][b]Nike Roshe Run Pas Cher[/b][/url] polo, tennis [url=www.michaelkorsoutletstores.in.net][b]Michael Kors Outlet[/b][/url] wear short-sleeved [url=www.wwwmichaelkors.us.com][b]Michael Kors Outlet[/b][/url] sweatshirt [url=www.uggoutlet-boots.us.com][b]UGG Bailey Button[/b][/url]is also mostly [url=www.outlet-ugg.us.com][b]UGG Boots Outlet[/b][/url] limited to the sports [url=www.outletugg.us.com][b]UGG Outlet Store[/b][/url] field, until 1972, [url=www.uggs-outlets.us.com][b]Uggs Outlets[/b][/url] because Ralph Lauren[url=www.herveleger.eu.com][b]Herve Leger[/b][/url] will be brought [url=www.louboutinheels.us.com][b]Louboutin Heels[/b][/url]into Fashion circle, [url=www.ugg-outlets.in.net][b]UGG Outlets[/b][/url] it really became [url=www.jordanretro11.us.com][b]Jordan Retro 11[/b][/url] the product [url=www.wwwburberryoutlet.us.com][b]Burberry Outlet[/b][/url] of sweeping the world,[url=www.mcmbelts.us.com][b]MCM Belt[/b][/url][url=www.nikeairmaxshoes.com.tw][b]Nike Air Max[/b][/url] the brand [url=www.versacebelt.us.com][b]Versace Belt[/b][/url] logo - riding [url=www.nikerosherunning.us.com][b]Nike Roshe Run[/b][/url] on the horses [url=www.uggbootsblackfriday.com][b]UGG Boots Black Friday[/b][/url] on the polo [url=www.uggoutlet.us.org][b]UGG Outlet[/b][/url] players, [url=www.northfaceoutlet.eu.com][b]North Face Outlet[/b][/url] also followed [url=www.katespadeoutletofficial.us.com][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] by a [url=www.outletcoach.org][b]Coach Outlet[/b][/url] household[url=www.coachoutletofficial.com][b]Coach Outlet[/b][/url] name. [url=www.toryburch-outlets.us.com][b]Tory Burch Outlet[/b][/url] And with the [url=www.louisvuitton-outlets.us.org][b]Louis Vuitton Outlet[/b][/url] money is the [url=www.northface-outlets.us.com][b]North Face Outlet[/b][/url] corresponding fame, [url=www.north-face.in.net][b]North Face Jackets[/b][/url] Ralph Lauren's [url=www.northfaceoutletstore.in.net][b]North Face Outlet Store[/b][/url] first-line fans [url=www.louisvuittonsoutlet.us.com/][b]Louis Vuitton Outlet[/b][/url] not too much, [url=www.hermes-belts.us.com/][b]Hermes Belt[/b][/url] due to men [url=www.tomshoesoutlet.us.com/][b]Toms Shoes[/b][/url] and women [url=www.katespadefactoryoutlet.in.net/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] in the field [url=www.balenciaga-outlet.us.com/][b]Balenciaga Outlet[/b][/url] of take-all, [url=www.christianlouboutinoutlet.us.org/][b]Christian Louboutin Outlet[/b][/url] from Johnny [url=www.redbottomshoe.in.net/][b]Red Bottom Shoes[/b][/url] Depp, [url=www.nikeairmax.us.org/][b]Nike Air Max[/b][/url] Tom - Cruise, [url=www.katespadefactoryoutlet.in.net][b]Kate Spade Outlet[/b][/url]Matt - wave, [url=www.northfaceoutletus.us.com][b]North Face Outlet[/b][/url] Gwyneth - Patro, [url=www.burberry-scarf.in.net][b]Burberry Scarf[/b][/url] Kate -[url=www.longchampspascher.fr][b]Longchamp Pas Cher[/b][/url] Winslette, [url=www.airmaxsprzedazdla.pl][b]Buty Nike Air Max[/b][/url] and so [url=www.tanie-nikerosherun.pl/][b]Nike Roshe Run[/b][/url] well-known [url=www.coach-outlets.us.org/][b]Coach Outlet[/b][/url] movie stars [url=www.coachoutletstore.name/][b]Coach Factory Outlet[/b][/url] are his fans. [url=www.katespadeoutletonline.name/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] However, [url=www.toryburchoutlets.us.com/][b]Tory Burch Shoes[/b][/url] it is estimated[url=www.innnov8.com/][b]Michael Kors Handbags[/b][/url] that the [url=www.northfaceoutlets.us.org/][b]North Face Outlet[/b][/url] businessman attribute [url=www.coachblackfriday.org][b]Coach Black Friday[/b][/url] trouble, [url=www.pradaoutlet.us.org][b]Prada Handbags[/b][/url] he chose [url=www.pradafactoryoutlet.com][b]Prada Outlet[/b][/url] to stand at [url=www.innnovate.com/][b]Coach Outlet Online[/b][/url] the beginning [url=www.raybanoutletstore.in.net/][b]Ray Ban Outlet[/b][/url] of this year, [url=www.katespadesoutlet.us.com/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] the opposite [url=www.coachfactorysoutlet.in.net/][b]Coach Factory Outlet[/b][/url] of the [url=www.outletburberry.net][b]Burberry Outlet[/b][/url] public will, [url=www.maganates.com/][b]Coach Factory[/b][/url] to give Melanie [url=www.moncleroutletonline.in.net/][b]Moncler Outlet[/b][/url]design clothes [url=www.saclouis-vuitton.fr][b]Sac Louis Vuitton[/b][/url] out of the birds,[url=www.christianlouboutinshoes2016.in.net/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] although the [url=www.monclerdownjackets.us.com/][b]Moncler Jackets[/b][/url] explanation is [url=www.redbottomshoes.us.org/][b]Red Bottom Shoes[/b][/url] very [url=www.coachoutletmall.us.com][b]Coach Outlet[/b][/url] high-sounding [url=www.longchampoutlet.in.net/][b]Longchamp Outlet[/b][/url] - Inauguration[url=www.ralphlauren-outlets.us.com][b]Ralph Lauren Outlet[/b][/url] ceremony is the [url=www.northface--outlet.us.com][b]North Face Outlet[/b][/url] United States[url=www.outletugg.in.net][b]UGG Outlet[/b][/url] The world's big [url=www.marcjacobsoutletstore.us.com][b]Marc Jacobs Outlet[/b][/url] thing, [url=www.skechersshoe.us.com][b]Skechers Shoes[/b][/url] the first lady ugly how to line?[url=www.north-faceoutlets.in.net][b]North Face Outlet[/b][/url] So I dressed her [url=www.thenorthfaceoutlet.us.org][b]North Face Outlet[/b][/url] beautiful is [url=www.cheapjordans.eu.com][b]Cheap Jordans[/b][/url] the obligation, [url=www.nfljerseys.name][b]NFL Jerseys[/b][/url] but foreign[url=www.tiffanyco-outlet.us.com][b]Tiffany Outlet[/b][/url] fans can not [url=www.tiffany-outlets.us.com][b]Tiffany Outlet[/b][/url] buy it,but [url=www.ferragamoshoes.us.org][b]Ferragamo Shoes[/b][/url] still [url=www.hollister-clothing.us.com][b]Hollister Clothing[/b][/url] does not [url=www.pradaoutlets.in.net][b]Prada Outlet[/b][/url] prevent [url=www.northfacefactoryoutlet.us.com][b]North Face Jackets[/b][/url] the play [url=www.guccifactoryoutlet.us.com][b]Gucci Outlet[/b][/url] into a [url=www.chaneloutletofficial.us.com][b]Chanel Outlet[/b][/url] classic fashion. [url=www.adidasnmdshoes.com.tw][b]Adidas Originals[/b][/url]Those who [url=www.coachfactoryoutletstores.com][b]Coach Factory Outlet[/b][/url] do not [url=www.saclongchamps.fr][b]Sac Longchamp[/b][/url] hesitate to [url=www.northfaceoutletco.in.net][b]North Face Jackets[/b][/url] give business [url=www.newjordans.us.com][b]New Jordans[/b][/url] wear the seven sins, [url=www.north-faceoutlet.info][b]North Face Outlet[/b][/url] the girl, and slow [url=www.air-max90.in.net][b]Air Max 90[/b][/url]down assertion ah, as long [url=www.outletadidas.in.net][b]Adidas Outlet[/b][/url] as the choice [url=www.guccioutletinc.us.com][b]Gucci Outlet[/b][/url] of appropriate [url=www.kedsshoes.in.net][b]Keds Shoes[/b][/url] wear, [url=www.outletnike.us.com][b]Nike Outlet[/b][/url] smart with, [url=www.lebronjamesshoes.us.com][b]Lebron James Shoes[/b][/url] not only will [url=www.outlettruereligion.us.com][b]True Religion Outlet[/b][/url] not fashion [url=www.redbottomshoes.org][b]Red Bottom Shoes[/b][/url] kicked out, [url=www.new-balanceoutlet.us.com][b]New Balance Outlet[/b][/url] in my opinion, [url=www.redbottom-shoes.com][b]Red Bottom Shoes[/b][/url]it is [url=www.louisvuittonspascher.fr][b]Louis Vuitton Pas Cher[/b][/url] synonymous [url=www.raybanofficialstore.us.com][b]Ray Ban Sunglasses[/b][/url] with high grade. [url=www.air-max90.in.net][b]Air Max 90[/b][/url] One of the most [url=www.asicsshoe.in.net][b]Asics Shoes[/b][/url]important business [url=www.louboutinspascher.fr][b]Chaussures Louboutin[/b][/url] wear will buy, [url=www.airmax-paschers.fr][b]Air Max Pas Cher[/b][/url] and second, [url=www.outletcoach.us.org][b]Coach Outlet[/b][/url] will take.
~Sandra
20-01-2017 / 17:01
~Morrie
19-01-2017 / 19:34
~Tuesday
17-01-2017 / 06:52
~Keylon
16-01-2017 / 03:08
~Gatsy
08-01-2017 / 17:32
~Cassie
07-01-2017 / 22:14
~Lola
19-12-2016 / 00:33
~Teyah
18-12-2016 / 09:55
~Rileigh
11-12-2016 / 20:55