DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
MINISTRA  SPRAWIEDLIWOCI

Umowa najmu zostaa zawarta na czas oznaczony 5 lat. Spdzielnia przez bezprawne zaspawanie drzwi do lokalu handlowego wyrzucia mnie w trzecim roku najmu.  Polskie prawo nie przewiduje "takiego" rozwizanie tego typu umowy. Umowa najmu na "czas oznaczony" ma zabezpieczy obie strony. Wynajmujcego, e bdzie mia stay dochd -  najemcy, e dokonane inwestycje zwrc mu si. Kronieski prokurator S. Czerwonka wprowadza swoje prywatne teorie prawne [podobnie jak bosski Petruszewicz ] uwaaj, e maj moliwoci ustawodawcze wiksze ni sejm. Jednoosobowe dziaanie prezesa spdzielni [ czego nie przewiduje prawo spdzielcze- art. 54], dla nich nie jest bezprawiem. A wic chodzi tylko o niedouczenie, czy jaki wikszy przekrt???... Taki sklep [o powierzchni z magazynem ok.800m2 w centrum miasta jest naprawd czym atrakcyjnym...

umowa_najmu_brzoz.15.04.95s3.gif (9146 bytes)

Potwierdzaj to wydane wczeniej wyroki SN i lini orzecznictwa sdowego w tym przedmiocie, czego wyrazem mog by nast. uchway orzecznictwa Sdu Najwyszego:

- pierwsza z dnia 15.II.1996r - II CZP 5/96 - OSNCP 1996, w ktrej SN stwierdzi e: w umowie na czas oznaczony, strony nie mog zastrzec moliwoci wczeniejszego jej rozwizania za wypowiedzeniem

w drugiej z dnia 03.III.1997r - III CZP 3/97 teza brzmi W umowie najmu lokalu uytkowego , zawartej na czas oznaczony, strony nie mog zastrzec moliwoci wczeniejszego jej rozwizania za wypowiedzeniem  - jeeli jest to zawarte i tak nie ma mocy prawnej

Prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Brzozowie uwaaj, ze zablokowanie dziaalnoci gospodarczej przez zaspawanie noc drzwi do lokalu handlowego, zabr mienia itp. to dziaalno zgodna z obowizujcym w Polsce prawem i umarzaj zgoszone przestpstwo. Ciekawy jestem, czy jak im kto porysuje, obsra, lub okradnie ich samochd prywatny to uznaj to te za norm?
"Z urzdu" Sd rejonowy w Brzozowie zawiesi postpowanie w sprawie rozliczenia wzajemnych zobowiza ze spdzielni, podobnie uczyni Okrgowy Sd w Kronie zawieszajc i nie rozpatrujc "pozew o ustalenie" podstawy prawnej. Przerasta to kompetencje sdziw podkarpackich, czy moe chodzi o co wicej?