ZESTAWIENIE  DOKUMENTÓW

STRONNICZEGO  DZIAŁANIA  PROKURATURY I SĄDU        Z  SANOKA,  BRZOZOWA,  KROSNA  I  RZESZOWA  NA OKOLICZNOŚĆ  POPEŁNIENIA  PRZESTĘPSTWA  PRZEZ PREZESA  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  W BRZOZOWIE  WALDEMARA  GARBIŃSKIEGO  PRZY WSPÓŁUDZIALE  JERZEGO  ZAJĄCA

WŁAMANIA - ZABORU MIENIA - ZABLOKOWANIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ - SKŁADANE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ - FABRYKOWANIE DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO 
 MINISTRÓW  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH I SPRAWIEDLIWOŚCI
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

       To jest strona prokuratora prokuratury apelacyjnej Andrzeja KIEŁTYKA. 
Prokuratura apelacyjna z racji nadzoru  wielokrotnie była zawiadamiana przeze mnie o nieprawidłowościach 
i stronniczości działania prokuratury rejonowej w Brzozowie i okręgowej w Krośnie. Celem mojego działania miało być wznowienie dochodzenia spraw umorzonych przez przez prokuratorów rejonowych z Brzozowa i Sanoka, oraz okręgowego z Krosna. Pierwsze doniesienie było z datą 14.12.1999r
.

 

 To pismo przekazano prokuraturze okręgowej w Krośnie. Odpowiedz umieściłem na stronie prokuratora A.Czerwonka. Ponieważ w dalszym ciągu nie próbowano nawet imitować jakiekolwiek działania proceduralne - nazwisko ZAJĄĆ robi swoje - napisałem oficjalną skargę na prokuratur okręgową i rejonową w Brzozowie.

Prokurator prokuratury apelacyjnej A. Kiełtyka przesłał moją skargę na działalność prokuratury okręgowej w Krośnie do rozpatrzenia PROKURATURZE  OKRĘGOWEJ W KROŚNIE 
analizując daty, długo zastanawiał się nad tym "numerem", 
Zgodnie z prawem po takim błędzie proceduralnym wszelkie działania prokuratury okręgowej w Krośnie nie mają mocy prawa co najmniej od kwietnia 2000r.

 

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: sprawiedliwy@hoga.pl

POWRÓT