Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SSR MARIA KOWALIK GRODZISK MAZOWIECKI

Tylko niekompetencja urzędnika Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim SSR Marii Kowalik? - kiedy grunt wróci do właściciela.

Główną cechą ludzi (oprócz walki o przeżycie) jest gromadzenie majątków w ten czy inny sposób. Dawniej prowadzono wojny, czy robiono napady zdobywając ziemie i kosztowności. Dzisiaj mamy bardziej wyrafinowane sposoby - od zwykłego fałszowania dokumentów, kradzieży zwykłych i elektronicznych, politycznych przekrętów aż do milionowych manipulacji giełdowych. Ukraść komuś coś to pierwszy krok, następnie trzeba to jakoś zalegalizować. I tu najbardziej liczą się układy i znajomości - wszak papier przyjmie wszystko....
W naszych skorumpowanych sądach nie trudno załatwić sobie wpis, czy dowolny wyrok. Jednak poszkodowani napotykają szczyty himalajskie jak przyjdzie im wyprostować np. błędny wpis w KW czy błędny wyrok.
SĄDY W SWOJEJ BEZWŁADNOŚCI NIE SĄ W STANIE NAPRAWIAĆ WŁASNYCH BŁĘDÓW I POMYŁEK, SĘDZIOWIE W SWEJ BEZMYŚLNOŚCI NAWET WIEDZĄC O OCZYWISTYCH FAKTACH NIE STARAJĄ SIĘ ICH WYPROSTOWAĆ - WPROST PRZECIWNY MATACZĄ STARAJĄC SIĘ UKRYĆ WŁASNĄ NIEKOMPETENCJĘ I ZANIEDBANIA WIEDZĄC ŻE CHRONI ICH IMMUNITET OD PRZEKRĘTÓW.
JAK DŁUGO BĘDĄ TOLEROWANE OSZUSTWA SĘDZIÓW!?!

Czy mamy kolejnego niekompletnego urzędnika Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim SSR Marię Kowalik?

Pani Anna Sokołowska wraz z siostrą umową darowizny na mocy aktu notarialnego w 1988r od swoich dziadków w przyjęła zabudowaną działkę o pow. 1260m2 w Milanówku (zgodnie z KW z 1967r). Niuans był w tym, że całość była w dwóch kawałkach 1216m2 w granicach działki 114, zaś 44m2 w granicach działki 113 - i taki stan posiadania został wpisany do ich księgi wieczystej.
Wszystko było dobrze jak żyli dziadkowie i właściciele sąsiedniej działki i do póki nie zaczęto zakładać tzw. ksiąg elektronicznych. Ale problem powstał wcześniej. Sąsiednią działkę 113 dostali nowi właściciele i korzystając z pobytu P. Anny za granicą ogrodzili ją jednocześnie podrabiając podpis pod dokumentem darowującym im sporne 44m2. Podczas modernizacji ewidencji gruntów w 1992r ten kawałek oznaczony jako działka 114/2.

O niezgodności zapisów w ewidencji gruntów że stanem faktycznym na gruncie, oraz ze stanem prawnym posiadania P. Anna zawiadomiła Starostwo i zażądała wprowadzenia zmian.
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa w Grodzisku Mazowieckim starannie sprawdził wniosek P. Anny stwierdzając:
Ewidencja gruntów w latach 1978-82 została odnowiona według ówczesnych obowiązujących przepisów tj. według stanu władania z uwzględnieniem stanów prawnych. Opisy na sporządzonych mapach były czytelne, w sposób prosty niosły niosły informacje o granicach prawnych nieruchomości które wykraczały poza istniejące działki ewidencyjne i wzniesione ogrodzenie. Należy z całą mocą wskazać, iż nieprecyzyjne wnioski zawarte w aktach notarialnych, a także niewłaściwe interpretowanie wyrysów składanych do księgi wieczystej spowodowały iż aktualnie oznaczenia w działach I przedmiotowych ksiąg nie odpowiadają pierwotnym tytułom prawnym jaki posiadali poprzednicy prawni do tych nieruchomości.

milan.star.decyzja217.s1.gif (30395 bytes) milan.star.decyzja217.s2.gif (37585 bytes) milan.star.decyzja217.s3.gif (32262 bytes)
milan.star.decyzja217.s4.gif (35923 bytes) milan.star.decyzja217.s5.gif (37507 bytes) milan.star.decyzja217.s6.gif (20528 bytes)

Starostwo informuje też, że zgodnie z wyrokiem SA "Rejestr ewidencji gruntów jest wyłącznie odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości, zawiera jedynie dane wynikające z tytułu własności, ma charakter deklaratoryjny, a nie konstruktywny, co oznacza że nie kształtuje nowego stanu prawnego nieruchomości".... .... "dokonane zmiany w operacie ewidencji gruntów nie mogą rozstrzygać jakichkolwiek kwestii spornych dotyczących własności gruntu, czy przedmiotu własności, lub także sporu co do granic działki".

Jednocześnie urzędnik pisze: Tak więc, że względu na to iż poza kompetencją organu prowadzącego ewidencję gruntów leży ustalenie czyje prawo własności winno być ujawnione co do spornego gruntu, jak również nie istnieje możliwość na drodze postępowania administracyjnego przeniesienia tytułu własności należy odwzorować istniejące zapisy zawarte w księgach wieczystych tj. wpisać zgodnie z aktualnym stanem prawnym ujawnionym w księgach wieczystych iż grunt oznaczony obecnie jako działka 114/2 o pow. 44m2 stanowi obecnie własność osób ujawnionych w KW. Księga wieczysta jako dokument stanowiący swego rodzaju legitymację własności, ze swą rękojmią wiary publicznej, chroni własność i nie podlega korekcie wpisów co do własności w postępowaniu administracyjnym przed organem prowadzącym ewidencję gruntów. - dlatego odmówiono wprowadzenia zmian.

Jak więc z tej decyzji Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa w Grodzisku Mazowieckim wynika logicznie, że do zmian i naprawy wpisów w księgach wieczystych uprawniony jest tylko sąd.

A jaki jest faktyczny stan posiadania, to sędzia M. Kowalik ma w aktach, gdzie geodeta Bogusław Klempnerowski oraz Halina Kiercel wyraźnie jasno stwierdzają:

Ale czy sędzi SSR Maria Kowalik posłucha fachowców i zmieni błędny wpis w księdze elektronicznej na właściwy stan posiadania zgodny ze starym wpisem w "księdze papierowej" oraz nakaże oddania spornej części gruntu ich prawowitym właścicielom? - będziemy pilotować tą sprawę.

Zapraszamy zainteresowanych do sądu w Grodzisku Maz. 12.06. 2008r na godz. 9.20 s.4.

REDAKCJA AP

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Jerzy Salaciński
15-02-2013 / 16:43
Pomimo wielu petycji do Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. Sędzia Uszyński złamal moje prawo Konstytucyjne,nie równego traktowania wobec prawa.Samowola Sędziów.Polega na tym że mimo przysługującego mi prawa do obrony z urzędu,odmówił mi pomocy prawnej.Tymbardziej że występowałem w sprawie jako pozwany przeciwko adwokatom którzy mieli pełnomocnika swojego ojca
~risk
28-01-2010 / 00:00
.... Komentuje: 2009-03-08 [AFERY W SADZIE I W PROKURATURZE w Grodz.Maz. powinny byc sprawdzone.Tam panuje straszna korupcja mam na to dowody.Czekam na wlasciwy czas i bede zmuszona je poruszyc Prosze osobę która napisała ten komentarz o kontakt, właśnie mam sprawy w tym sądzie i podobne podejrzenia. .