Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

RYBNIK - nierówni wobec PRAWA - czyli jak załatwiane są małe firmy...cz.2

Szanowny Panie Redaktorze w nawiązaniu do opisu mojego kilkuletniego dramatu opublikowanego pod tytułem „ Rybnik- nierówni wobec prawa” pragnę Panu serdecznie podziękować za to , że w tak krótkim czasie sprawa została podana do ogólnej wiadomości.

Zamieszczane do tej sprawy komentarze dodają mi sił do dalszej obrony mojej godności oraz walki o sprawiedliwość i jawność postępowania sądowego. Po takich słowach wspierających mnie nie mogę zawieść czytelników Waszego Niezależnego Czasopisma, a szczególnie tych, którzy podali ,że z niepokojem czekają na dalszy ciąg, czekają na ostateczne zakończenie sprawy.

Panie Redaktorze aby sprostać oczekiwaniom Czytelników Waszej strony muszę w kolejności zdarzeń przekazywać informacje tak aby one były czytelne oraz zrozumiałe mimo, że jest ogrom dowodów co można zobaczyć wizualnie w nagranym reportażu telewizyjnym.

W informacji podanej w styczniu 2009 roku jest ogólny zarys dramatu jaki przeżywam w związku z sądzeniem dwa razy tej samej sprawy i wydaniem dwóch różnej treści wyroków w oparciu o ten sam materiał dowodowy . Teraz będę starała się przedstawiać kolejno dowody na to , że takie działania ze strony osób z Wymiaru Sprawiedliwości nie mają umocowania prawnego popartego dokumentami , a wręcz są dokumenty na poparcie faktu bezprawnych działań w Sądach w stosunku do mnie.

Otóż po fakcie wydania drugiego wyroku w sprawie już prawomocnie zakończonej ( pierwszy wyrok z dnia 26 września 2002 roku o sygn. X GC 175 / 02 – drugi wyrok z dnia 18 października 2004 roku o sygn. X GC 236 / 04 ) napisałam do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, w którym ten sam Sędzia wydał dwa wyroki o ten sam przedmiot sporu między tymi samymi stronami SKARGĘ i złożyłam ją osobiście za potwierdzeniem odbioru dnia 17 maja 2005 roku.
Dowód : Moja skarga o numerze HT- II- / 35 / 2005 z dnia 16 maja 2005 roku, która stanowi Załącznik Nr 1. ( na razie przesyłam pierwszą, drugą i ostatnią stronę skargi aby pokazać ,że taka była i kto ją otrzymał nie chcę przedłużać pisma bo problem opisany skargą został zamieszczony na 18 stronach).

Byłam przekonana ,że drugi wyrok o zmienionej treści został wydany dla GILLETTE z uwagi na jakąś pomyłkę akt, gdyż treści tych dwóch wyroków są ze sobą sprzeczne.

Przypomnę jeden przykład ( jest ich wiele) – w pierwszym wyroku Sędzia w uzasadnieniu swojej decyzji podał ,że GILLETTE dostarczył do mojej Hurtowni towar bez zamówienia , wykorzystując podstępnie moją nieobecność .Uczynił to na własną odpowiedzialność i nie ma prawa stawiać warunków na jakich towar odbierze. W tym wyroku jest jednoznaczne stwierdzenie, że na GILLETTE ciąży obowiązek wystawienia faktury korygującej w przypadku ZWROTU TEGO TOWARU.

W drugim wyroku ten sam Sędzia w stosunku do TEGO SAMEGO TOWARU nakazuje mi wydanie go bezwarunkowo bez faktur korygujących VAT. Taki obligatoryjny obowiązek działania przy zwrocie towaru wynika z jednoznacznych przepisów prawa co zostało dodatkowo potwierdzone przez Urząd Skarbowy – słowami „ dokumentem przy zwrocie towaru jest wyłącznie faktura korygująca.

Po złożeniu tej skargi byłam przekonana, że nie może być tak aby drugi wyrok w tej samej sprawie mógł być utrzymany w mocy bo taki wyrok z mocy prawa jest nie ważny - nie mogą być przecież dwa wyroki w tej samej sprawie.

Skargę do Prezesa Sądu do Gliwic złożyłam w maju 2005 roku , do Sądu Apelacyjnego do Katowic złożyłam przy piśmie procesowym przed rozprawą apelacyjną i też za potwierdzeniem odbioru co jest widoczne na pierwszej stronie skargi.

Potwierdzenia na ostatniej stronie dokumentują ,że skarga została też przesłana do Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich dnia 18 maja 2005 roku.

Dodatkowo w maju 2005 roku przesłałam z pismem przewodnim tą skargę za potwierdzeniem odbioru do Krajowej Rady Sądownictwa do Warszawy z prośbą o to aby przed kolejną rozprawą sądową przeciwko mnie z powództwa takiego Giganta jak GILLETTE ktoś przeczytał materiały w sprawie.

Nic więcej nie byłam stanie zrobić ,bo wtedy w maju 2005 roku nie wiedziałam jeszcze że w styczniu 2005 roku GILLETTE został przejęty fuzją przez PROCTER & GAMBLE.

Fakt jest taki ,że na treść tej skargi ,że jest wydany drugi wyrok w sprawie prawomocnie zakończonej i to w tym samym Sądzie przez tego samego Sędziego o ten sam przedmiot sporu ( towar z tej samej jednej , jedynej dostawy nie zamawianej ,a sprawa zapłaty i zwrotu towaru już została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądowym), między tymi stronami – nigdy od żadnego z czterech adresatów do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi.

Ponownie wydany wyrok został utrzymany w mocy BEZ ROZPATRZENIA MOICH ZARZUTÓW w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach przy udziale tej samej osoby sędzi Iwony WILK jako Przewodniczącej składu Sędziowskiego co w pierwszym procesie w tej samej sprawie w 2003 roku.

Drugi wyrok o odmiennej treści od pierwszego dla GILLETTE został wydany w lipcu 2005 roku, a przejęcie GILLETTE przez PROCTER & GAMBLE miało miejsce w styczniu tego właśnie 2005 roku. ( Na to wszystko są pisemne dowody).

Po wydaniu klauzuli prawomocności na ten wyrok składałam zażalenia ,ale niestety dowody w sprawie są niczym w stosunku do siły popierających się nawzajem sędziów. Po tym fakcie zaczęły się prawdziwe prześladowania i nękania nas w oparciu niby to drugi prawomocny wyrok wydany w tej samej sprawie i to przez te same osoby jako Przewodniczących składów Sędziowskich na rozprawach.

W listopadzie 2005 roku po otrzymaniu wiadomości ,że potężny GILLETTE znów złożył pozew o zapłatę w stosunku do mojej Hurtowni mój mąż tych stresów już nie wytrzymał i dostał w biurze śmiertelnego zawału serca.

Poczynania ze mną i moim synem po śmierci męża uwłaczają naszej godności i pokazują niechlubne działania tych, którzy winni stać na straży przestrzegania prawa.

Śmierć męża skłoniła mnie do koniecznej obrony w pojedynkę przy założeniu ,że zaciągnięty kredyt na remont budynku hurtowni jeszcze wspólnie z nieżyjącym wspólnikiem ( zmarł nagle w wieku 41 lat ) jest wysoki i nikt mi go nie umorzy, a po śmierci i wspólnika i męża ciąży tylko na mnie. Będąc w tak trudnej sytuacji jak skrótowo przedstawiłam bo dwie osoby jako bardzo ważne filary mojej Spółki odeszły byłam zmuszona bronić się nadal. Na drugi dzień po śmierci męża zadzwoniłam do GILLETTE i z takim ogromnym płaczem i żalem i bólem powiedziałam – „ja Wam tej śmierci nie podaruję”. Był to dzień 24 listopad 2005 roku ,wtedy nie wiedziałam ,że działania w stosunku do mnie jako wdowy bez oparcia męża staną się bardziej agresywne ,że będą wykonywane bez żadnych zahamowań. Ten wątek podam i udokumentuję następnym pismem aby nie zamącić ogromną ilością faktów , które dzisiaj chcę udokumentować.

Po śmierci męża z większą determinacją i bardzo ogromnym bólem w sercu domagałam się podania podstaw prawnych sądzenia dwa razy tej samej sprawy , domagałam się sporządzenia odpisów dowodów na treść drugi raz wydanego wyroku w sprawie wcześniej prawomocnie zakończonej.

Żaden z adwokatów nie zgodził się podpisać pod skargą kasacyjną na treść drugi raz wydanego wyroku , a ponownie utrzymanego w mocy przez Sąd Apelacyjny tłumacząc ,że GILLETTE to Inwestor w Polsce , to ogromny gigant finansowy, to jest sprawa polityczna. W sytuacji jak miałam odmowę złożenia skargi kasacyjnej ze strony adwokatów to byłam zmuszona zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o wniesienie takiej skargi w moim imieniu.

Termin do złożenia kasacji nieubłaganie zbliżał się do końca mnie komornik zaczął atakować finansowo bo zabrał mi na rzecz GILLETTE w grudniu 2005 roku zaledwie parę dni po pogrzebie męża pieniądze jakie miałam przeznaczone na opłacenie składki ZUS . Próbowano na siłę bez faktur korygujących wyrwać mi ten nie zamawiany towar , nękana byłam ze wszystkich stron , a nikt nie pokusił się podać odpisów dowodów w oparciu o co wydano drugi raz wyrok w tej samej sprawie.

Jeździłam z pisami do Sądów Gliwic i Katowic ale niestety wszędzie mnie zbywano, na moje pisma nie odpowiadano , a jak już otrzymałam jakieś pismo to nie na temat , zawsze sedno sprawy było pomijane. Piałam też i wysyłałam pisma po śmierci męża do Ministerstwa Sprawiedliwości do Warszawy jeszcze w roku śmierci męża w 2005 . Moje prośby były konkretne i poparte dowodami w postaci załączników. Tak zdeterminowana i załamana postanowiłam osobiście pojechać z pismami do Warszawy.

Dzisiaj podam jako dowód jedno z nich , otóż zwróciłam się kolejny raz do Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości z błagalnym pismem w sprawie prośby o skargę kasacyjną odnośnie wyroku wydanego bez żadnych podstaw prawnych. Wyroku, który podawany jest przez komornika jako podstawa do egzekucji w stosunku do mnie na rzecz GILLETTE , które to już nie istniało od stycznia 2005 roku.

Nie będę tej treści mojego pisma z dnia 11 lutego 2006 roku opisywać lecz prześlę ją Dowodem oznaczonym jako Załącznik Nr 2. Z tego pisma złożonego w Sekretariacie Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości i złożeniu osobiście ustnie w dniu 13 lutego 2006 roku bardzo szczegółowych wyjaśnień w sprawie, która moim zdaniem jest problemem ogólnospołecznym bo wydanie wyroku po raz drugi w sprawie już zakończonej to jest problem , a nie mała jednostkowa sprawa.

W tym piśmie pisanym w ogromnej rozpaczy po stracie ukochanego męża i w sytuacji gnębienia nas bez udokumentowania takich działań przez osoby publiczne jest bardzo czytelne zdanie, a to „ Cierpię za to ,że odważyłam się napisać w obronie własnej , że Sędzia kłamie i to w wyroku wydanym w Imieniu Rzeczpospolitej Polskiej ” .

Mnie wtedy bardzo zależało na złożeniu skargi kasacyjnej na wyrok wydany bezprawnie ,Prosiłam tez usilnie Ministra Sprawiedliwości o podanie podstaw w razie odmowy wniesienia tej skargi.

Panie Redaktorze i Państwo Czytelnicy tej strony Czasopisma ocena materiału należy do Was , natomiast ja w dniu dzisiejszym stwierdzam ,że po ponad trzech latach jestem w stokroć trudniejszej sytuacji niż wtedy bo wyniszczaniem mojej rodziny przez tyle lat doszło następnych dramatów.

Tak nieludzkich dramatów wywoływanych przez bezprawne działania Sędziów jest bardzo dużo ale żyjemy póki co w kraju ,w którym Sędzia nie odpowiada za swoje decyzje nawet wtedy jak nie ma żadnego materiału dowodowego , nawet wtedy jak dochodzi do śmierci człowieka.

W nawiązaniu do mojej tragedii i innych nie ludzkich tragedii będę przesyłać następne uporządkowane tematycznie materiały .W dniu dzisiejszym podaję tylko ,że z uporem maniaka domagam się wieloma pismami odpowiedzi na moją skargę z dnia 16 maja 2005 roku oraz informuję ,że otrzymałam od Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach informację , że taka odpowiedz była , a odebrał ją mój nieżyjący mąż. Skoro taka odpowiedz na skargę z maja 2005 roku według informacji Prezesa Sądu , z Gliwic, którą otrzymałam dnia 13 lutego 2009 roku BYŁA , a ja jej nigdy nie widziałam i nie ma jej w aktach Sądu w tej sprawie to zwróciłam się kolejny raz o kserokopię jej i przekażę te dowody do wiadomości.

Tu też otrzymywane informacje kłócą się ze sobą bo jeśli była odpowiedz na skargę, w której głównym problemem było sądzenie dwa razy tej samej sprawy i prośba o podanie na jakiej podstawie tego dokonano to dlaczego nadal od tylu lat żaden Sąd nie potrafi udokumentować odpisami dowodów treści tego drugi raz wydanego wyroku. O odpisy takich dowodów domagałam się pisemnie już 118 razy ( podaje to słownie – sto osiemnaście razy bo w to trudno jest uwierzyć).

Panie Redaktorze mój dramat musi być pokazany Polakom bo ,Ci którzy są na emigracji zarobkowej interesują się też losami naszego kraju i jestem obowiązana skoro zdecydowałam się pokazać jak traktuje się człowieka, który nie chce fałszować dokumentów na ujawnienie prawdy w oparciu o dowody.

Dzisiaj byłam z moim problemem u Posła do Parlamentu Europejskiego i też złożyłam pewne materiały bo sama na pewno nie obronię się przed taką potężną machiną sądowniczą, a komornik działa ze zdwojoną siłą , któremu płaci się podając ,że to GILLETTE.

Bank nalicza mi olbrzymie odsetki karne od niespłaconego kredytu , a ja z dnia na dzień popadam w coraz to wiesze straty.

W następnym bloku tematycznym prześlę dowody na to ,że nawet w sytuacji jak mam za faktury dokonaną zapłatę przelewem bankowym i potwierdzone są te fakty przez Sąd w Rybniku to i tak jest decyzja ,że komornik ma mi ponownie takie pieniądze zabrać.

W dniu dzisiejszym przesyłam tylko dwa załączniki , a to część treści skargi z dnia 16 maja 2005 roku i całość jednego z pism złożonych w Warszawie w dniu 13 lutego 2006 roku.

Helena z Rybnika

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~chenlina
07-02-2017 / 03:20
chenlina20170207 www.ralphlauren.eu.com www.michaelkorstotebags.us.com www.louisvuittonoutletbuy.us.com www.niketrainers.uk www.truereligion.net.co www.gucci-inc.com www.instyler.in.net www.pandorajewelry.us.org www.adidaszxflux.org.uk www.outletuggboots.com.co www.tomsoutlet.org www.raybanssunglasses.org uggs.uggaustralia.qc.com www.nikeairmax2017.org www.gucci-outlet.org www.tommyhilfigeroutlet.us.org www.uggsoutletsale.us.com www.nikeairmaxuk.me.uk oakley.sunglassesonline.us.com www.clevelandcavaliersjerseys.us.com www.cheapnfljerseys-wholesale.us.com www.oakleysunglassescanada.ca www.tomsuk.org.uk www.moncler--paris.fr www.michael-kors--handbags.com www.jordan13.org www.uggsaustralia.it www.nfljerseyswholesales.us www.authenticlouisvuittonhandbags.us.com www.guccishoes.net.co www.outlet-celine.com www.cheapraybans.ca www.chanelbags.in.net www.christianlouboutinoff.us www.longchamp.us.com www.burberryhandbagsoutlet.in.net www.louisvuittonofficial.us.com www.washingtonwizardsjerseys.com www.adidasnmd-shoes.us.com www.mlbjerseyswholesale.us.com www.jordan6.net www.chicagobullsjerseys.com www.coachhandbags.cc www.redbottoms.org.uk www.louboutinshoes.cc www.coachfactoryoutlet-online.us.org www.coachoutletstoreonlinesale.us.com www.uggsbootscheap.us.com www.cheaptoryburchoutlet.com www.coachoutletofficial.us.com www.nba-jerseys.us.com www.truereligionjeans-outlet.us.com www.adidas-nmd.co.uk www.louis-vuitton.me.uk www.retrojordans.name www.jordanretro.name www.vansshoes.name www.clarisonic.com.co www.adidastrainers.uk www.nike-airmax.me.uk www.rolexwatches.us.com www.nikehuarache.in.net www.adidasshoesoutlet.us.com www.christianlouboutinoutlet.com www.louboutinshoesoutlet.co.uk www.christianlouboutin-paris.fr www.nike-airmaxpascher.fr www.abercrombieandfitchoutlet.in.net www.thenorthface.net.co www.louboutin.us.com www.ugg-bootscheap.com.co www.louisvuitton-handbags.com.co www.wholesalecheapsnapbacks.us.com www.coachoutletstoreonline.us www.raybansunglasses.me.uk www.ralphlaurenpolooutlet.cc www.rolexwatchesforsale.name www.michaelkorsoutletcanada.com.co www.ugg-sale.cc www.curry3.name www.cheapuggsboots.eu.com www.coachfactoryoutletclearances.us.com www.replicawatches.name www.miamiheatjerseys.us.com www.adidas.in.net www.poloralphlaurenuk.co.uk www.lebronjames-shoes.name www.truereligionsale.com.co www.edhardyclothing.in.net www.louboutinfemme-pascher.fr www.poloralphlauren.nom.co www.michael--korsoutlet.us.com www.jordan8.net www.coachfactory-outletonline.eu.com www.cheapoakleysunglassess.com.co www.jordanfemmepascher.fr www.nikecortez.org www.mcmbags.com.co www.christianlouboutin-pas-cher.fr www.nikefactoryoutlet.org www.longchamp-sac.fr www.cheaprolexforsale.com www.moncleroultet.us.com www.fitflops.us.com www.cheaprolexwatches.name www.canadagooseukoutlet.me.uk www.katespade-outlet.net.co www.toms-shoes.cc www.outlets-michaelkors.us.com www.oakleysunglasses-outlet.com.co www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com www.hogan-scarpe.it www.asicsshoes.name www.raybansonsale.com.co www.fitflops.us.org www.cheapjordansshoes.in.net www.louis-vuittonoutlets.us.org www.michaelkors--outlet.us.com www.ugg-boots.fr www.christianlouboutinsale.me.uk www.goldenstatewarriorsjerseys.us.com www.tomsshoes.nom.co www.nikefreerun.us.com www.sunglassesoakley.com.co www.true-religionjeans.us.org www.raybansunglassess.com.co www.michael-kors-handbags.us.org www.raybanpascher.fr www.monclerjacketsonline.us.com www.coachfactoryoutlet-stores.us.org www.abercrombiefitchoutlet.com.co www.rosherun.org www.canadagoosecanada.us.org www.oakleystore.com.co www.louis-vuittonoutlet.net.co www.outletcanadagoose.com.co www.montblanc.com.co www.oakleysunglassesoutletwholesale.us.com www.tomswedges.us www.prada.us.org www.oakleyssunglasseswholesale.us.com www.louisvuittonoutletmalls.us.com www.hollister-outlet.org www.fitflopsuk.me.uk www.coachoutletcheap.us.com www.chanelhandbags.name www.uggclassic.in.net www.nikesb.us www.uggscheapboots.us.com www.hollisterclothing.net www.nikeroshe.org.uk www.pandorajewelry.in.net www.jordan3.net www.uggoutlets.com.co www.fitflops.org www.outletmichaelkorshandbags.us.com www.northface.us.com www.nikeoutletstores.us.com www.christianlouboutin.name www.outletuggsboots.us.com www.louis-vuitton-borse.it www.katespade.nom.co www.michaelkorsoultet.us.com www.ralphlaurenukofficial.org.uk www.basketballshoes.name www.cincinnatibengalsjerseys.us.com www.sanantoniospursjerseys.us.com www.gucci.me.uk www.ugg-italia.it www.raybansunglassesoutlet.net.co www.replica-watches.us.com www.hilfigeroutlet.in.net www.truereligion-jeans.us www.poloralph-lauren.us.org www.aididasyeezy.org.uk www.katespadeoutlets.us.org www.niketn-pascher.fr www.nike-rosherun.in.net www.raybansunglasses.uk www.omegawatches.us.com www.ralphlaurenoutletsuk.co.uk www.ralphlaurenpolo.in.net www.adidassuperstar.name www.adidasoriginals.in.net www.hollisteroutletclothing.com www.timberlandboots.net.co www.oakleys.com.co www.michaelkorsoutletstores.us.org www.burberryoutlet-online.net.co www.raybanssunglasses.com.co www.true-religion.me.uk www.coach-factoryonline.us.org www.redbottoms.me.uk www.louisvuitton-outlet.ca www.gooseoutlet.us.com www.ray-banssunglasses.com.co www.louboutinshoessale.com www.monclerpascherhomme.fr www.cheapnhljersey.us.com www.newenglandpatriotsjerseys.us.com www.pandorauk.me.uk www.gucci--outlet.us.com www.minnesotavikingsjerseys.us.com www.fitflopssaleclearance.us.org www.gucci-outlet.cc timberland.officialfree.net www.canadagoosecanada.com.co www.raybanwayfarer.com.co www.coachclearance.us.com www.cheapoakleysunglasses.net.co www.oakleysunglassess.com.co www.coachoutletonlinesale.eu.com www.mbt.us.com www.michaelkorsoutlet-store.us.org www.adidas-ultraboost.com www.bostoncelticsjerseys.com www.uggbootscanada.ca www.uggoutlet.nom.co www.toms.us.org www.pradahandbags.net www.airjordan-pascher.fr www.cheapuggoutlet.us.com www.nikeairmax2016.in.net www.cheapraybansunglasses.net.co www.cheapjordansshoes.us.com www.uggoutletstore.com.co www.tiffanyco.nom.co www.uggs-pascher.fr www.adidasoriginalsuk.co.uk www.seattleseahawksjerseys.us.com www.cheap-jordans.us.com www.canadagoose.com.co www.jordan4.net www.uggsbootsoutlet.com.co www.rolexwatchesoutlet.us www.supra-shoes.net www.coachfactoryoutletmall.us.com www.calvinklein.co.com www.michael-korsbags.us.org www.kevindurantshoes.name www.adidasoutletstore.net www.kobeshoes.org www.louis-vuittonoutlet.cc www.outletuggs.gr.com www.oakleyssunglasses.com.co www.coachfactoryoutlet-online.eu.com www.outletuggs.com.co www.michaelkorsuk.com.co www.hermesbags.us.org www.pittsburghsteelersjerseys.us.com www.ray-ban-sunglasses.com.co www.louisvuittonparis.fr www.rayban-sunglasses.com.co www.nike--rosherun.fr www.celine-outlet.us www.montblanc-pen.name www.moncler.me.uk www.nikeoutlet-online.com www.nhlicejerseys.org www.beatsbydrdre.co.com www.nikehuarache.me.uk www.jordanconcords.net www.ralphlaurenoutlet.nom.co www.michaelkorshandbag.us www.montblancpenofficial.us.com www.losangelesclippersjerseys.com www.jordanoutlet.us.com www.ugg-canada.ca www.denverbroncosjerseys.us.com www.uggsuk.me.uk www.mlbjerseys.org www.outlet-toms.cc www.dallasmavericksjerseys.com www.adidastrainersuk.co.uk www.raybanoutlet.net.co www.louis-vuittonoutlet.us.com www.adidasyeezy350.us.com www.jordanshoes.us.org www.nikeblazers.in.net www.michaelkorsoutletsale.us.org www.louisvuittonoutlettrade.us.com www.cheapuggboots.gr.com www.coachcanadaoutlet.com.co www.uggoutlet-stores.us.com www.canadagooseoutlet.nom.co www.louisvuittonusa.us.com www.hollister.in.net timberlandboots.hugeoff.net www.outletugg.com.co www.louisvuittonlvoutlet.us.com www.mcm.us.org www.canadagoosecanada.name www.pradaoutlet.net.co www.adidas-yeezy.us.com www.toryburchoutlet.us.org www.oakley-sunglasses.net.co www.kobebryantshoes.name www.poloralphlauren-outlet.com www.ugg-australiaboots.us.com www.louisvuittonstores.us.com www.michaelkorsoutletclearance.us.org www.louisvuittonbelt.us.com www.newyorkknicksjerseys.us.com www.cheap-mlb-jerseys.us.com www.ralphlaurenoutletofficial.us.com www.beatsbydrdresolo.us www.coachoutletstoreonlineclearances.us.com www.jordans.in.net www.airmaxuk.uk www.truereligionoutlet.eu www.louis--vuittonhandbags.us.com www.uggsofficialsite.us.com www.uggbootaustralia.us.com www.airmaxssale.com www.nikeairforce1.in.net www.michaelkorsonlineoutlet.us.org www.oklahomacitythunderjerseys.us.com www.oakleysunglasses.gr.com www.todsoutlet.in.net www.abercrombieoutletonline.cc www.ugg.com.co www.monclerjacketsuk.me.uk www.seattleseahawksjersey.us.com www.poloralphlaurenukonline.co.uk www.nikeoutletstore.us.com www.uggboots.nom.co www.canadagoosejacketsoutlet.us.org www.uggbootsparis.fr www.ray-banwayfarersunglasses.us.com www.outletslouisvuitton.us.com www.timberlandoutlet.name www.nikeroshe.us.com www.ed-hardy.us.org www.truereligion-jeans.com.co www.outletcanadagoose.name www.polooutlet-online.us.com www.coachoutlet-online-store.com www.lebronjames-shoes.net www.michaelkors--outlet.com.co www.giuseppe-zanotti.us.com chenlina20170207
~chenlina
13-12-2016 / 02:34
chenlina20161213 www.michaelkorshandbagsonsale.com www.hollisterclothing.net www.cheap--nfljerseys.us.com www.ugg-canada.ca www.louisvuitton.de.com www.cheapraybansunglasses.net.co www.cheap-jordans.us.com www.louisvuittonoutletstores.us www.hollister-uk.org.uk www.nfljerseyswholesales.us www.coachfactoryoutlet-online.us.org www.oklahomacitythunderjerseys.us.com www.uggoutletsales.us.com www.mlbjerseys.org www.raybansonsale.com.co www.louboutinfemme-pascher.fr www.louisvuitton-outlet.ca www.raybanpascher.fr www.katespadeoutlets.us.com www.pittsburghsteelersjerseys.us.com www.ray-banssunglasses.com.co www.michaelkorsoutlet-store.us.org www.losangelesclippersjerseys.com www.monclerjacketsuk.me.uk www.washingtonwizardsjerseys.com www.raybansunglasses.uk www.uggsoutletcheap.us.com www.clevelandcavaliersjerseys.us.com www.cheaprolexwatches.name www.louisvuitton.me www.tiffanyandco.nom.co www.truereligion-jeans.us www.outlet-uggboots.us.com www.cheapraybans.us.org www.basketballshoes.name www.hilfigeroutlet.in.net www.outletugg.com.co www.raybansunglassess.com.co www.adidasoutletstore.net www.louis-vuitton.me.uk www.gucci-outlet.org www.rolexwatchesforsale.name www.raybanoutlet.net.co www.louis-vuittonoutlet.us.com www.tomswedges.us www.truereligion.net.co www.hogan-scarpe.it www.poloralphlaurenukonline.co.uk www.chaneloutlet.in.net www.sunglassesoakley.com.co www.cheapoakleysunglasses.net.co www.outlet-celine.com www.christianlouboutinsale.me.uk www.katespadehandbagsoutlet.us.com www.replicawatches.name www.ralphlaurenpolo.in.net www.kobebryantshoes.name www.jordan13.org www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com www.todsoutlet.in.net www.christianlouboutinoff.us www.prada.us.org www.michael--korsoutlet.us.com www.michaelkorsoutletclearance.us.org www.ralphlaurenoutletofficial.us.com www.truereligionjeans-outlet.us.com www.asicsshoes.name www.coachhandbagsnew.us.com www.rolexwatches.us.com www.uggsclearance.us.org www.michaelkorsoutletofficial.us.com www.lebronjames-shoes.net www.jordanretro.name www.minnesotavikingsjerseys.us.com www.uggbootaustralia.us.com www.jordanconcords.net www.louisvuitton-handbags.com.co www.katespade.eu.com www.north-faceoutlet.net.co www.jordan3.net www.louisvuittonlvoutlet.us.com www.moncleroultet.us.com www.polooutlet-online.us.com www.thenorthface.net.co www.outletslouisvuitton.us.com www.pandorajewelry.us.org www.rolexwatchesoutlet.us www.airjordan-pascher.fr www.tomssale.in.net www.ugguk.me.uk www.uggboots-onsale.us.org www.katespade-outlet.net.co www.cheapuggssale.us.com www.louis-vuitton-borse.it www.cheaprolexforsale.com www.nikeoutlet-online.com www.canadagoosecanada.us.org www.niketrainers.uk www.cheapuggbootsuk.org.uk www.cheapoakleysunglassess.com.co www.ugg-italia.it www.adidastrainers.uk www.coachoutletofficial.us.com www.officialmichaelkorsoutlet.us.com www.nikefactoryoutlet.org www.michaelkorsoutletstores.us.org www.newyorkknicksjerseys.us.com www.coachcanadaoutlet.com.co www.lebronjames-shoes.name www.bostoncelticsjerseys.com www.moncler.me.uk www.cheapjordansshoes.us.com www.adidas.in.net www.beatsbydrdresolo.us www.adidasshoes.net www.tomsshoes-outlet.com www.coachfactoryoutletclearances.us.com www.toms-shoes.cc www.canadagooseoutletsale.us.com www.cheapjordansforsale.us www.denverbroncosjerseys.us.com www.abercrombieandfitchoutlet.in.net www.oakleysunglassescanada.ca www.oakley-sunglasses.net.co uggs.uggaustralia.qc.com www.monclerjacketsonline.us.com www.fitflopsuk.me.uk www.cheapuggsboots.us.com www.redbottoms.org.uk www.montblanc-pen.name www.raybansunglasses.me.uk www.gucci-outlet.name www.nike--rosherun.fr www.louboutinshoesoutlet.co.uk www.jordanfemmepascher.fr www.adidas-nmd.co.uk www.edhardyclothing.in.net www.montblancpenofficial.us.com www.louis-vuittonoutlets.us.org www.monclerpascherhomme.fr www.canadagooseca.us.com timberlandboots.hugeoff.net www.ralphlaurenukofficial.org.uk www.michael-korsbags.us.com www.uggsoutletsale.us.com www.uggs-pascher.fr www.tomsshoes.us.org www.uggclassic.us.com www.coachclearance.us.com www.supra-shoes.net www.dallasmavericksjerseys.com www.coachfactoryoutlet-online.eu.com www.gucci-inc.com www.louboutinshoes.cc www.seattleseahawksjersey.us.com www.oakleysunglasses-outlet.com.co www.goldenstatewarriorsjerseys.us.com www.louboutinshoessale.com www.michaelkorsoutletcanada.com.co www.fitflops.us.com www.canadagoose.com.co www.adidasnmd-shoes.us.com timberland.officialfree.net www.christianlouboutinoutlet.com www.nike-airmax.me.uk www.gucci.me.uk www.coachfactoryoutletmall.us.com www.airmaxssale.com www.uggsoutlet-online.us.com www.pradaoutlet.net.co www.uggsuk.org.uk www.timberlandboots.net.co www.uggsboots.us.org www.moncler--paris.fr www.longchamp-sac.fr www.kobeshoes.org www.nba-jerseys.us.com www.cincinnatibengalsjerseys.us.com www.pandorajewelry.in.net www.nikeoutletstores.us.com www.uggoutlet-stores.us.com www.true-religion.me.uk www.ralphlauren-outlet.net.co www.clarisonic.com.co www.uggoutletsale.in.net www.gucci--outlet.com.co www.jordan4.net www.hollister.in.net www.uggslippers.com.co www.raybanssunglasses.com.co www.hollistercoclothing.com www.kevindurantshoes.name www.louisvuittonoutletonlineshop.com www.pradahandbags.net www.niketn-pascher.fr www.cheaptoryburchoutlet.com www.rosherun.org www.authenticlouisvuittonhandbags.us.com www.adidasyeezy350.us.com www.mbt.us.com www.louisvuittonoutletmalls.us.com www.poloralphlaurenuk.co.uk www.hermesbags.us.org www.cheapjordansshoes.in.net www.fitflops.org www.fitflopssaleclearance.us.org www.giuseppe-zanotti.us.com www.northface.us.com www.true-religionjeans.us.org www.coachoutletstoreonlinesale.us.com www.nikeoutletstore.us.com www.uggoutletonline.in.net www.oakleystore.com.co www.uggoutletdiscount.us.com www.truereligion-jeans.com.co www.ugg-bootsuk.co.uk www.vansshoes.name www.oakleysunglassess.com.co www.adidasoriginals.in.net www.retrojordans.name oakley.sunglassesonline.us.com www.michaelkors--outlet.us.com www.coachfactoryoutlet-stores.us.org www.seattleseahawksjerseys.us.com www.ugg-outlet.ca www.christianlouboutin.name www.newenglandpatriotsjerseys.us.com www.jordansforsale.in.net www.longchamp.us.com www.uggsaustralia.it www.nike-rosherun.in.net www.christianlouboutin-paris.fr www.coachoutletcheap.us.com www.outletsmichaelkors.us.com www.ugg-boots.fr www.tomsshoesuk.org.uk www.montblanc.com.co www.raybansunglassesoutlet.net.co www.michaelkorsuk.com.co www.sanantoniospursjerseys.us.com www.jordan8.net www.ralphlaurenoutletonline.in.net www.mcmbags.com.co www.abercrombieoutletonline.cc www.christianlouboutin-pas-cher.fr www.chanelbags.in.net www.miamiheatjerseys.us.com www.canadagooseukoutlet.me.uk www.jordanshoes.us.org www.uggcheap.us.com www.chicagobullsjerseys.com www.rayban-sunglasses.com.co www.michaelkors--outlet.com.co www.abercrombiefitch.us.com www.aididasyeezy.org.uk www.oakleyssunglasseswholesale.us.com www.jordan6.net www.uggoutlets.com.co www.louisvuittonparis.fr www.louisvuitton-discount.com www.burberry-outletonline.com.co www.outletcanadagoose.com.co www.celine-outlet.us www.uggbootscanada.ca www.poloralph-lauren.us.org www.adidassuperstar.name www.ray-ban-sunglasses.com.co www.uggsbootscheap.us.com www.louis--vuittonhandbags.us.com www.coachoutletstoreonlineclearances.us.com www.curry3.name www.gucci-outlet.net.co www.canadagoosecanada.com.co www.discountuggboots.us.com www.outletmichaelkorshandbags.us.com www.louisvuittonofficial.us.com www.nhljerseys.org www.canadagoose-pascher.fr www.oakleys-sunglasses.us.org www.coachoutletonlinesale.eu.com www.canadagoosejacketsoutlet.us.com www.tiffanyandcojewelry.com.co www.louboutin.us.com www.adidas-yeezy.us.com www.uggbootsparis.fr www.tommyhilfigeroutlet.us.org www.toryburchoutlet.us.org www.outletcanadagoose.name www.louis-vuittonoutlet.eu.com www.nike-airmaxpascher.fr www.toms.us.org www.gooseoutlet.us.com www.pandorauk.me.uk chenlina20161213
~Przemysław Wesolowski
12-05-2013 / 13:07
Godność w III RP.Co to jest?.