JACEK ZŁOTKO - jeszcze? prokurator strzyżowski i c.d. jego stronniczości...

Na Zarządzenie Ds. 208 prokuratora Jacka Złotka zostało złożone zgodnie z właściwością zawiadomienie o jego nieproceduralnym postępowaniu.
W XXI wieku, pomimo że posiadam telefon w domy, w pracy i komórkowy, poczta normalnie funkcjonuje w dodatku mam podanych publicznie kilkanaście kont elektronicznych, prokurator nie był w stanie [umysłowym?] skontaktować się ze mną? Jestem osoba publiczną, niekaralną, a więc nie ukrywająca się. Przy takich możliwościach [co wykazano] okazało się że ten prokurator nie był stanie skontaktować się ze mną? - a może to tylko gra? Jasne że zgodnie z kpk, po wykorzystaniu innych możliwości zawiadomienia strony, pismo prokuratorskie mogą dostarczyć policjanci. Jednak w żadnym wypadku  osoby oskarzonej tylko o pomówienie z art.212 PRAWO nie przewiduje aresztowania i siłowego przetrzymywania. Taka zagrywka od samego początku świadczy o prywacie sędziego, stronniczości i głupocie prokuratora. Na tą Typowa sensacyjną akcja z mafijnego filmu - nalot psów policyjnych, porwanie, wywiezienie, porzucenie - którą zgotowała mi prokuratura w typowo stalinowskim stylu napisałem zażalenie
do Prokuratury Okręgowej.  

Zawiadomienie zostało przekazane do prokuratury w Sanoku, gdzie mamy dalszy ciąg tej gangsterskiej zabawy organów [nie]sprawiedliwość, czarnego humoru i erotyki w występie  prokuratorskiej blondynki Romualdy Władyki. Jasne że ta gra się jeszcze nie skończyła. Dalszy spektakl prokuratorskiej niekompetencji w już nowych odcinkach mamy w wykonaniu prokuratora sanockiego Adama Sawickiego.  
Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.