Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

 GRZEGORZ BARAN
podobno ktoś taki uważa się za adwokata 
i ma nawet kancelaria adwokacką? w Rzeszowie na ul. Lisa Kuli 4

    Prokurator J. Złotko dopiął swego. Pomimo nieprawomocnego zarządzenia i tak załatwił mi wczasy w Szpitalu Psychiatrycznym w Jarosławie. Pozostał jeszcze jeden szczegół do załatwienia - rozpatrzenie przez sąd w Strzyżowie w dniu 14.07.03r. mojego zażalenia złożonego pół roku wcześniej na na jego zarządzenie. Z rozpatrzenia został wyłączony właściwy miejscowo sąd w Sanoku, a sprawę przekazano po znajomości inicjatora nagonki na mnie prezesa Zbigniewa Dziwulskiego do śmieszne strzyżowskiego "sądu pod gruszą?". W takich wypadkach obowiązuje tzw. tryb natychmiastowy", ale PRAWO i etyka sędziowska  jest dla "maluczkich" i nie obowiązuje sędziów, czy prokuratorów strzyżowskich. A może to jacyś przebierańcy?  Jeszcze w ostatni dzień mojego pobytu prokurator Złotek próbował wywrzeć nacisk na lekarzy psychiatrów w szpitalu celem wypisania odpowiedniej dla prokuratury opinii. Jednak ja byłem lepszy, odkryłem kombinacje psychiatry Antoniego Ferenca z rentami, mataczenia z lekami, nie zachowywanie Praw Pacjenta w szpitalu. Dostali alternatywę: czy warto narażać swoją kariery dla "schorowanych [schizofremia?] organów sprawiedliwości. Oczywiście poleciłem im przebadać mózg prokuratora, zgodnie z zaleceniem Ministra Sprawiedliwości, ponieważ jego działanie np. fabrykowanie dokumentów jest jakąś paranoją, lub wręcz pomrocznością wirusową, czy poalkoholową? 
       Podczas pobytu u mnie prok. J. Złotko stwierdził, że żaden adwokat nie chce go już bronić, tak że na wyznaczone, zresztą z naruszeniem prawa, posiedzenie sądu w Strzyżowie, nie brałem swojego adwokata. 
W końcu swoje „odsiedziałem” i wycierpiałem za swoją naiwność w sprawiedliwość SĄDU, teraz czas na zabawę - teraz ja osądzam sędziów i robię to na pewno bardziej fachowo.  Szkody uczynione mi i mojej rodzinie przez „zrakowaciałe organy sprawiedliwości” są znaczne – właściwie to cały dorobek mojego życia... Co zrobi sąd  w Strzyżowie – dalej nie otrzymałem postanowienia na wniosek o wyłączeniu sędziów, nie rozpatrzono żadnych moich wniosków, nawet tych o powołanie świadków... Czy jego decyzje mają „moc prawa”? – na pewno nie. Ciekawy byłem, jak teraz prokurator, w końcu u siebie, na swoim podwórku, załatwi swą niekompetencję? 
Sąd w Strzyżowie - czas akcji - 14.07.03r. - Godzina 830 – sytuacja patowa – jest podejrzany, sąd prawidłowo zawiadomiony nie zjawia się... trwają poszukiwania adwokata, zapewne jakiegoś nowego niekompletnego. Dalej nie udostępniono mi akt sądowych, nawet nie wiem z którego dnia i jakie  zażalenie ma być aktualnie rozpatrywane. 930 wreszcie zjawia się jakiś nowy „figurant” – Grzegorz Baran z Rzeszowa. Mam szczęście, z czterech narzuconych mi przez sąd adwokatów przynajmniej jeden się przedstawił i powiedział dwa słowa. Chociaż jak się okazuje, Internet to dla niego to tylko porno... kolejny dał się wrobić? – strasznie pazerni są ci adwokaci, tak „za nic” brać kasę... Znowu niby w moim imieniu ma bronić prokuratora J. Złotka? Oczywiście nie daję mu upoważnienia do reprezentowania mnie, żaden, nawet Baran, bez uzgodnienia  że mną linii obrony, bez zapoznania się z aktami sprawy nie ma prawa udawać, że mnie reprezentuje. Mój protest nie ma znaczenia - swoją decyzję sędzia Małgorzata Pirga już dawno uzgodniła z prok. J. Złotko. W końcu trudno, żeby ich organy w takich ograniczonych warunkach strzyżowskich nie współpracowały. Od razu czuć, że została już zarażona przez prokuratora. Figurant Baran nic nie mówi -  nie zna sprawy,  nie może dowieść stronniczości sędziego, czy braku procedury w postępowaniu prokuratorskim ... tak na wszelki wypadek pytam się, czy jest ubezpieczony, ponieważ o jego nieetycznym postępowaniu powiadomię Izbę Adwokacką, też dla zabawy, ale i tak będzie musiał się głupio tłumaczyć.
 Sędzia ASR Małgorzata Pirga ani myśli rozpatrywać wniesionych przeze mnie wniosków – prokurator J. Złotek ma być niewinny, w końcu tak ambitnie, walczył o skasowanie mojej osoby, ukryciu wszelkich matactw organów sprawiedliwości , ze nie można „swojego człowieka” zostawić bez wsparcia... a że naruszone zostały moje prawa obywatelskie jak: 
1/ prawo do nietykalności i wolności osobistej [Art. 41 Konstytucji R.P.]
2/ prawo do obrony [Art.45 Konstytucji R.P.]
3/ wolności wyrażania swoich poglądów [Art. 54 Konstytucji R.P.]
to normalne dla schorowanych organów sprawiedliwości... 

Cóż, tak jak obiecałem, za sprzedanie się prokuraturze i reprezentowania mnie w sądzie "na niby", o niegodnym zachowaniu się adwokata G. Barana został poinformowany Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnej Izby Adwokackiej w Warszawie. Dla wszystkich zainteresowanych poniżej. A obok oświadczenie adwokata - czyli typowe kłamstwo i wprowadzenie w błąd  NRA. 

adwokat_baran-skarga-nra.gif (41601 bytes) adwokat_baran-oswiadcz.ora.gif (27376 bytes)

Informacja o nieetycznym zachowaniu została podana NRA z dniem 29.09.2003r.  Ostatecznie dnia 16.02.04r otrzymałem pismo, oparte na podstawie oświadczenia adwokata. Referent skarg NRA Renata Bluszkowska uznała, ze nie ma uchybień w pracy adwokata G. Barana. Cóż, adwokat dla ukrycia swojego nieetycznego postępowania posłużył się kolejnym kłamstwem, a wiadomo od dawna, że aby jedno kłamstwo obronić, potrzeba wynaleźć dwadzieścia innych...[wyjaśnia Jonathan Swift]. Swoje fałszywe oświadczenia przekazał Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie - proceduralnie przekazane przez NRA. Odpowiedział całkiem nieproceduralnie dziekan Okręgowe Rady Adwokackiej w Rzeszowie Andrzej Bochenek. Jak się przekonałem, ten staruszek nie zna się na internecie, nie potrafi wysłać SMS-a, ani informacji mailowej. Po koleżeńsku, [Baran urzęduje obok] nie widzi nieetycznego postępowania adwokata. Takie  fałszywe oświadczenie adwokackie, to bez wątpienia już podlegają prawu karnemu. Dlatego o tym naruszeniu prawa i etyki została zawiadomiona Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie, a odpowiedzialnym za proceduralne wyjaśnienie sprawy został prokurator Tadeusz Walter.  

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE POTWIERDZENIE NIEPRAWDY 
Przez adwokata rzeszowskiego Grzegorza Barana, że w oświadczeniu złożonym dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie,  z dnia 14.10.03r , a otrzymanym dnia 10.03.2004r w odpowiedzi na zarzuty naruszenia etyki adwokackiej przy obronie poszkodowanego Zdzisława Raczkowskiego - wniesione w skardze do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie dnia 29.09.2003r.


WYJAŚNIENIA W SPRAWIE

      Adwokat Grzegorz Baran, został wyznaczony na obrońcę przez Sąd Rejonowy w Strzyżowie do rozpatrzenia zażalenia na nieproceduralne postępowanie Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie. Odmówił współpracy wcześniej przyznany adwokat Bogusław Leszczak i nie stawił się w Sądzie. Prowadząca posiedzenie asesor Małgorzata Pirga telefonicznie ściągnęła adwokata Grzegorza Barana. Po prawie godzinnym oczekiwaniu zjawił się i prosto z trasy i był „gotowy” - chyba tylko do współpracy z prokuraturą. Rozprawa trwała już tylko 5 min. – strona nie została dopuszczona do głosu, nic nie rozpatrywano, ponieważ adwokat nic nie wniósł z powodu braku „zielonego pojęcia” na temat sprawy. Nie miał żadnych możliwości zapoznać się z dokumentacją sprawy [ok. 100str.sygn.IIKo1 23/03].
      
Zgodnie z linią obrony i dowodową pokrzywdzonej strony, obowiązkiem adwokata było dopilnowanie procedury sądowej, a więc:
I – wniosek o powołanie świadków dowodowych poszkodowanego – wniesionych jeszcze w  piśmie z dnia 09.01.03r na rozprawę w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie i następnymi pismami.
II – rozpatrzenia wniosku o wyłączeniu sędziów Sądu Rejonowego w Strzyżowie [z uwagi naruszeniem właściwości miejscowej sądu i stronniczość sędziów]
III -  przeprowadzenia wyjaśnień w sprawie sfabrykowanej opinii lekarskiej
IV -  sprawdzenie akt sprawy i uzupełnienie zażalenia
Jego rola ograniczyła się wyłącznie do „figurowania na papierku” z uwagi na wymagania proceduralne. Istotny jest też fakt, że jego dane kontaktowe otrzymałem dopiero po 2 tygodniach na wniesione do Sądu pismo [zał.4].

      W tej sytuacji strona poszkodowana i pozbawiona konstytucyjnej możliwości obrony wniosła skargę na nieetyczne zachowanie adwokata pismem przyjętym dnia 29.09.03r [zał.1]. Odpowiedz otrzymała dnia 16.02.2004r [zał.2], z której dowiedziała się, że podobno adwokat przed posiedzeniem zapoznał się z aktami. Dlaczego w takim razie nie prowadził linii obronnej strony? – nie wniósł podstawowych [I–IV] wniosków do protokołu? Dlaczego nie dyskutował z sędzią? [strona dysponuje nagraniem z posiedzenia]. Są to dowody nieznajomości przez niego sprawy. Ponieważ ani sąd, ani strona [co jest konieczne] nie udostępniała swoich dokumentów adwokatowi, [w żaden sposób nie zostało to udokumentowane], i nie spotkała się z nim nigdy wcześniej - niewątpliwie adwokat dopuścił się fałszywego oświadczenia. Fałszywe jest też stwierdzenie, jakoby adwokat bronił stronę – jego obowiązkiem było przypilnowanie obowiązującej procedury sądowej, dopełnienie spraw formalnych, a strona w świetle posiadanych dowodów, o które właśnie nie wniósł adwokat, wcale nie potrzebowała obrony. Dowodem nieznajomości sprawy jest też stwierdzenie nieprawdy w jego oświadczenie [zał.3] dla Okręgowej Izby Adwokackiej. Adwokat oświadcza cyt. Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie prowadziła przeciwko w/w postępowanie o znieważenie pracowników Sądu i Prokuratury w Sanoku” – nie jest to prawdą - zawiadomienie wnieśli sędziowie sądu krośnieńskiego i rzeszowskiego, a prokuratorzy z Krosna – co jest w aktach sprawy. Trzeba była właśnie poczytać. W takim przypadku jego obowiązkiem było bezwzględnie i obligatoryjnie zawnioskowanie przełożenia posiedzenia sądowego do czasu zapoznania się z aktami sprawy i linią obrony strony.  Zwłaszcza, że tak uczyniło kilku innych adwokatów, uzasadniając swoje postępowanie np. brakiem dostępu do Internetu, gdzie sprawy są opublikowane  – co w tym przypadku, z uwagi na stawiane zarzuty pomówienia z art.212kk jest istotne w sprawie.   

 Uzasadnieniu odpowiedzi proszę oprzeć na pytaniach:
Czy adwokat nie złamał art. 239 kodeksu karnego, mówiący: "Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej (...), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat"?
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - stanowi art. 233 kodeksu karnego.

adwokat_baran-zawiad.prok.apel.s1.gif (36999 bytes) adwokat_baran-zawiad.prok.apel.s2.gif (46445 bytes)

Na dzień dzisiejszy nieetyczne postępowanie adwokata chroni zauroczona? naczelnik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Elżbieta Kosior...  - sprawdzimy czy blondynka? Swoim nieproceduralnym pismem stara się do ukryć przestępstwa adwokatów i prokuratury. 

Dlaczego prokurator łamie ślubowanie? - za friko czy o coś chodzi?

Tak więc cała ta etyka, przysięga itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ahmad fadilah
13-01-2017 / 08:19
~ahmad fadilah
13-01-2017 / 08:18
Samsabit.com" rel="nofollow">bit.ly/2iTbLJS">Samsabit.com [url=https://goo.gl/sTsqRd]Samsabit.com[/url] [url=https://goo.gl/sTsqRd]Samsabit.com[/url] harga besi Wf Baja
~makalah
13-01-2016 / 08:16
A very good post, I agree with you goo.gl/EFbJGd , goo.gl/Msv0qR