Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZDZISŁAW RACZKOWSKI ASESOR - TO NIE SĘDZIA - tak orzekł Trybunał Konstytucyjny 24.10.2007r - Sygnatura: SK 7/06. Zwycięstwem okazała się kampania prowadzona przez Afery Prawa :-)))

(komunikat prasowy TK)

Pełnienie funkcji sędziów przez asesorów jest niezgodne z konstytucją, bo nie mają sędziowskiej gwarancji niezależności - uznał Trybunał Konstytucyjny.

Jednak wejście w życie wyroku odroczono na maksymalny czas, czyli 18 miesięcy. Według TK, wyroki wydane do tej pory przez asesorów nie mogą być podważane, ponieważ załamałoby to cały polski system (nie)sprawiedliwości.

Według autorów dwóch skarg konstytucyjnych - do których przyłączyła się KRS i RPO - asesor nie jest sędzią, bo brak jest gwarancji jego niezawisłości, a to jest sprzeczne z konstytucją. Wśród atrybutów sędziów wymienia ona niezawisłość - a asesora nie powołuje prezydent (jak sędziego), lecz minister. Ponadto asesor nie jest powoływany - jak mówi o sędziach konstytucja - na czas nieoznaczony. Zazwyczaj, z racji młodego wieku, nie ma też doświadczenia życiowego, jakie powinien mieć sędzia.

Za najważniejsze argumenty przemawiające za niekonstytucyjnością asesury TK uznał dopuszczalność odwoływania asesorów przez ministra, brak gwarancji ich nieusuwalności i brak ustawowego określenia granic czasowych asesury.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Ewa Łętowska mówiła, że tak skonstruowana asesura nie spełnia konstytucyjnych warunków niezależności sędziów. - Niezależny i niezawisły sąd, to sąd składający się z sędziów - zaznaczyła. Nadmieniła, że wprawdzie wyjątki są dopuszczalne, np. w przypadku ławników, ale zawsze dopuszczenie do orzekania osób nie będących sędziami musi odbywać się ze szczególnym poszanowaniem zasady niezależności.

Według TK, obecna ustawa, zakładająca swobodę ministra co do o powoływania asesorów, oznacza "uzależnienie asesora od tego organu". Łętowska dodała, że ustawa nie wyklucza zwalniania asesora ze względu na orzeczenia, jakie wydał lub na stanowisko ministra sprawiedliwości. - Elementarny wymiar zasady niezawisłości wymaga, aby (...) asesor mógł być odwołany wyłącznie w takich wypadkach co sędziowie - mówiła.

Jako inny argument sędzia wymieniła fakt, że asesorów nie obowiązuje zakaz przynależności do partii politycznych (tak jak sędziów). - Jest to argument, który praktycznie nie ma może najistotniejszego znaczenia, ale potwierdza niekonstytucyjność obowiązujących do tej pory rozwiązań - głosi uzasadnienie.

- Dopuszczenie do podważenia prawomocnych wyroków wydanych przez asesorów (...) doprowadziłoby do osłabienia prawa do sądu, podważyłoby stabilność i bezpieczeństwo prawne - oświadczyła Łętowska. Dodała, że obowiązkiem TK jest usuwanie norm niekonstytucyjnych i eliminowanie ich skutków. - Nie zawsze to jest jednak możliwe i niektóre zaszłości są nieodwracalne - zastrzegła.

Raptowne odsunięcie asesorów od orzekania prowadziłoby do paraliżu wymiaru sprawiedliwości, co samo w sobie godziłoby w pryncypia konstytucyjne - tak Łętowska uzasadniła 18-miesięczne odroczenie wejścia w życie wyroku. Dodała, że decyzję podjęto z uwagi na "personalną strukturę kadr wymiaru sprawiedliwości i zakres czynności powierzanych obecnie asesorom". Według TK, 18 miesięcy to okres wystarczająco długi, aby doprowadzić do zmian w prawie, regulujących tę sprawę.

Adwokaci autorów skarg chcieli, by TK nie odraczał wejścia w życie wyroku o niekonstytucyjności - o jaki wnosili. Jeden z nich mec. Zbigniew Hołda powiedział po wyroku, że potwierdza on, iż urząd sędziego jest jednym z najwyższych i że "nie można tu stosować obniżonych standardów". Dodał, że asesor może pozostać w polskim prawie, ale nie może orzekać jako sędzia. - To jest nasze zwycięstwo, obywateli Rzeczypospolitej - dodał. Hołda podkreślił, że ustawa nie zabrania teraz ministrowi powoływania nowych asesorów. - Źle się stało, że w ciągu ostatnich dwóch lat pan minister upoważniał asesorów do orzekania jako sędziów - zaznaczył.

Asesorów - mających te same uprawnienia orzecznicze co sędziowie - jest w Polsce 1507; załatwiają ok. 3 mln spraw rocznie. Zazwyczaj to oni sądzą większość drobnych spraw i decydują o stosowaniu aresztów.

Każdemu, komu do orzekania wyznaczono asesora sądowego radzimy wnieść o wyłączenie go powołując się na następujący fakt:
Asesorowie nie mają
sędziowskiej gwarancji niezależności.
Konstytucja RP nie przewiduje wydawanie wyroków przez asesorów -
asesor nie jest sędzią w rozumieniu konstytucji i nie realizuje prawa obywatela do rozpoznania sprawy przez niezawisły i niezależny sąd.
Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.10.2007r - Sygnatura: SK 7/06.

Niekonstytucyjność orzekania przez asesorów poruszaliśmy wielokrotnie na stronach AP. Istotne artykuły to:

ASESOR - TO NIE SĘDZIA - pod takim hasłem czasopismo AFERY PRAWA prowadzi kampanię przeciwko naruszającym Konstytucję RP orzekaniem przez asesorów sądowych.

Asesor nie jest sędzią w rozumieniu konstytucji, tak więc kiedy sądy pozbędą się niedoświadczonych asesorów? Od kiedy sędziowie będą poddawani próbie czy nadają się do pełnienia tych odpowiedzialnych funkcji urzędniczych?

Asesor powinien pomagać sędziemu, a nie wydawać wyroki - niekonstytucyjność asesury - czas na nowy model sprawiedliwego sądownictwa w Polsce.

Trybunał Konstytucyjny w sprawie asesorów dalej mataczy - dlaczego tak trudno osądzić sędziom własną sprawę, a polityczne tak łatwo?

O niejednokrotnie dziwnych wyrokach i śmiesznych orzeczeniach wydawanych przez asesorów, których tylko skromna część została opisana na stronach opisana AP można zapoznać się ze stron opisujące wpadki i przekręty - czyli po prostu głupotę asesorów.

Ktokolwiek przeglądający dowolny kodeks karny, cywilny itd. nie znajdzie ani słowa o tym że asesor może wydawać wyroki - wszędzie używany jest wyraz "sędzia". Z tego prosty wniosek - wyroki wydawane przez asesorów są jedynie świstkiem papieru do dowolnego wykorzystania :-)

Można iść dalej i powiedzieć że w sądach jest nie tylko naruszane, a wręcz łamane prawo przez sam fakt, że młody, niedoświadczony, a często i niedouczony asesor, bezprawnie może decydować o losach ludzi, mając mgliste pojęcie o sprawach, które rozpatruje.

Jak na razie, pierwszym krokiem pozbawiono było pozbawienie przez Trybunał Konstytucyjny możliwości wydawania przez asesorów wniosków o tymczasowe aresztowania, jak też w sprawach zagrożonych wysoką karalnością.
- Asesorzy powinni orzekać i nabierać doświadczenia, ale nie dotyczy to postanowień o stosowaniu tymczasowego aresztowania. Zwłaszcza w przypadku najpoważniejszych spraw, jak zabójstwo czy rozbój. Tu potrzebne jest doświadczenie i nieuleganie naciskom - stwierdza prof. Piotr Kruszyński, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Sprawą asesorów miał się zająć Sejm - ale w międzyczasie sam się rozwiązał nie rozwiązując problemu niekonstytucyjności orzekania przez asesorów. Trybunał Konstytucyjny zaś kolejny raz oddalił ten problem, ponieważ rozstrzygnięcie go zgodnie z Konstytucją, grozi zapaścią wymiaru sprawiedliwości - ale to w końcu nie jest problem obywateli poszkodowanych przez asesorów.

Sam projekt zmiany Konstytucji i ustawy sędziowskiej leży wprawdzie w Sejmie od kwietnia tego roku, ale nie powołano komisji, która by nad nim pracowała. Pierwotnie rozprawa przed TK miała się odbyć już w lipcu, jednak Trybunał odroczył ją jednak na 24 października. Do tego czasu posłowie mieli się uporać ze zmianą nie tylko ustawy o ustroju sądów powszechnych, ale i Konstytucji. Nic z tego nie wyszło i zapewne długo nie wyjdzie

Dlatego to my z pomocą czytelników postanowiliśmy zająć się nagłośnieniem faktów niekonstytucyjności orzeczeń asesorów jak też nieetyczności sędziów TK, którzy w ramach korporacyjnej sitwy bronią młodszych kolegów, nie reagując na szkody wyrządzane społeczeństwu.

Problem ten jest o tyle skomplikowany dla „wymiaru”, że asesorzy stanowią niemal 25 proc. kadry orzeczniczej w sądach i rocznie rozpatrują ok. 3 mln. spraw - to dowodzi o skali szkód jaką wyrządzają swoją niewiedzą.
W sądach rejonowych pracuje dziś 5237 sędziów oraz 1637 asesorów. W niektórych nawet zatrudnionych jest więcej asesorów niż sędziów.

Kiedy i czy w ogóle będzie rozpatrzony prezydencki projekt zmian w Konstytucji i ustawa o sądach powszechnych, zgodnie z którymi "sędziowie na czas próby" zastąpiliby asesorów i byliby powoływani na okres od 2 do 4 lat oraz stale weryfikowani jak wszyscy urzędnicy - dzisiaj nie da się ustalić.

A sprawa jest pilna, ponieważ terminy biegną i codziennie przedawniają się sprawy w których orzekali asesorowie bez uprawnień i wiedzy.

Dzisiaj sędziowie korzystają z "niezawisłości od rozumu", "dożywocia pełnionego stanowiska" i "immunitetu na przekręty", co doprowadziło tę profesję do poziomu miernot w stylu dowcipów o blondynce, czy policjantach. Po prostu ta władza w swojej głupocie nie uwzględniła potęgi i niezależności Internetu, gdzie każdy może opisać ich matactwa. Faktem się stało, że ten skorumpowany zawód przestał cieszyć się jakimkolwiek autorytetem wśród społeczeństwa.

Ponieważ politycy aktualnie zajęci są swoją kampanią wyborczą, dla odreagowania zapraszamy czytelników do debaty na temat sędziów i asesorów.

Redakcja

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
"boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Adwokaci - czyli mecenasi chałtury prawniczej, a tak naprawdę to jedyni usługodawcy którzy nie ponoszą odpowiedzialności za odstawiane fuszerki typowi pasożyci społeczeństwa
Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Aferzyści - czyli wszelkiej maści kombinatorzy grający rolę biznesmenów, politycy mający dojście do tajnych informacji i wiedzy
Media manipulują, osądzają i są sądzone - wpadki sądowe, wyroki skazujące na dziennikarzy za nierzetelność, pomówienie, wprowadzenie w błąd społeczeństwa.
Poseł to ma klawe życie :-)
Dziennikarz - to zawód podwyższonego ryzyka.
Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Tomasz
10-05-2013 / 06:54
Jak można stwierdzić niekonstytucyjność, bezprawność orzekania przez asesorów a jednocześnie nie naprawić wyrządzonych przez nich szkód. Pokrzywdzonego obywatela nie interesuje co się stanie z polskim wymiarem (nie)sprawiedliwości. Wyroki powinny zostać uchylone. W mojej sprawie nie dość, że orzekał asesor to jeszcze poświadczył nieprawdę poprawiając protokół rozprawy po tym jak apelacja wpłynęła do sądu wyższej instancji. Wydanie wyroku w ten sposób stanowi przestępstwo. Czy komuś coś wiadomo, czy w tej kwestii jeszcze może coś ruszyć? Czy szopka zwana Europejskim Trybunałem Praw Człowieka może w tej sprawie coś jeszcze zrobić?
~agat
22-04-2013 / 11:17
ja mam wyrok wydany przez asesora w wyniku ktorego utracilam prace i dlaczego nie moge go podwazyc skoro jest niezgodny z konstytucja RP i TE