Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
12 listopada 2019
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ROMAM KAFEL ZYDOWSKIE PRÓBY WYŁUDZENIA NIENALEZNEGO ODSZKODOWANIA POLITYKA PIENIĄDZ WŁADZA METAMORFOZA ŻYDÓW

Kafel - żydowskie próby wyłudzenia nienależnych odszkodowań - nieporozumienie... czy bezczelna chucpah! - z cyklu polityka, pieniądz, władza...

Po pięćdziesięciu latach powrócił temat rozliczeń i odszkodowań wojennych.
Powrócił o tyle, że w formie zwyrodniałej, wykręconej..... jak żydowski paragraf.
Bo oto odszkodowania wojenne, czy powstałe w wyniku wojny wymagane są
.......
od Polski,  pierwszej i najbardziej poszkodowanej ofiary, a raczej od polskiego Narodu.

Oto następuje zwrot mienia gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce ich prawowitym właścicielom. I dobrze, Domy Boże i ich mienie powinno służyć ich wspólnotom wyznaniowym. Już dawno należało oddać im ich własność, wszędzie tam, gdzie te gminy istnieją, niechby służyły chwale Boga Jedynego i dobru ich członków.
Dziwi mnie jedynie, że czekano aż tak długo, że nie uczyniono tego wcześniej skoro tylu ludzi związanych z powojennymi rządami poczuwało się do związków krwi z tymi wspólnotami. 
A może właśnie dlatego...
wykazywali oni tyle zlej woli, że nie chcieli być łączeni z ludźmi wierzącymi???
Na dzień dzisiejszy sprawa własności gmin zdaje się być załatwiona.
 Ale pan Sultanik przewodniczący światowej organizacji syjonistycznej posuwa się natychmiast z roszczeniami  dalej. Oto na razie, być może aby nie spłoszyć w dość mglistej formie sugeruje nie tylko zwrot mienia, nieruchomości, ale i .....odszkodowania za mienie pozostawione w Polsce, a to już jest ...zupełnie inna sprawa. 
Ważna sprawa.
Sugeruje on, że bron Boże nie musi to być od razu i nie zaraz, ale może gdzieś, jakoś rozłożone w czasie, jakieś 50 lat 75 lat na raty ...tego... pomalutku, ale stale...
No nie... to już nie jest żadna sprawa ....to zwyczajna granda i nic innego tylko wkładanie jarzma, kredytowego chomonta.... nie, nie na żądną Polskę, nie na jej rząd ,ale na wszystkich Polaków, którzy wzięliby w ten sposób na siebie obowiązek spłacania owego zobowiązania, którego nikt nigdy nie zaciągnął w przeszłości, a które może tylko i
wyłącznie zaciągnąć Polski Rząd , właśnie teraz w..... bardzo obecnej
rzeczywistej teraźniejszości.
Dziś, póki jeszcze czas, zanim Polacy zezwolą świadomie, czy nieświadomie tzw. polskiemu rządowi na przystąpienie do tworzenia nowych faktów i stanów prawnych zastanówmy się nad paroma elementami, tego poważnego zagadnienia.

Kto???? Komu?????W jaki sposób?????

1. Kto??? Kto ma prawo do nieruchomości?
Wg. stale jeszcze obowiązujących zasad prawa klasycznego, mającego swe korzenie w prawie boskim, czyli naturalnym, prawo to przynależy przede wszystkim właścicielowi!
Prawo takie przynależy również posiadaczowi i to zarówno w zlej, jak i dobrej wierze. Po upływie przypisanych prawem terminów -20 lat w dobrej i 30 lat w zlej wierze- dotychczasowy posiadacz staje się właścicielem z mocy prawa i ma prawo do wniesienia, o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych swych praw własności nabytych na zasadzie zasiedzenia.
Prawo to przynależy również zstępnym właściciela, na zasadach prawa o dziedziczeniu, spadkach i darowiznach. Odnosi się to do osób fizycznych, jak i w pewnym ograniczonym stopniu osób prawnych. W przypadkach braku takowych do nieruchomości ma przede wszystkim prawo Skarb Państwa, który przejmuje pozostawiona tzn. nieruchomość, z której brak opłat świadczeń podatkowych, ubezpieczenia oraz innych służebności i obciążeń wynikających z prawa własności, jak i brak kontaktu lub niemożliwość kontaktu z właścicielem, czy ustalenia kto jest właścicielem  nieruchomości ze wszystkimi skutkami prawnymi takowego przejęcia.
Skarb Państwa od tej chwili dysponuje pozostawiona nieruchomością, jako własnością ogólnonarodową, i przekazując ją w zarząd i administracje odpowiednim agencjom, czy organom administracji państwowej, wprowadza z powrotem do obrotu, czyniąc ją przedmiotem praw i obowiązków i obiektem wymiaru podatkowego.
W Polsce obowiązują wszystkie te prawa od lat i regulują obrót wszystkich nieruchomości na terenie Polski.
Dziwi mnie zatem, dlaczego niby te same prawa nie mogą obowiązywać kogokolwiek innego? Dlaczego musi się tworzyć nowe prawo??? Dlaczego musi się upośledzać wszystkich obywateli Polski uprzywilejowując jedną szczególną grupę????
A w zasadzie nawet nie grupę , a organizacje o charakterze międzynarodowym, która w Polsce żadnej własności nie miała, ani żadnego związku z tymi, którzy je mieli, gdyż ci w zdecydowanej większości reprezentowali środowiska religijne, ortodoksyjne , chasydzkie, i o takich opiekunach, jak syjoniści nie chcieli nawet słyszeć. A jak czas pokazał i historia, a Rabin  Michael Ber Weissmandel udowodnił,  mieli 100% racji.
Jeżeli ktoś miałby już jakieś moralne prawo reprezentowania tych męczenników i ich zstępnych to chyba jedynie  Agudas Israel, a nie nikt inny.
Jak się nie mylę pan Sultanik jest sukcesorem i kontynuatorem takich działaczy syjonistycznych jak dr. Weitzman, Nahum Goldman, Greenbaum, Montor, a to o nikim innym tylko o nich nich, wyraził się rabin Chanoch Krunsik cyt. " Miłosierni Żydzi, dzieci miłosiernych rodziców, dlaczego w tej epoce świętą rolę ratowania Europejskiego Żydostwa scedowaliście w zbrukane łapy Yitzchaka Greenbauma".

2. Komu? Komu należy się zwrot własności?
Ano każdemu, który takowej został pozbawiony bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, kolor skory, preferencje seksualne, wyznawane poglądy polityczne, stan cywilny, wiek etc. jednym słowem wszystkim - o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Zatem pierwszym warunkiem odzyskania swojej własności jest udowodnienie, że rzeczywiście takie prawo własności nam przysługuje. A o tym czy nam przysługuje, czy nie, dowiadujemy się z odnośnych i właściwych przepisów polskiego prawa cywilnego.
W sprawach spornych wiążące postanowienie wydaje odpowiedni i właściwy
terytorialnie  polski Sad, na terenie  jurysdykcji którego znajduje się daną nieruchomość.

Po stwierdzeniu, że takie prawa przysługują, należy sprawdzić, czy prawa takie istnieją.  Tzn., czy do tego czasu nie nastąpiły zdarzenia prawne, w wyniku których prawa właściciela wygasły, bądź czy w ogóle istnieje dana nieruchomość, do której właściciel zgłasza swoje prawa, bądź czy istnieje w stanie, w którym te prawa mogą dotyczyć tylko jego części, bądź z prawa własności zamieniły się w prawa o innym charakterze ( np. zmieniły się w prawo do odszkodowania).
Obojętnie, jak wielu ludzi ma swoje prawa własności do majątków w Polsce, zarówno w Polsce mieszkający jak i nie, zarówno Polscy obywatele jak i nie,  żadnego  takiego prawa, ale to naprawdę żadnego prawa do czegokolwiek, nie ma organizacja reprezentowana przez pana Sultanika, ani inne światowe organizacje syjonistów.  Ich zabiegi i starania zmierzają według starannie i dobrze przygotowanego planu do prostego, ale jakże korzystnego dla nich, prawnego rozwiązania.
Dążą oni mianowicie do zbudowania pułapki prawnej, polegającej na scedowaniu wszystkich rzekomych, domniemanych, jak i rzeczywistych praw właścicieli lub i ich zstępnych, bez żadnego postępowania dowodowego na  "ich" organizacje, bądź specjalnie do tego celu powołana nowa (nazwijmy ja tu) Reprezentacje Właścicieli Tylko Żydów( RWTZ) Reprezentacje, która na podstawie faktów dokonanych i decyzji politycznych, stanie się ...podmiotem rzeczywistego prawa do własności.... wszystkich nominalnie i rzeczywiście  przynależnych jej członkom nieruchomości i mienia tzw. pozostawionego przez ludzkość żydowska na terenie Polski.
Od tej chwili uznania jej przez Rząd Polski, Reprezentacja Właścicieli Tylko Żydów posiada nie tylko prawo, ale i roszczenie wymagalne -  zaspokojenia swego prawa.
Strona odpowiedzialna za zaspokojenie takowego wymagania, staje się Rząd Rzeczypospolitej Polski, którego jedynym źródłem zaspokojenia takowego, jest dodatkowe opodatkowanie społeczeństwa, bądź kredytowanie roszczącego ze wszystkimi takowego kredytowania konsekwencjami.

3. W jaki sposób?
Ano w sposób, najprostszy, najłatwiejszy, najbardziej szkodliwy i najbardziej krzywdzący  biedne, rabowane bez miłosierdzia polskie społeczeństwo. Odbędzie się to, gdy zostanie dokonane przez Rząd Polski mocą decyzji politycznej, czyli dokładnie to co chce uzyskać pan Sultanik z towarzyszami.
Jest to o tyle niesprawiedliwe, wręcz przestępcze, że tworzyłoby to zobowiązania powodujące skutki finansowe, za fakty zaistniałe przed 50 laty. Fakty dotyczące dwóch pokoleń wcześniej. Natomiast ciężar opłat ponosiłoby ...pokolenie wnuków, pra i prapra wnuków, którzy w żadnym stopniu nie nie mieli wpływu na zaistniałe fakty, tak jak dokładnie nie mieli na nie żadnego wpływu ich dziadkowie.
Wszystkie skutki prawne, jakie nastąpiły w wyniku wojny są prostą konsekwencja agresywnej wojny rozpoczętej z połamaniem wszystkich praw międzynarodowych i zasad rozpoczętej zbrodnicza napaścią III Rzeszy Niemieckiej na Polskę.
W wyniku tej wojny, pomimo udziału czynnego na wszystkich frontach i ogromnej daniny krwi, Polska wyszła z wojny nie dość, że pobita, zrabowana, spalona zniszczona okrojona, ale i nie suwerenna.
W miejsce należnych odszkodowań i reparacji wojennej, zarówno należnych  Skarbowi Państwa jak i indywidualnym obywatelom jak i osobom prawnym, Polska została potraktowana, jak kraj podbity i oddana w pacht ZSRR jako cześć łupu wojennego.
Konsekwencje tego ponosiło polskie społeczeństwo przez 50 lat, w tym samym czasie wszyscy inni w tym Żydzi, uzyskali od Niemieckiej Republiki Federalnej odszkodowania.  ( sami Żydzi w wysokości sięgającej 80 mld dolarów: podaje za Nahum Goldman). Odbudowa Polski i rabunkowa eksploatacja Polski, odbywała się kosztem ogromnej nędzy i 50 lat wyrzeczeń całego polskiego narodu, za wyjątkiem narzuconej mu obcej warstwy namiestniczej, która stosując terror wymuszała posłuszeństwo na narodzie w procesie ogromnego złodziejstwa, nazywanego nacjonalizacja gospodarki. Sama w tym czasie  gromadziła materialne dobra, zawłaszczając te odbierane prawowitym właścicielom i wywożąc za granice, jak i inwestując w Polsce, sankcjonując złodziejstwo aktami notarialnymi i wpisami do wieczystych ksiąg, szykowali się od dawna do tego, co następuje w ciągu ostatniej dekady, czyli do przepoczwarzenia się z klasy złodziei - poganiaczy w klasę  właścicieli -posiadaczy.
Rząd reprezentujący koalicje polityczna wywodzącej się i będącej spadkobierczynią owej warstwy, i kontynuatorka jej procederu, będzie jak żaden inny skłonny do podjęcia niekorzystnej decyzji dla Narodu, gdyż wprowadzi to dodatkowy chaos i zamieszanie, w sprawach majątkowych, a to  pozwoli im na dodatkowe zabezpieczenie mienia, które już przejęli i przejmują nadal w rabunkowym procesie prywatyzacji nomenklaturowej.  Uczynią to tym chętniej, gdyż z braku akceptacji społeczeństwa szukają oni możliwości akceptacji na zewnątrz, aby w ten sposób umocnić swoja niezbyt pewna pozycje w kraju. Dlatego też, znając sile wpływów kręgów związanych z panem Sultanikiem, decyzje takowe będzie im podjąć wyjątkowo i łatwo i spieszno.
Ponadto wprowadzając tak krzywdzące rozwiązanie dla narodu, uzyskują dodatkowa korzyść, przedstawiając swoja koalicje jako siły postępu i tolerancji, przepełnione duchem filosemickim, versa - ciemne i antysemickie masy Narodu Polskiego polananalfabetow, jak pozwolił sobie nas określić pan Minister Bartoszewski.
W taki to sposób będą chcieli dodatkowo skłócić ofiary zarówno Polaków
jak i Żydów, którzy byli jedynymi ciężko poszkodowanymi w wyniku i wojny i sowietyzacji.
Takie porozumienie pomiędzy syjonistami i komunistami wśród, których istnieje dość duży procent Jewszekow ( komunistów Żydów) uczyni ich jedynymi beneficjantami największej zbrodni jaka zna świat w nowożytnej historii. Obie te grupy, które przyczyniły się w znacznym stopniu do gehenny narodu polskiego i unicestwienia żydowskiego, zwłaszcza w końcu i ich majątek.
Nie wolno do tego dopuścić. W dobrze pojętym interesie Polski, Polaków, mniejszości narodowych w Polsce i najbardziej poszkodowanych Żydów i ich zstępnych, powinniśmy domagać się przyjęcia prawnej procedury postępowania wg. istniejącego porządku prawnego i tylko i wyłącznie w drodze postępowania cywilnego, bo tylko w ten sposób nastąpić może zadośćuczynienie i  zwrot zagrabionego majątku i przywrócenie stanu posiadania w sposób sprawiedliwy i porządny.
Jestem głęboko przekonany, że domagać tego powinni się wszyscy uczciwi ludzie zarówno Polacy, jak i Żydzi, którym droga jest Tradycja i Prawo z którego wywodzi się  prawo własności, obrót nieruchomościami i pojęcia takie jak Rok Sabatyczny, i Rok Jubileuszowy.
Nie pozwólmy, żeby chaos spowodowany przebudowa świata przez okrutnych
utopistów, którzy nie wahali się poświęcić do realizacji swych celów milionów ludzi,
skończył się następna ogromna krzywda -tym razem zstępnych ofiar, Polaków i Żydów,  a winni tych zbrodni i ich zstępni, pozostali na placu, jako jedyni zadowoleni beneficjanci zbrodni, używający krwawe lupy jako ich legalne dziedzictwo i czerpiący z nich siłę i pożytki.

Roman Kafel
Dallas

Artykuły w podobnym temacie:                 

Jan Tomasz Gross - Strach Grossa czy jego obłęd? Mamy kolejny żydowski przekręt i historyczne mataczenia, a Żydzi uważają się za inteligentnych? - chyba wśród robali :-)

ŻYDOWSKI SZANTAŻ- próby  WYŁUDZENIE 65 mld dolarów od Polski!!! - z cyklu POLITYKA PIENIĄDZ WŁADZA I ŻYDOWSKIE ZBRODNIE - kogo muszą przeprosić Żydzi?

Odszkodowania za zniszczenia należą się wyłącznie Polsce za tysiącletnią obronę wolności Europy. TO CO JEST NASZE, TO NIE JEST WASZE - Gross i jego obłęd - Jerzy Skoryna

Antypolonizm szowinistów żydowskich rodzi antysemityzm dr Leszek Skonka 

ŻYGOCINA, czyli  HIENY CMENTARNE - HOLOKAUST INTRATNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM? - z cyklu polityka, pieniądz i władza  H. Pająk

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe  www.aferyprawa.com   
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Janusz Górzyński, Zygmunt Jan Prusiński, Mariusz Pogorzelec, Zygfryd Wilk, Grzegorz Bentkowski i SOPO

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: redakcja@aferyprawa.com alternatywnie: afery@poczta.fm 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.