Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ŻYDZI HIENY CMENTARNE HOLOKAUT INTRATNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ŻYGOCINA, czyli  HIENY CMENTARNE - HOLOKAUST INTRATNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM? - z cyklu polityka, pieniądz i władza  H. Pająk “Nowotwory Watykanu" i nie tylko...

Holokaust- tym pojęciem syjoniści spięli dramat żydostwa europejskiej wymordowanego przez Niemców w drugie wojnie światowej, uprzednio zaprogramowanej przez syjonizm już od czasu Traktatu Wersalskiego w 1918 roku i perfekcyjnie stymulowanego przez następne 20 lat , w ramach realizacji programu żydomasonerii, ujawnionego  przez A. Pike’a i Mazziniego w drugiej połowie XIX wieku a rozpisanego na 3 kolejne  wojny światowe.

Miażdżącej krytyki czynienia z tego dramatu Żydów europejskich gigantycznego przemysłu , biznesu, dokonał wspomniany Norman Filkenstein, profesor uniwersytetów amerykańskich  w książce THE HOLOKAUST INDUSTRY – PRZEMYSŁ HOLOKAUST-, wydanej w 2000roku , przełożonej na 16 języków , w Polsce opublikowanej  przez Volumen  w 2001 roku .  Nie był zresztą pierwszym Żydem , który zdecydował się na głos prawdy. Prekursorem był RAUL HILBERG – światowy autorytet w problematyce zagłady Żydów. Wydał on już w 1961 roku  książkę – rozprawę pt. THE DESTRUCTION OF THE EUROPEAN JEWS.

Po ukazaniu się pracy Prof. FILKENSTEINA  , natychmiast wzbił się pod niebiosa skowyt syjonistycznych mediów, plujących na autora  za „zdradę : holokaustu ; okrzykniętego jako antysemita , cyniczny manipulant  żerujący na dramacie swych pobratymców ! To metoda wypróbowana –dyskredytować , atakować przeciwnika  za pomocą tych samych argumentów, których on sam użył przeciwko niemu. U wydawcy książki - HOLTA- interweniowano za pomocą takich argumentów:

Zupełnie nie zdajecie sobie sprawy  z tego, kim jest Filkenstein. To trucizna , nienawidzący Żydowstwa Żyd , to najgorsze plugastwo  ! (s 82)

Dyrektor wykonawczy ŚWIATOWEGO KONGRESU ŻYDÓW  - Elan Steinberg dorzucał efekowną metaforę :

Jeżeli chcą się trudzić ( wydawcy książki ) zbieraniem śmieci , to powinni nosić kombinezony oczyszczania miasta 

Zamysł książki zrodził się z dwóch impulsów. Pierwszym był moralny protest prof. Filkensteina  przeciwko cynicznemu żerowaniu na prochach milionów Żydów  przez Bńai-Brith – ADL . Po drugie jego rodzice byli przez szereg lat więźniami gett i niemieckich obozów zagłady.  Oboje przeżyli .  Matka za ponad sześć lat  tej gehenny otrzymała odszkodowanie  w wysokości  $3500 (trzy tysiące  pięćset ). Prof. N. Finkelstein wpadł w osłupienie , kiedy porównał łączną sumę odszkodowania  swojej matki  z zarobkami hien  z ADL- Bnai-Briyh  oraz ich popleczników :

Kagan w 12 dni , Eagluberger  w 4 dni , D’Aamato  w 10 godzin zarabiają tyle ile moja matka dostała za cierpienie hitlerowskich prześladowań  przez sześć lat.

Wymieniony Lawrence Eagleburger z ADL zarabiał rocznie 300,000 dolarów  jako przewodniczący   MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI DS. ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH Z CZASÓW HOLOKAUSTU,  nie licząc jego gaży jako ówczesnego sekretarza   G. Busha -seniora. Najbardziej bezwzględną  hieną był jednak  ( i jest )  Kenneth Białkin , który kierował wtedy ADL of Bnai – Birth oraz przewodniczył  KONFERENCJI PREZESÓW GŁÓWNYCH AMERYKAŃSKICH ORGANIZACJI ŻYDOWSKICH,  przy czym słowo „Konferencji „ jest nieco mylące , bowiem jest to ciało „obradujące „ permanentnie i przez lata , w charakterze stałej organizacji.

Prof. Finkelstein pisze w wielu miejscach swej pracy , że  „ Przedsiębiorstwo  Holokaust    stało się ordynarnym procederem wyłudzania – po prostu „ rabowaniem grobów”  ( a zwłaszcza rabowaniem odszkodowań jeszcze żyjących ofiar holokaustu) Mottem głównym swej pracy  prof. Finkelstein uczynił słowa rabina Arnolda Jacoba Rolfa  z Uniwersytetu Yale :

Mam wrażenie że zamiast uczyć o holokauście, handluje się nim .

W ten sposób prof. Finkelstein , asekurował się autorytetem po pierwsze ŻYDA , po drugie  żydowskiego rabina , którego nie sposób oskarżyć o „ antysemityzm” , jak oskarżono samego Finkelsteina , stuprocentowego Żyda , syna ludzi, którzy przeszli maksymalny  „staż” piekła holokaustu.

„ Przemysłowi holokaustu „ formę zorganizowanej „grabieży grobów „ nadała Anti- Defamation Leaque of Bnai Brith  i jej syjonistyczne agendy.

Światowy Kongres Żydów utworzył w 1992 roku  specjalnie w tym celu World Jewish Restitution Organization  ( WJRO) – tę właśnie Komisję Odszkodowań ( Roszczeniową )

ADL Światowy Kongres Żydów, czyli dwie gałęzie Bnai Brith scedowały na Komisję odszkodowawczą  prawo decydowania o losie mienia ocalałych z   holokaustu, żyjących lub nie żyjących .  Szefem  tej organizacji został szef ADL Edgar Bronfman , miliarder poruszający się po świecie własnym odrzutowcem, podczas gdy ofiary holokaustu nie mogą się doprosić wózka inwalidzkiego. Bronfman jest głównym partnerem „niemieckiego „ magnata prasowego , Żyda Leo Kircha. Posiada majątek odziedziczony po rodzicach , właścicielach koncernu alkoholowego ( zbili fortunę w okresie prohibicji na przemycie alkoholu ), ale setki milionów dolarów wydaje na własne koszty, podobnie jak na wystawne życie liderów  jego terrorystycznych hien  „grabiących groby”. Skupia w swych rękach nieograniczoną władzę jako szef ADL , jako prezes Światowego Kongresu Żydów i prezes tejże Komisji Odszkodowawczej.  W tej grabieży wspomagają go wspomniany już  Abraham Foxman , szef amerykańskiej sekcji ADL – Bnai Birth , Kenneth Bialkin  ( od czasu wystąpienia z ADL) oraz Saul Kagan wieloletni dyrektor Konferencji  Roszczeniowej   ( Odszkodowawczej) Pouczająca jest chronologia „Przemysły Holokaustu „. Zaczęło się w 1967 roku po błyskawicznej napaści Izraela na Egipt. Świat nagle ujrzał Izrael w innym świetle i roli jako mocarstwo regionu :agresywne , butne , doskonale uzbrojone przez podatników amerykańskich. W związku z tym nastąpiła nagląca potrzeba  usprawiedliwienia agresji tej rzekomej ofiary światowego antysemityzmu zagrożonej nowym holokaustem  przez wrogi islam. Do 1967 roku holokaust nie zajmował żadnego przetargowego miejsca w świadomości  żydów amerykańskich.  Wykazywali oni podobną obojętność na fakt istnienia państwa Izrael – to wszystko istniało gdzieś „ za górami za lasami i za morzami „. Niszczycielski Izraelski triumfalizm należało czymś usprawiedliwić. Najprościej było zgrać na nucie holokaustu. Należało mu nadać  rangę najwyższego cierpienia  całego narodu izraelskiego,  i cierpienia nieporównywalnie większego  niż cierpienia wszystkich innych ofiar  hitleryzmu i masakr innych narodów w przeszłości. Z holokaustu szybko wyprodukowano prawdziwą „religię holokaustu „.  Tej sakralizacji holokaustu nadano wręcz wymiar mistyczny. Aby go wypromować do takiej rangi , zagwarantować mu wyłączność, ruszyła w ruch machina przemilczania lub pomniejszania innych holokaustów. Podczas gdy Żydom był potrzebny przez całe dziesięciolecia problem mniejszości  „gnębionych n” na świecie  przez nacjonalistyczne większości , tak odtąd te mniejszości zeszły na plan drugi. O cierpieniach tubylców afrykańskich zrobiło się cicho .Podobnie rzeż Romów (Cyganów ) przez hitlerowców  oraz ludobójstwo amerykańskich  „Indian” zeszły także na daleki margines. 
Z tego samego powodu
nastąpiła śmiertelna cisza nad pierwszym w nowożytnej historii aktem ludobójstwa  dokonanym przez Turcję  na około 1,500,000 Ormian w latach 1915 -1916.

 Posłużmy się w tym ostatnim, przypadku następującym incydentem. Kiedy w Izraelu miało odbyć się międzynarodowe sympozjum na temat  holokaustu , to jednak zostało ono odwołane ,  ponieważ nie udało się wycfać referatu o ludobójstwie Ormian  przez Turków, zwłaszcza że Turcja współpracuje z USA i Izraelem. Sakralizacja holokaustu uzyskała motywację w odwiecznie głoszonym „wybraństwie „ Żydów , a reszty dokonał intelektualny i medialny terroryzm syndromu syjonistycznej dominacji spod znaku Bnai Brith , ADL ,AIPAC, Światowego Kongresu Żydów i innych agend. Następnie przyszedł czas”żniw” na cmentarzach, na polach obozów zagłady , gdzie wiatr rozwiał prochy ich ojców i matek. Na pierwszy ogień poszły odszkodowania Niemiec Zachodnich, spłacane przedtem w ratach przez prawie pół wieku. Potem nastąpiły dożynki : oskarżenie Szwajcarii na żerowaniu na kontach ofiar holokaustu, potem zjednoczonych Niemiec , Rumunii. Obrzydliwy , trupio pachnący proceder grabienia grobów , a następnie handel umarłymi, dokładnie tak jak napisał w 1961 roku poeta – noblista S.Quasimodo :

WSZYSTKO MOŻE SIE ZMIENIĆ ALE UMARŁYCH SIĘ NIE SPRZEDAJE !

Od samej Szwajcarii żądali 20 miliardów dolarów. Ale wnikliwe kwerendy wykazały że owe „martwe konta „ ledwo wykazały 1,2 miliarda  , przy czym nie sposób było udowodnić , że wiele z tych kont należało do ofiar holokaustu.

Tylko znikoma część miliardów wyrwanych przez handel grobami  dotarła do żyjących ofiar. Z okazji utworzenia z tych funduszy  tzw. „FYNDACJI NARODU ŻYDOWSKIEGO  ,  przez ADL , Bnai Brith , urządzili wystawny bankiet w ekskluzywnym nowojorskim hotelu PIERRE . Przybył nawey Prezydent Clinton , którego żona jest żydowską córką bogatego adwokata Nowojorskiego- ale nie zaproszono ani jednej z ofiar holokaustu. Ocaleni urządzili pod hotelem długotrwałą pikietę, stali tam przez cały czas , kiedy tamci jedli i pili ( PRZEDSIĘBIORSTWO HOLOKAUST STR. 177 ) .......................

 HIENY CMENTARNE NIE ZAPOMNIAŁY TEŻ O POLSCE . 
Zażądały od Polski praw własności ponad 6000 przedwojennych żydowskich obiektów komunalnych miedzy innymi synagog. Oceniają , zgodnie z oficjalna statystyka liczbę Żydów na kilka tysięcy , N.Felkenstein  napisał:

CZY ODRODZENIE ŻYDOWSKIEGO ŻYCIA RZECZYWIŚCIE WYMAGA , ABY NA KAŻDEGO POLSKIEGO ŻYDA PRZYPADAŁA JEDNA SYNAGOGA LUB SZKOŁA ?

 W pozwie przeciwko Polsce zarzucono polskim władzom stosowanie przeciwko Żydom ludobójczej polityki przez 54 lata , wypędzania Żydów w celu ich wytępienia !. Pozew zredagowali Edward Klein i Melvin Urbach , ten ostatni to weteran  kampanii roszczeniowej przeciwko Szajcarii i Niemiec. Zagrożono Polsce sankcjami ekonomicznymi i propagandowymi. Kongres USA poparł te żądania , co dziwić nie może , jeżeli uwzględnimi nasycenie Kongresu Żydami i gojami  przekupionymi przez  Bnai Brith od ADL –AIPAC. Dodatkowo wrzucono nam  tzw. „ marsze żywych „ – pokazy syjonistycznej buty i prowokacji. David Harris z Amerykańskiego Kongresu Żydów  rozwodził się o ogromnym wpływie tych marszów na młodzież żydowską , która tak była wstrząśnięta , że po zwiedzeniu Auschwitz czy Majdanka , wynajęła striptizerki , aby rozładować przykre emocje wywołane zwiedzaniem obozu.

To poniżające dla Polaków żydowskie HUCPY  to nic w porównaniu ze światowa kampanią syjonistów , oskarżających pokolenie naszych ojców o masowe mordowanie ukrywających się ŻYDÓW . Ręka w rękę z hitlerowcami : o „ wyssanie antysemityzmu  „ z mlekiem ich matek. Tym oskarżeniom poświęciłem książkę STRACH BYĆ POLAKIEM  i w tym odruchu samoobrony nie byłem osamotniony – pisało o tym dziesiątki autorów.

 Jeżeli tej oszczerczej kampanii przeciwko narodowi , który uratował ponad 100,000 Żydów w kraju,  w którym groziła kara śmierci dla całej rodziny ukrywającej Żydów- jeżeli tej zbiorowej zbrodni na godność Polaków, zbrodni na prawdzie historycznej nie wszczęły i nie kontynuowały ze światowym rozmachem krasnoludki lub myszka Miki – to kto ? Kto jeśli nie syjonistyczne lobby ,zorganizowane w antychrześcijańskiej , antykatolickiej antypolskiej mafii pod nazwą  Bnai Brith – ADL?

 Jeśli wściekłej kampanii kłamstw o rzekomym wymordowaniu żydowskich sąsiadów w Jedwabnem przez Polaków  nie wykreowały krasnoludki  suto opłacając cmentarna hienie z tytułem profesora – J.T. Grossa w jego obrzydliwej broszurce SĄSIEDZI  wydanej w wielu językach- to kto ?

Po opublikowaniu mojego spontanicznego krzyku JEDWABNE GESZEFTY   przeciwko tej zbiorowej zbrodni na honorze Polaków i na prawdzie historycznej , warszawska gmina żydowska wniosła donos do prokuratury na tę prawdę , a kiedy prokuratura ten donos umorzyła , gmina oświadczyła że jest tą decyzją „ wstrząśnięta „ i nosi się z zamiarem złożenia skargi na Polskę (!!!!) do Trybunału w Hadze lub Strasburgu za to umorzenie. Dlaczego jednak nie wniosła donosu do wszystkich możliwych ciał międzynarodowych  broniących „praw człowieka „ na ich pobratymca wspomnianego tu prof. N. Finkelsteina który zdemaskował nie tylko ich cmentarny przemysł holokaustu lecz równie niszczycielsko broszurę J.T. GROSSA. 

Dlaczego światowy syjonizm ; dlaczego warszawska „gmina żydowska „ nie złoży donosu na tego „kłamcę „  i „antysemitę „ ? Oto kilka cytatów  z pracy owego „kłamcy „ prof. Finkelsteina:

Książka SĄSIEDZI  J.T. GROSSA to karykatura tego rodzaju książek.

W jednym więc miejscu GROSS twierdzi , że komunistyczne władze Polski karały Polaków  „ którzy uczestniczyli w mordowaniu Żydów „ i że uciekały się nawet do stosowania tortur , żeby wymusić z oskarżonych zeznania  ( s 15,28 ). W innym miejscu GROSS utrzymuje jednak  natomiast , że zabijanie Żydów  „ nie było przestępstwem , za które w  stalinowskim sądownictwie groziła surowa kara ( s 216 , przypis 5 )

I  cytat finalny z książki N. Finkelsteina :                                                                                                

 Książka GROSSA  to typowy  produkt „ Przemysłu Holokaust „..... Z błogosławieństwem GROSSA , SĄSIEDZI  stali się kolejnym orężem  „Przedsiębiorstwa Holokaust „  w jego dążeniu do ograbienia Polski  ..... jest to najzwyklejsze wyłudzenie zakamuflowane  pod sztandarem żydowskiego cierpienia.  

Infonurt2 :

*Prosimy przekazać tą informację do waszych przedstawicieli w Sejmie

* W obecnej chwili odbywa się ekonomiczny zamach na Polskę w celu zaminy wolnych obywateli na niewolników amerykańskiego żydostwa.

*  Polski Min. Spraw Zagranicznych jest w drodze na spotkane w USA i podjęcie zobowiązań finansowych.

* Należy żądać zapłaty za ratunek ŻYDÓW OD EKSTERMINACJI  począwszy od XIV wieku w którym zostali usunięci ze wszystkich krajów Europy i znaleźli schronienie w Polsce . Nie potrzebujemy ich wdzięczności jako że ich na to nie stać * Żądamy zapłaty bo na to ich stać i tylko taki  język ŻYDZI ROZUMIEJĄ.

 PROPONUJEMY WPŁATĘ NA FUNDUSZ ODBUDOWY POLSKI 500 MILIARDÓW DOLARÓW.  

Od redakcji - 
500 miliardów dolarów to minimalna kwota jaką powinni zapłacić Żydzi Polakom tylko za 60-letnie administrowanie niby ich leżących odłogiem majątkami - czyli utrzymanie ich w stanie  używalności i zwrot wniesionych opłat (choćby podatki). A z pretensjami radzę udać się prosto do Stalina. Dlaczego Żydzi nie dochodzili swoich praw do majątków zaraz po wojnie tylko teraz kombinują? 
Dzisiaj Polska a jutro ten niby uprzywilejowany naród stwierdzi że cały świat do niego należy? - może tak na leczenia psychiatryczne gdzieś do buszu afrykańskiego skąd się przecież wywodzą? :-)

 Podobne tematy znajdziesz w dziale tylko dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

i wiele innych w kolejnych w działach czasopisma "AFERY PRAWA"

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~as
04-02-2010 / 00:00
Ostatni wątek: "Dzisiaj Polska a jutro ten niby uprzywilejowany naród stwierdzi że cały świat do niego należy?" *** Wydawać się może że to stwierdzenie jest nielogiczne. Bynajmniej... 1. "Wszystko co pozostaje w reku gojów, stanowi ze stanowiska prawa żydowskiego "pustynie" lub "wolne jezioro", na których wolno Żydom urządzać się po swojemu, jak tego wymaga ich dobro." 2. "Wszystkie te "pustynie" i "wolne jeziora" - to res nullius, a wiec w konsekwencji res primi occupantis, tj. Żyda, który pierwszy to gojowi zabierze (...) a zatem majętność goja stanowi właściwie własność żydowską." 3. W tym celu kahal odstępuje to swoje prawo komuś z prawowiernych członków gminy, wykluczając konkurencje. Na terenie lub przy osobie goja, przyznanego przez kahal komuś, nie wolno nikomu innemu robić żadnych interesów. Prawo to (...) nabywa się w kahale przez licytacje. Jeżeli tyczy terenu, zowie się chazaka; jeżeli osoby, nazywa się meropia. (...) Kto nabył w taki sposób goja, jego nieruchomości czy ruchomości, dom, folwark, warsztat, sklep, możne tam obmyślać sobie zyski, postępując dowolnie, niczym nie krepowany, i nie obawiając się konkurencji. Nawet rzemieślnikowi żydowskiemu wolno pracować dla takiego tylko goja, nad którym nabył w kahale meropię." - F. Koneczny; w: "Cywilizacja żydowska" ***************** Nie należy więc przykładać miar swojej cywilizacji do innych cywilizacji, kultur czy ludów...