Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA TRYBUNAŁ EUROPEJSKI W STRASBURGU ŻYDZI PRZECIW POLAKOM LECH GARDOCKI KONTRA RÓZAŃSKI

Strasburg - co daje złożenie skargi i otrzymanie wyroku z Europejskiego Trybunału?... nieraz wielkie g...

Skarga do Europejskiego Trybunału stała się dla wielu poszkodowanych osób „ostatnia deską ratunku” na wykazanie niesłuszności wyroków (decyzji) krajowych organów władzy, a co za tym idzie ma służyć obronie i egzekwowania należnych praw konkretnym podmiotom. W rzeczywistości na kilka tysięcy spraw wnoszonych przez Polaków, w latach 1999 -2006 Trybunał wydał wobec Polski 318 wyroków stwierdzających przynajmniej jedno naruszenie konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Najwięcej spraw przeciwko Polsce dotyczy zarzutów przewlekłości tymczasowego aresztu (w latach 1999 - 2006 - 108 wyroków) oraz przewlekłości postępowania sądowego (w latach 1999 -2006 - 210 wyroków).
Reszta jest odrzucana na wstępie - kopia takiego powielanego schematu na końcu artykułu.

Co z tego, jak ktoś nawet wygra w Stasburgu? - czasami wielkie g....

Opisaliśmy w AP wygraną Stanisława Różańskiego - Trybunał w Strasburgu - wyciszanie wyroku - cenzura me diów.
Jak na razie jedynym efektem naszej publikacji jest umieszczenie wyroków Trybunału na stronach Ministerstwa
www.ms.gov.pl

Otrzymaliśmy też interpretację prawną w sprawie S. Różańskiego, którą przedstawiamy czytelnikom - jeszcze wierzącym, że wyrok Trybunału może coś zmienić w ich życiu.

Po pierwsze:

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wiążą tylko strony postępowania. Nie mają mocy obowiązującej powszechnie. Nie uchylają automatycznie orzeczeń sądów krajowych. Ich moc jest względna – nie działają wobec wszystkich.
Rozstrzygają konkretną sprawę i wyrażają ważne poglądy dotyczące zgodności danego prawa lub praktyki z Konwencją.
Nie stanowią nowego stanu prawnego.

Gdy Trybunał stwierdzi naruszenie, to na państwie spoczywa obowiązek dostosowania sytuacji prawnej i faktycznej do wymogów konwencji. Ma ono obowiązek podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby wyeliminować skutki konkretnego naruszenia i przywrócić stan zgodny z konwencją.

Wybór środków pozwalających wypełnić obowiązek "wykonania" orzeczenia, a więc dostosowania sytuacji w konkretnej sprawie do wymogów Konwencji oraz zagwarantowania, iż nie dojdzie do dalszych podobnych naruszeń w przyszłości należy do danego państwa. W większości spraw, państwa lepiej lub gorzej wykonują orzeczenia Trybunału.

Pojawiają się jednak sprawy, które rodzą problemy.
Jeżeli żadne działanie nie może zostać zrealizowane przez dane państwo, Trybunał orzeka zadośćuczynienie pokrzywdzonej stronie. Organem odpowiedzialnym za egzekucję orzeczeń jest Komitet Ministrów Rady Europy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po drugie:

W Pana sytuacji, należałoby zbadać, czy po wydaniu orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zachodzi możliwość (jeśli nie skorzystał z poniższych możliwości):

1. wznowienia postępowania z uwagi na wydany wyrok Trybunału – art. 408 k.p.c z uwagi na pozbawienie możności działania w innych wypadkach można wznowić w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku

2. zmiany przepisów prawa z uwagi na wskazane naruszenia przez Trybunał

  1. zaskarżenie skargą kasacyjną na podstawie zarzutu obrazy prawa konwencyjnego (raczej z uwagi na termin, prawdopodobnie nie ma takiej możliwości)
  1. wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego – niezgodność orzeczenia z Europejską Konwencją Praw Człowieka termin: 2 lata od dnia uprawomocnienia się orzeczenia

Może Pan wystąpić do prokuratora z wnioskiem o wystąpienie przez prokuratora z powództwem o ustalenie ojcostwa dziecka. W interesie publicznym leży prawidłowe ustalenie stanu cywilnego obywateli. Można żądać przeprowadzenia np. dowodu DNA (PCR) za zgodą przedstawiciela ustawowego. Odmowę zgody ocenia sąd.

W odpowiedzi na pismo od prokuratury należałoby wskazać, iż interes dziecka w unieważnieniu jego uznania przez J. M. jest, na co uwagę zwrócił Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzeczeniu.

Zgodność uznania dziecka z rzeczywistym biologicznym ojcostwem (prawdą biologiczną) jest standardem europejskim zgodnie z Europejską Konwencją o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego.

------------------------------------------------------------------------------------------

Po trzecie:

Należy pamiętać, iż niezależnie od powyższego, pewne uprawnienia przysługują samemu dziecku, po dojściu do pełnoletności, które może:

1) wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności na podstawie art. 70 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

2) wniosek o unieważnienie jego uznania , jeżeli mężczyzna, który je uznał, nie jest jego ojcem (nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności art. 81 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Działania prawne w interesie publicznym.
Kontakt:

Maria Ejchart
tel.: /22/ 556 44 69
e-mail: M.Ejchart@hfhr.org.pl Aby wysłać do nas e-mail musisz mieć włączoną obsługę JavaScript

IV sekcja zajmująca się sprawami z Polski ma swojego przedstawiciela - Lecha Gardockiego znany nam od dawna z wrogiego nastawienia do Polaków, podobnie jak bywszy RPO Andrzej Zoll - to ta sama krew niesłowiańska...

Strasburg rok 2006 WYROKI www.ms.gov.pl

O tym jak pisać skargi do Trybunału i jak stronniczo działa Starsburg będzie jeszcze w AP.

Linki do wybranych artykułów AP.

Bystrzonowski Janusz - adwokat tarnowski i jego przekręt - jak z lokatora stać się właścicielem mieszkania - specjalista w okradaniu staruszek.

Rzeszów - Sąd Wydział Karny - kolejny dowód niekompetencji i stronniczości prawniczej - psia sprawa tajemnicą państwową, czy może tajemnicą korupcji sędziowskiej!?! Czy wice-prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Tomasz Mucha i sędzia Piotr Popek zakupili swoje aplikacje sędziowskie? - z cyklu patologie systemu sądownictwa.


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu obozem koncentracyjnym? Eksperymenty na pacjentach prowadzone przez psychiatrę Piotra Ciska?

PROKURATOR ADAM SAWICKI SKAZUJE BEZ WYROKU CHORĄ STARUSZKĘ NA CIĘŻKIE WIĘZIENIE - z cyklu patologiczne organy wymiaru (nie)sprawiedliwości.

Biegli sądowi są jedną z najbardziej skorumpowanych grup - w polskich sądach kwitnie korupcja - raport Transparency International.

Starzychowicz - kolejny dowód skorumpowania sędziego krośnieńskiego czy choroba umysłowa? - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

ANDRZEJ ZOLL - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
pytanie: Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku

Wrocław - rażące uchybienia funkcjonariuszy prokuratury, oraz nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości w wyjaśnieniu upozorowanego samobójstwo Marka Stróżyka.

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~GOCKO ANDRZEJ
24-01-2013 / 19:34
GOCKO ANDRZEJ UL.SUCHARSKIEGO 60 37-700 PRZEMYŚL TEL 534-535-590 E MAIL PUMA8883@WP.PL TERAZ TŁUMACZE DLACZEGO POLSKA TYLE KRWI PRZELAŁA GRUNWALD 1410 ROK KROL JAGIEŁO PRUSY KRZYZE MIELI PRZEGRALI BITWE ZA TO ZE MIELI KRZYZE MATKA BOSKA KROLOWA POLSKI ZOSTAWIŁA PRUSY UTWORZYŁA NIEMCY KRZYZAMI POLSKA BRONIŁA NIEMCOW KOSCIOŁY DLATEGO ROZWIAZYWALI CERKWIE I BYŁA NIENAWISĆJAK MIEDZY POLSKA A ROSJA ZA CARA BILI POLAKOW TAK JAK PANA JEZUSA DLATEGO POLSKA POWINNA BYC SERCEM PANA JEZUSA JAK TO ZROBICIE NA GRUNCIE W 1906 ROKU URODZIŁ SIE GOCKO WŁADYSŁA KROL POLSKI DALA NAM MATKA BOSKA W W GRODKU JAGIELONSKIM TERAZ GORODOK TAM JEST BLIZNIAK W GORODOKU W TRAKCIE WOJNY POROZBIJALI I ZAZNACZYLI TEREN POLSKI W 1938 ROKU SIE URODZIŁY BLIZNIAKI ROMAN GOCKO JEST W GORODOKU NA UKRAINSKIEJ 25 MIESZKA TAM MA STAC OGRANICZNIK POLSKO-UKRAINSKI BO POLSKA LWOW ODDAŁA ZEBY NIEMCY NA MAPIE BYLI LWOW BEDZIE NAJPIEKNIEJSZE NA SWIECIE JAK UDOWODNIA W PRZEMYSLU NA SUCHARSKIEGO I WYKUPIA TERENY SUCHARSKIEGO 58 25 27 GROTTA ROWECKIEGO 18 I WTECZAS PRZEKAZOM TO GOCKOM GOCKO ANDRZEJ POWIE JAKIE AKTY NOTARIALNE MAJA BYC NOWE I ODBLOKUJA NACZELNY SAD ADMINISTRACYJNY KRAKOW RZESZOW I SAD PRZEMYSKI WOJEWODZKI A JAK TEGO NIE WYKUPIA TO MUSZA ZABRAC I ZBURZYC JAK PRZEZ SAD BEDZIE TO SZŁO ZLE GRUNTY POMIEZONE I SAMOWOLKA BUDOWLANA PIERW SIE BUDOWAŁO POZNIEJ SIE ZATWIERDZAŁO ZMIENIALI DOKUMENTY POD SIEBIE MIASTO PRZEMYSL TO PREZYDENT MIASTA PRZEMYSLA POWINIEN DOPILNOWACI Z WARSZAWA ODPOWIEDNIMI LUDZMI ROZMAWIAC A WOJEWODA PODKARPACKI RZESZOW KRAKOW PRZEMYSL SAD ADMINISTRACYJNY MA GOCKOW DOM I OGRODZENIE SUCHARSKIEGO 60 I DOSTANOŁ UCZCIWY NUMER DOMU ZEBY JUZ LUDZI NIE NISZCZYC BO SAPOWRABIANI BO PODPISYWALI OGRODZENIE STOI POŁ NA POŁ ANI UCHWAŁA RZESZOWSKA ANI UCHWAŁA PRZEMYSLA PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JAK TO ZREALIZUJA BO GOCKO JAROSŁaw i GOCKO ANDRZEJ CAŁY CIEZAR DZWIGAŁ ZEBY WOJNY NIE BYŁO W POLSCE ROBILI ZGODE I W TECZAS BEDZIE PIERSZE MIASTO ZABYTKOWE KRAKOW A DRUGIE PRZEMYŚL ZABYTKOWE I PROSZE PAMIENTAC ZEBY GOCKOW NIE PODBIJALI UL MAJ HENRYKA SUCHARSKIEGO BEDZIE SIE NAZYWAC LISA ROMANA TAK ZYCZYŁ SOBIE GOCKO JAROSŁAW TO JEST PAN ROMAN LIS BIEGŁY SADOWY SADU ADMINISTRACYJNEGO W PRZEMYŚLU WOJEWODZKIEGO I GENERALNY ARCHITEKT KATOWIC POWIE JAKI BYŁ GOCKO JAROSŁAW WSZYSTKO W SOBIE TRZYMAŁ A GOCKO ANDRZEJ PO SMIERCI OJCA MOWIŁ NA GŁOS CIERPIAŁ ZA PRAWDE ZE MOWI GOCKO JAROSŁAW JAK UMARŁ W BRZOZOWIE W 1998 ROKU 01 20 TYLKO JEDEN KRAJ SIE POMODLIŁ ZA GŁOWE BOGA ZYDZI WYBUDOWALI BORZNICE W BRZOZOWIE ŻEBY NIE BTŁO WINNYCH I SIĘ RZESZOW Z PRZEMYSLEM ZGADZAŁ TRZEBA TO DOPILNOWAĆ I WYKUPIC DOMY WRAZ Z GRUNTAMI ŻEBY NOWYCH POMIAROW NIE RONILI SUCHARSKIEGO 58 25 27 I GROTTA ROWECKIEGO 18 PRZEZ TE DOMY I OGRODZENIA MAPA KATESTRALNA JEST KŁAMANA 444/5 KSIEGA WIECZYSTA 849 DZIAŁKA 214/2 NA TYM TERENIE MIAŁO BYĆ WYBUDOWANE TECHNIKUM ZAWODOWE NIE MA TECHNIKUM BĘDĄ NOWE AKTA NOTAEIALNE TYCH DOMOW PRZEZ BOLSZEWIKOW GOCKOWI STRACILI MAJATEK NA ROGOZINSKIEGO PRZEZ PARTIE ROSJE STRACILI MAJATEK NA KOPERNIKA PRZEZ SOLIDARNOSĆ GESTAPO MIELI STRACIC MAJATEK NA SUCHARSKIEGO BOLSZEWICY TO BANDYCI GESTAPO TO BIZMESMENI I CO KONCA SWIATA JAK UYWORZYLI PRZEJSCIE DLA PIESZYCH MEDYKA SZEGINI W 1998 ROKU PO SMIERCI GOCKA JAROSŁAWA A NIE WYJASNILI NA SUCHARSKIEGO
~j23
17-01-2013 / 15:44
STANISŁAW RÓŻAŃSKI AGAINST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND TERRORIN POLAND NUMBER 55339/00 64106/11 e-mail : daniel.rozanski38@wp.pl KOM. +48 517 426 323 DZISIAJ JA JUTRO MOŻESZ BYĆ TY 55339/00 KTO SIĘ BOI STAJE SIĘ NIEWOLNIKIEM DYKTATORZE DONALDZIE TUSK ODDAJ MI SYNA ŻYCIE WOLNOŚĆ KIEROWNIKA 1000 LECIA ELE KUŹMIŃSKĄ ! www.google.pl/search?hl=pl&tbo=d&biw=1343&bih=785&spell=1&q=POLSKA+%www. Polska musi na Rusi na 5.08.2011 ROK Numer: 32/2011 Autor: MALINA BŁAŃSKA Strona: 3 Polska, jak przekonują feministki, jest kobietą. Wie coś o tym Stanisław Różański, który wygrał z nią proces w Strasburgu. Polska po wyroku zareagowała tak, jak zareagować mogła tylko głupia cipa. Nie przyjęła do wiadomości porażki, a przeciwnika postanowiła udupić na własną rękę. Na spotkanie Różański zaprosił do siebie. Do przytułku dla bezdomnych mężczyzn. Obecnie mieszka w gdańskim Bracie Albercie zalacznik.wp.pl/08/d601/e2b30bd199.jpg?p=2&t=image&st=pjpeg&ct=QkFTRforum.gazetalubuska.pl/kierownik-elzbieta-kuzminska-t81855/ , ale to może się zmienić. Zależy od pomysłu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z pokoju dzielonego z byłym bokserem o upodobaniach katolickich Różański koresponduje ze światem. Pośród zawiadomień, wniosków, postanowień, wyroków, ekspertyz, decyzji, kar i upomnień znajduje się dowód na to, że Stanisław był kiedyś normalnie żyjącym człowiekiem ? artykuł z 1991 r. o problemach małych przedsiębiorstw opatrzony pieczątką firmy Różańskiego. Artykuł jest dowodem na to, kim był, a kim jest teraz. Podczas walk z Najjaśniejszą poszły w nicość: dom, pozycja społeczna, firma, zdrowie. Obecnie jest zwykłym śmieciem. ??? Poszło o dziecko ? Daniela. Chłopak urodził się w 1992 r. ze związku Różańskiego z jego partnerką. Szczęścia do kobiet pan Stanisław nie miał już wtedy. Matka Daniela zarejestrowała dziecko w urzędzie stanu cywilnego jako syna Stanisława, ale w rubryce "nazwiskoojca? zamiast wpisać Różański, wpisała swoje. Gdy mały miał 2 latka, kobieta poszła w długą, zostawiając Różańskiego z synem i listem na do widzenia. Z głową wolną od jednej baby mężczyzna zaczął zmagać się z drugą ? Polską. Wniósł do sądu powództwo o ustalenie ojcostwa, wskazując siebie jako biologicznego tatusia. Trzeba było zrobić porządek w papierach? Minął miesiąc. Matka Daniela zmieniła zdanie, zabrała małego i tyle go pan Stanisław widział. Wbiło Różańskiego w ziemię, gdy dowiedział się, że 15 lipca 1996 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku oświadczył, iż prawo do bycia ojcem Daniela przysługuje nowemu partnerowi jego matki. Nowy tatuś zyskał prawa ojcowskie dzięki zeznaniom matki, która przed sądem wskazała go jako ojca chłopca. Dzięki temu ruchowi sąd zmienił decyzję i wstrzymał procedurę przekazania dziecka do bidula. Podjął ją po ograniczeniu matce praw rodzicielskich. Nowa sceneria ? znaleziony ojciec i ustabilizowana matrymonialnie matka ? dawała sądowi nadzieje na szczęście dzieciaka. Różański zaczął upominać się o swoje dziecko. W sierpniu złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku o wszczęcie postępowania dotyczącego jego praw ojcowskich oraz zbadanie przestępstwa, które, jego zdaniem, zostało popełnione przy usynowieniu Daniela przez obcego mężczyznę. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Pan Stanisław wniósł kolejny wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie kuratora, który z kolei wniósłby w imieniu dziecka powództwo o ustalenie ojcostwa, ale sąd wniosek odrzucił, stwierdzając, iż skarżący nie ma prawa do wniesienia tego wniosku, ponieważ prawowity ojciec został ustalony, a tylko on, matka bądź dziecko mogą życzyć sobie takiego postępowania. Walczył dalej. w listopadzie ponownie zażądał wszczęcia postępowania. Twierdził, że świadectwo urodzenia jego syna zostało sfałszowane. Prokurator znowu odmówił, a w uzasadnieniu napisał, że nie sfałszowano, ale zmieniono dokument. Stało się to po uznaniu dziecka przez obecnego partnera matki. Wtedy Różański dowiedział się, że według ówczesnego prawa do uznania przez ojca dziecka pozamałżeńskiego może dojść tylko za zgodą matki. ? Przecież od zawsze staram się go usynowić! ? darł się wniebogłosy Różański. W styczniu 1997 r. prezes Sądu Rejonowego w Gdańsku poinformował go, że owszem, starał się, ale postępowanie w sprawie ustalenia ojcostwa zostało umorzone, ponieważ dziecko uznał nowy facet mamusi Daniela. Kolejny poziom ? Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Prezes odrzucił żądania Różańskiego, przypominając mu, że dziecko ma już ojca. Pan Stanisław kładł nacisk na dobro Daniela. Tłumaczył, że ten niby-ojciec miał problemy z prawem, a matce Daniela sąd odebrał dwójkę starszych dzieci, więc może lepiej by było, żeby on, człowiek niekarany, który zdał egzamin z bycia ojcem, gdy matka poszła w pizdu, zajął się dzieckiem. Sąd uznał, że jego pojawienie się w życiu dziecka byłoby sprzeczne z dobrem Daniela, a rodzice, mimo że oboje mieli już ograniczone prawa do dziecka, a na co dzień ich życiu przyglądał się kurator, świetnie sobie radzą. W1998 r. wyczerpał drogę odwoławczą. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na jego skargę. Twierdziło, że zbadało ponownie sprawę, i ustaliło, że skarga na brak przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia jego praw jako biologicznego ojca Daniela, była bezpodstawna. Przez 4 lata żaden prokurator nie zlecił badań DNA. Argumenty, że to dla dobra dziecka, były i są cienkie jak polsilver, skoro nowy tatuś i stara mamusia nie radzili sobie w społeczeństwie. Nikt nie był zainteresowany ustaleniem prawdy. Różański o losie dziecka dowiadywał się jedynie z postanowień sądu. Że ma nowego ojca, kuratora i tę samą nieodpowiedzialną matkę. Lata bezowocnej walki z polskim systemem sprawiedliwości wykończyły Różańskiego ekonomicznie. Wmiędzyczasie jego firma zajmująca się handlem zbankrutowała, a Różański został bezdomny. ??? Niebieska broszurka, 32 strony. To cały przewodnik Różańskiego w pisaniu skargi na własne państwo. W maju 2006 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł: Uzależnienie skuteczności oświadczenia o uznaniu ojcostwa od zgody matki z jednej strony oraz brak zdolności procesowej do wniesienia powództwa o ustalenie ojcostwa z drugiej powoduje, iż w przypadku braku takiej zgody biologiczny ojciec jest pozbawiony jakiejkolwiek możliwości ustanowienia więzi prawnych pomiędzy nim a dziec kiem. Podkreślił następnie, że decyzja władz dotycząca wszczęcia postępowania mającego na celu ustanowienie takich więzi, została pozostawiona całkowicie ich władzy dyskrecjonalnej. Wszystkie te ustalenia wzięte razem doprowadziły trybunał do stwierdzenia, że unormowania te naruszały prawo domniemanego ojca do poszanowania jego życia prywatnego i rodzinnego, zagwarantowane w konstytu cji. Polska nie podjęła, co wypomniał jej trybunał, żadnych kroków w celu ustalenia jakichkolwiek faktów związanych z matką, ojcem i dzieckiem. Nie przeprowadziła rozmowy z Różańskim ani nie pokusiła się o ocenę, z którym z tatusiów dziecko będzie szczęśliwsze i zdrowsze. Wieloletnie starania pana Stanisława o stosunek prawny wobec Daniela nie wzbudziły w nikim wątpliwości, a chyba powinny ? rzadko się zdarza, by facet poświęcił wszystko, co ma, na walkę o nie swoje dziecko. Trybunał, poza wywodami prawnymi, celnie wskazał na bezduszność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wyrok ? 8 tys. euro ? według pełnomocników Polski był zbyt niesprawiedliwy, a kwota wygórowana. Ich zdaniem Różańskiemu, który już wtedy był bezdomny, powinno wystarczyć samo stwierdzenie naruszenia Konwencji Praw Człowieka. ??? Daniel miał 14 lat, gdy ogłoszono wyrok. Wcześniej, kiedy Różański znał adres byłej partnerki, pisał listy do Daniela: Kochany synku, jestem Twoim prawdziwym tatą. Bardzo za Tobą tęsknię. Jeśli chcesz mnie poznać, nie możesz mamie powiedzieć nic o tym liście. Jak będziesz wracał ze szkoły zadzwoń pod numer telefonu zaufania, nie martw się, to nic nie kosztuje i z każdej budki telefonicznej możesz zadzwonić. Powiedz, że chcesz rozmawiać z tatą Różańskim. Będę czekał we wtorek od godz. 12 na telefon w centrum Telefonu Zaufania. Bardzo Cię kocham, pamiętaj, nie mów nic ma mie. Różański po wyroku trybunału oczekiwał odwrócenia karty. Na nowo złożył wniosek o uznanie ojcostwa oraz unieważnienie ojcostwa ówczesnego partnera matki Daniela. 19 września 2007 r. Prokuratura Rejonowa w Szubinie poinformowała Różańskiego, że analiza zebranego w sprawie materiału nie daje podstaw do wystąpienia z powództwem o unieważnienie uznania dziec ka. Sąd przesłuchał prawowitych rodziców. Mówili to samo, więc nie ma sprawy. Kolejne pisma kończyły się tym samym. I tak aż do uzyskania pełnoletniości Daniela. Od zeszłego roku Różański dostaje inne odpowiedzi. Daniel skończył osiemnastkę i sąd już nie podejmuje kwestii rodzicielstwa. Prokuratura odpisuje panu Stanisławowi, że przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby utrzymywał kontakty z synem. Jeśli tylko Daniel ma na nie ochotę. ??? Pieniądze za wygraną z Polską dalej leżą nieodebrane w ministerialnej skrytce. Różański nie ma na papierosy, ale pieniędzy nie odbierze. Honorowo. ? 25 tys. zł za dziecko? ? Dla niego to kpina. Wariat jakiś, mówią inni bezdomni z przytułku. To prawda. Różański zwariował od tego wszystkiego. w zeszłym roku został przymusowo wysłany do gdańskiego szpitala psychiatrycznego. To nie była jego pierwsza wizyta w ciągu ostatnich lat. Ciągle powtarzał coś o reżimie Tuska i Kaczyńskiego, który odebrał mu dziecko. Pracownicy gdańskiego MOPS-u wystawili skierowanie na podleczenie. Różański nie ufa im, bo to ta sama ? jak mówi ? grupa przestępcza, co Tusk z Kaczyńskim. Reprezentują Polski reżim. W szpitalu wiele tabletek wypluwał, ale innych nie dało się wypluć. Ma od tego teraz kompulsywne grymasy twarzy. Rozmowa z nim nie jest łatwa. Zmienia wątki, ucieka w dygresje, nie panuje nad biegiem myśli i słów. Nie zdaje sobie sprawy, że przyszli prawnicy studiują jego sprawę z podręczników. W internecie można zobaczyć wizytę stowarzyszenia Ojcowie.pl, które wiele miesięcy poszukiwało Różańskiego po schroniskach, a znalazło w psychiatryku. Różański patrzy bezmyślnie i bardzo powoli odpowiada na pytania. Po wyjściu przepadł w dalszej walce. Walczy z systemem o odszkodowanie. Od rana do nocy siedzi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy albo w Bibliotece Narodowej ? tam jest darmowy internet. Pisze pozwy. Żąda 150 mln zł. ? Co pan zrobi z tymi pieniędzmi, jak już je pan wygra? ? pytam. ? Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika. ?? malina@redakcja.nie.com.pl Foto popis| Różański nie wie, gdzie chłopak mieszka. Od zeszłego roku sam nie wie, gdzie będzie mieszkał jutro. Jest na łasce swojej przeciwniczki ? Polski. Foto popis| Instytucje przeciągały sprawę, mając w dupie nakazy trybunału w Strasburgu.
~jakel
01-05-2012 / 04:11
Osama Bin Laden to postać literacka stworzona dla celów kombinacji operacyjnej dostosowanej do potrzeb strategicznych USA. Jest powszechnie wiadomym, że tylko obrót daje zyski. Najzyskowniejsze są zbrojenia. Do tego potrzebne SĄ wojny. USA na wojnach robi kokosowe interesy, tylko TAK mogą osiągać zyski. Całość ukryta jest pod przykrywką biznesu. W Polsce znana jest tylko postać biznesu jako prymitywna forma działalności gospodarczej. Biznes jest jednym wielkim oszustwem. Podczas, gdy prymitywna jego forma - działalność gospodarczej NIE może się sprawdzić, bowiem bracia POlacy uwierzyli, że pierwszy milion trzeba ukraść a reszta będzie z górki. Rzecz w tym, że za dużo Polaków chce być milionerami - tacy wierni : ułan, szabelka i czołgi. Więc G... z tego będzie i mamy biedę aż skrzypi. Amerykańska społeczność chowana pod kloszem pozbawiona została wewnętrznej spójności, którą posiadały ludy wschodu. Polakom od wieków imponuje „małpowanie” innych aniżeli docenianie własnych możliwości i wartości. CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE SAMI NIE WIECIE CO POSIADACIE – nie wzięło się SAMO z sufitu. Obowiązki Obywatelskie w PRL-u sprawiły, że braciom Polakom bardziej na fali była amerykanizacja niż twarda dyscyplina. Resztę załatwiła iluzoryczna Wolność, Niepodległość i Demokracja. Czy aby bracia Polacy to osiągnęli ?! Czy może po rewolucji „solidarnościowej” pozostał już tylko wyświechtany szyld RP z orłem w koronie ? A tak faktycznie zarządza już inny właściciel. Marionetki uzurpujące dla siebie atrybuty władzy TUSK, Kaczyńscy, Komorowski, Bielecki, Wałęsa, Kwaśniewski i INNI funkcjonują na zasadzie współwłaścicieli Pensjonatu „ORZEŁ”. Czyżby zgodnie z przepowiednią cała nadzieja ulokowana była w chińczykach – czyli żółtej rasie, która ma się zatrzymać tam, gdzie usłyszy polską mowę ?
~Marek777
05-04-2012 / 02:11
O jakich Prawach Człowieka w Polsce bełkoce Krzysztof Kwiatkowski. W 2000r podjąłem się Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy na podstawie Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku, którego Podstawę prawną stanowią Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawca ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Przez ponad 11-LAT solidarnością zawodową sitwy kolesie z pracy tej Rodziny (prokuratorzy i sędziowie oraz administracja) z pomocą biegłych lekarzy psychiatrów udowadaniali mi, że mój patriotyzm to choroba psychiczna. Podżeganie koszalińskich policjantów - bandyci w policyjnych mundurach - spowodowało, że uczynili mnie kaleką. Prokuratorzy Tomasz BODO i Karol Kuszmar insynuacją urojeń własnych sporządzili opinię sądowo - psychiatryczną, że rok czasu przebywałem w Zakładzie psychiatrycznym, byłem leczony psychiatrycznie i jestem groźny dla otoczenia. Takie dokumenty NIE istnieją. BY mnie dobić. !8 lutego 2008r zorganizowaną w porozumieniu solidarności zawodowej sitwy kombinacją ZBRODNIARZE SSR J. Sroczyński, J. Matejko, S. Wróbel, SSO S. Przykucki & D.SOKOŁOWSKA z pomocą SSA G. Chojnowski, A. Mania, T. Haczkiewicz - SA Szczecin wsadzili mnie do pierdla czym skutecznie zerwali terminy procesowe. SUPER CURIOZUM. Adwokaci których mi z urzędu przydzielono NIE kiwnęli palcem w bucie by reprezentować moje sprawy. Robili wszystko by mnie UPIERDOLIĆ. NIE ubiegałem się o tych adwokatów albowiem nawet gdy wziąłem z wyboru. Otrzymali zapłatę. Grube pieniądze. W bezczelny sposób zapominali o kliencie np. Zbigniew Juszkiewicz zapomniał o uzasadnieniu wyroku na piśmie i zamknął drogę do apelacji. Jak się okazało Juszkiewicz to patriota dostał medal bo służył w obronie opozycji. CURIOZUM stanowi fakt, że w sprawie gdzie Ofiara Przemocy została pomówiona o przywłaszczenie rzekomo powierzonego mienia, które było bezczelnym pomówieniem NIE zakończył sprawy. wziął kasę i wypiął się dupą na swoja klientkę. Bo kobieta NIE należała do opozycji lecz pochodziła z policyjnej rodziny a jej matka była żołnierzem -partyzantem w okresie okupacji. O jakich PRAWACH CZŁOWIEKA bełkoce ministerialna HOŁOTA. Pozostaje wierny przysiędze Służyć Polsce, Narodowi i Ludziom. Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Po Solidarności pozostało 21 wyświechtanych do granic niemożliwości postulatów frazesów. NIE zrealizowanych do dnia dzisiejszego. Ostał się „BOLEK” bez twarzy, który pod przykrywką budowy II Japonii zrobił z 40 mln braci Polaków balona i dostał Nagrodę NOBLA. Orzeł dostał koronę ale ma goła d…e. A dalej już bracia POLACY znają. Po NOWEJ IRLANDII zielonej polskiej wyspie nawet smród ZŁUDZEŃ NIE pozostał. Młodzieży będziesz tyrać aż do śmierci, bo emerytura jest na kiju z przedłużonym sznurkiem. O jakich PRAWACH Człowieka bełkocą PRO SOLIDARNOŚCIOWI Rewolucjoniści. W Ministerstwie Sprawiedliwości Prawa Człowieka rozdają : RESIAK * REWA * RYDZAK, a w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA. To proste robią WAŁA z pryncypała. PRYNCYPAŁY przychodzą i odchodzą. Tylko kupa gnoju pozostaje w NIENARUSZNYM składzie. A KWIATKOWSKI bełkoce dla dz. FAKT, że usprawni resort sprawiedliwości. Adwokacina Ćwiąkalski bełkotał, że Przemoc ZBRODNIA OHYDA A Sądy mają nieograniczone możliwości zwalczania zła !? POLSKIE DZIADOSTWO opanowała epidemia syfilisu schizofrenii paranoidalnej. PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ OFIARA NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI lokalnej koszalińskiej mafii policyjno-prokuratorsko-lekarsko-adwokacko-lekarskiej. Emerytowany oficer policji państwowej. Ekspert kryminalistyki. b. żołnierz GSP. Marek Krasnopolski. W koszalińskiej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI ma swój osobisty udział Marek MOTUK Dyrektor DEPARTAMENTU. Pospolita ludzka świnia.
~jakel
04-04-2012 / 23:52
Kogo w tym kraju interesuje Ofiara i jej problem. Prokuratorów, sędziów, dzicz magistrów prawa ? uzbrojoną w Immunitety bezkarności insynuacją urojeń własnych ? stworzyli prywatny folwark dla napychania własnej kabzy !!! pod szyldem MS RP opanowanych epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Osobników pozbawionych logiki rozumowania, elementranych zasad etyczno-moralnych oraz uczciwości, rzetelności i wiargodności. Dowód : OFIARA Przemocy w Rodzinie. Matka samotnie wychowująca dzieci uczące się i studiujące. Jecdyny Żywiciel Rodziny. Sprawcą ponad 30-letniej Przemocy jest nałogowy alkoholik (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii manialkalnej. SEksualny zboczeniec, który usłował zgwałcić córki. Za bez ograniczeń swoje wyczyny seksualne zażywał na stadzie owiec. Kryminalną działalność rozpoczął już w 1964r. Kradł jako żołnierz WP. Wpadł i musiał przedłużyć sobie służbę wojskową. Sprawca ma Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To matka i córka Bożena i Małgorzata Bartulewicz. Wyszkolone w sądowym procederze matactwa i awanturnictwa procesowego. Z Ofiary Przemocy z pomocą kolesiów z pracy (patrz : Wykaz Nazistowskich Zbrodniarzy z Immunitetami - www.aferyprawa.eu : Czesłąw45 w "List otwarty Rafał Krzyształowski") usiłują zrobić przestępcę - złodzieja. OFIARA : Kobieta jest kasjerką bankową. Zgodnie z głoszonymi hasłami do OFIARY " WYKOŃCZYMY WAS" spełniają groźby z pomocą kolesiów. Kobietę zwalniają z pracy. Staje się bezrobotną. Rodzinę postawiono w stan zagłady biologicznej. PIES z KULAWĄ nogą NIE zainteresował się Dokonaną NAZISTOWSKĄ ZBRODNIĄ. Po 11 latach wyszła PRAWDA. Kogo to interesuje. Powiadamiani byli : ZOLL, Kieres, Kurtyka, Ziobro, Kalwas, Czuma, Ćwiąkalski, Lech KACZYŃSKI - prezydent, Donald Tusk - premier, B. Komorowski - chrabia - prezydent, Lokalna i centralna prasa, telewizja TVP, TVN, Polsat i td, itp. i CO ? JEDNO wielkie łąjno ! Polskie dziadostwo, czyli NAZIZM XXI wieku.
~czesłąw45
25-03-2012 / 13:36
Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle w 1995r Prokurator PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie.Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~Marek 777
11-01-2012 / 23:34
Potwierdzam wiedzę o Trybunale w Strasbourgu zawartą na witrynie głównej www.aferyprawa.com. STRASBOURG stracił na randze i znaczeniu po rozbiciu politycznym układu geo-polityczno-militarnego wschód-zachód zresztą przy aktywnym udziale Polaków. W układzie funkcjonowania istniejącego systemu PRL spełniał rolę nadrzędnego i skutecznego narzędzia dywersyjnego, które pomagało rozsadzać układ prosowiecki. Dywersyfikacja Zdublowana została zorganizowaną „Solidarnością”. Po której na dzień dzisiejszy pozostało 21 wyświechtanych do granic NIEmożliwości frazesów postulatów, NIE zrealizowanych do dnia DZISIEJSZEGO. Orzeł dostał koronę ale ma gołą … INNĄ część ciała. I ostał się "BOLEK" bez twarzy. Co puścił 40mln na bosaka pod "przykrywką" BUDOWY Drugiej JAPONII. w Polsce. Otrzymał za swój wyczyn Nagrodę NOBLA. To jest SZTUKA uwierzyć, że się obaliło nawet mur berliński a z 40 mln zrobić balona. Po 04 czerwiec 1989r priorytety Trybunały uległy degradacji. Orzeczenia Trybunału są selektywne zresztą za sprawą wybitnych polskich prawników - delegatów którzy w miejsce obiektywności i rzetelności aktywnie przeszczepili epidemię syfilisu schizofrenii paranoidalnej, która wszechwładnie panuje w Rzeczypospolitej Polskiej rzekomo Wolnej , Niepodległej i Demokratycznej. Curiozalnym STAŁO SIĘ po 04 CZERWIEC 1989 ROK, że w Trybunale za sprawą Polaków zreanimowano doktrynę panującą w okresie okupacji hitlerowskiej : że aby przetrwać Polak musiał się bać Polaka. Polak wystrzegając się Polaka prędzej dogadał się z NIEMCEM by zapewnić dla siebie i Rodziny bezpieczeństwo. Dowód : oświadczenie z autopsji żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego patent wiarygodności Nr 13008 (w okresie okupacji pracował jako kolejarz obsługując parowóz). Wcale NIE na przesłankach donosu. Wykładnię stanowiła argumentacja logiką rozumowania. Czego NIE da się powiedzieć o dziczy magistrów prawa z Immunitetami prokuratorów i sędziów. Powstanie witryn www.aferyprawa i podobnych DOWODZI, że Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a zwłaszcza resort sprawiedliwości znajduje się pod Okupacją niepoczytalnej umysłowo dziczy magistrów prawa i prywatnego folwarku, gdzie funkcjonuje prokuratorsko-sędziowsko-adwokacko-lekarskie perpetum mobile doskonałego źródła napełniającego prywatną kabzę skorumpowanych i zdegenerowanych osobników którzy ubzdurali sobie , że Pana Boga trzymają za kolana. Ich OFIARY to DURNIE.