DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA   SPRAWIEDLIWOŚCI

Umowa tzw. "trójstronna" antydatowana na 01.04.98r. Ten kawał prezes spółdzielni chciał zrobić mnie, ale chyba zrobił sam sobie.  Z punktu widzenia prawa, nie można rozwiązać umowy najmu zawartej na "czas oznaczony", ponadto umowa zawarta w imieniu spółdzielni powinna być podpisana co najmniej przez dwóch członków Zarządu [ prawo spółdzielcze ]. Chodzi właśnie o utrudnienie przekrętów i korupcji. Podpisana jednoosobowo przez prezesa nie ma mocy prawa i może być tylko dowodem jego skorumpowania. Nie da się ukryć, że jest jednostronnie korzystna dla spółdzielni [ czytaj prezesa ], co jest sprzeczne m.in. z Kodeksem Cywilnym. Oczywiście, prawnik J. Zając przejął siłą lokal, nie wywiązując się z zapłaty zarówno wynikłej z tej umowy, jak i umowy zawartej umowy sprzedaży. Jednak prokuratorzy np. krośnieński prokurator S. Czerwonka wprowadza swoje teorie prawne [podobnie jak bosski Petruszewicz ] i osobiste ustawy. Umowa bez mocy prawa, zawarta bezprawnie, w dodatku sfabrykowana jest dla nich ważna. Działanie spółdzielni, włamanie, zabór mienia, zaspawanie drzwi sklepu dla nich nie jest bezprawiem. Wniesiony "Pozew o ustalenie" od 1999r nie może wejść na wokandę. Sąd miał ustalić, czy tzw. "umowa trójstronna" była zawarta zgodne z prawem. Spór między podmiotami powstałby dopiero po tym orzeczeniu i wtedy faktycznie prowadzony byłby w sądzie gospodarczym. Takie postępowanie ma za zadanie pogrążyć powoda i takie kombinacje z dokumentami, żeby doprowadzić do umorzenia z powodów błędów formalnych itp... bez wątpienia mamy tu przykład "zabawy w sprawiedliwość" , tylko kiedy wreszcie te nasze "organy [nie]sprawiedliwości dorosną i staną się odpowiedzialne? A więc chodzi o niedouczenie, czy coś więcej???... wszystko wskazuje, ze macki sięgają aż do Sądu Najwyższego. 

... a tu wieloletnia historia "pozwu o ustalenie" - czyli jak rozpatrywać, żeby nic nie rozpatrzyć... czeka teraz w Strasburgu. 
Prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Brzozowie
uważają, ze zablokowanie działalności gospodarczej przez zaspawanie nocą drzwi do lokalu handlowego to działalność zgodna z obowiązującym w Polsce prawem i umarzają zgłoszone przestępstwo. Ciekawy jestem, czy jak im ktoś porysuje, lub i okradnie ich samochód prywatny to uznają to za normalną działalność gospodarczą?

 

gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...                                                      

Artykuły z korupcyjnego cyklu: skorumpowani sędziowie i prokuratorzy
 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA 
 korupcja - uzasadnienie i kilkadziesiąt innych w witrynie AFERY PRAWA, które łatwo znaleźć wyszukiwarką Google. W zapytaniach o skorumpowanych sędziów, czy prokuratorów wystarczy podać imię i nazwisko urzędnika.

Tak więc cała ta etyka, przysięga sędziowska itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.