Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ZMARTWYCHSTANIE LUSIA OGIŃSKA BOHDAN PORĘBA - POPIERAJ POLSKĄ KULTURĘ

ZMARTWYCHWSTANIE - FILM, KTÓRY MUSISZ OBEJRZEĆ – POPIERAJ POLSKĄ KULTURĘ

Bohdan Poręba: Zmartwychwstanie. Katharsis polskiego narodu

Zwiastun Filmu, całość 2 h 46 min

5:57 min

22.6 MB
Zmartwychwstanie.mov

Scenariusz: Lusia Ogińska

Dystrybucja EduNetPolska Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 29/31 pok. 506, 01-234 Warszawa
tel: 022 219 50 16, 022 398 13 40, biuro @edunetpolska.pl

Do rodaków w kraju i na obczyźnie!

Autorzy i sponsor filmu „Zmartwychwstanie” zwracają się o pomoc w dystrybucji filmu.

Film powstał poza jakimikolwiek oficjalnymi instytucjami kultury. Powstał za prywatne pieniądze.

Nie stać nas już na bogatą reklamę na jaką płyta zasługuje.

Nie możemy liczyć na jakąkolwiek pomoc czynników oficjalnych

Dlatego prosimy o społeczną pomoc w rozprowadzaniu płyty.

Szukamy patronatu medialnego.

Nie możemy liczyć na pomoc mediów w Polsce. Służą one antynarodowej i antychrześcijańskiej poprawności politycznej szukamy współdystrybutorów.

Jesteśmy gotowi zawierać umowy, w których możliwy jest udział w zyskach

i wpisanie w napisach czołowych i na okładkach płyt współuczestnictwa naszych partnerów i ich logo.

Tę płytę winien zobaczyć każdy, kto chce rozumieć współczesną Polskę!

Płyta „Zmartwychwstanie” w każdym polskim domu!

Zwiastun filmu „Zmartwychwstanie” jest emitowany na stronie:

>WWW.opalfilm.pl/filmy/zmartwychwstanie.mov<

Biuro Dystrybucji:

Edunet Polska Sp.z o.o.

01-234 Warszawa

Ul.Kasprzeaka 29/31 lokal 506

Tel:48-22-2195016

Reżyser Bohdan Poręba

Tel i fax: 48-22-8181985
O Polskiej Kulturze Narodowej.

Słowo cultura pochodzi z łaciny i oznacza uprawę. Na początku dotyczyło uprawy ziemi. Mówiło się: kultura agrarna. Wraz z rozwojem ludzkości przeszło na pojęcie uprawy duszy i rozumu ludzkiego. Ma charakter postulatywny. Tworzy wizję człowieka i wartości.

Polska kultura narodowa opiera się na antycznej kulturze śródziemnomorskiej, którą wchłonęło i wzbogaciło chrześcijaństwo. Od starożytnych Greków przejęła etykę, od Rzymian prawo. Nałożyły się na nie otwartość i spolegliwość słowiańskiej natury, skłonnej do więzi jednostki z innym człowiekiem i zbiorowością oraz własne doświadczenia historyczne. Głosi ona prawdę, dobro i piękno. Wysoki pułap człowieczeństwa. Odpowiada na pytanie o cel życia, iż szukać go należy w harmonii jednostki ze społeczeństwem, przyrodą, światem. Nakazuje szukanie szczęścia i przełamania śmiertelności, we wtopieniu dorobku życia w dorobek pokoleń. Wytworzyła pojęcia służby, honoru, odpowiedzialności, poświęcenia. Jest kulturą szeroko pojmowanej rycerskości – i na polu bitwy i wobec słabszych. Jest kulturą prometejską, gdyż głosi, że człowiek, pokonując własne słabości, kiedy innym służy, nawet przegrywając, osiąga wyższy stopień człowieczeństwa i moralnie zwycięża, pozostaje w pamięci pokoleń. Tak pojmowana kultura jest najtrwalszym spoiwem, budulcem rodziny, społeczeństwa, narodu. Zarazem dopełnia i dowartościowuje dorobek całej ludzkości. O narodotwórczej roli kultury doskonale wiedzieli najeźdźcy i okupanci. Dlatego rozpoczynali od rozstrzeliwania kultury i jej ludzi, zanim stawiali pod ścianę i wysyłali do obozów koncentracyjnych resztę społeczeństwa. Po mordach na profesorach Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Lwowskiego, po Katyniu i Oświęcimiu, zostało miejsce po polskiej inteligencji. Zaczęli je wypełniać sowieccy komisarze w rodzaju Jerzego Borejszy, Aleksandra Forda czy Luny Brystygierowej. Z tych czasów pochodzi ponura anegdota: ”jak zostać pisarzem? Wydać jedną książkę i dwóch kolegów”. Oto prawdziwy rodowód antypolskich „autorytetów moralnych”, gotowych poprzeć każdą akcję wymierzoną w polskość. To oni popierają każde przeprosiny: Żydów, Niemców czy ukraińskich rezunów. Akcje, mające odwrócić prawdę i skutki II wojny światowej i utorować drogę współczesnemu barbarzyństwu: neodarwinizmowi i neomalthusjanizmowi.

Polska kultura pozwoliła nam przetrwać ponad stulecie zaborów. Zastąpiła nieistniejące państwo. Zadziwiła świat wolą istnienia i trwania. Pozwoliła dać odpór germanizacji i rusyfikacji. Czy pozwoli przetrwać obecną amerykanizację i judeizację, które niosą inny typ kultury? Zafascynowanej złem. Niosącej zgodę na małość i podłość, jakoby immanentnie związanymi z ludzką naturą. Skazującą człowieka na samotność, na którą jedynym lekarstwem jest hedonizm-wygoda i przyjemność. To kultura rozpaczy. Kultura bez Boga. Ich kultura obezwładnia człowieka, czyni go podatnym na zewnętrzne manipulacje. Jest dziś ona orężem nowego totalitaryzmu, dążącego do unifikacji kulturowej, wymazania religii i patriotyzmu, likwidacji państw narodowych, stworzenia jednego, światowego rządu. Ta kultura wyruszyła dziś na podbój świata.

Dlatego post komunistyczno- masoński sojusz władzy, prowadził politykę wynarodowienia. Dlatego wymazali z lektur szkolnych Sienkiewicza, Syrokomlę, Konopnicką. Dlatego Fundacja Batorego Georga Sorosa lansuje wykastrowanie szkolnych programów z wieszczów narodowych, gdyż jakoby przeszkadzają młodzieży w otwieraniu się na Europę”(sic!)

A cóż to za Europa? Wszak Szekspir, Molier, Czechow, Mickiewicz, Szopen, byli nie tylko wielkimi artystami, ale i wielkimi: Anglikiem, Francuzem, Rosjaninem, Polakiem.

Charakterystyczne, że agresywna, goebelsowsko - stalinowska w formie propaganda ukrywała przed społeczeństwem swe cele ideologiczne i polityczne. Operowała jedynie ilością srebrników, jakie mieliśmy otrzymać za zgodę na rezygnację z niepodległości. By ją uzyskać, rugowano kulturę narodową. Degrengolada zaszła tak daleko, że Urząd Statystyczny podaje, iż przeciętny Polak, czyta dziś pół książki rocznie! W kraju, w którym w dźwigającej się z ruin wojennych Polsce czytelnictwo i dostępność cen książek biły światowe rekordy!

Zwracam się dziś do wszystkich Polaków, bez względu na przekonania. Wszystkich, których łączy piekąca łza, co spływa przy Mazurku Dąbrowskiego, strofach Mickiewicza, akordach Szopena. Musimy wybrać: albo kultura wyższych wartości i rozwój, albo kult jedynego boga, jakim jest pieniądz, któremu składa się ofiary z duchowości jednostki i niepodległości Ojczyzny i dalsza degradacja.

Dla przetrwania narodu i państwa niezbędna jest obrona kultury narodowej. Nie może być ona kwiatkiem do kożucha „wolnego rynku”. Jest najgłębszym podtekstem wszelkich działań narodu i państwa. Jest aniołem stróżem godności narodowej i narodowej racji stanu. Tworzy Polskę i Polaków. Uzbraja ich w mądrość zbiorową i poczucie racji, niezbędne w rozpoznawaniu i stawianiu czoła zagrożeniom, niesionym przez współczesny świat. Także w wykorzystaniu szans, niesionych przez współczesność.

Bohdan Poręba.


STANISŁAW TWORKOWSKI - POLSKA BEZ ŻYDÓW

http://krzysztofcierpisz.wordpress.com/2007/06/17/stanislaw-tworkowski-polska-bez-zydow/

Na wybrzeżu afrykańskim istniało w starożytności miasto Kartagina, które
doszedłszy przy pomocy handlu i przekupstwa do niezmiernych bogactw i
potęgi, poczęło zagrażać niepodległości Rzymu.
Wpływ na rządy państwa miał podówczas mąż suro­wych obyczajów, wielki
nauczyciel i reformator swego narodu - Katon. Oceniał on należycie
niebezpieczeństwo grożące Rzymowi
W gorących i wspaniałych przemówieniach do ludu i senatu, lekceważącego
handlujących; geszefciarzy", na­woływał do nieubłaganej walki z
Kartaginą.
Każde przemówienie Katona rozpoczynało i kończyło się słowami:

Carthago delenda est - Kartagina musi być zniszczona.
Katon osiągnął cel swoich wysiłków. Naród się ocknął w ostatniej chwili
i po strasznych wojnach, kosztem nie­słychanych strat, zniszczył
Kartaginę i ocalił swoją Ojczyznę.

*

Ciągle aktualna odezwa, zwłaszcza w okresie przedwyborczym.

Ks. Prałat Henryk Jankowski ODEZWA do Narodu Polskiego

http://www.polonica.net/Odezwa_do_Narodu_Polskiego.htm

„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.”

Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.”/ Jan Paweł II –papież/

„(...) Ten, kto biernie akceptuje zło, bez protestowania przeciw niemu, w praktyce współpracuje ze złem". /M Luther King/

"Nie bójcie się ludzi złych, nie bójcie się ludzi dobrych, bójcie się ludzi obojętnych, bo za ich milczącą zgodą, dzieje się wszelka krzywda"

TYLKO POD TYM KRZYŻEM TYLKO POD TYM ZNAKIEM POLSKA JEST POLSKĄ A POLAK POLAKIEM.
"ZMARTWYCHWSTANIE"
http://Zmartwychwstanie.com

Virus Sld

http://www.youtube.com/watch?v=caCsgcVkfdA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.