Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA trybunał konstytucyjny asesor zmiana prawa Asesor nie jest sędzią w rozumieniu konstytucji, tak więc kiedy sądy pozbędą się niedoświadczonych asesorów? Od kiedy sędziowie będą poddawani próbie czy nadają się do pełnienia tych odpowiedzialnych funkcji urzędniczych?

Jest wiadomo, że stanowisko asesora w sądach i prokuraturach jest niekonstytucyjne, a wyroki wydawane przez tych często nieuczonych i niedoświadczonych urzędników nie nadają się nawet na papier toaletowy, ponieważ tragicznie mógłby poranić tak ważną część ciała :-)
Trybunał Konstytucyjny od dawna zastanawia się jak wyjść z tej patowej sytuacji, jednak w przeciwieństwie do politycznego wyroku choćby w sprawie lustracji, wydanie wyroku w sprawie niekonstytucyjności stanowiska asesora (czyli własnej korporacji) wyraźnie przekracza możliwości umysłowe sędziów Trybunału. Posłowie zaś też nie spieszą się ze zmianą przepisów żeby ułatwić życie sędziom, skoro ci ich ostatnio stale dołują. Wet za wet kosztem społeczeństwa. Niestety, ten żydowski trybunał w Polsce jest nie po to żeby coś naprawiać, ale powstał po to żeby robić zamieszanie.

A problem jest poważny ponieważ kit wciskany społeczeństwu pod nazwą "wyrok" wydaje prawie 2 tys. asesorów rocznie załatwiając ok. 3 mln spraw i to tych niechcianych, a często "zakupionych", ponieważ asesor żeby zostać sędzią najpierw musi się "wkupić" w tą mafijną instytucję.

Bajer w tym, że powierzono im orzekanie, choć sędziami nie są.
-Rezygnując z nich z dnia na dzień, wymiar sprawiedliwości przestałby istnieć - ocenia Krzysztof Józefowicz, były wiceminister sprawiedliwości, który pracuje w gronie prezydenckich ekspertów przygotowujących zmianę konstytucji. Bez asesorów zasiadająca za sędziowskim stołem kadra poważnie by się uszczupliła, procesy ciągnęłyby się więc znacznie dłużej. Nie wspominając o tym, że wszystkie trwające już sprawy karne musiałyby się rozpocząć od nowa.

Z trudności, jakie mogłyby się pojawić, zdaje sobie sprawę sędzia Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. On jednak w zamieszaniu, do jakiego mogłoby dojść, dostrzega też plusy. - Powinniśmy przemodelować instytucję sędziego w Polsce i może byłby to dobry moment i okazja. Zawód sędziego powinien być ukoronowaniem zawodów prawniczych -uważa.

Projekt naprawy sądownictwa znajdziemy na stronie www.rp.pl/prawo/projekty

Jak powstawał projekt

¦ Sierpień i wrzesień 2006 r. - do Trybunału Konstytucyjnego wpływają skargi na przepisy dotyczące instytucji asesora sądowego. Autorem pierwszej z nich jest mężczyzna tymczasowo aresztowany przez asesora. W innej - złożonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka - chodzi o postanowienie wydane przez asesora, który oddalił zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa.
¦ 2 listopada 2006 r. - Trybunał sygnalizuje Sejmowi i rządowi, że ma poważne wątpliwości, czy przepisy regulujące instytucję asesora są zgodne z konstytucją.
¦ 16 listopada 2006 r. - Krajowa Rada Sądownictwa powołuje zespół, który się zastanawia, jak zmienić przepisy dotyczące instytucji asesora.
¦ Styczeń 2007 r. - prezydent Lech Kaczyński powołuje zespół ekspertów, który ma przygotować projekt zmian konstytucji.
¦ 1 kwietnia 2007 r. - gotowy projekt nowelizacji konstytucji trafia do Sejmu.
¦ W połowie czerwca 2007 r. - ma się odbyć jego pierwsze czytanie.

Przewidziano w nim zamiast asesorów tzw. sędziowie na próbę. Rząd zastanawia się też na kadycyjnością stanowiska sędziowskiego, co bez wątpienia zdyscyplinowałoby sędziów jak i poprawiło jakość pracy w tym zawodzie, jak na razie marnie ocenianym przez społeczeństwo.
W projekcie, zapisano, że pierwsza nominacja dla sędziego nastąpi na czas próbny oznaczony: dwa do czterech lat.
Na temat projektu ma wypowiedzieć się specjalny zespół powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ponieważ niezbędna będzie zmiana Konstytucji.
Skarżący niekonstytucyjność funkcji asesora zwracają uwagę, że:
1- konstytucja gwarantuje każdemu prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezależny sąd. 2 - wymaga, by władza sądownicza była sprawowana przez sądy złożone z sędziów, i ustanawia granice niezależności sądów i sędziowskiej niezawisłości.
Orzeczenie niekonstytucyjności oznaczałoby poważny kryzys sądownictwa. Doceniając wagę problemu, prezydent wybrał ekspertów, którzy przygotują dwie propozycje rozwiązań. Jedną w granicach obowiązującego prawa; drugą - przewidującą zmianę konstytucji.

Oczywiście, jak wszystko co robi Rząd, pomysł nie podoba się korporacjom prawniczym, dlatego swój zespół powołała Krajowa Rada Sądownictwa.
Rada proponuje, żeby asesor był pierwszym stopniem, od którego zaczynałaby się kariera sędziego. Powoływałby go prezydent na czas nie dłuższy niż trzy, cztery lata. Podlegałby stałej ocenie. Powierzano by mu orzekanie w drobnych sprawach karnych i cywilnych. Nominacja na stanowisko sędziego następowałaby tylko po sprawdzeniu się i doskonałej ocenie pracy. Mogłoby się więc zdarzyć, że asesor pozostałby na swoim stanowisku nawet do emerytury.

Jeśli nie dojdzie do zmiany konstytucji, Ministerstwo Sprawiedliwości ma drugą propozycję -asesor z ograniczonymi kompetencjami byłby powoływany w sądzie rejonowym na dwa, trzy lata. Nie mógłby orzekać w sprawach najtrudniejszych, w których doświadczenie życiowe jest niezbędne (np. opiekuńczo-wychowawczych). Stopniowo zdobywałby doświadczenie w pracy.

Zarzuty wobec instytucji asesora

¦ Nie jest sędzią w rozumieniu konstytucji.
¦ Jest zależny od ministra sprawiedliwości i kolegium właściwego sądu okręgowego (jest powoływany przez ministra na czas oznaczony, może zostać przez niego zwolniony za zgodą kolegium).
¦ Pozostaje pod opieką sędziego konsultanta, od którego opinii zależy jego przyszłość.
¦ Może zostać delegowany do pracy w innym sądzie bez ograniczeń.


Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, w której sugeruje prezesom sądów okręgowych i apelacyjnych, jak mają oceniać kandydatów na stanowiska sędziowskie. Ocena ma być szczegółowa i wnikliwa. Analiza pracy orzeczniczej stanowiła będzie tylko jej część. Przygotuje ją wizytator albo inny wyznaczony sędzia. Pod lupę wzięty będzie cały okres asesury, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 18 miesięcy. Omówione będą wszystkie uchylone do ponownego rozpoznania orzeczenia, przyczyny uchylenia oraz sprawy, w których orzeczenie kończące postępowanie zostało zmienione w wyniku kontroli instancyjnej. Przedstawiając np. dane dotyczące sporządzania przez kandydata uzasadnień, prezes musi podać nie tylko, ile ich było, lecz także w ilu sprawach sędzia zdążył je przygotować w terminie, a w ilu już po. Na ocenę wpływ będzie też miała przyczyna opóźnienia, np. pobyt na urlopie wypoczynkowym czy zwolnieniu lekarskim.
W opinii musi się też znaleźć wzmianka o każdej skardze obywatela na opieszałość skierowanej w związku ze sprawami prowadzonymi przez ocenianego kandydata. Jeśli oceniający ją sąd uzna, że doszło do przewlekłości, nie może takiej informacji zabraknąć w opinii. Oceniane będą też sposób prowadzenia rozpraw, predyspozycje osobowościowe do zawodu sędziowskiego, w tym umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnej organizacji pracy, stosunek do współpracowników. Do analizy kultury osobistej wykorzystać trzeba m.in. informacje o zachowaniu kandydata poza sądem.

Cóż, pożyjemy zobaczymy, na razie Redakcja ma sporo skarg na nieprofesionalizm działania sędziów i asesorów - tak to jest gdy w tej branży nie liczy się wiedza, tylko komercje rodzinne.

Przykłady idiotyzmu sądowego w dziale "sądy".

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
"boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński i sympatycy SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.