NIEKOMPETENCJA WIEJSKIEGO PROKURATORKA JACKA ZŁOTKO

Po tygodniu, co było do przewidzenia, prokurator Złotek odrzucił moje zażalenie na siebie. Uzasadnił to niedopuszczalnością takiego działania. Zapomniał tylko podać byle jaki akt prawny na poparcie swojej teorii. Na jego miejscu też bym tak postąpił. Szkoda tylko, że nie ma mocy ustawodawczej. Proceder traktowania instytucji sądu jak prywatnej firmy do prowadzenia własnego interesu przez sędziego, czy prokuratora, ostatnio spotyka się coraz częściej. Oczywiście, napisałem zażalenie na to zarządzenie, które powinno ostatecznie zakończyć ten nierówny pojedynek. O jego stronniczości nie omieszkałem poinformować Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Krajową.

Tak więc cała ta etyka, przysięga itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.