Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA KALISZ OSZUSTWA SĘDZIÓW I KOMORNIKÓW

Kalisz - skorumpowani komornicy Bartosz Kołodziejczyk i Józef Kolański są kryci przez wizytatora ds. komorniczych i egzekucyjnych SO Barbarę Mokras i prokuratora Marka Matera.

Pracownikom splajtowanej rodzinnej firmy: „WEGA” Spółka Jawna (oraz innych tzw. siostrzanych firm) działających w Korzeniewie nie zostało wypłacone wynagrodzenie.
Firmy te prowadzone przez Macieja J. zajmowały się produkcją napojów popadły w długi, a ostatecznie padły przez nadużywanie napojów przez właścicieli i współwłaścicieli kiedy zaczęło się nachodzenie ich przez wierzycieli, straszenie przez banki, itp. Stali też przed koniecznością wypłacenia należnych wynagrodzeń pracownikom, którzy skierowaliśmy swoje roszczenia na drogę postępowania sądowego uzyskując wyroki opatrzone klauzula wykonalności.

Ponieważ właściciele swoją niedolę zapijali napojami których nie produkowali, pracownicy wnieśli swoje roszczenia do właściwego komornik przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu. Pierwsze tytuły wykonawcze otrzymali jeszcze w roku 2004. W między czasie zmieniła się osoba komornika i obecnie urzęduje typowo niekompetentny (czyt. skorumpowany jak każdy) komornik Bartosz Kołodziejczak.
Na początku marca komornik Kołodziejczak przysłał byłym pracownikom pisma informujące, że firma „Wega” S J została zlikwidowana i nie posiada już żadnego majątku, chociaż hala stała, maszyny stały, towary i półprodukty też...
No cóż, ślepota komorników jest chorobliwie zaskakująca...

W tym samym czasie Macieja J. z synem Cezarym J. spokojnie wyprzedawał majątek rodzinnej firmy „WEGA” w Korzeniewie. Np. doszło do sprzedaży na rzekomy złom wózków widłowych, które zostały sprzedane dla osób prywatnych. Cezay J. wystawiał faktury VAT na sprzedaż majątku, którego nie posiadał. Komornik pomimo licznych pism nie zabezpieczył dochodów z tych wysprzedaży na rzecz pracowników - kto by tam by się przejmował robolami...

Jednak naciskany przez wierzycieli z dniem 06.11.2006r komornik kaliski Bartosz Kołodziejczyk w końcu gdzieś tam niewiadomo gdzie ogłasza licytacje majątku firmy - wartość wywoławcza przekracza 1.3mln. złotych - z tego wynika, że jednak znalazł się jakiś tam majątek - w sumie 22 pozycje - (uwaga: aktualny stan dla czytelników AP na końcu strony).

Nie wiadomo gdzie ukrył tą licytacje komornik B. Kołodziejczyk, przypuszczalnie po prostu w aktach sprawy. Fakt jest, że nikt o tej licytacji nie dowiedział się i tym samym nic nie sprzedano. Podobno było z "niby" drugą licytacją która tylko odbyła się w szufladzie komornika kaliskiego. Jakoś to nas nie dziwi, ponieważ to typowe "numery komornicze" - tylko "swoi" wiedzą" o tego typu "rodzynkach".
Takie postępowanie komornika Bartosza Kołodziejczyka dyskwalifikuje go do dalszego wykonywania tej złodziejskiej procedury na niekorzyść wierzycieli. Dzięki temu dłużnicy mogli swobodnie wysprzedawać swój majątek, a wierzyciele popadali w długi.

Ale lepsze numery dopiero przed nami.

Jeden z wierzycieli Robert K. postanowił wynająć sobie innego kaliskiego komornika tzw. "dr. od przekrętów" Józefa Kolańskiego. I ten komornik wbrew obowiązującemu prawu, ten przepis wszedł dopiero z dniem 28 grudnia 2007 r. - jednak z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości w których właściwy ma być komornik działający na obszarze sądu rejonowego w którym jest położona działka lub budynek - "niby" sprzedał za 1/4 ceny (podobno za 129tys.) halę produkcyjna wycenioną jw. na kwotę 450tys. (o wartości 600tys.).
Nie dowiemy się ile za ten przekręt dostał komornik Kolański rewiru III, ale tą sprawą powinien zająć się prokurator - raczej nie z Kalisza.

Za to my wiemy, że egzekucja z nieruchomości wierzyciela ograniczona jest w możliwości wyboru komornika do tego w którego okręgu położona jest nieruchomość. Jest możliwa sytuacja, że z majątku danego dłużnika prowadzonych może być kilka postępowań egzekucyjnych przez różnych komorników - ale z różnych składników majątku wierzyciela.
Nie może dochodzi do kolizji, czyli jedną rzecz nie może sprzedawać np. dwóch komorników, a tak tu się stało.
Dla pouczenia komorników: Do kolizji postępowań egzekucyjnych dochodzi gdy czynności egzekucyjne prowadzone przez kilku komorników skierowane zostały do tego samego składnika majątkowego dłużnika. W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 773[1] kpc, zgodnie z którym dalsze czynności egzekucyjne powinny być prowadzone przez komornika właściwego (tego, którego rewir jest właściwy), natomiast w przypadku gdy żaden z komorników nie jest właściwy ze względu na rewir, dalszą egzekucję z tego składnika majątkowego prowadzi komornik, który pierwszy wszczął postępowanie egzekucyjne.
W dodatku każdy z komorników ma prowadzić egzekucję na rzecz wszystkich wierzycieli, a komornik Kolański bez licytacji, a jak sam pisze niby w "drodze licytacji" (jednoosobowej) przyznaje wartościową halę produkcyjną jednemu wierzycielowi (nie wiadomo co z wyposażeniem) , którego wierzytelność była mniejsza od 1/10 wartości nieruchomości!!!.
Poniżej dowód skorumpowania komornika J. Kolańskiego.

Co ciekawe komornik rewiru I - ten właściwy (Kołodziejczyk) informuje komornika rewiru III czyli Kolańskiego, że to on prowadzi już egzekucje. Informacja ta zostaje bez odpowiedzi...
Tak więc transakcja komornicza Kolańskiego z uwagi na fakt naruszenia PRAWA jest po prostu z punktu widzenia PRAWA nieważna !!!
- wynika to z faktu, że komornik właściwy prowadził już egzekucję z tej samej hali produkcyjnej (dokonał jej zajęcia), dlatego nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania egzekucyjnego obejmującego tą halę przez innego komornika.
W takim przypadku egzekucyjna sprzedaży tej hali jest prawnie niedopuszczalna.

Należy też zauważyć, że komornik, mimo zmiany podstaw w toku postępowania, nie traci właściwości, którą miał w chwili złożenia wniosku. Zatem nawet jeżeli w toku egzekucji dłużnik rzeczywiście zmieni miejsce zamieszkania, to komornik, który wszczął egzekucję, nie przestaje być właściwy. Wynika to z art. 15 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który na mocy art. 13 § 2 kpc stosowany jest do komorników odpowiednio.
Jednak ten fakt stara się ukryć sędzia SR w Kaliszu Arteta Konieczna, przyznając racje wierzycielce w sprawie nieproceduralnego postępowania komornika Kołodziejczyka, jednak przekręt komornika Kolańskiego chroni "numerem na błąd formalny".

kalisz.post.ssr.konieczna5.10.2007s1.gif (19322 bytes) kalisz.post.ssr.konieczna5.10.2007s2.gif (23096 bytes)

O tych wszystkich nieprawidłowościach zostaje poinformowany Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Ministerstwo. Odpowiada wizytator ds. komorniczych i egzekucyjnych Barbara Mokras - jako organ kontrolny (przynajmniej w teorii) działań komorniczych.

kalisz.komornik.skarga.12.12.2007s1.gif (16659 bytes) kalisz.komornik.skarga.12.12.2007s2.gif (24629 bytes) kalisz.komornik.skarga.12.12.2007s3.gif (23403 bytes)

Nie trudno się domyśleć, że "kruk krukowi oka nie wykole", a sędziowie często uczestniczą (raczej nie za darmo) w przekrętach komorniczych.
Mamy nadzieję, że Ministerstwo "zwizytuje" skorumpowaną wizytator ds. komorniczych i egzekucyjnych Barbarę Mokras

kalisz.prezes.so.mokras.odp.05.10.2007s1.gif (19213 bytes) kalisz.prezes.so.mokras.odp.05.10.2007s2.gif (3533 bytes) kalisz.prezes.so.mokras.odp.07.12.2007s1.gif (19814 bytes) kalisz.prezes.so.mokras.odp.07.12.2007s2.gif (24902 bytes)

W dniu 06 kwietnia 2006 o tych faktach zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu jednak postępowanie to zostało przez funkcjonariusza Marka Matera umorzone. Ten pseudo-prokuratur uznał że takie postępowanie, czyli oszukiwanie wierzycieli jest postępowaniem jak najbardziej prawidłowym, że nie ma podstaw by sądzić, że majątek dłużnik jest zbywany a przy tym nie są zaspokajani wierzyciele, w tym pracownicy.
Każdy, kto czyta AP nie dziwi się miernotą umysłową prokuratorów, kolejnym dowodem chorej władzy, nie znającej i nie respektujących przepisów prawa. Dla tych, dawno już skorumpowanych funkcjonariuszy, szary pracujący na ich wynagrodzenie człowiek nie liczy się.
Poniżej popis głupoty (jeszcze) prokuratora kaliskiego Marka Matera.

kalisz.prok.matera.umorz.28.06.07s1.gif (13035 bytes) kalisz.prok.matera.umorz.28.06.07s2.gif (23674 bytes) kalisz.prok.matera.umorz.28.06.07s3.gif (23004 bytes) kalisz.prok.matera.umorz.28.06.07s4.gif (12027 bytes)

Te że M. Matera wprowadził w błąd wierzycieli, że nic nie rozpoznał, a może nie mógł rozpoznać przy swojej chorobie umysłowej dowodzi zadziwiający fakt, że jednak "odnalazł się" jeszcze majątek dłużnika. Jednak zasługą w tym nie jest bynajmniej funkcjonariuszy prokuratury i urzędników sądu kaliskiego którzy olewają swe swoje obowiązki, ale wierzycieli którzy uparcie dążyli latami do wyegzekwowania swych należności.

Tym sposobem "zabawa" zaczyna się od początku.
Komornik Bartosz Kołodziejczyć kolejny raz ogłasza "pierwszą licytację" która ma się odbyć 11.01.2008r w Korzeniewie.
Widzimy poniżej, że wykaz majątku dłużnika jest znacznie uboższy aniżeli poprzedni, brak jest 9 najbardziej wartościowych wysprzedanych już składników majątku dłużnika.
Jednak teraz to my tą wiadomość ogłaszamy w necie (za taką propozycją licytacji komorniczych ograniczającą ich matactwa był min. Ziobro) i mamy nadzieję, że tym razem dojdzie do faktycznej licytacji a nie pozorów i w końcu pracownicy firmy odzyskają swoje zaległe wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami.

Na zakończenie z innych ciekawostek w tej sprawie dodamy, że wierzycielom sąd stronniczo nie dał zgody na wpis do hipoteki i nie zgodził się na egzekucje z części majątku (hala rodzinnie została podzielona na współwłasność po 50%.).
To że jest to dozwolone i można sprzedawać udziały części nieruchomości mówi jasno Kodeks Cywilny (radzę sędzią i prokuratorom kaliskim z czymś takim się zapoznać). Wprawdzie dot. to przeważnie spraw spadkowych, ale są komornicy licytujący nawet części ruchomości - czyli komornik jak chce to wszystko może...

Z pisma czytelnika.
Ustaliłem, że mój dłużnik jest wraz z jego ojcem właścicielem samochodu i skierowałem do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji do tego samochodu, którego dłużnik jest współwłaścicielem. Napisałem, że dłużnik jest współwłaścicielem samochodu i że drugim współwłaścicielem jest jego ojciec i podałem personalia jego ojca. Ojciec dłużnika nie jest moim dłużnikiem. Wkrótce otrzymałem od komornika pismo informujące o terminie licytacji tego samochodu, w piśmie podano cenę oszacowania i cenę wywoławczą. W piśmie nie ma żadnej wzmianki o tym, że egzekucja dotyczy współwłasności, a więc 1/2. Nieco później otrzymałem z sądu odpis skargi dłużnika na czynności komornika, w której to skardze dłużnik podnosi, że jest on tylko współwłaścicielem samochodu i zarzuca komornikowi bezprawne działanie w postaci wystawienia na licytację całej wartości samochodu, gdzie połowa należy do jego ojca, który nie jest dłużnikiem. W przesyłce tej jest także odpis pisma z sądu - oddalenie tej skargi z powodów formalnych...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~42090201523
20-12-2015 / 19:25
wszyscy komornicy w Kaliszu to banda złodziei.Jeden drugiego popie ,zabierając pieniądze od dłużnika nie dając wierzycielowi.
~józio
14-05-2014 / 13:37
wiecznie uśmiechniety Kolański Józiu - czy on nie leczy się u psychiatry ??? na głupawy wyraz twarzy . Skąd coś takiego wzieło się w naszym mieście ???.