DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA   SPRAWIEDLIWOŚCI

Umowa najmu została zawarta na czas oznaczony 5 lat. Spółdzielnia przez bezprawne zaspawanie drzwi do lokalu handlowego wyrzuciła mnie w trzecim roku najmu.  Polskie prawo nie przewiduje "takiego" rozwiązanie tego typu umowy. Umowa najmu na "czas oznaczony" ma zabezpieczyć obie strony. Wynajmującego, że będzie miał stały dochód -  najemcy, że dokonane inwestycje zwrócą mu się. Krośnieński prokurator S. Czerwonka wprowadza swoje prywatne teorie prawne [podobnie jak bosski Petruszewicz ] uważają, że mają możliwości ustawodawcze większe niż sejm. Jednoosobowe działanie prezesa spółdzielni [ czego nie przewiduje prawo spółdzielcze- art. 54], dla nich nie jest bezprawiem. A więc chodzi tylko o niedouczenie, czy jakiś większy przekręt???... Taki sklep [o powierzchni z magazynem ok.800m2 w centrum miasta jest naprawdę czymś atrakcyjnym...

umowa_najmu_brzoz.15.04.95s3.gif (9146 bytes)

Potwierdzają to wydane wcześniej wyroki SN i linię orzecznictwa sądowego w tym przedmiocie, czego wyrazem mogą być nast. uchwały orzecznictwa Sądu Najwyższego:

- pierwsza z dnia 15.II.1996r - II CZP 5/96 - OSNCP 1996, w której SN stwierdził że: „w umowie na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem”

w drugiej z dnia 03.III.1997r - III CZP 3/97 teza brzmi „W umowie najmu lokalu użytkowego , zawartej na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem”  - jeżeli jest to zawarte i tak nie ma mocy prawnej

Prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Brzozowie uważają, ze zablokowanie działalności gospodarczej przez zaspawanie nocą drzwi do lokalu handlowego, zabór mienia itp. to działalność zgodna z obowiązującym w Polsce prawem i umarzają zgłoszone przestępstwo. Ciekawy jestem, czy jak im ktoś porysuje, obsra, lub okradnie ich samochód prywatny to uznają to też za normę?
"Z urzędu" Sąd rejonowy w Brzozowie zawiesił postępowanie w sprawie rozliczenia wzajemnych zobowiązań ze spółdzielnią, podobnie uczynił Okręgowy Sąd w Krośnie zawieszając i nie rozpatrując "pozew o ustalenie" podstawy prawnej. Przerasta to kompetencje sędziów podkarpackich, czy może chodzi o coś więcej?