Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

RAFAŁ KRYSZTAŁOWSKI NA PEWNO NIE PODDA SIĘ W WALCE O SWOJE PRAWA

W dniu 29.06.2009r w Sądzie Rejonowym w Wałczu rozpocznie się drugi spektakularny proces karny Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt IIK 174/08 – czy będzie on przeprowadzony w identyczny sposób jak śledztwo o sygn. akt Ds.112/06 i wszystkie inne postępowania sądowe i prokuratorskie z jego udziałem?.

Rafał otrzymał odpowiedzi na swój list otwarty tylko z Kancelarii Prezydenta i Biura Ministra Sprawiedliwości – inni adresaci na razie milczą.

Udzielone Rafałowi odpowiedzi przez w/w są odzwierciedleniem polskiej chorej rzeczywistości i dowodem całkowitej impotencji najwyższych organów państwowych wobec głęboko zakorzenionego w Polsce sądowego i prokuratorskiego bezprawia.

rafal.zal1 s1.jpg (169002 bytes) rafal.zal2s1.jpg (87604 bytes)

Skoro Kancelaria Prezydenta nie widzi możliwości prawnego ingerowania Głowy Państwa w sferę rozległego bezprawia skorumpowanego resortu sprawiedliwości, z powodu konstytucyjnych i ustawowych ograniczeń, to należy jak najszybciej zmienić konstytucję i wprowadzić nowe uregulowania prawne, aby stało się to w końcu możliwe.

Lub rozwiązać polskie sądy i prokuratury i zastąpić je zagranicznymi aby zapobiec dalszej destrukcji Państwa.

W demokratycznym Państwie prawa nikt nie może bezkarnie wyniszczać drugiego człowieka i wykorzystywać posiadaną przez siebie władzę do celów przestępczych – nawet sędzia i prokurator posiadający immunitet.

Wszystko co zostało stwierdzone w piśmie Kancelarii Prezydenta brzmi bardzo mądrze i rozsądnie tyle. że znajduje się poza orbitą realności.

Rafał dziesiątki razy wykorzystał wszystkie wskazane mu przez Kancelarię Prezydenta możliwości odwoławcze i „uprawnienia” lecz pomimo solidnie udokumentowanych racji z prozaicznych powodów nie miał żadnych szans osiągnąć zamierzonego celu w nadrzędnych sądach i prokuraturach.

W niemal wszystkich jego sprawach orzekali przestępcy, bezpośrednio zainteresowani wynikami wydanych przez siebie na zlecenia rozstrzygnięć procesowych – Rafał dysponuje ogromem bezspornych takich dowodów, których jak dotąd nikt z niezrozumiałych powodów nie chciał rzetelnie zbadać.

Po udzieleniu Rafałowi odpowiedzi Kancelaria Prezydenta przesłany przez niego list otwarty wraz z załączonymi do niego dokumentami, zgodnie z „właściwością”, przesłała do rozpoznania Prokuratorowi Generalnemu.

Natomiast Biuro Prokuratora Generalnego w oparciu o podobną argumentację co Kancelaria Prezydenta postanowiło, kopię listu otwartego Rafała przekazać Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie skąd ma teraz oczekiwać odpowiedzi.

Został on o tym fakcie poinformowany pismem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie z datą 10.06.2009r.

rafal.zal2s1.jpg (87604 bytes) rafal.zal2s2.jpg (119266 bytes) rafal.zal2s3.jpg (32016 bytes)

Natomiast Biuro Ministra Sprawiedliwości swoim pismem z dnia 17.06.2009r potwierdziło fakt otrzymania z Kancelarii Prezydenta listu otwartego Rafała.

Po uzyskaniu informacji z Kancelarii Prezydenta o przekazaniu drogą urzędową listu otwartego Prokuratorowi Generalnemu, wydawać by się mogło, że wreszcie zarzuty Rafała wobec określonych z nazwiska sędziów i prokuratorów ze Szczecinka, Koszalina, Białogardu i Sławna będą rzetelnie zbadane poza strefą ich wpływu.

Tymczasem Biuro Ministra Sprawiedliwości nagłośnioną przez „Afery Prawa” sprawę Rafała, przekazała do rozpoznania przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie a ta zgodnie ze starą tradycją przekazała ją do skorumpowanej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

O tej kuriozalnej decyzji Rafał został poinformowany pismem Prokuratury Apelacyjnej z datą 18.06.2009r.

Teraz należy oczekiwać kolejnego pisma informującego Rafała, że Prokuratura Okręgowa w Koszalinie sprawę zasadności podnoszonych przez niego zarzutów przekazała do rozpoznania szczecineckim prokuratorom, których one również bezpośrednio dotyczą.

Następnym standardowym krokiem będzie urzędowe poinformowanie Rafała, że po wnikliwym przeanalizowaniu całego materiału dowodowego poszczególnych spraw, nie stwierdzono żadnych uchybień prawnych rzutujących na dwuinstancyjne rozstrzygnięcia procesowe wydane w jego sprawach, chociaż w rzeczywistości wszystkie są wdane w oderwani od realiów życiowych, logiki zebranego materiału dowodowego oraz w rażącej sprzeczności ze stanem faktycznym.

W związku z tym, że Sąd Rejonowy w Wałczu, pomimo formalnego wniosku Rafała nie wyłączył się od rozpoznania jego sprawy karnej, będzie on na bieżąco informował społeczeństwo o jej przebiegu dokumentując podczas procesu to wszystko, czego na jego szkodę dopuściły się pod pozorami prawa jego oskarżycielki – sędzia Katarzyna Mazurkiewicz i Agnieszka Froechlich działając wspólnie i w porozumieniu z wieloma innymi sędziami i prokuratorami ze swojej skorumpowanej paczki towarzysko zawodowej - rozreklamowanej nawet w portalu nasza klasa.

C.d.n.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~komitet obywatelski
15-03-2013 / 00:51
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII PAŃSTWOWOŚCI ***
~marek777
05-03-2013 / 16:02
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.