Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE HOLOKAUS PRAWDA I FAŁSZ

Holokaust - mity, fakty, fałsz, propaganda - kto tu mąci? - druga strona opowieści o super zagładzie Żydów. Czy kiedykolwiek dowiemy się jaka jest prawda?
Artykuł z cyklu "niebezpieczne tematy?"...

Otrzymałem, dzięki znajomemu entuzjaście "Najwyższego Czasu" , poniższe podsumowanie argumentów "rewizjonistów" kwestionujących super-zagładę Żydów, z terenów Europy Środkowej, w latach 1942-44. Te argumenty przedstawił już raz publicznie historyk z Wrocławia Tomasz Gabiś na łamach "Stańczyka" nr 29/1996 i 30/1997. 
Ponieważ dane zawarte w jego tekście wydały mi się wręcz absurdalne (np. według danych przytaczanych przez Gabisia, w "komorze gazowej" w Oświęcimiu, o wymiarach 7 x 30 x 2,5 m miano za jednym "posiedzeniem" gazować 2-3 tysiące Żydów!), więc w bibliotece PAU w Krakowie sięgnąłem do oficjalnych danych, podanych przez Trybunał w Norymberdze dla sądzenia zbrodni hitlerowskich po II Wojnie Światowej. No i rzeczywiście wynika z tych danych, spisanych symbolicznie po angielsku, że Żydzi by dać się zagazować, potrafili "zagęszczać się" do 15 osób na metr kwadratowy. Aż się dziwię, że nie poumierali oni w tym ścisku z braku tlenu jeszcze przed dostawą niezbędnego do holocaustu Cyklonu B w granulkach! (Pamiętajmy, że i w Jedwabnym 1600 Żydów też potrafiło się wtłoczyć do stodoły o powierzchni 100 metrów kwadratowych!)

Niektórzy moi znajomi mówią, że Polakom nie wolno kwestionować holokaustu, bo jak wyjdzie na wierzch, że Niemcy nie zabili 6 milionów Żydów, to ci Niemcy będą mieli pretekst do odebrania Polsce Ziem Zachodnich. Ja twierdzę, że pomimo zakazów w Unii Europejskiej (patrz niedawne aresztowanie Dawida Irwinga, procesy Ernesta Zundela czy Gemara Germana), trzeba się starać ujawniać prawdę o kłamstwach "Aliantów".
Niezadługo wszystkim będzie przecież wiadomo to, o czym ja już słyszałem 35 lat temu od Żydów w USA, że to Polacy zorganizowali holokaust i że aby im to umożliwić Hitler swe obozy eksterminacji umiejscowił na terenach Polski!

POSŁUCHAJMY DRUGIEJ STRONY
Imperium kłamstwa - budownictwo potęgi Żydów zawadą w rozwoju gojów.

66 pytań i odpowiedzi

--1-- Jakie dowody istnieją na to, że narodowi socjaliści Niemiec zabili sześć milionów Żydów?

Ż a d n e. Wszystko, co mamy, to powojenne zeznania przeważnie pojedynczych "ocaleńców". Zeznania te są sprzeczne i niewielu mówi, że byli świadkami jakiegoś "gazowania".
Nie ma współczesnych dokumentów czy twardych dowodów, np. krematoriów zdolnych do usunięcia milionów zwłok, usypisk popiołów, "ludzkiego mydła", abażurów do lamp wykonanych z ludzkiej skóry i nie ma też demograficznych statystyk potwierdzających istnienie "planu zagłady".

--2-- Jakie dowody istnieją na to, że Żydzi nie byli eksterminowani przez Niemców?

Kolosalne badania sądowe, demograficzne, analityczne i porównawcze udowodniły nierealność liczby "sześciu milionów". Powtarzanie tej liczby jest nieodpowiedzialnym wyolbrzymieniem.

--3-- Czy Simon Wiesenthal stwierdził na piśmie, że "nie było obozów zagłady na ziemi niemieckiej"?

Tak. Osławiany "łowca nazistów" stwierdził to w "Stars and Stripes" z 24 stycznia 1993. On również twierdził, że "gazowanie" Żydów miało miejsce. . . w Polsce.

--4-- Jeżeli Dachau znajdowało się w Niemczech i nawet Wiesenthal stwierdził, że to nie był obóz zagłady, to dlaczego wielu amerykańskich weteranów wojny powiada, że to był obóz zagłady?

Po zajęciu Dachau przez Aliantów oprowadzano żołnierzy po obozie i pokazywano im budynek rzekomo będący "komorą gazową". Media informacji powszechnie kontynuują rozpowszechnianie fałszywej pogłoski, że Dachau był obozem "gazowania".

--5-- Co zaś o Oświęcimiu? Czy istnieją dowody na to, że tam istniały komory gazowe używane do zabijania ludzi?

Nie. W 1948 jedno pomieszczenie zostało "zrekonstruowane" przez czerwonych Polaków tak, aby ono wyglądało na "komorę gazową". Zdemaskował to brytyjski historyk David Irving, wyszperawszy dokumenty.
Inżynier Fred Leuchter, czołowy ekspert konstrukcji komór gazowych dla skazańców w USA, zbadał po upadku komunizmu wskazywane instalacje i orzekł: twierdzenie jakoby instalacje te były lub mogły być użyte do egzekucji jest "absurdem". Inni eksperci stwierdzili to samo.

--6-- Jeżeli Oświęcim nie był "obozem śmierci", to jakie było jego przeznaczenie?

Był on centrum internowania stanowiąc część gigantycznego rejonu produkcji paliwa syntetycznego. WięĽniowie byli siłą roboczą.

--7-- Kto założył pierwsze obozy koncentracyjne?

Brytyjczycy podczas Boer War (1899-1902) w Południowej Afryce. Oni sami nazywali je concentration camps. Brytyjczycy trzymali tam kobiety i dzieci Afrykanerów. Około 30.000 zmarło w tym piekle na ziemi, które było okropniejsze od niemieckich obozów koncentracyjnych Drugiej Wojny Światowej.

--8-- Czym różniły się niemieckie obozy koncentracyjne od amerykańskich obozów "przemieszczenia" ("relocation" camps), w których Japończycy-Amerykanie byli internowani podczas II Wojny Światowej?

Jedyną istotną różnicą było to, że podstawą internowania osób przez Niemców było rzeczywiste lub domniemane zagrożenie niemieckiego wysiłku wojennego, podczas gdy administracja Roosevelta internowała własnych obywateli wyłącznie na podstawie rasy.

--9-- Dlaczego rząd niemiecki internował Żydów w obozach?

Rząd uważał Żydów za bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. W 1917 Żydzi przeprowadzili w Rosji bolszewicki pucz nazywany rewolucją; w 1918 próbowali go w Niemczech; w 1920 Żyd Trocki wyruszył z Armią Czerwoną na zajęcie Niemiec, powstrzymany przez przedmurze chrześcijaństwa, Polskę, w
Cudzie Nad Wisłą; w 1933 Żydzi wypowiedzieli Niemcom wojnę i założyli handlową blokadę w świecie; itd.
Jednak nie tylko Żydzi, lecz Niemcy i wszystkie osoby utożsamiane z ryzykiem bezpieczeństwa były zagrożone internowaniem.

--10-- Jakie wrogie kroki podjęło żydostwo światowe przeciwko Niemcom już w 1933 roku?

W marcu 1933 międzynarodowe żydostwo wypowiedziało Niemcom wojnę i zaczęło bojkot towarów niemieckich, który w 1939 całkowicie zdławił eksport niemiecki.

--11-- Czy Żydzi całego świata "wypowiedzieli wojnę Niemcom"?
Tak. Doniosły o tym gazety w całym świecie, np. 24 marca 1933 roku "London Daily Express" umieścił tekst wypowiedzenia na pierwszej stronie pod wielkimi literami: "Judea wypowiada wojnę Niemcom".

--12-- Było to przed czy po tym jak zaczęły się pogłoski o "obozach śmierci"?
Było to na lata przed pojawieniem się radiowej dywersji wiadomościami o "obozach śmierci", które zaczęto rozgłaszać dopiero w 1941-1942.

--13-- Któremu narodowi przypada palma pierwszeństwa w masowym zabijaniu cywilów bombardowaniem?
Brytyjczykom - 11 maja 1940 roku.

--14-- Ile "komór gazowych" znajdowało się w Oświęcimiu?
Ani jedna.

--15-- Ilu Żydów żyło na terenach zajętych przez Niemców podczas wojny?
Mniej niż sześć milionów.

--16-- Jeżeli europejscy Żydzi nie zostali zgładzeni przez narodowych socjalistów, to co stało się z nimi?
Setki tysięcy, przypuszczalnie półtora miliona, zmarło z różnych przyczyn.
Część emigrowała do Palestyny, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Po wojnie były miliony Żydów w Europie, ale ich masy wywędrowały.

--17-- Ilu Żydów uciekło lub zostało ewakuowanych w głąb Związku Sowieckiego?
Ponad dwa miliony uciekło lub zostało ewakuowanych przez Sowietów w latach 1941-1942. Ci więc nigdy nie dostali się pod okupację niemiecką.

--18-- Ilu Żydów emigrowało z Europy przed wojną, plasując się poza zasięgiem Niemiec?
Może z milion (nie włączając tych wchłoniętych przez Sowietów).

--19-- Skoro Oświęcim nie był obozem zagłady, to dlaczego jego komendant, Rudolf Hoess, zeznal, że był?
Dlatego, że brytyjska policja wojskowa torturowała Hoessa. Wyjawił to póĽniej jeden z "rozpytujących" go oficerów dochodzeniowych.

--20-- Czy istnieją dowody na rutynę Amerykanów, Brytyjczyków i Sowietów w wymuszaniu "wyznań" od więĽniów torturami na potrzeby procesów pokazowych w Norymberdze i gdzie indziej?
Tak. Tortury były powszechnie stosowane dla fabrykacji fałszywych "dowodów" dla pokazowych procesów norymberskich i innych powojennych pseudo-prawnych procesów "zbrodni wojennych".

--21-- Jakie korzyści przynosi Żydom opowieść o "holocauście" obecnie?
Pomaga ona chronić Żydów jako grupę od krytycyzmu. Jako swego rodzaju świecka religia napędza ona Żydów strachem przed gojami do podporządkowania się ich przywódcom, zbierania pieniędzy i uzasadniania "pomocy" dla "Izraela" w Palestynie i Żydów z Sowietów.

--22-- Jakie korzyści przynosi ona "Izraelowi"?
Uzasadnia ona miliardy dolarów na "reparacje" wypłacane po dziś dzień przez Niemcy "Izraelowi" i wielu indywidualnym "ocaleńcom". Używana ona jest przez syjonistyczno-izraelskie lobby dla dyktowania proizraelskiej polityki zagranicznej USA na Bliskim Wschodzie i wymuszania od amerykańskich podatników płacenia "Izraelowi" "pomocy" wynoszącej miliardy dolarów rocznie, których suma wynosiła w roku 2002 ponad 3 tryliony dolarów tylko od USA.

--23-- Jaki użytek czyni z niej chrześcijańskie duchowieństwo?
Ono ślepo i usłużnie kojarzy "holocaust" z prześladowaniami prawdziwych Żydów ze Starego Testamentu, chociaż dzisiejsi "wybrańcy", nazywający siebie Żydami, wymyślili mit o prześladowaniu, by zbić kasę na gojach i zawładnąć światem.

--24-- Jakie korzyści przynosiła ona Żydo-Sowietom?
Odwracała uwagę od sowieckiego zagrażania wojną, największego w historii ludobójstwa, okrucieństw wobec opozycji i ujarzmienia narodów przed, podczas i po II Wojnie Światowej.

--25-- Jakie korzyści przynosi ona Wielkiej Brytanii?
Te same co przynosiła Sowietom.

--26-- Czy istnieje chociażby jeden dowód na to, że Hitler wydal rozkaz eksterminacji Żydów?
Nie.

--27-- Jakiego gazu używano w obozach niemieckich w okresie wojny?
Gaz wodorocjankowy z cyklonu B, tj. komercjalny środek do dezynfekcji (na bakterie) i dezynsekcji (na robactwo) stosowany w całej Europie. Wykadzona nim również hale gimnastyczne szkół, sale estradowe i inne schroniska zatłoczone przez uciekinierów niemieckich ze wschodu z końcem wojny. Wojenna
generacja Polaków to pamięta.

--28-- W jakim celu produkowano cyklon B?
Dla tępienia bakterii i rozsadników tyfusu: pcheł i innego robactwa w odzieży i pomieszczeniach przez wykadzenie.

--29-- Czy byl to produkt odpowiedni do masowej eksterminacji?
Nie. Gdyby narodowi socjaliści chcieli truć ludzi gazem, użyliby wiele efektywniejsze, tańsze i poręczniejsze produkty. Mieli ich cały arsenał w magazynach. Cyklon odkadza powoli. Jego procedura jest skomplikowana, wymaga noszenia masek przeciwgazowych i zatrudnienia wyszkolonych i licencjonowanych techników a nie przypadkowo dobranych więĽniów.

--30-- Ile czasu potrzeba na przewietrzenie pomieszczeń po odkadzeniu cyklonem B?
Normalnie około 20 godzin.

--31-- Komendant Oświęcimia Hoess "zeznał", że jego ludzie wchodzili do "komór gazowych", żeby usunąć zwłoki w dziesięć minut po śmierci ofiar. Jak można to wytłumaczyć?
Tego wytłumaczyć się nie da. Gdyby oni uczynili jak ponoć miał powiedzieć Hoess, to spotkałby ich ten sam los co "zagazowanych".

--32-- Hoess powiedzial w swoim "zeznaniu", że jego ludzie palili papierosy, gdy wyciągali zwłoki z komór gazowych w dziesięć minut po gazowaniu. Czyż cyklon B nie jest wybuchowy?
Tak. Wyznanie Hoessa jest oczywiście fałszywe.

--33-- Jaka dokładnie była procedura, którą narodowi socjaliści rzekomo używali by eksterminować Żydów?
W opowiadaniach "świadków" lista metod, którymi rzekomo miano uśmiercić miliony osób, rozciąga się od wrzucania kanistrów przez otwór w suficie, lub wpuszczania gazu rurami do pryszniców po "komory parowe" i "elektryzującą" maszynerię.

--34-- Jak można było utrzymać w tajemnicy program eksterminacji przed tymi, którzy byli wyznaczeni na zabicie?
Nie można by było utrzymać go w tajemnicy, co także dowodzi, że nie było gazowania. Opowieści o eksterminacji rozpuściła aliancka propaganda radiowa mająca na celu zastraszenie ludności komunikatami o okrucieństwach.

--35-- Skoro Żydzi wyznaczeni na egzekucję wiedzieli zawczasu o swoim losie, to dlaczego oni współdziałali z Niemcami bez oporu?
Oni nie organizowali ruchu oporu, ponieważ nie wierzyli, by istniał zamiar masowego zgładzenia ich.

--36-- Ilu mniej więcej Żydów zmarło w obozach koncentracyjnych?
Z kompetentnych szacowań wynika, że 300.000 do 500.000.

--37-- Jak oni zmarli?
Głównie od epidemii tyfusu, które siały spustoszenie w niszczonej wojną Europie, jak i od głodu i braku lekarstw podczas ostatnich miesięcy konfliktu, gdy wszystkie drogi i koleje były zbombardowane przez Aliantów.

--38-- Co to jest tyfus?
Choroba ta pojawia się zwykle tam, gdzie wiele ludzi jest ścieśnionych w niesanitarnych warunkach. Przenoszą ją wszy gnieżdżące się we włosach i odzieży.
Ironiczna wymowę ma fakt, że gdyby Niemcy dowieĽli więcej cyklonu B, więcej Żydów przetrwałoby obozy.

--39-- Jaka jest różnica między sześcioma milionami a 300.000
Żydów zmarłych podczas II Wojny Światowej?
5.700.000.

--40-- Niektórzy ocaleńcy z "obozów śmierci" powiadają, że widzieli, jak zwłoki wrzucano do dołów i palono. Ile paliwa potrzebaby na to zużyć?
O wiele więcej aniżeli było w zasięgu Niemców. Podczas wojny Niemcy cierpieli na brak paliwa. Było ono reglamentowane i każdy musiał stosować się do akcji oszczędzania.
Nadmierne zużycie symbolizował "Kohlenklau" ("złodziej węgla") malowany na murach, w gazetach, przypominany w radio i w kinach. Ciężarówki napędzano Holtzgas-em (gazem z drewna).
Nowoczesne myśliwce odrzutowe nie mogły startować przeciwko bombowcom, bo zużywały za wiele benzyny. Admirał Doenitz nie wysłał okrętów po uciekinierów z Prus i Pomorza, bo flocie brakowało paliwa.

--41-- Czy zwłoki mogą palić się w dołach?
Nie. Nie jest możliwym, aby ludzkie zwłoki mogły być całkowicie zdezintegrowane przez płomienie w dołach, a to głównie z braku dostępu tlenu.

--42-- Bezkrytyczni historycy "holocaustu" twierdzą, że narodowi socjaliści mogli kremować zwłoki w dziesięciu minutach. Ile czasu wymaga spalenie jednych zwłok według ekspertów obsługi krematoriów?
Około półtora godziny, lecz większe kości wymagają dodatkowego procesu.

--43-- Dlaczego niemieckie obozy koncentracyjne miały piece krematoryjne?
Aby zadysponować zwłokami zmarłych więĽniów w sposób efektywny i sanitarny.

--44-- Przypuść, że wszystkie krematoria we wszystkich obozach na terenach niemieckich pracowały ze stuprocentową wydajnością przez cały okres ich istnienia podczas wojny, to ile zwłok mogłyby one skremować?
Około 430.600.

--45-- Czy piec krematoryjny może funkcjonować przez 100 procent czasu?
Nie. Przeważnie poniżej pięćdziesięciu procent na dobę (krócej niż 12 godzin na dzień). Przy intensywnym użyciu piece krematoryjne muszą być czyszczone dokładnie i regularnie.

--46-- Ile popiołu zostaje po skremowanych zwłokach?
Po zmieleniu kości mniej więcej pełne pudełko do butów.

--47-- Jeśli narodowi socjaliści skremowali sześć milionów ludzi,
to co stało się z popiołami?
Otóż to wciąż pozostaje do "wyjaśnienia". Sześć milionów zwłok pozostawiłoby wiele ton popiołu, lecz nie ma śladu nawet po małych wysypiskach.

--48-- Czy alianckie, wojenne, lotnicze zdjęcia zwiadowcze Oświęcimia (zrobione podczas okresu rzekomo maksymalnego działania "komór gazowych" i krematoriów) wykazują dowody eksterminacji?
Nie, wręcz przeciwnie, zdjęcia nie pokazują nawet kurzawki, a co dopiero wielkich dymów, które - według teoretyków "holocaustu" - miały ciągle unosić się nad obozem. Nie ma też na tych zdjęciach "otwartych dołów", gdzie by palono zwłoki.

--49-- Jakie było główne postanowienie niemieckiego "Prawa Norymberskiego" z 1935 roku?
Zabraniało ono małżeństw i seksualnego obcowania Niemców z Żydami, było one podobne do obecnego prawa w Izraelu.

--50-- Czy zaistniał precedens Prawa Norymberskiego w Stanach Zjednoczonych?
Na wiele lat przed Trzecią Rzeszą Hitlera większość stanów USA zabraniała małżeństw między osobami o różnych rasach.

--51-- O czym raportował Międzynarodowy Czerwony Krzyż w kwestii "holocaustu"?
W oficjalnym raporcie z wizyty delegacji MCK w Oświęcimiu we wrześniu 1944 czytamy, że internowanym dostarczano paczki i że pogłosek o komorach gazowych nie potwierdzono.

--52-- Jaka była rola Watykanu podczas gdy sześć milionów Żydów rzekomo eksterminowano?
Gdyby istniał plan eksterminacji, Watykan z pewnością byłby w stanie dowiedzieć się o tym. Ale że takiego planu nie było, Watykan nie mógł wypowiadać się przeciwko temu, czego nie było.

--53-- Jaki dowód istnieje na to, ze Hitler wiedział o będącym w realizacji PROGRAMIE eksterminacji?
Żaden.

--54-- Czy Syjoniści kolaborowali z Nazistami?
Już w 1933 roku rząd Hitlera podpisał umowę z Syjonistami zezwalającą Żydom na emigrację z Niemiec do Palestyny i zabranie z sobą wielkich sum kapitału.

--55-- Jak zmarła Anna Frank?
Przetrwawszy internowanie w Oświęcimiu, zaraziła się tyfusem w Bergen-Belsen na kilka tygodni przed końcem wojny. Ona nie była zagazowana.

--56-- Czy pamiętnik Anny Frank jest prawdziwy?
Nie. Dowody skompilowane przez filologa francuskiego, dr. Roberta Faurissona, wykazały, że jest to literackie fałszerstwo. [Stąd wziął się dowcip, że zostały one napisane długopisem.]

--57-- Co można stwierdzić o znanych fotografiach i zdjęciach
filmowych wykonanych w wyzwolonych niemieckich obozach ukazujących sterty wychudzonych zwłok? Czy są one sfałszowane?
Fotografie można sfałszować, ale o wiele łatwiej dodać do nich zwodnicze podpisy i komentarze do odpowiednio zestawionych zdjęć lub sklejonych kawałków filmu.
[ Za "żydokomuny" Polacy potrafili łatwo oprzeć się propagandzie, np. nazywając stalinowskie gazetki ścienne: "pic i fotomontaż", natomiast politructwo "holocaustowe" jest oparte na doświadczeniach i naukach armii psychologów, socjologów i speców od psychotechnicznych sposobów oddziaływania na masy społeczeństw. ]
Sterty wychudzonych zwłok NIE DOWODZˇ, że ci ludzie zostali "zagazowani" lub umyślnie wygłodzeni. Byli oni tragicznymi ofiarami szerzących się epidemii lub wygłodzenia spowodowanych brakiem dowozu żywności i lekarstw do obozów z końcem wojny.

--58-- Kto wynalazł nazwę: "genocide" ?
Raphael Lemkin, Żyd w Polsce, w książce wydanej w 1944 roku.

--59-- Czy takie filmy jak "Schindler's List" lub "Winds of War" są dokumentami?
Nie. Takie filmy są udramatyzowaną fikcją luĽno i dowolnie związaną z historią. Niestety, zbyt wiele ludzi daje się pasywnie i bezkrytycznie unieść rozrywkowej części przeżycia w ciemnicy kinowej, popadając w bierność
i biorąc spreparowaną iluzję za lustrzane odbicie historii. [Podczas okupacji niemieckiej warszawianie umieli bronić się przed propagandą, ukuli hasło: "Tylko świnie siedzą w kinie". ]

--60-- Ile książek zaprzeczyło niektórym aspektom standardowego mitu "holocaustowego"?
Tuziny. Liczba ich rośnie.

--61-- Co stało się, gdy Institute for Historical Review w Kaliforni zaoferował 50.000 dolarów temu kto udowodni, że Żydzi byli gazowani w Oświęcimiu?
Nikt nie przedstawił żadnego dowodu na tą ofertę, lecz były oświęcimski internowany Mel Mermelstein wytoczył proces przeciwko Instytutowi z roszczeniem o 17 milionów dolarów. Żyd ten utrzymywał, iż oferta nagrody sprowadziła nań bezsenność, na czym ucierpiały jego geszefty i stanowiła ona "obelżywe zaprzeczenie bezspornego faktu" [ "injurious denial of established fact" ].

--62-- A co o nazywaniu antysemitami i neonazistami tych, co ośmielają się powątpiewać w "holocaustowe" opowieści?
Nie istnieje merytoryczna współzależność między zaprzeczaniem "holocaustowych" opowieści a ""antysemityzmem" czy "neonazizmem".
Szkalowania uży-wa się, gdy trzeba odwrócić uwagę od faktów i rzetelnych argumentów. (Najlepsza obrona to atak.) Naukowcy, badacze, którzy zaprzeczają opowieściom "holocaustowym" są ludĽmi wszelakich przekonań, o różnym etniczno-religijnym pochodzeniu, włącznie z żydowskim.
Coraz więcej akademików żydowskich przyznaje o t w a r c i e, że nie ma dowodów na "holocaustowe" opowieści.

--63-- Co stało się z historykami "rewizjonistycznymi", którzy poddali w wątpliwość "holocaustowe" opowieści?
Poddano ich kampanii oszczerstw i pomówień, pozbawiono emerytur, zniszczono ich dobytek lub pobito.

--64-- Czy Institute for Historical Review ucierpiał z powodu aktów zemsty za jego usiłowania utrzymania prawa wolności słowa i wolności nauki?
Instytut został zbombardowany trzy razy. Raz został całkowicie zniszczony przez kryminalne podpalenie. Wielokrotnie grożono pracownikom przez telefon zabójstwem. W mediach stosunek do Instytutu jest generalnie wrogi.

--65-- Dlaczego jest tak mało wzmianek w mediach o rewizjonistycznych badaniach historycznych?
Ze względów politycznych Establishment nie chce dopuścić do dogłębnej dyskusji o faktach dotyczących "holocaustowych" opowieści.

--66-- Gdzie można dowiedzieć się więcej o "drugiej stronie" opowieści o "holocauście" i o faktach dotyczących innych aspektów II Wojny Światowej?
W Instytucie dla Przeglądu Historycznego, Institute for Historical Review.

SKOPIUJ - PODAJ DALEJ - OPOWIEDZ ZNAJOMEMU WYBORCY
przedruk z czasopisma  "Najwyższy Czas" www.nczas.com 

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~jestem
20-01-2017 / 19:15
Dlaczego w Polsce nie mówi się o 2 milionach Polaków, którzy zostali przez Sowiety wywiezieni na Sybir i tam zginęli?
~lili
03-05-2016 / 23:37
troche wybujale te domysly ale sa szczegoly ktore niestety sa faktem 6 milionow zawsze wystepoje czy to bylo przed czy po wojnie zawsze ginie 6 milionow zydow wystarczy poszukac oni te 6 zawsze maja wpisane druga sprawa to cmetaze zydowskie ktore w prokomunistycznej polsce byly likwidowane fakt jest taki ze w calej polsce byly takowe cmetaze ciekawe dlaczego byly likwidowane ??? i gdzie kosci czyzby zostaly wyslane rodzinie a moze zbierali tak zwanych zamordowanych
~jabberwocky
22-11-2014 / 15:11
Holocaust stał się niepodważalnym dogmatem i ma tyle wspólnego z prawdą co inne dogmaty. Dowody nie mają tu żadnego znaczenia, a dociekanie prawdy jest karane.
~OPorna
11-10-2013 / 19:40
Holokaust to największy geszeft wszechczasow.zamknęli wszystkim usta już słowo żyd było dla parchów obraźliwe! dlaczego? To jeszcze dodam ze żyd żyje z kłamstwa, podstępu ludzkiego cierpienia i krzywdy! Ale Polacy sie obudzili i parchate łby poleca!!! To ich sławne 6 milionów zaczęło sie w latach 1915-1938 www.youtube.com/watch?v=2j1V878kWPg Goraco polecam ten film! DEFAMATION - ZNIESLAWIENIE CZYLI PRAWDA O TZW. ANTYSEMITYZMIE vimeo.com/45722356
~maniek
25-09-2013 / 18:11
Autor tej strony jest psychicznie chory. Za propagowanie tego bełkotu powinien gnić w pierdlu. To tyle. Lecz się świrze!
~sztetke
07-08-2013 / 00:10
niechaj możci żydowie holokaust nie zawdzięczają Niemcom ale swym starszym braciom którzy zawarli przymierze z diabłem
~ataktojest
18-11-2012 / 21:56
jaskólka stawia dobre pytania! po poczytaniu gazety.pl, obejrzeniu twarzy rzadzacych i bawiacych sie ludzi nie ma watpliwosci, ze to nie slowianie. do tego informacje o bylych nazwiskach "gwiazd", "polityków" i bogaczy wiele wyjasniaja! jak juz nawet lech walesa to lejba cohne, mazowiecki jakis aaron i reszta takich - to jaki z tego wniosek? oglupiaja, demoralizuja i zubozaja generacje polaków. wedlug planu strategicznego. wlasny ojciec i matka dbali by o to, zeby dzieci sie uczyly i nie mialy kontaktów "taka kultura" (patrz nizej). zydowskie dzieci ucza sie w zydowskich szkolach i ucza sie matematyki i wszystkiego, co jest potrzebne do rozwoju. jestem coraz bardziej przekonana, ze to plan strategiczny.... misja pewnego narodu.... slowianka
~jaskolka
10-09-2012 / 19:44
Witam! Od jakiegos czasu czytam w internecie calkowicie sprzeczne informacje n.t.holocaustu,exterminacji zydow,itp!? Komu wiec wierzyc? Interesuje mnie tylko prawda historyczna,ale obawiam sie,ze jesli 'cos takiego' istnieje,to jest stlumione przez polityczne mąciwody,od ktorych roi sie na tym swiecie. Kolejna refleksja/pytanie: kto ustawia programy tv, komu zalezy na OGLUPIANIU polskiego spoleczenstwa (gl.mlodziezy i 'prostaczkow') poprzez pokazywanie tych bezdennie glupich,ordynarnych,'krwiozerczych' i demoralizujacych filmidel (i innych,tez glupawych talk-show'ow)-i to w porze najwiekszej ogladalnosci, gdy tymczasem programy budujace (zdarzajace sie zreszta jak slepej kurze ziarno) pokazuje sie noca (np. "Notacje",g.2 w nocy!!!)??? Kto zawiaduje wobec tego polskimi mediami telewizyjnymi? Komu moze zalezec na tak haniebnym oglupianiu ludzi?! (Polakow!). I jak to zmienic? - Pozdrawiam -jaskolka
~bewkkalg
11-06-2012 / 22:01
~Mohamed
07-06-2012 / 12:46
Autorzy serwisu sohectjconika.net są, a przynajmniej powinni być całkowicie apolityczni! :) W zalewie kłamstwa i manipulacji dzisiejszych medif3w można lekko mieć dość i tę, czy inną informację przeoczyć. Dlatego przepraszamy. Z drugiej jednak strony Ryszard C. mf3gł chcieć zabić pana Jarosława Kaczyńskiego, ale czy na pewno chciał to zrobić w Warszawie, jak sugerował kłamliwy tytuł Faktu i Wirtualnej Polski? Skoro przecież na razie nawet nie potwierdzono, czy tam w ogf3le był latem? Na dzień dzisiejszy oficjalną wersją jest stwierdzenie mf3gł być latem w Warszawie .