Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?

Żydzi przez dziesięciolecia systematycznie przejmowali władzę w Polsce. Tu czują się od wieków bezpiecznie. W Izraelu Arabowie - prawowici właściciele tych ziem prędzej czy później i tak ich wykończą. 
Zresztą prawowici Żydzi od dawna stamtąd uciekają jak typowe szczury. Teraz w tym kraju mieszkają w mniejszości Żydzi - ale z dawnego ZSRR, dokąd przed II Wojną Światową zwiali z innych krajów przed Niemcami. Co ciekawe, Hitler, sam mający krew żydowską eliminował Żydów, tylko dla majątku który oni posiadali, a której potrzebował dla osiągnięcia swoich ambicji panowania nad światem. Wymieszanie Żydów z NKWD i izraelskich tłumaczy aktualny stan rzeczy  w tym zapalnym rejonie Afryki - typowo ruskie, bezwzględne i bezmyślne działanie wywiadu izraelskiego, gospodarcze niszczenie rdzennej narodowości - Palestyńczyków, obozy i mury jak za czasów komunizmu w Rosji.

Gdzie powstanie odrodzone państwo żydowskie?  Wiele wskazuje że będzie to Polska... ?!?!
W Polsce, oprócz Ameryki mieszka najwięcej żydów i czują się tu naprawdę wspaniale. Nic i nikt na dzień dzisiejszy im nie zagraża...

Jednocześnie aktualnie przez Żydów w Polsce prowadzona jest działalność antyrodzinna, która ma za zadanie wyniszczenie narodu polskiego. Wielodzielnym rodzinom ogranicza się państwową pomoc. Tak samo robi się z samotnymi matkami wychowującymi dzieci. Zlikwidowano państwowe gwarancje alimentacyjne.  Ludność Polski zamiast rosnąć od kilku zaczyna systematycznie maleje... cdn.

Masowo niszczone są polscy rzemieślnicy, polskie firmy upadają, ponieważ zawierzyły swój rozwój bankom, które są pod żydowską kontrolą. Przedsiębiorcy biorą kredyt, a w najmniej spodziewanym momencie każe im się go zwrócić beż żadnych możliwości odwoławczych. Żydowskie banki już dawno bezprawne nadali sobie tzw. klauzulę wykonalności - TAK JEST TYLKO W POLSCE!!! 
Tym sposobem tylko w ostatnich pięciu latach zlikwidowano dziesiątki tysięcy firm polskich. W dodatku banki mają układy z komornikami, którzy w iście ekspresowym tempie - za grosze kasują majątek polskich firm odsprzedawany następnie Żydom za psie pieniądze. Tych przekrętów bronią zaś sędziowie żydowscy w niby polskich sądach. I mamy zamknięte koło - systematycznie Żydzi się bogacą kosztem pracujących polskich gojów, a polskie społeczeństwo biednieje. 

Co ciekawe, taki stan prawny zatwierdził ostatnio nawet Trybunał Konstytucyjny, jak się właśnie okazało - też rządzony przez żydów.
Takie wszelkie organizacje, niby niezależne takie jak Komitet Helsiński, czy Rzecznik Praw Obywatelskich są organizacjami typowo żydowskimi, powstałymi i służącymi dla ich celów i dążeń. 
Polski wymiar [nie]sprawiedliwości choruje z tego powodu na swoistą schizofrenie: podwójną osobność polsko-żydowską sędziów i prokuratorów - wszystko Żydom - nic Polakom. 
A dowodem są chociażby tylko pseudo-postępowania w sprawach wniesionych przez redaktora niezależnego wydawnictwa AFERY PRAWA  (-) Zdzisława Raczkowskiego.

Takie postępowanie władz żydowskich [pseudo-polskich] doprowadza do anomalii i patologii. Wiele zdeterminowanych Polaków zmuszonych jest - aby przeżyć do popełniania przestępstw. W więzieniach nie ma wolnych miejsc. Za to na ich koszty utrzymania są pieniądze.
Wielu wykształconych Polaków zmuszonych jest jednocześnie do emigracji zarobkowej - np. ostatnio duże naciski wywiera się na emigrację lekarzy. 
Znaczna część polskiej inteligencji już raz została za pośrednictwem Żydów wymordowana w Katyniu. Teraz nie da się tego zrealizować to należy ją po prostu rozproszyć?
Jednocześnie z Polski systematycznie  wyprowadzany jest majątek przez banki i zagraniczne firmy do Izraela i na tajne konta szwajcarskie i tzw. rajów podatkowych. cdn.

Plany Żydów:
- wyniszczyć kraj finansowo; 
- pozbawić 5 milionów pracowników posad poprzez zrujnowanie zakładów pracy, nawet tych które przetrwały od 1918 roku;
- zrujnować rolnictwo aby 3 miliony rolników emigrowało "za chlebem";
- "oczyścić" kraj z inteligencji patriotycznej;
- wyludnić kraj innymi sposobami do liczby 15 milionów Polaków, którzy będą służyć kolonizatorom żydowskim za wyrobników;
- zwiększyć opłaty za uniwersyteckie studia i naukę w szkołach średnich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wykształcenie niezbędne do najemnej pracy w resorcie usług i pracy robotniczej według schematu wypracowanego na Palestyńczykach.

AKTUALNOŚCI:

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów - według oświadczenia Szymona Szurmieja w Telewizji Warszawskiej. A drugie tyle jeszcze się czai?
Udokumentowanych w zasobach archiwalnych MSW jest 2 miliony i 700 tysięcy Żydów, ilu ukrywa swe pochodzenie w myśl zasady:  Mądry Żyd to zakonspirowany Żyd - Zdemaskowany Żyd to głupi Żyd.

Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w mass-mediach, kulturze, polityce i gospodarce. 
[najbardziej znane nazwiska na końcu strony]

Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 mln 400 tys. czyli jakieś 50% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają jakieś 110 tysięcy? Cwani Żydzi dają sobie radę w każdych warunkach :-) a papier przecież wszystko wytrzyma :-)

Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli przeważnie do Związku Sowieckiego. Oni powrócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego. Po rozpadzie ZSRR w większości emigrowali do Izraela. 

Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze "żydokomuny" terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% ilości "pracowników" i cale kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa. Ludzie ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administracje państwa. Nieokreślona liczbę patriotów z AK, NSZ, BCh i opozycje rozstrzelano, zamęczono na śmierć, lub latami trzymano w więzieniach.

W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginęło większość, czyli prawie 90%.

Żydzi polscy szpiclowali i opozycje polską i sporządzili listy w Gminach Żydowskich, według których NKWD zlikwidowało polskich patriotów. Zresztą aktualnie szpiclują to niezależne polskie wydawnictwo, co widać ze statystyki odwiedzin.

W 1989 przeprowadzono "holocaust" na narodzie polskim postanowieniem tajnego rządu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj "prywatyzacja" i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głównie przez Żydów Sachsa i Sorosa.

Obecna elita polityczna to dzieci morderców, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowód polityczny to KPP, PPR, PZPR, UW i UP.

Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka się z organizacjami żydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, Kwaśniewski przyjechali to - też, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi.

Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie pozują na najlepszych Polaków.
Patrz - Lista Raczkowskiego.

Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w "żydokomunie", a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach zagranicznych. Przykład: Hanna Suchocka (Haike Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).

Hanna Suchocka (Haike Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam są trzymane w tajemnicy przed Polakami.

Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, że Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ją zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.

Wyniki wyborów ulęgły dystorsji przez zawile i pokrętne ordynacje.

Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, że jest Polakiem wywodzącym się z co najmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.

Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy a także wydawnictwa, telewizjê i radio i urabiają opinie wyborców propagand’. Powodują oni podwójnym standardem prawdy i dezinformacja zamęt w społeczeństwie, demoralizacje, podważają katolicyzm, z którego naród czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie się naukom Kościoła itd. W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność polityczna). "Gazeta Wyborcza" i "Nie" to gazety żydowskie. Żydostwo stworzyło państwo w państwie.

Unia Wolności jest partia żydowska. Inne partie oczywiście są infiltrowane przez manipulatorów żydowskich. Jasne, że z tego powodu UW przeszła na nazwę Partii Demokratycznej, czyli PD. Zresztą o tym szerzej napiszemy. Mamy kolejny bajer? - chyba wyborczy jednak nie dadzą się nabrać na ten numer :-)

2 tysiące agentów Mosadu penetruje stale gospodarkę i politykę w Polsce. Robią to na koszt podatników polskich. 
Czas żeby stworzyć IV RP - może w końcu będzie nieżalezna? 

Aktualna [alfabetyczna] lista znanych i wpływowych Żydów mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą  w Polsce.

1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego
2. Boguslaw BAGSIK aferzysta, ukradl 4.5 mln.dol.
3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansow
4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow zyd.-kom.
5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ "Solidarnosc"
6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult.
7. Michał BONI b. Min.Pracy, liberał
8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności
9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolnosci
10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansow
11. Andrzej CELINSKI Unia Wolności
12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności
13. Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansow
14. Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszalek Sejmu, przew.ZChN
15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury
16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury
17. Ludwik DORM V-Przew. Poroz. Centrum
18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu
19. Marek EDELMAN sztandarowa postac dzial. Zydow
20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta
21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA
22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolnosci
23. Aleksander GAWRONIK aferzysta
24. Bronislaw GEREMEK U.W. glowny ideolog Antypol.
25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego
26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej
27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski
28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawcow Prasy
29. Jaroslaw KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum
30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli
31. Wieslaw KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych
32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Slaski
33. Bronislaw KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej
34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich
35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności
36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności
37. Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W.
38. Jacek KURON 1948 Szczecin likw. ZHP, czlonek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa
39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych
40. Aleksander KWASNIEWSKI byly czl.KC PZPR, przew.SLD
41. Barbara LABUDA Unia Wolnosci
42. Jan LITYNSKI Unia Wolnosci
43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow
44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn.
45. Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR
46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich
47. Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u
48. Krzysztof MATERNA wspolwlasciciel Radia KOLOR
49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolności
50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ
51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansow
52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy
53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansow
54. Tomasz NAŁĘCZ Unia Pracy
55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego
56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Człowieka
57. Małgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego
58. Michał OGÓREK tworca Antypolonizmu
59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolnosci
60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow, Unia Wolności
61. Daniel PASSENT publicysta
62. Aleksander PASZYŃSKI b. Minister Budownictwa
63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności
64. Danuta PIONTEK partnerka. Suchockiej
65. Mieczysław RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL
66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP
67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności
68. Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartościowymi
69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Śródmieście
70. Tadeusz ROSS tworca Antypolonizmu
71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u
72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBORCZEJ.
73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych
74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP
75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, tworca Antypolonizmu
76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności
77. Marcin ŚWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW
78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich
89. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego
80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolnosci
81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich
82. Anna SZULC Prezenterka TVP
83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ
84. Jacek TAYLOR Unia Wolności
85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa postać Żydów w Polsce
86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego
87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras.rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE
88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna
89. Janusz WAISS współwłaściciel Radia "ZET"
90 Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ
91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności
92. Henryk WUJEC Unia Wolności
93. Andrzej WOYCIECHOWSKI właściciel Radia "ZET"
94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern. Rzeczypospolitej, agentura żydowsko - niem.
95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP
96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego.
97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

Listę sporządzono na podstawie Kartoteki Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750-99;Data Rej.: 29.06.1969r.
Podano za: http://www.polonica.net/Zydzi-w-Polsce.htm#top 

Mądry Żyd to zakonspirowany Żyd.
Zdemaskowany Żyd to głupi Żyd.
Talmud 

Tak mówi Zdzisław Raczkowski - rzemieślnik zrujnowany przez skorumpowane władze III RP i żydowską mafię w POLSCE.


Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej WYDAWNICTWA AFERY PRAWA
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"??? Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN??? -  UKRYWANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - tylko przekręty w SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza,  Wiesława Kaczmarka, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.