Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA NIEBEZPIECZNE TEMATY

Hańba domowa - żydowski ruch roszczeniowy - kolejna wysprzedaż Polski?
Żyd Kwaśniewski honoruje szefa żydowskiego ruchu roszczeniowego w USA

Żydowski ruch roszczeniowy szerzy na świecie antypolską propagandę i przemilcza bohaterską rolę Narodu Polskiego w oporze przeciw Związkowi Sowieckiemu i agresji niemieckiej. Polacy są szkalowani przez działaczy tego ruchu w mediach zachodnich i w Polsce. Perspektywa historyczna kluczowych dla wolnego świata walk w obronie niepodległości Narodu Polskiego jest niewygodna dla żydowskiego ruchu roszczeniowego, który chce, żeby Polska płaciła odszkodowania Żydom, tak jakby byli oni jedynymi ofiarami masowych mordów dwudziestego wieku. Tymczasem wśród około stu osiemdziesięciu milionów zabitych w wyniku zagłady tego "wieku śmierci" Żydzi stanowią poniżej trzech procent.
Żydowscy komuniści, tacy jak Łazar Kaganowicz, wymordowali w czasie kolektywizacji ponad dwa razy więcej ludności wiejskiej w Związku Sowieckim (zwłaszcza na Ukrainie) niż Hitler Żydów dziesięć lat póĽniej. Dramatem Europy 1920 roku było zagrożenie wybuchem rewolucji komunistycznej. Bohaterstwo Polaków walczących w obronie swej niepodległości zażegnało to niebezpieczeństwo. Następnie w latach 1935-1939 Polska oparła się presji niemieckiej i nie przystąpiła do paktu antykominternowskiego zawartego między Niemcami i Japonią przeciwko Sowietom. Walcząc w obronie swej niepodległości, uratowała Sowiety przed wojną na dwa fronty i zniweczyła plan Hitlera mający na celu zniszczenie Związku Sowieckiego oraz opanowanie pól naftowych Bliskiego Wschodu, co miało być podstawą do ustalenia niemieckiej hegemonii nad światem. Polska odmowa przystąpienia do paktu z Niemcami w styczniu 1939 roku doprowadziła do chwilowego przymierza Hitlera i Stalina, które zostało poczytane za zdradę paktu niemiecko-japońskiego z 25 listopada 1936 roku. W rezultacie tej zdrady po 16 września 1939 roku żołnierze japońscy do 1945 roku w ogóle nie walczyli przeciwko Armii Czerwonej. Przyczyniło się to do klęski Niemców, zarówno w bitwie o Moskwę, jak i na całym sowiecko-niemieckim froncie.
Wspomniane wyżej fakty historyczne są niewygodne dla żydowskiego ruchu roszczeniowego i wykreślane z programów nauki o zagładzie Żydów przez rząd Hitlera. Przez propagandę roszczeniową pomniejszany jest również ogrom cierpień Narodu Polskiego poniesionych z rąk Niemców i Sowietów. Jednym z głównych działaczy żydowskiego ruchu roszczeniowego jest Kalman Sultanik, wiceprezydent Żydowskiego Związku Światowego (World Jewish Congress), którego Kwaśniewski, jako prezydent Polski, osobiście udekorował Komandorskim Krzyżem Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej 16 września 2005 roku w polskim konsulacie w Nowym Jorku.
Za zniszczenia wojenne i przemiany własnościowe spowodowane przez inwazję i okupację Polski przez Niemców i Sowietów ponoszą odpowiedzialność obaj najeĽdĽcy. Żydowscy obywatele polscy kolaborowali przeciwko naszej OjczyĽnie z obydwu agresorami, jako zarząd i policja żydowska oraz agenci gestapo w gettach, a także w komitetach żydowskich jako agenci sowieckiego aparatu terroru pod okupacją sowiecką. Żydzi odegrali również kluczową rolę w tworzeniu państwa satelickiego w okupowanej przez Sowietów Polsce. Tak więc jest rzeczą oburzającą, żeby żądać od polskich podatników - co ma obecnie miejsce - by płacili za szkody spowodowane Żydom w Polsce okupowanej przez najeĽdĽców.
Propaganda żydowska wspomagana przez liberałów z Unii Wolności i Platformy Obywatelskiej, a także przez "Tygodnik Powszechny" wymazuje ze świadomości Polaków zarówno ogrom cierpień, jak i fakt, że cierpienia te nigdy nie zostały wynagrodzone przez Niemców i Rosjan oraz przez aliantów, którzy tajemnie oddali Polskę na łaskę Sowietów w Teheranie w 1943 roku, prawie na rok przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Jednym ze skutków prania mózgów zniewolonych Polaków jest hańba narodowa polegająca na tym, że komunistyczny minister Aleksander Kwaśniewski został wybrany na dziesięć lat na urząd prezydenta Polski. W czasie dwóch kadencji nie tylko stawiał weto wszelkim ustawom mającym dać podstawy do rozliczenia się z rządami komunistycznymi, ale również rozwinął fałszywą "politykę przeprosin i skruchy" wobec Żydów. Kwaśniewski obwinił Polaków o zbrodnie niemieckie, takie jak rutynowo stosowane przez Niemców masowe mordy ludności cywilnej wpędzanej do budynków, podpalanych za pomocą setek litrów benzyny (którego to paliwa ludność polska w ogóle nie miała).
Teraz, kiedy Kwaśniewski honoruje szefa żydowskiego ruchu roszczeniowego w USA za jego inicjatywy w upamiętnianiu holokaustu i konserwacji obozu w Brzezince, potwierdza tym samym żydowską propagandę niszczącą prawdę historyczną o roli Polski, która broniąc swej niepodległości, odniosła wielkie zasługi w walce przeciw tyranii na świecie w dwudziestym wieku. Walka ta kosztowała Naród Polski kolosalne cierpienia, poniesione ze strony zarówno Niemców, jak i Sowietów. Absurdalne więc jest, żeby obecnie Polacy płacili organizacji Żydów amerykańskich za szkody spowodowane w Polsce przez obydwu najeĽdĽców.
prof. Iwo Cyprian Pogonowski, Blacksburg, USA
przedrukowane z www.pogonowski.com 

Kolejne autorskie artykuły prof. Iwo Cypriana Pogonowskiego:

  Żydowska propaganda Globalnego Imperium USA
  Dzisiejsi czciciele Mamona i Kabały działają według tradycji Talmudu
  Konspiracja liberalów z elitą komunistyczną przeciw Narodowi Polskiemu?
  Uwięzienie w żydostwie
  Jak Anglo-Saksoni stracili władzę na rzecz Żydów w USA?
  Katastrofa Nowego Orleanu - hańba narodowa USA?

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej z cyklu "NIEBEZPIECZNE TEMATY" 
Co może jeszcze zrobić III RPRL (bezustannie żydowska) w swym agonalnym stanie? 
POLAKU - SPRAWDŹ NA KOGO ODDAJESZ SWÓJ GŁOS !!! - kolejny odnowiony rozdział z cyklu "niebezpieczne tematy" - lista Żydów i osób pochodzenia żydowskiego o zmienionych nazwiskach

* Trochę prawdy na temat PO i Donalda Tuska. *
Jak piszą o Polsce dla Poloni
- PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NOWY JORK, CHICAGO, TORONTO, WARSZAWA.
Mistyka żydowskich finansów - czy "makler" Włodzimierz Cimoszewicz korzystał z poufnych informacji giełdowych?
TECZKA CIMOSZEWICZA - tylko jakiś tam kit? - kiedy skończy się pobłażliwość społeczeństwa dla sprzedawczyków z PZPR?
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ? [alians: Goldstein, alians Timoszko]

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy jej fundacja "pierze pieniądze?" ,
- został tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda" i  Jedwabne tylko dla Żydów?    
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE? - raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
  witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.