Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA TYSIĄCLETNIA WALKA POLAKÓW O WOLNOŚĆ EUROPY JERZY SKORYNA

Odszkodowania za zniszczenia należą się wyłącznie Polsce za tysiącletnią obronę wolności Europy. TO CO JEST NASZE, TO NIE JEST WASZE - Jerzy Skoryna

Rząd Polski wraz z całym Narodem, musi stać na straży dóbr Polski! 
Ktokolwiek choćby nawet w dopuszczałby się myśli o uszczerbku Polski, bez względu na jakim polu, jest ZDRAJCA NARODU POLSKIEGO!

Od pewnego czasu zostały skierowane przeciwko Narodowi Polskiemu zakusy na obrabowanie doszczętnie Polski, z reszty tego co nam pozostało i sprowadzić nas do rzędu najuboższych i EKONOMICZNIE ZNIEWOLONYCH krajów na tej planecie, zwanej „Ziemia"!. Jest rzeczą niezbędną zapoznanie i przedstawienie tak naszemu społeczeństwu, jak i całemu światu, historii naszego życia przez przeszło tysiąc lat istnienia, do dnia dzisiejszego.

Polska przed tysiącem lat była najeżdżana przez Niemców z pod znaku Krzyżaków, pod pretekstem „nawrócenia" naszych przodków. Pod tym samym pretekstem nacierali na Litwinów i Prusów. Tych ostatnich doszczętnie wymordowano, przyjmując następnie, zupełnie bezprawnie i bezpodstawnie, nazwę „Prus". Najazdy na Polskę po jej chrzcie nie ustawały, aż do chwili, kiedy Władysław Jagiełło przywrócił ich do porządku pod Grunwaldem.

Późniejsze przysięgi złożone przez Hołd Pruski zostały złamane, a odszkodowania nigdy nie wypłacone.

W międzyczasie Polska przyjęła do siebie Żydów prześladowanych przez całą Europę, ratując ten Naród od tego samego losu jaki podzieliliby z Prusami i w dniu dzisiejszym Izrael nie egzystowałby.

Polska jako „Przedmurze Chrześcijaństwa", przez wieki broniła Europę, która rozwijała swoją kulturę w spokoju, właśnie dzięki Polsce. Niedługo po Potopie szwedzkim, Imperium Otomańskie zostało skruszone przez Polskę pod Wiedniem, zabezpieczając Europie dalszy swój rozkwit, oraz rozwój. Polska w zamian nic nie otrzymała, nawet to zwycięstwo zaczęto przypisywać innym.

Nastąpiły rozbiory w których barbarzyńskie Niemcy wspólnie z nie mniej barbarzyńską Rosja i austriackim kundlem, dokonali rozbiorów naszej Ojczyzny. Gwałty, morderstwa na wzór Rzezi Pragi, deportacje na Syberie nie miały końca. Trzeba przypomnieć tak starszym jak i młodszym o czasach i Wozie Drzymały, gdzie Niemcy brutalnie wyrzucali Polaków ze swoich ziem i domów, co powtórzył Hitler. Trwało to aż do ponownego zdobycia pełnej Niepodległości po Powstaniu Wielkopolskim i zwycięstwie nad bolszewikami 15 sierpnia 1920 roku.

Mniejszości zamieszkujące terytorium Polski w czasie rozbiorów, w swej większości współpracowali z okupantami. Podobnie rzecz się miała w czasie II-ej. Wojny Światowej.

Polska po zwycięstwie nad Rosja sowiecka w 1920 roku, zaczęła żyć oddychając pełną piersią ciesząc się wolnością, suwerennością i niepodległością. W tamtym okresie, Kraj nasz nie otrzymał żadnego odszkodowania za 123 lata niewoli, zniszczeń i kryminalnego mordowania i niszczenia polskiej ludności. Pomimo tego w XX wieku Polska obroniła Europę i jej kulturę TRZY RAZY, będąc „spłacona" wdzięczna Jałta, a nie żadnymi odszkodowaniami, tak ze strony Niemiec, Rosji, jak i Aliantów.

Polska straciła połowe swego terytorium z granic 1939 roku, będąc przesunięta na zachód z ogromnymi kosztami ŻYĆ LUDZKICH, cierpień, STRAT EKONOMICZNYCH, i KULTURALNYCH. Rosjanie, tak jak Niemcy wywozili z Polski co tylko się dało, rabując na wszystkie strony. Polska za to NIE OTRZYMAŁA ŻADNYCH ODSZKODOWAŃ. Powrót Ziem Zachodnich nie był i nie jest w żadnym wypadku „odszkodowaniem", lecz tylko powrotem historycznych ziem do Polski, ziemie, które były rabowane przez niemieckie plemię, podobnie jak kresy wschodnie przez imperializm rosyjski.

1-go. września 1939 roku, zaczęły spadać niemiecki bomby na Warszawę i inne miasta Polski, niszcząc wszystko do czego starczyło Trzeciej Rzeszy sil i środków. Zniszczenia dóbr na naszych ziemiach były potworne, tak w życiach Narodu Polskiego, jak i stratach materialnych, Zniszczeń tych dokonali wspólnie, naród niemiecki z rosyjskim. Dewastacje dokonane nie mają przykładu w historii Europy. Obydwa, te dwa Narody, ponoszą wspólnie winę, oraz odpowiedzialność za dokonane barbarzyńskie spustoszenia.

Mocarstwa zachodnie też są temu winne. Polskie władze podziemne transmitowały z detalami wszystko co się działo w Polsce, włącznie z prześladowaniami Żydów, żądając, aby przy bombardowaniach Niemiec, było ogłaszane przez radio, ora z ulotki, że są to odwety za dokonywane zbrodnie, wymieniając każde miejsce z osobna. Podobne zadania były skierowane też i do skupisk żydowskich w St. Zjedn. Anglii i na całym świecie. Na te wołania z Polski NIE BYŁO ŻADNEJ ODPOWIEDZI! 
Gdyby została przeprowadzona akcja odwetowa, Niemcy powstrzymaliby się od wielu zbrodni i zniszczeń, jakie dokonywali zupełnie BEZKARNIE.

W Polsce wiele rodzin polskich zostało zamordowanych przez Niemców, za ukrywanie Żydów. Pomimo tego zdołało się uratować wiele żyć Żydów, przechowując ich w rożnych zakonspirowanych miejscach. W tym czasie, z II-go Korpusu W.P. przebywającego w Palestynie, zdezerterowało około pięciu tysięcy Żydów. Władze angielskie żądały aby polska żandarmeria aresztowała dezerterów, czego NIE UCZYNIŁA, biorąc pod uwagę, ze ci obywatele polscy, pragną służyć Narodowi żydowskiemu a nie polskiemu, czego jasno dokumentowali dezerterzy. Gdyby wówczas, władze polskie przychyliłyby się do żądań angielskich, to z pewnością armia Izraela nie byłaby tak sprawna jaką była od początku swego istnienia, będącą wychowaną w polskiej szkole wojskowej. Tego również Żydzi nie pamiętają, jak i starań AK i Rządu Polskiego o akcje odwetowe na Niemcach w czasie II-ej Wojny Światowej.

W czasie Powstania Warszawskiego duża grupa Żydów została uwolniona przez AK, do której nie chcieli wstąpić, poza kilkoma wypadkami, lecz na koniec, wielu z nich prosiło o Legitymacje AK i wyjścia razem z nami. W ten sposób AK uratowało dalsze życia dużej liczbie Żydów, czego dzisiaj „nie pamiętają". Razem ze mną w obozie jenieckim było dwóch Żydów razem z nami. Było ich więcej, ukrywających się w naszych szeregach i za naszą wiedza i pomocą.

W Jałcie Polska została definitywnie zdradzona i żaden kraj aliancki nie stanął w naszej obronie, przed zalewem bolszewickim, wraz z policyjnym systemem w którym przebrani w polskie mundury, obcokrajowcy sądzili i mordowali najlepsze warstwy społeczeństwa Polskiego, wraz z członkami AK i NSZ. Natomiast Izrael, nawet po swoim powstaniu nie rzekł ani słowa, na temat zniewolenia Narodu Polskiego.

Wszystkie wyrządzone szkody na terenie Polski, NIE ZOSTAŁY ZROBIONE PRZEZ WŁADZE, CZY NARÓD POLSKI, LECZ PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO i ROSYJSKIEGO. Polska NIE otrzymała żadnego „wynagrodzenia". Pozostałe gruzy na terenie Polski SĄ WŁASNOŚCIĄ POLSKI i WARA, aby ktokolwiek chciał aby Polska płaciła jakieś odszkodowania za zbrodnie dokonane przez Niemców i Rosjan. Jeśli są jakieś pretensje odnośnie zbrodni dokonanych w Polsce, to te skargi musza być kierowane do Berlina i Moskwy, a nie do Warszawy!

Jest niepodobieństwem i ZDRADA NARODU, PAŃSTWA i STANU, prowadzić jakieś „rozmowy", robić jakieś układy, czy w ogóle poruszać na ten temat w Warszawie, Nowym Jorku, Waszyngtonie czy na jakimkolwiek Biegunie. TO CO JEST NASZE, TO NIE JEST WASZE i WARA odstąpienia choćby jednego ziarnka polskiej ziemi, czy grosza lub ćwierć centa byle komu, za jakieś „odszkodowania", za zbrodni popełnione przez Niemców i Rosjan na terenie naszego Kraju!. 
Żydzi powinni byli to zrobić, dołączając te skargi do żądań wysuniętych przed latami do Niemiec. Teraz szukając pieniądze na prowadzenie wojen, wymyśla się jakieś „odszkodowania" od Polski, za nie popełnione zbrodnie. Jeśli takie zadania będą przez Żydów skierowane do Berlina, czy Moskwy, na pewno Polska porze je, dokumentując zbrodnie, jakie te dwa Państwa popełniły na Narodzie Polskim i na mniejszości żydowskiej.

Dochodzą wieści, że jakąś „szanowna" pani, niby to z ramienia MSZ, ma jechać na „rozmowy" i „układy" na temat „odszkodowań", przeznaczonych dla jakichś „organizacji" żydowskich. Rzecz bardziej niż jasna, że zamiast wybierać się na drugi brzeg Atlantyku, powinna być skierowana do szpitala psychiatrycznego, lub do wiezienia za zdradę Polski. Jeśli natomiast jest obcej krwi, to powinna być deportowana do swoich współkrewnych!...

Żaden Rząd Polski, Sejm, Senat, czy jakąś władza, w żadnym wypadku NIE SĄ UPOWAŻNIONE do szastania polskim mieniem, dobrem, ekonomia, czy też „przyznawać" się do nie popełnionych win. 

WARA DO POLSKICH DÓBR!, TO CO JEST NASZE, NARODU POLSKIEGO, NIE JEST WASZE!!!...

e-mail: jesko44@hotmail.com

ODPOWIEDZ CZYTELNIKA:

Drodzy Panowie Jerzy i Krzysztofie,  

Dodaje trochę komentarzy do Pana, Panie Jerzy, artykułu.  Ponumerowałam paragrafy i pooddzielałam dla łatwiejszego czytania.  Komentarze są pod niektórymi paragrafami.
 
 

1. Ostatnio organizacje żydowskie, a nie rząd Izraela, z wielkim hałasem wystosowały ządana do Polski o zapłacenie „odszkodowań”, za poniesione straty w czasie i na skutek II Wojny Światowej, wywołanej przez Trzecia Rzesze Niemiecka i Związek Sowiecki.

 

Kom'rz: - - - Zadania od Polski wyszły mniej więcej 7-8 lat temu.  Proszę zerknąć na okropny tekst pozwu i artykuły na temat kradzieży na witrynie www.papurec.org pod:

POLISH nation libel: 

a.) seria  #30pl pozwu po polsku, daty Sierpien 9, 1999;

b.) seria #30 pozwu po angielsku, daty Lipiec 16, 1999;

c.)seria #30_B to angielski tekst, daty Luty 20, 2001,  wyrzuconej podobnej sprawy w Chicago, napisany przez Sędziego Shadur.  To jest podstawowy argument, który spowodował ewentualne wyrzucenie sprawy w Nowym Yorku 3-go Marca 2006;

d.) seria #25, po angielsku, daty Październik 7, 1998,  to artykuł o okradzeniu Polski przez Żydów przygotowujący do pozwów.  

POLISH History: 

a.) seria 17a - c, i 17B (ostatnia cześć serii pod błędnym numerem, powinien być 17d), daty Styczeń 7, 2001,  artykuł po angielsku opisuje napad i oszustwo Żydów w sprawie pozwu. 

Pozwy przeciw Polsce wystosowane przez organizacje żydowskie a nie rząd Izraela, to tylko strategia ale właściwie jedność.

 

2. Zadania dość dziwne, ponieważ skierowane do Polski, a nie do Niemiec i Rosji, sprawców poniesionych szkód, lecz również poszkodowanej Polski, Narodu i Państwa niesłychanie ograbionego i zmasakrowanego przez napaść tych dwóch sąsiadów.

 

Kom'rz:  Zadania są nie dziwne kiedy się czyta "historie" Holokaustu (rozpowszechniona na cały świat i obowiązkowa nauka w szkołach w Ameryce)  i słucha wykładów gdzie Żydzi opisują Polaków jako współoprawcow z Niemcami przed 1945 rokiem i oprawcami bez Niemców po 1945 roku. Jeszcze raz, uprzejmie posyłam do pozwu po polsku, i.e. POLISH nation libel #30pl.  W dodatku, tragedia Polski została wyeliminowana z większości książek historycznych wydanych w ostatnich latach i z programów telewizyjnych.  Ogólnie, młodzi Amerykanie są pod wrażeniem, że to Polacy mordowali Żydów, albo jacyś tajemni "Nazis" w "Polish concentration camps".  Niestety, niektóre organizacje Polonijne tu w Ameryce, a na pierwszym stopniu Kongres Polonii Amerykańskiej, nadal używają terminu "Holokaust"  zamiast "Druga Wojna Światowa" kiedy mówią czy piszą o tragedii Polski i Polaków, i robiąc to podkreślają antyPolska propagandę żydowska.    

 

3. Rzecz też zrozumiała, że aby dojść do wspólnego zrozumienia się i dojścia do porozumienia, obie strony musza mówić tym samym językiem i w ten sam sposób podchodząc do rozliczeń.

 

Kom'rz:  Żydzi nie mają zamiaru dojść do żadnego "wspólnego zrozumienia" i "porozumienia", - to nie jest ich celem.  Oni kontynuują wojnę przeciw Polsce i Jej ograbienie.

 

4. Sprawa, w jakim języku Żydzi będą rozmawiali z Niemcami i Rosjanami, to nie jest sprawa Polski, a tylko tamtych stron, co naturalnie nie wchodzi w nasze kompetencje. Sprawa jest jasna, ze szkody poniesione przez Żydów, jak i Polskę, były spowodowane napaścią obu sprzymierzonych dyktatorskich państw, które ponoszą pełną odpowiedzialność za zniszczenia, oraz straty poniesione na każdym terytorium opanowanym przez tego, czy drugiego napastnika.

 

Kom'rz:  Szkody poniesione przez Polskę były podczas Drugiej Wojny Światowej spowodowane przez Niemców, Rosjan i Żydów.  A przez Żydów podczas ich całego pobytu w Polsce.  Przecież historia nasza opisuje.  Witali każdego najeźdźcę.  Ilu Polaków żydowscy komuniści wymordowali ?  Ilu Polaków wydali Niemcom, nawet tych którzy ukrywali Żydów ?  Ilu Polaków wysłali na Syberie ?  Ilu pomordowali w Katyniu ?  (Kilka lat temu z żydowskiej gazecie Maariv, chwalili się, że mordowali w Katyniu.) Spowodowali, że tysiące Polskich Żołnierzy nie mogło wrócić do Polski po 1945 roku. Rozpowszechnili najgorsza opinie o nas na całym świece.  --  Wypraszać z Polski !!!

 

5. Organizacje żydowskie domagają się zapacania odszkodowań za poniesione straty na terytorium Polski. To jest postawa i język wprowadzony przez organizacje żydowskie. Na pewno Żydzi zgodzą się, że Polska będzie mówiła tym samym językiem, jak i podejściem do spraw odszkodowań.

 

Kom'rz:  Na pewno się nie zgodzą, - dlaczego mieliby ?  Polacy muszą mówić i robić co uważają dla dobra Polski i własnego w każdej sytuacji  bez chwili zastanowienia czy się Żydzi zgadzają.   Żydzi mają motto które ciągle sobie przypominają:  "Is it good for the Jews?"  Polacy muszą to same motto przyjąć dla siebie. 

 

6. Jest wiadome, ze Polska i Polacy zawsze dążą do rozwiązań pokojowych i zgodnym ze sprawiedliwością ludzką i boską, na co zapewne też zgodzą się z postawa i założeniami żydowskimi. Aby nie było nieporozumień i dialog był prowadzony w tym samym języku i założeniach, ze strony polskiej muszą być przedstawione następujące punkty w rozliczeniach materialnych, zgodne z postawą żydowską.

 

Kom'rz:  No, :>)  :>))  nie bardzo się zgadzam z pierwsza częścią tutaj. :>)  Jaka "sprawiedliwość" zaprowadziła Polaków aż do Morza Czarnego ?  I jaka do napadu na Czechosłowację ?  Jest kilka innych jeszcze przykładów, ale tu nie miejsce. :>)) 

 

7. Polska od czasów Króla Kazimierza Wielkiego, otworzyła wrota dla gnębionych i prześladowanych Żydów w całej Europie, dając im, schronienie, możliwości rozwoju, przetrwania, dając opiekę w imię chrześcijańskiej miłości bliźniego.

 

Kom'rz:  Drogi Panie Jerzy, - przecież Żydzi nie byli gnębieni, prześladowani i wypędzani dlatego że byli Żydami, tylko dlatego, że zachowywali się zdradziecko w krajach które ich przyjęły !  Biedna, naiwna Polska nie miała pojęcia o historii tych ludzi ! Chociaż już wtedy wiedzieli, że Żydzi kradli Słowian na sprzedaż do niewoli.   Może to ta Esterka była przysłana specjalnie żeby Król Kazimierz którego i nawet Żydzi nazywają Wielkim otumaniła go. Przyjął Żydów bez przemyślenia dlaczego inne narody ich powyganiały !  Nie znal języka Żydów, nie znal ich religii/prawa, nie wiedział co w Talmudzie się kryje ! Na pewno nie znal nawet Starego Testamentu !   Dał "opiekę w imię chrześcijańskiej miłości bliźniego." nie wiedząc, że Żydzi go za bliźniego nie uważali, nie wolno im !  Uważali go, jak nadal uważają nie-Żydów, za "goya", wiec bydło !  Nie wiedział o ich nienawiści do chrześcijaństwa otwarcie wymaganej w Talmudzie !  Wpuścił ich do kraju gdzie większość narodu nie umiała pisać ani czytać i przez wieki nie umiała i nie wiedziała jakie lekcje gnębienia i oszukiwania ci "bliźni" byli uczeni ! 

 

8. Żydzi skwapliwie skorzystali z tego udzielonego im jedynego w Europie schroniska, zakładając swoje własne przedsiębiorstwa, dorabiając się kamienic i innych dóbr, budując Synagogi, własne szkoły, właśnie dzięki przyjacielskiej postawie Narodu Polskiego.

 

Kom'rz:  "przyjacielskiej postawie ... " ?  Nie, Panie Jerzy, - naiwnej, niemądrej postawie. 

 

9. Żydzi w ciągu wieków nie scalili się z Narodem Polskim, stojąc zawsze na uboczu, zamykając ie. we własnych kołach, do tego stopnia, że duża większość społeczeństwa żydowskiego, nawet nie nauczyła się poprawnie mówić po polsku, używając języka pochodzącego z niemieckiego, tak zwanego „jedisz”.

 

Kom'rz:  Ich prawo/religia wymaga odrębności.  Tak samo jest teraz, - nie prawda ?  Co z tego, ze znają język państwa gdzie mieszkają ?  Tylko dla własnego celu.

 

10. W tragicznych epokach rozbioru Polski przez Prusy, ówczesne  Niemcy, Rosje i Austrie, spoleczeństwo żydowskie z małymi wyjątkami, stanęło „lojalnie jak przystało” po stronie okupantów, wyrządzając szkody w życiach i mieniu dużej masy Polaków.

 

Kom'rz:  No tak, i nadal tak jest.  To jest ich natura. Żydzi zawsze nienawidzili Polaków i nienawidzili mieszkańców innych państw które ich przyjęli i dlatego byli wyrzucani.  Już w Starym Testamencie, gdzie opisują "historie" swoich początków jako naród, napisali że bóg, wtedy jeden z bogów w Kanaan,  kazał Abrachamowi zebrać manatki i swoich i uciekać z Uru.  W książce "You Gentiles" żydowski autor, Maurice Samuel napisał na stronie 155:  " ... We Jews, we, the destroyers, will remain the destroyers for ever.  NOTHING that you will do will meet our needs and demands.  We will for ever destroy because we need a world of our own, a God-world, which it is not in your nature to build.  ... ... The wretched fate which scattered us through your midst has thrust this unwelcome role upon us. ... " Gdzieś jest napisane w Nowym Testamencie, że Jezus powiedział że ojcem Żydów jest Szatan.  Ciekawe,  jednym z bogów żydowskich to El Shaddai, (El Szattai ??)   

 

11. W czasie wojny bolszewickiej, 1919-1920, jak wszystkim jest wiadome, społeczeństwo żydowskie stanęło po stronie bolszewii, nie pomagając, lub wstępując do Wojska Polskiego, walcząc o wolności Narodu, który dal im przez wieki schronienie, właśnie przed tym wrogiem Żydów – Niemcy,, od którego uciekano do Polski.

 

12. W okresie międzywojennym, lata dwudzieste i trzydzieste, społeczeństwo żydowskie broniło się jak mogło od obowiązkowej służby wojskowej i innych ciężarów jakie społeczeństwo polskie było obciążone, Kraju, który dal im opiekę i schronienie, przed bezwzględnym zniszczeniu Narodu Żydowskiego w  innych krajach europejskich. Kapitały zrobione w Polsce, dzięki społeczeństwu polskiemu, były przekazywane do Szwajcarii i innych krajów, nawet zamorskich, zamiast inwestować je w rozwijającej się Polsce.

 

Kom'rz:  Gdzieś w Talmudzie jest rozkaz: "Bądź ostatni do pójścia do walki, bądź pierwszy z powrotem"  (nie dokładny cytat).  Żydowi jest zabronione walczyć o czyjąś wolność.  Polska, ani żaden inny kraj, nigdy nie była im Ojczyzna !  Panie Jerzy, Pan pisze z punktu widzenia nauki chrześcijańskiej.  Pan spodziewa się jakiegoś poczucia lojalności od nich, - ale to jest nie możliwe !  Im nie wolno !  Oni się bogacili dzięki ich bezczelności i naiwności i ignorancji społeczeństwa polskiego. 

 

13. Od 17 września 1939 roku, na terytorium Polski zajętym przez Rosje sowiecką, Żydzi, jako większość stanęła po stronie sowieckiej, co wyrażało się widocznie, jak to założono czerwone opaski, podobnie jak to miała się rzecz w 1919 i 1930 roku.

 

Kom'rz:  Tak, bo to była siła w której oni spodziewali się stanowisk.  Ale tez byli zdziwieni, kiedy Sowieci kilka tysięcy ich powrzucali do więźniów i lagrów.

 

14. Po wyjściu Wojska Polskiego z Rosji, do którego przyjęto również i Żydów, będąc w Palestynie, jak to opisuje Gen. Władysław Anders, przeszło pięć tysięcy Żydów zdezerterowało z Wojska Polskiego. Anglicy zażądali od Wojska Polskiego ujęcia dezerterów, co nie nastąpiło, dając okazje tym Żydom do „przejścia do cywila, jako dezerterzy”, ocalając po raz wtóry żydowskie życia, jakie mogły być złożone w walce o wolna Polskę.

 

Kom'rz:  Gorzej, - walczyli w Palestynie przeciw Anglikom, i nawet ofiarowali się Niemcom walczyć po ich stronie.  Opisują Żydzi.

 

15. Wiele razy Polska proponowała, aby młodzież żydowska wstąpiła do Armii Krajowej, co uratowałoby życie wielkiej liczbie młodych Żydów.  To nie nastąpiło, ponieważ społeczeństwo żydowskie, mylnie stanęło na przekonaniu, że „jak Żydzi nie będą walczyli z Niemcami, to Niemcy dadzą im spokój i tak w gettach przeżyją wojnę”. Doskonale wiemy, jakie skutki były tego mylnego podejścia do sprawy udziału Żydów w wojnie.

 

Kom'rz:  Żydzi opisują Armie Krajowa jak najgorzej.  Myślę, że Pan pisze o wstąpieniu do AK i ukrywaniu się w lasach.  Bo przecież Żydzi nie mogliby otwarcie chodzić po ulicach jak Akowcy.

 

16. Do komitetu Wandy Wasilewskiej w Moskwie, a potem w PRL, Żydzi obsadzili kluczowe pozycje, szczególnie w sądownictwie i służbach policyjnych, służąc obcej Polsce ideologii i wrogiemu państwu, wyszukując, oskarżając i „prawnie” mordując najpierwsze warstwy Narodu Polskiego, osiągając przy tym, dzięki braniu udziału we władzach PRL, wielkie korzyści materialne, a po 1989 roku, wykorzystując sytuacje, przygarnęli wielkie zasoby materialne i pieniężne.

 

17. Powyższy bardzo krótki zestaw dóbr i ochrony, jakie mieli Żydzi w Polsce i dzięki Polsce, jest wielkim długiem Narodu Żydowskiego wobec Polski, który musi być należycie oszacowany, począwszy od pierwszych pojawień się Żydów w Polce za Króla Kazimierza Wielkiego, po przez następne napływy i te długi muszą być rzetelnie spłacone.

 

Kom'rz:  Drogi Panie Jerzy, - Pan musi przestać spodziewać się cech u ludzi którzy ich nie mają, nie mogą mieć i w dodatku nie widza Pana jako człowieka.  Żydzi pojawili się 5-6 set lat wcześniej najpierw jako handlarze bursztynem a potem niewolnikami. 

 

18. Po oszacowaniu tego wielkiego długu, oraz uratowania Narodu Żydowskiego od pewnej zagłady, jaki mają Żydzi wobec Polski, od wielu wieków, wraz z odpowiednimi procentami, od tego rezultatu, długu wobec Polski, powinno odjąć od tej cyfry, „szkody” jakich domagają się organizacje żydowskie. Pozostałe i saldo, jakie pozostanie na korzyść Polski, musi być rzetelnie i uczciwie wypłacone, tak jak tego wymaga sprawiedliwość.

 

Kom'rz:  Polacy "Narodu Żydowskiego od pewnej zagłady" nie uratowali.  Niemcy wypuścili bogatych Żydów do Palestyny za zapłatę, - jest opisane przez Żyda, Edwin Black, w książce "The Transfer Agreement".   Polacy uratowali pewną ilość Żydów mieszkających w Polsce, o wiele większą aniżeli Żydzi przyznają.  Żydzi okrzykują, że Polacy uratowali za mało i że byli obojętni ich sytuacja.  Ale to jest bezczelne okłamywanie "Holokaustu" i ukrywanie ich intencji podczas Wojny.  Żydzi w państwach nie okupowanych przez Niemców nie pomogli im żadnym gestem.  Gdzie byli żydowscy bankierzy, którzy mogli wtedy zrujnować Niemcow ?  Ale ważniejsza sprawa jest, ze podczas Wojny, Sionisci w Palestynie i w innych wolnych krajach chcieli zagłady Żydów we Wschodniej Europie, ponieważ chcieli założyć Izrael  bez biednych, brudnych, wrzaskliwych Żydów których nazywali "inferior material", - jest opisane w książce przez Żyda, Tom Segev, "The Seventh Million".  Podczas Wojny, Niemcy mieli w wojsku około 150,000 Żydów, pół żydów, częściowo - Żydów, etc, miedzy nimi oficerów wysokich rang, nawet generałów i admirałów, - jest opisane przez Żyda, Bryan Mark Rigg w "Hitler's Jewish Soldiers". 

 

Panie Jerzy, jakby Pan zmusił Żydów do tej "uczciwości", "rzetelności" i "sprawiedliwości" ?  Nie egzystuje takie !  W dodatku, sugeruje żeby nie pisać o "szkodach" jakie domagają się organizacje żydowskie, w sensie żeby  ktoś z tych organizacji żydowskich podłapał i opublikował że Polacy przyznają się o spowodowaniu im "szkody".

 

19. Żydzi powinni sobie doskonale zdać sprawę, że NIE BYŁOBY IZRAELA, bez tej pomocy jaką dała Polska na przestrzeni wieków chroniąc Naród Żydowski od pewnej i nieuniknionej zagłady, gdyby Polska nie wyciągnęła pomocną rękę, otwierając drzwi dla żydowskiego szczepu, bo jeśli pozostałby w innych częściach Europy i nie skorzystał z ochrony jaka Polska dala Żydom.

 

Kom'rz:  Żydzi doskonale sobie zdają sprawę że Polacy pomogli w założeniu Izraela, przede wszystkim wśród założycieli byli Żydzi wychowani i wykształceni w Polsce i wyprowadzeni z Rosji.  Ale Żydzi się nie przyznają i zresztą niech już będą cicho na ten temat, bo Muzułmanie zezłoszczą się na Polskę.  Ale co do uchronienia przez Polskę "od pewnej i nieuniknionej zagłady" to wielka przesada, bo przecież najbogatsi Żydzi żyli poza Polska.

 

20. Mogą być jakieś cienie we wzajemnych stosunkach, ale jest jeden pewnik, że bez Polski, Naród Żydowski w dniu dzisiejszym by nie istniał i nie byłoby Państwa Izraela, bo nie byłoby Żydów!.

 

21. Niniejsze podejście do sprawy odszkodowań, jest w pełni zgodne ze sposobem rozumowania Żydów na swoją korzyść, wiec aby rozrachunek był sprawiedliwy, to musi być  prowadzony rachunek, wedlug tych samych zasad żydowskich, tak jak powyżej jest przedstawione, właśnie według tych samych zasad i podejścia  organizacji żydowskich. To jest podejście żydowskie w sprawie Polski.

 

22. Natomiast, jeśli Żydzi zdecydują się na mówienie polskim językiem, to jest, ze Żydzi powinni dochodzić swoich krzywd nie w Warszawie, lecz Berlinie i Moskwie. To musi być ustalone, jakim językiem będzie się mówiło. Inaczej nigdy nie dojdzie się do sprawiedliwego porozumienia.

 

23. Ta sama miara musi być stosowana tak stronie żydowskiej, jak i polskiej, wraz z tym samym podejściem i sposobem myślenia! Dopiero wtedy może być mowa o sprawiedliwości i obopólnych odszkodowaniach  Tylko w tym wypadku Żydzi mogą mieć racje!

 

24. Polska i Polacy, nie mieszają się do Izraela, ani w Izraelu, normalne podejście Żydów powinno być takie same jak i nasze, nie mieszanie się organizacji,, jednostek, ani Państwa Zufowskiego do spraw Polskich, jak i w Polsce. Izrael jest dla Żydów, a Polska dla Polaków. Jeśli w jednym z tych dwóch krajów mieszka jakąś mniejszość, to ta musi się zachowywać jako goście, a nie jako współwładcy, nie biorąc pod uwagę jakim paszportem, lub miejscem urodzenia się legitymuje.  To obowiązuje w Izraelu i musi być też obowiązujące w Polsce!

 

Kom'rz:  Jedyne sprawiedliwe wyjście dla Polski (nie można martwić się o Żydów, sprytny, bezczelny naród) to "Polska dla Polaków", - bez Żydów.  Wypraszać tych nachalnych "gości" "ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKA"

 

Pozdrawiam Panów, z szacunkiem

Dana :>)  

 

Podobne tematy znajdziesz w dziale: 
Jan Tomasz Gross - Strach Grossa czy jego obłęd? Mamy kolejny żydowski przekręt i historyczne mataczenia, a Żydzi uważają się za inteligentnych? - chyba wśród robali :-) Jak żydowscy pretorianie Hitlera zainicjowali holokaust...

GRUPA WINDSOR - WAŻNIEJSZE EKSPOZYTURY RZĄDU ŚWIATOWEGO W POLSCE (1) - czyli kto naprawdę nami kreci! ...z cyklu ludzie, polityka, władza i pieniądz...

ŻYGOWINA, czyli HIENY CMENTARNE - HOLOKAUST INTRATNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM? - z cyklu polityka, pieniądz i władza H. Pająk - Nowotwory Watykanu" i nie tylko...

ŻYDOWSKI SZANTAŻ- próby WYŁUDZENIE 65 mld dolarów od Polski!!! - z cyklu POLITYKA PIENIĄDZ WŁADZA I ŻYDOWSKIE ZBRODNIE - kogo muszą przeprosić Żydzi?

 WOLNOŚĆ PUBLIKACJI - CO TO TAKIEGO?

AFERY PRAWA - dziennikarska prowokacja

 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
a dla inteligentnych:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych w działach czasopisma "AFERY PRAWA"

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.