Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZI SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE EWA ŚNIEGOCKA ZAFIA MARKOWSKA REGINA OWCZAREK-JĘDRASIK

Kolejne zawiadomienie o przestępstwach sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie - nie postępują zgodnie z prawem sędzi SSA: Ewa Śniegocka, Zofia Markowska, Regina Owczarek-Jędrasik.

Warszawa, 18 listopada 2008 r.

1. Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
2. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
3. Krajowa Rada Sądownictwa

Zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa
przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w składzie:
Ewa Śniegocka
Zofia Markowska
Regina Owczarek-Jędrasik,

które w wystawionym przez siebie Postanowieniu z dnia 11 maja 2006 r.,
sygn. akt: VI ACo 12/06, – z zamiarem bezpośrednim i prawdopodobnie w zmowie przestępczej dopuściły się:
– poświadczania nieprawdy w wystawionym przez siebie dokumencie-postanowieniu (art. 271 k.k.),
a tym samym,
– działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 k.k.).

UZASADNIENIE

Obowiązujący w III R.P. kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.), stanowi:

DZIAŁ VI. WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Art. 403. § 2. (241) Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Na tej podstawie prawnej, w dniu 10 lutego 2006 r. wniosłem skargę o uchylenie zaskarżonego wyroku i wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt: VI ACa 245/04.

Wskazałem, że biegły sądowy Franciszek Krzyżaniak posłużył się zmyślonym przez siebie, czyli nieistniejącym „Gusowskim wskaźnikiem aktualizacji 2,35”. A to oznacza, że biegły ten dopuścił się czynu przestępczego wystawienia fałszywej opinii.
Na dowód powyższego załączyłem pismo z dnia 2 lutego 2006 r., znak: DUI-3-611(377)06/JD Głównego Urzędu Statystycznego. W piśmie tym, Urząd ten poświadcza, że nie opracowywał „Gusowskiego wskaźnika aktualizacji 2,35”.

Postanowieniem z dnia 11 maja 2006 r., znak: VI ACo 12/06, wskazane sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Ewa Śniegocka Zofia Markowska Regina Owczarek-Jędrasik,
odrzuciły moją skargę – wywodząc, cytuję:
„Natomiast § 2 art. 403 k.pc. wskazuje, iż można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.
W tym miejscu przypomnieć należy, iż nowy dowód w rozumieniu powyżej cytowanego przepisu, to taki, który istniał w dacie orzekania, a z którego strona nie mogła skorzystać.
Pismo zaś, na które powołuje się skarżący, tj pismo GUS z dnia 2 lutego 2006 r. – nie istniało w dacie orzekania, zatem nie może ono mieć charakteru nowego dowodu w rozumieniu art. 403 § 2 k.pc.”
, koniec cytatu.
W powyższym, pierwsze zdanie jest w zasadzie przepisaną treścią art. 403 § 2 k.pc.

Natomiast w dwóch następnych zdaniach, wskazane sędzi Sądu Apelacyjnego dopuściły się, w zmowie przestępczej, następujących oszustw!
1.
Drugie zdanie – cytuję: „W tym miejscu przypomnieć należy, że nowy dowód w rozumieniu powyżej cytowanego przepisu, to taki, który istniał w dacie orzekania, a z którego strona nie mogła skorzystać.”, jest rażąco sprzeczne z treścią cytowanego art. 403 § 2 k.p.c. :
a)
„przypominam” więc oszustkom w togach sędziowskich: późniejszym (podkr. moje) wykryciem okoliczności faktycznych lub środków dowodowych jest właśnie wskazane i załączone do akt sprawy pismo Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyjątkowo bezczelnym, wręcz psychopatycznym kłamstwem jest twierdzenie sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w składzie Ewa Śniegocka; Zofia Markowska; Regina Owczarek-Jędrasik,
które piszą w swym Postanowieniu, że wskazane pismo Głównego Urzędu Statystycznego powinno „istnieć w dacie orzekania”.
b
) wskazane wyżej sędzi najpierw „przypominały”, a następnie zapomniały(?), czyli przestępczo ukryły(!), że właśnie w dacie orzekania(!) nie istniał „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35”, zmyślony przez biegłego Fr. Krzyżaniaka.
2.
Trzecie zdanie – cytuję: Pismo zaś, na które powołuje się skarżący, tj. pismo GUS z dnia 2 lutego 2006 r. – nie istniało w dacie orzekania, zatem nie może ono mieć charakteru nowego dowodu w rozumieniu art. 403 § 2 k.p.c.”, koniec cytatu, jest kolejnym bezczelnym oszustwem wskazanych sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Otóż, wskazywany przepis art. 403 § 2 k.p.c. stanowi – cytuję: „…w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych,…”.
Wskazywane pismo Głównego Urzędu Statystycznego jest właśnie późniejszym(!) środkiem dowodowym późniejszego(!) wykrycia okoliczności faktycznej tego, że w dacie orzekania nie istniał Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35”. Dokładnie według art. 403 § 2 k.p.c. (!)

Uwzględniając powyższe, wnoszę o wszczęcie postępowania karnego (dyscyplinarnego) przeciwko wskazanym wyżej z imienia i nazwiska przestępczyniom w togach sędziowskich, w zakresie wskazanych wyżej i udowodnionych z dokumentów czynów przestępczych.

Pragnę jednocześnie wskazać, że obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Na podstawie powyższego, sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie:
Ewa Śniegocka; Zofia Markowska; Regina Owczarek-Jędrasik,
powinny być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za swe przestępcze czyny, identycznie jak każdy inny obywatel/obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej. Jako mafijno-przestępcze należy określić ewentualne tłumaczenia, że przestępców (często już skrajnie zwyrodniałych!) chroni toga sędziowska.

Ponadto, uprzejmie informuję, że Rzeczpospolita Polska to (ponoć) nie jest Folwark Zwierzęcy, w którym są „równi i równiejsi” oraz w kraju tym (rzekomo) nie jest tak, że Rzeczą‑pospolitą są rządy świń nad baranami.
bezpośrednio pokrzywdzony przestępczymi działaniami
wskazanych wyżej z imienia i nazwiska sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Janusz B. Kępka

Warszawa, 18 listopada 2008 r.

Uwaga:
Poprzednio wskazaliśmy jak p. Stanisław Baranowski został prezesem S.M. „Służew nad Dolinką” z „mianowania” niektórych sędziów sądów gospodarczych (Cz. I. Jak sędziowie III R.P. „mianują” prezesów spółdzielni.). Także wskazaliśmy (Cz. II. „Mafia mokotowska” w akcji) jak prokuratorzy i sędziowie uprawiają bandytyzm w obronie przestępczej działalności „pana prezesa”. Z kolei, wskazaliśmy działanie mafii sędziowskiej (Cz. III. „Mafia sędziowska” w akcjach przestępczych.). Znane jest, że niebagatelną rolę w działalności mafii przestępczych w tzw. „wymiarze sprawiedliwości” odgrywają biegli sądowi. Rola biegłego sądowego jest niebagatelna: opinia jego uzasadnia, że rację ma „pan prezes”, a także uzasadnia taki a nie inny wyrok (Jaśnie Oświeconego i) Wysokiego Sądu.
Kolejny odcinek przekrętów sadowych został opublikowany pt. Afera S.M. „Służew nad Dolinką” w Warszawie Cz. IV. Trójkąt gangsterski: biegły – sędzia – prokurator.

Dziwny jest ten świat - Czyje prawo? - Janusz B. Kępka

Więcej wyników wyszukiwania tekstów dr. Janusza B. Kebka

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Blaze
04-01-2015 / 18:47
Last one to utizile this is a rotten egg! hutlrb.com [url=pitcvg.com]pitcvg[/url] [link=pixwbgqezz.com]pixwbgqezz[/link]
~Seferov
24-12-2014 / 11:08
Witam Pana. Policja otrzymała" rel="nofollow">wpdkak.com"> imnfroacje posiadania małej ilości marihuany u 16 latka dokładnie 0,18 grama netto. 16 latek zeznał że kupił narkotyki od 17 latka u ktf3rego policjanci ujawnili w jego domu puste woreczki foliowe i szklane lufki. 17 latek nie przyznał się do popełnionego przestępstwa i zeznał że wcześniej kupował marihuanę od mojego 16 letniego znajomego. 16 latek u ktf3rego znaleziono 0,18 grama narkotyku też oznajmił że dostał od mojego znajomego. Policjanci przeszukali znajomemu dom nie posiadając nakazu tłumacząc się o nagłej sprawie i zatajenia przez sprawcę dowodf3w. Dodali że właściciele domu otrzymają od prokuratury list o zatwierdzeniu przeszukania. W trakcie przeszukania nie ujawniono żadnych środkf3w odurzających oraz innych przedmiotf3w zabronionych. Policja zabezpieczyła telefon komf3rkowy wraz z kartą Sim. Znajomy zeznał że z dwoma oskarżonymi jest w konflikcie od jakiegoś czasu i jest to niemożliwe żeby im cokolwiek udostępniał. 16 letni znajomy nic nie ma wspf3lnego z narkotykami.Co będzie albo co mogło by być dalej?
~Johnie
24-12-2014 / 01:49
An ineltligent" rel="nofollow">vpjakdwn.com">ineltligent answer - no BS - which makes a pleasant change
~Leonardo
20-12-2014 / 16:53
Witam. jakis czas temu zostalem zanmtyrazy za posiadanie okolo 4 gram marihuany. przesluchano mnie i zatrzymano na dolku na 24h. narkotyki byly moje i nie mialem zamiaru ich nikomu sprzedac. dostalem wezwanie o wstawienie sie w prokuraturze rejonowej jako podejrzanego. na co mam sie przygotowac i jaka linie obrony przybrac?
~David
20-12-2014 / 13:15
Czytom i czytom :-) i chwwiolo to rozumiem zePolska to pewnie 51 stan, a w tyj hameryce to "murzynow bijo" pardon terrorystow torturuja a pozatym homo moga juz sie pobierac.A 60 lat temu ody na swecie to nie bylo, a za 60 lat byc moze juz nie bedzie.A dzis kolejna rocznica niemiecko-hamerykanska.45 lat temu Kennedy w Berlinie walnal ze jest Berlinczykiem - w tej czesci za murkiem tzn w Berlinie zachodnim. Bardzo Berlinczycy byli z tej deklaracji zadowoleni.