Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA 16 postulatów pojednania polsko żydowskiego

Żydzi są winni i zobowiązani do realizacji 16 Postulatów pojednania polsko-żydowskiego.

1. Gmina Żydowska (Kahal) ogłosi wobec całego świata, że mordowanie narodu żydowskiego (4 miliony) w okresie drugiej wojny światowej, było dziełem hitlerowskich Niemiec. Hitler otrzymał na zbrojenia od bogatych bankierów żydowskich 5 miliardów dolarów w celu wywołania wojny i podporządkowania podbitych narodów interesom żydowskim.
2. Przeprosić wszystkie narody świata za śmierć Jezusa Chrystusa.
Za zniszczenie państwa i cywilizacji rzymskiej. Za rewolucje francuska, za wymordowanie inteligencji i arystokracji francuskiej. Za zbrodnie królobójstwa na francuskiej rodzinie królewskiej i okrutna rzęź rodziny carskiej w Rosji.

3. Przeprosić wszystkie narody świata, w tym szczególnie Polaków, za stworzenie zbrodniczej ideologii faszystowskiej i komunistycznej. Tak faszyzm, jak i komunizm, to machloja żydowska.
Za wywołanie obydwu wojen światowych; 50 milionów ofiar drugiej wojny światowej i ich krew spada na syny nasze. Za twórców faszyzmu żydów - brata Rosenberga, twórcy "Ustaw Norymberskich". Za naszych braci-morderców: Eichmana, Heydricha,Bormana, Hiltlera.

4. Przeprosić wszystkie narody świata za żydowską rewolucje bolszewicka. Za 100 milionów ofiar tej rewolucji (w sztabie rewolucji o wszystkim decydowali żydzi a nie Rosjanie). Za żydowski memoriał do cara Rosji w 1916 roku, w którym żydzi stanowczo sprzeciwiali się zamiarowi cara przyznania niepodległości Polsce. Za udział w czwartym rozbiorze Polski. Za 17 września 1939 roku.
Za kolaboracje z wrogiem w czasie wojny przez naszych braci żydów - Szechterow, Szyra, Jedrychowskiego, Wata, Borejsze, Wazyka, Bienkowskiego, Bieruta, Nowotke. Za fałszowanie wyborów na życzenie Stalina w 1939 roku, dotyczących przyłączenia ziem wschodnich do ZSRR.

5. Przeprosić Polaków za stworzenie 5 kolumny - Komunistycznej Partii Polski. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku po stronie bolszewików. Za zdradę i dezercje w czasie wojny trzech tysięcy żołnierzy żydowskiego pochodzenia z Armii Andersa w Palestynie w 1943 roku.

6. Przeprosić Polaków za przyjęcie z rak Stalina władzy nad Polakami w 1943 roku. Za wymordowanie inteligencji polskiej na Kresach Wschodnich. Za półtora miliona deportowanych na Syberie. Za trzysta tysięcy wymordowanych Polaków w katowniach UB i NKWD po 1944 roku. Za 15 tysięcy oficerów zamordowanych w Katyniu przez naszych braci żydów - Berie, Merkulowa, Zurbina.

7. Przeprosić Polaków za 1939 rok. W czasie kapitulacji Warszawy, kiedy Polacy chowali poległych obrońców ojczyzny, żydzi z rabinami na czele witali dowództwo hitlerowskiej armii chlebem i solą. Starsze pokolenie pamięta ten akt zdrady.

8. Przeprosić wszystkie narody świata za waszego brata żyda Roosevelta, największego zbrodniarza politycznego wszystkich czasów. Za podstępne sprzedanie Polski i dziesięciu innych krajów Stalinowi. Za współudział z Hitlerem w wymordowaniu 4 milionów żydów przez celowe nie udzielenie pomocy zabijanemu na oczach całego świata narodowi żydowskiemu.

9. Przeprosić Polaków za świadome mordowanie inteligencji polskiej po 1939 roku. Za rozstrzeliwanie profesorów Uniwersytetu Wileńskiego i Lwowskiego. Za wymordowanie na Wschodzie rękami żydów-enkawudzistow inteligencji polskiej włącznie z gajowymi i nauczycielami. Było to dalekowzroczne żydowskie działanie oczyszczające przed przyszłym panowaniem żydowskim w Polsce. Za wymordowanie około 5 tysięcy oficerów polskich w sfingowanych procesach i skrytobójczych mordach po 1944 roku. Za rytualny mord na synu Piaseckiego, którego po zamordowaniu zamurowano w ścianie.

10. Przeprosić Polaków za gospodarcze zniszczenie Polski. Za bitwę o handel w latach 1945-49 kierowana przez żyda Minca. Za zawłaszczanie polskiego majątku narodowego. Za obecne powtórne zawłaszczenie polskiego majątku narodowego pod szyldem żydowskiej rewolucji żyda Balcerowicza. Za wmanipulowanie Polski w pułapkę zadłużenia. Długi dolarowe były i są zaciągane w imieniu Polski przez żydów u żydów (Jagielski, Szyr, Rajchman, Balcerowicz).

Za wszystkie afery z udziałem naszych braci żydów: Grobelnego, Bagsika, Gąsiorowskiego. Za szabes-gojów gen. Matejewskiego, Milewskiego, Kiszczaka. Za przechwycenie polskiego monopolu spirytusowego. Kryzys Polski to nasza zaplanowana żydowska machloja, a nie anonimowych krasnoludków, komuchów. Plan Balcerowicza, to realizacja niezrealizowanego planu Alenchauera z 1943 r. Według tego planu, przeznaczonego pierwotnie dla pokonanych Niemiec, Polska ma zostac krajem pasterskim, jako lebensraum dla wyższej rasy panów - żydów i Niemców. Plan ten został opracowany z przeznaczeniem dla pokonanych Niemiec po wojnie. Za jakie grzechy plan ten zastosowano dla Polaków?

Polacy! Kryzys Polski jest wynikiem świadomej niszczycielskiej działalności żydowskiej (prawa chazuka). Od 1945 roku do dziś, polska gospodarka była i jest w rękach żydowskich. Zaczynając od Minca, Bermana, Jedrychowskiego poprzez Krasinskiego, Krzaka, Lewandowskiego, Wilczka, a kończąc na Balcerowiczu - są to żydzi z nomenklatury Sanhedrynu.


11. Przeprosić Polaków za opluwanie ich godności, za fałszowanie historii, skończyć z obrażaniem Polaków w żydowskich gazetach. Zamknąć polskojęzyczne gazety uprawiające polakożerczą propagandę. Dotyczy to: "Gazety Wyborczej" , "Życia Warszawy" , "Tygodnika Powszechnego" , "Polityki" , "Nie" Urbana. Odwołać naczelnych redaktorów tych gazet i przenieść ich do Folkssztime lub wydalić do Izraela. Żydowskie gazety powinny być oznakowane gwiazda Dawida.

12. Żydzi powinni oddać Polakom kierownicze stanowiska w telewizji, prasie, radiu. Żydzi powinni poddać się do dymisji w Rządzie, Sejmie i Senacie, Generalnej Prokuraturze i we wszystkich centralnych instytucjach państwowych.

13. Rozwiązać paramilitarna organizacje MOSAD. 2 tysiące agentów tej organizacji uzbrojonych w bron i wyposażenie szpiegowskie bezkarnie grasuje po Polsce. Przeprosić Polaków za skrytobójczy zamach na Palestynczyka w kawiarni "Viktoria". Zamach ten odbył się za wiedza i zgoda żydowskich władz w Polsce.

14. Wydalić do Izraela zacietrzewionych polakożerców - Turowicza, Blonskiego, Stomme, Geremka, D.Warszawskiego, dr.A.Cala.

15. Wydalić do Izraela Michnika, jako wroga publicznego nr 1 Narodu i Państwa Polskiego. Ojciec Michnika - Szechter byl sekretarzem komunistycznej partii Ukrainy. Matka Michnika fałszowała podręczniki szkolne do historii dla polskich dzieci. Brat Michnika, sędzia Informacji wydawał wyroki śmierci na polskich oficerów. Sam Adam Michnik już w wieku czterech lat był pasowany i niesiony na ramionach przez Bieruta na pochodzie pierwszomajowym. (...)

Wydalić do Izraela T. Mazowieckiego za kolaboracje z okupacyjną żydo-bolszewicką władzą w latach stalinowskich w postaci współpracy z szefem NKWD na Polskę, generałem Sierowem przy organizowaniu PAX, antykatolickiej organizacji zmontowanej przez NKWD, wiceprezesem której był Tadeusz Mazowiecki. Pozorujący się dziś na katolika T. Mazowiecki zaciekle zwalczał i rozbijał od środka Kościół Katolicki. To on oskarżał w prasie biskupa Kaczmarka, którego stalinowski sąd skażał na długoletnie wiezienie (zob. "Wrocławski Tygodnik Katolicki" nr 5, 27.09.1953 r.). Za to, i za udawana, zaprogramowana opozycje w czasach stalinowskich oraz za zmowę z żydo-komunistami przy okrągłym stole i w Magdalence. Za przechwycenie majątku po b. PZPR na rzecz organizacji żydowskich (Wilczek). Za zrzeczenie się odszkodowań od Niemiec na rzecz poszkodowanych Polaków przez III Rzesze Niemiecka. Za tajny aneks do umowy w Krzyżowej. Za cale zło, które uczynił Polsce Tadeusz Mazowiecki winien być wydalony z Polski.

16. Unia Demokratyczna, najliczniejsze środowisko żydowskie zmieni nazwę na partie żydowską, która w przyszłych wyborach wystąpi z otwarta przyłbicą. Należy powołać oficjalnie żydowski klub parlamentarny w sejmie. Tak było przed wojna. Taka postawa będzie uczciwa i przysporzy żydom szacunku ze strony Polaków.

Po opublikowaniu i spełnieniu w/w postulatów, Polacy powinni okazać żydom braterstwo według ewangelicznej zasady - miłuj bliźniego.

Powinny być odbudowane synagogi i cmentarze żydowskie wszędzie tam, gdzie żydzi będą tego sobie życzyli.

Polacy z cala mocą będą zwalczać antysemityzm, a żydzi antypolonizm.


Szkody jakich byliście sprawcami, naprawicie.

Również te:

1. Grabież srebra i złota FON plus 4 miliony dolarów przywiezionych z Londynu przez gen.Tatara.

2. Grabież dobytku 300 rodzin inteligenckich z Krakowa, zakwalifikowanych jako wrogowie ludu i wysiedlonych w 1947 roku.

3. Grabież majątku narodowego Polaków w bitwie o handel z lat 1945-49. Bitwę o handel realizowali funkcjonariusze UB i NKWD, komisja do walki ze spekulacja, oprawcy żydowskiego pochodzenia na czele z Mincem. Zniszczono wówczas polski przemysł i handel - dorobek wielu pokoleń Polaków.

4. Ograbienie skarbu państwa na wiele bilionów złotych w aferze alkoholowej

5. Ograbienie tysięcy Polaków na obietnice taniego domku (przedpłaty w Drewbudzie)

6. Ograbienie, okpienie, oszukanie półtora miliona Polaków na przedpłaty mieszkaniowe. Po 20 latach oczekiwania brak i mieszkań, i pieniędzy.

7. Ograbienie kilkudziesięciu tysięcy naiwnych Polaków, nabranych na żydowską kasę Grobelnego, Krzaka, Baczynskiego.

8. Ograbienie siedmiu milionów emerytów i rencistów, którzy w pocie czoła pracowali dla Judeopolonii i w dobrej wierze odkładali ze swego wynagrodzenia 40% na ZUS. Oszczędności te wyparowały, a biedne państwo nie ma funduszy na emerytury.

9. Ograbienie skarbu państwa i Polaków przez tworzenie uprzywilejowanych przedsiębiorstw okradających skarb państwa przez nie płacenie podatku i cel, np. Fundacja Nissenbaima okradła Polaków na 25 bilionów złotych z tytułu cel i podatków. Fundacje przykościelne okradły Polaków na cła 50 bilionów zl., żydowski PAX, INCO okradły Polaków w ciągu 45 lat na 100 bilionów złotych, żydowskie firmy gospodarcze przy MSW okradły nas na sumę 25 bilionów złotych. Firmy w/w były uprzywilejowane w zaopatrzeniu deficytowych towarów, nie płaciły podatków i cel.
To są przyczyny obecnego kryzysu i luki budżetowej.

10. Okradanie skarbu państwa i Polaków przez uprawianie na kosmiczna skale przemytu, któremu patronowali generałowie MSW, żydzi (afera gen.Matejwskiego - 18 tys. dukatów, sprawie urwano łeb, a dukaty podzielono pomiędzy mafiosów żydo-masonskiej władzy. Afera gen. Milewskiego - napady, rabunki, przemyt złota - nie może doczekać się wymiaru sprawiedliwości. Afera- wystrzał - depozyty zniknęły, a przestępcy? Afera FOZZ - 9.5 biliona złotych. Afera rublowa, tytoniowa i niezliczona ilość innych. Afera paszportowa - Angielscy żydzi uknuli geszeft z polskimi żydami w MSW na 16 mln dolarów za wykonanie paszportów. Państwową wytwornie papierów wartościowych wystawiono do wiatru).

11. Amerykańscy żydzi zrobili geszeft z polskimi żydami za zniszczenie polskiego przemysłu lotniczego. Za utracenie zakupu polskiego "Sokola" żydzi amerykańscy zapłacili 5 milionów dolarów łapówki. Amerykański przemysł lotniczy wejdzie na polski rynek, robotnicy PZL - na bruk i sobie mogą postrajkować.

12. Ograbianie Polaków przez odbieranie działek, ziemi, lokali handlowych prawowitym właścicielom. Tylko w Warszawie odebrano 18 działek budowlanych, które żydo-bolszewickim prawem "chazuka" przydzielono naszym, wtajemniczonym żydom. Na przykład: przy ul. Sobieskiego, Nowoursynowskiej, Wolicy - Kiszczak i jego kolesie pułkownicy, generałowie plus pociotkowie i członkowie KC PZPR - pobudowali i odsprzedali po spekulacyjnych cenach budynki, na których zarobili po 100 tys. dolarów. Na tych budowach w początkowym okresie byli zatrudnieni żołnierze z poboru.Pomimo „upadku” żydo-komuny Polska nadal jest pod okupacja żydowską.
_________________
Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej
zasługi, Jej dorobek i Majestat.

Za INFO nurt 2

NASZ KONTAKT: redakcja@infonurt2.com

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~1
15-04-2012 / 17:13
Jezus z Nazaretu nie był żydem-chazerem bo narodził się w Judeji , zabili go rabini rękoma rzymian.
~2
15-04-2012 / 17:02
jest