Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZIÓW WARSZAWSKICH

Goczyński - Zawiadomienie o przestępstwie. Dowody zorganizowanej korupcji wymiaru „sprawiedliwości”.

Sprzeniewierzanie się zasadom rzetelnego procesu w polskim wymiarze sprawiedliwości stało się normą. To, że opisane oszustwo sądowe wyszło na jaw, jest efektem tego, że nie korzystam z pomocy adwokata i sprawy prowadzę sam. Prawnicy z ich służalczym podejściem do „wysokiego sądu” nie zaryzykowaliby straty swoich układów.

Dla nowego czytelnika, przedstawiona historia powinna być zrozumiała sama w sobie a dodatkowe informacje można w odnośnikach do moich wcześniejszych publikacji pod tekstem zasadniczym. O efektywności Afer Prawa świadczy fakt, że dopiero po nagłośnieniu sprawy, prokuratura na wniosek ministerstwa w końcu zainteresowała się przekrętami i wszczęła dochodzenie. Minister Ziobro być może zrozumiał, że praworządność służy nam wszystkim, a przekręty mają krótkie nogi.

Do opublikowania tego pisma, zachęcił mnie też fakt, że wydruki moich artykułów trafiają do akt sprawy jako rzekomy dowód przeciwko mnie. Postaram się dostarczyć więcej takich dowodów. Przedtem robiłem to sam, teraz czyni to za mnie strona przeciwna.

Bogdan Goczyński 10 września 2007 r.

Minister Sprawiedliwości

Warszawa

Al. Ujazdowskie 11

Zawiadomienie o przestępstwie zorganizowanej korupcji wymiaru sprawiedliwości.

Dotyczy następujących instytucji:

1. Sąd Apelacyjny w Warszawie współdziałający z Sądem Okręgowym

2. Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt. IVC 2888/05

3. Sąd Rejonowy w Pruszkowie sygn. akt VK 335/06

4. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia sygn. akt. ICo. 720/06

5. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach sygn. akt. OPM16/07

6. Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie działająca w porozumieniu z Sądem Rejonowym w Pruszkowie, sygn. akt VK 335/06

7. Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Woli sygn. akt 4DS-961/06

8. Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach sygn akt DS. 709/07

9. Policja w Tarnowskich Górach.

10. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Zawiadomienie to jest kontynuacją zawiadomień z dnia 29 maja 2007r. i 5 czerwca 2007r. w związku z nowymi dowodami w sprawie. Przestępstwo polega na świadomym wykorzystywaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości w celach przestępczych, w sposób sprzeniewierzający się zasadom sprawiedliwości i bezstronności sądowej. Wymienione instytucje z premedytacją łamią zasady rzetelnego procesu ustanowione Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W języku potocznym nazywa się to ustawianiem spraw. Poza manipulacją procesami, instytucje owe wykorzystywały państwowy aparat represji w celu zastraszenia mnie i znęcania się na de mną.

Dzieci moje zostały uprowadzone z domu ponad dwa lata temu przez matkę związaną z sektą Sai Baby. Od tego czasu nie widziałem się z nimi. Wszystkie moje próby kontaktu były torpedowane przez instytucje państwowe, współdziałające w przestępczym procederze z matką dzieci. W grudniu 2005 Sąd Okręgowy w Warszawie w tajemnicy przede mną, bez rozprawy, powierzył pieczę nad dziećmi matce, bez żadnego definiowania w jaki sposób mam się kontaktować z córkami. Sąd utrudniał też przyjęcie zażalenia. Po moich długotrwałych naciskach, zażalenie zostało przyjęte i Sąd Apelacyjny 6 października 2006 na tajnym posiedzeniu, wydał postanowienie dające mi prawo spotkań z dziećmi w każdą sobotę w miejscu zamieszkania dzieci w obecności kuratora,

Postanowienie wydane było w sposób oczywisty w złej wierze, gdyż sąd zignorował fakt, że dzieci zostały wywiezione do teściów 250 km od mojego miejsca zamieszkania, nie zadał sobie trudu aby sprawdzić sytuację dzieci i rodziców i żeby przeprowadzić psychologiczne badanie rodziny. Nie została przeprowadzona rozprawa wymagana przez prawo (art. 579 k.p.c.). Trudno wyobrazić sobie żeby Sąd Apelacyjny nie zdawał sobie sprawy, że spotkania w miejscu zamieszkania matki, czyli u wrogo nastawionych teściów i przy takiej odległości będą niewykonalne. Wszelkie próby zmiany postanowienia przez Sąd Okręgowy czy Sąd Apelacyjny pozostały bez echa. Bez echa pozostał też wniosek o umożliwienie mi spotkania z dziećmi w szkole bez obecności matki. Działo się tak, mimo że sąd był w pełni świadom, że matka uniemożliwia jakikolwiek kontakt z dziećmi.

Jednocześnie władze oświatowe i policja odmawiały informacji o szkole dzieci a Sądy Okręgowy i Apelacyjny odmawiały mi przyjazdu dzieci na ferie zimowe odwlekając rozpatrzenie wniosku a następnie twierdząc że sprawa jest już nieaktualna bo jest lato. To samo dotyczyło wakacji letnich. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach odmówił egzekucji mojego prawa do spotkań z dziećmi pod fałszywym pretekstem niedostarczenia tytułu wykonawczego do postanowienia Sądu Apelacyjnego. Postanowienie to było z definicji prawomocne, było w aktach sprawy i nie wymagało jakiegokolwiek dodatkowego tytułu wykonawczego.

Jak się ostatnio okazało, przez cały rok, gdy zabiegałem o możliwość kontaktu z córkami, ZA WIEDZĄ I APROBATĄ SĄDU były one trzymane w domu i nie posyłane do szkoły, w celu zapobieżenia mojemu kontaktowi z nimi. Wszelkie dotychczasowe postanowienia sądów okazały się skoordynowanym oszustwem z robieniem pozorów przestrzegania prawa.

Poza tym, że jest to kryminalne przestępstwo, jest to także znęcanie się nad małymi dziećmi, poprzez uniemożliwianie im pełnego rozwoju wskutek braku kontaktu z rówieśnikami i obojgiem rodziców. Fakt oszustwa potwierdza pismo policji z Tarnowskich Gór i reakcja kierownika tamtejszego Wydziału Oświaty, kierujących mnie ze wszelkim pytaniami odnośnie dzieci, do sądu.

W czasie gdy zabiegałem o spotkanie z dziećmi i ich powrót do domu, miała miejsce zorganizowana akcja robienia ze mnie człowieka niepoczytalnego. Brały w tym udział: Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Woli oraz Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach. Byłem kilkakrotnie poddawany badaniom psychiatrycznym, zamykany arbitralnie na 48 godzin, zatrzymywany na ulicy a ostatecznie porwany i zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. W czasie gdy byłem w szpitalu psychiatrycznym wszczęta została egzekucja komornicza z mojego majątku dla realizacji fikcyjnych alimentów. Ten ostatni proceder był zorganizowany przez komornika i Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Sąd ten utrudniał składanie zażaleń i wprowadzał w błąd potencjalnych licytantów mojego majątku co do rzeczywistej sytuacji prawnej.

Umieszczenie mnie na dłuższy czas w szpitalu psychiatrycznym nie powiodło się dzięki pomocy przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, dr. Pobochy, który wykazał fałsz prowokacji. Mimo to, prokuratura w Tarnowskich Górach, która widocznie nie została właściwie poinstruowana, po raz kolejny próbuje tej samej metody.

Prawdopodobnym celem owych poczynań było zastraszenie mnie, skłonienie do wyjazdu za granicę i przejęcie majątku.

Charakterystyczne oszustwa wymienionych instytucji i koordynacja czasowa działań, wskazują na zorganizowaną przestępczość, z wykorzystaniem państwowego aparatu władzy i represji.

Wymienione fakty są kompletnie udokumentowane w aktach spraw wymienionych na wstępie. W większości znane są też Ministerstwu. Kwestia świadomego ukrywania dzieci przede mną jest nową informacją, którą uzyskałem dzięki rozsądnemu podejściu dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach.

W razie potrzeby mogę złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Bogdan Goczyński

Wybrane publikacje Bogdana Goczyńskiego

Bogdan Goczyński - ciągle nie ma kontaktu ze swoimi dziećmi. Czy sądy ukrywają dzieci przed ojcem? Apel do Ministra Ziobry.
www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=zycie&id=1673

Bogdan Goczyński, wciąż nie może zobaczyć swoich córek. Czy sądy działają na zlecenie sekty i jej guru lubującego się dzieciach? Zawiadomienie o przestępstwie - Prokuratura Apelacyjna w Warszawie. www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=prokuratura&id=1519

Bogdan Goczyński - walka Dawida z Goliatem - mafią wymiaru "sprawiedliwości". Zawiadomienie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o przestępstwach sędziów i biegłych sądowych.
www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=interwencje&id=1541

Walczymy o prawa dzieci Bogdana Goczyńskiego do normalnego życia i rodzinnego domu.
www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=codziennosc&id=1295

Bogdan Goczyński - ojciec bez szans w polskich sądach - haracz dla wymiaru (nie)sprawiedliwości - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.
www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=zycie&id=1304


Dziennikarz - to zawód podwyższonego ryzyka.
Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 09:42
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan
~tbwcycu
23-03-2011 / 05:21