Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA głos gminy starozakonnych co z tą Polską i żydami? protest

GŁOS GMINY STAROZAKONNYCH - Protest w kwestii restytucji majątków żydowskich.

NASZ GŁOS Nr 34 OUR VOICE No 34
Protest przeciwko prowadzonym negocjacjom w kwestii restytucji majątków żydowskich
.

Warszawa,30.06..2008

Pan Lech Kaczyński Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Donlad Tusk Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowny Panie Premierze !

W nawiązaniu do Panów wizyty w Waszyngtonie i w Izraelu oraz ostatnich spotkań na polskiej ziemi z Ronaldem Lauderem pragniemy przekazać Protest przeciwko Waszym obietnicom rozwiązania problemu restytucji mienia pożydowskiego.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni składanymi przez Panów deklaracjami przedstawicielom organizacji żydowskich, iż niebawem Polska kończąc prace nad ustawą reprywatyzacyjną dokona wypłaty rekompensaty za pozostawione i utracone mienie Polskich Żydów, którzy zostali zamordowani przez okupanta niemieckiego podczas II-ej wojny światowej.

Absolutnie nie możemy zgodzić się z taką postawą prowadzenia polityki wobec pamięci o pomordowanym Narodzie Żydowskim w Polsce, którego sprawcami były hitlerowskie Niemcy. To nie Polska i nie Polacy są winni tragedii Holocaustu 6 milionów żydowskich obywateli w Europie, tu na tej gościnnej dla Żydów polskiej ziemi.

Niewłaściwym jest udzielanie jakiejkolwiek rekompensaty w ręce żydowskich organizacji z Ameryki lub ich agend znajdujących się na terenie Izraela. Jest to akt kolaboracji ze złem. Uleganie żądaniom wysuwanym wobec Polski przez przedstawicieli Światowych Organizacji Żydowskich takich jak: Lauder, Bronfman, Sułtanik, Singer, Goldstein, Schudrich są nieuzasadnione historycznie i budzą nas wstrętem. Ich rodzice (i oni sami) pomimo, iż byli informowani przez wielkich patriotów polskich, takich jak Jan Karski i Szmul Zygielbojm o dokonywanym barbarzyństwie na naszych antenatach, w okresie hitlerowskiej zbrodniczej machiny wojennej siedzieli sobie cicho w Ameryce. Jedli, pili i bawili się, a nawet handlowali z Niemcami dobrze zdając sobie sprawę z tego co dzieje się w obozach śmierci w Oświęcimiu czy Treblince. I nic nie uczynili, by pomóc w ratowaniu zagazowywanych tam istnień ludzkich, wielu narodowości.

Olbrzymim błędem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego było podpisanie ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku dotyczącej zwrotu mienia religijnego w ręce przedstawicieli trzech organizacji : World Jewish Restitution Organization, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydów. Na mocy tej haniebnie złej ustawy, przedstawiciele tych organizacji, dokonują bezpowrotnej likwidacji odbieranych z rąk samorządów polskich miast tzw. majątków kościelnych, których nie zdołał zniszczyć Hitler. Na mocy tego prawa niszczą nasze wspólne Dziedzictwo Narodowe, wzbogacając się kosztem tych majątków budowanych przed laty z wielkim trudem przez Polaków i Żydów Polskich.

Oto kilka przykładów tego barbarzyństwa: nie ma już Szpitala Żydowskiego w Siedlcach (zabytkowa budowla z XIX w i drewnianej Synagogi Rzezaków w Siedlcach (jedynego zachowanego tego typu obiektu w centralnej Polsce), jak też Synagogi Reindorfa i Mykwy (rytualna łaźnia) w Otwocku i wielu innych majątków żydowskich całkowicie wymazanych z krajobrazu polskiej ziemi.

W związku z powyższymi stratami dotyczącymi majątków należących przed wojną do Gmin Żydowskich, protestujemy przeciwko obecnie planowanym rozwiązaniom kwestii prywatnego mienia żydowskiego, którego Panowie podjęli się w imieniu Narodu Polskiego.

W żadnym wypadku nie możemy się zgodzić na wypłatę żądanych 65 mld dolarów, ani też ewentualnie 15 czy 20 procent wartości utraconych nieruchomości. Wszelkie rozmowy tego typu są aktem kupczenia Zagładą Żydów Polskich i powinny być natychmiast zaprzestane.

Tym macherom dążącym do rządzenia światem, nic się nie należy!!! Polska nie powinna iść śladem Niemiec czy Szwajcarii i ugiąć się pod szantażem, jaki był zastosowany wobec tych krajów. Pamiętajmy Polska była ofiarą, a nie agresorem !

Po 1989 roku, a w imieniu wszystkich Polaków obecny rząd pod kadencją Pana Premiera Donalda Tuska, popełnia kolejny historyczny błąd, w stosunku do tragicznej Historii Żydów Polskich.

Wymuszanie na naszym Państwie rozwiązania jeszcze w tym roku ciągnącego się od lat problemu restytucji prywatnego mienia żydowskiego w Polsce, w takim wymiarze, jest nie tylko niesprawiedliwą regulacją prawną wobec Polaków i Żydów, ale i zdradą tych interesów.

Oddawać prywatne majątki należy wszystkim Polakom, ich dzieciom lub wnukom, którzy posiadali jakiekolwiek majątki, ale pod warunkiem, iż byli lub są spadkobiercami prawnymi, a nie w ręce hipokrytom żydowskim, którzy uzurpowali sobie prawo do reprezentowania Zamordowanych Żydów, czyniąc z tego procederu Przedsiębiorstwo Holocaust.

Prezes

Gminy Wyznaniowej Starozakonnych w RP Bolesław Szenicer

Linki:

40 lat później od wydarzeń marca 1968 roku.

STRACH pomyśleć...

Co z tą Polską ?

Komisja Kongresu USA - niech Polska zwróci mienie - fakty o Ameryce...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Walaa
25-12-2014 / 10:29
~Sam
21-12-2014 / 00:31
Thanks for being on point and on tagter!