KRYSTYNA TWARDAK-TERLECKA - SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO W SANOKU

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA

Nie ma nic gorszego, niż niechlujstwo sędziów, czyli udawanie że przeczytało się sprawę, zapoznało z dokumentacja, sprawdziło poprawność prawną itp. Sędziowie zwykle są na tyle leniwi, ze swój obowiązek po prostu olewają, a akta starają się wrzucić gdzieś na dno szafy, tak żeby najlepiej w ogóle nie znalazły się.   I taki przykład mamy w sprawie prowadzonej przez sędziego sanockiego Janusza Hatylaka.  Jednak znudzony wieloletnim oczekiwaniem Raczkowski wyciągnął w końcu tę sprawę gdzieś z zakurzonego archiwum i zapoznał siebie i wszystkich z mataczeniem sędziego, którego jedynym celem było ukrycie przekrętów popełnionych na nim. Poszkodowany od ręki potwierdził, kiedy to zapoznał się z aktami, ponieważ sędzia nie raczył zawiadomić stronę o swoim stronniczym postanowieniu i wniósł wniosek o wznowienie tak nieproceduralnie zakończonego postępowania.  Jego wniosek rozpatrzyła, oczywiście odrzucając skargę, właśnie Krystyna Twardak-Terlecka. Odrzucając wniosek, z braku uzasadnienia, sędzia postanowiła "zagrać w blondynkę". Strona oparła się na art.407kpc, który mówi: skargę o wznowienie wnosi się w terminie 3 miesięcy, a gdy podstawą jest pozbawienie możliwości działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia , w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ, lub przedstawiciel ustawowy.  To zresztą też sama sędzi wypisała w swoim postanowieniu. W aktach została notatka, kiedy strona je przeglądała: 

Jednak pani sędzi, jak typowa blondynka?, nie wzięła pod uwagę faktu przeglądania akt - za datę do odrzucenia skargi przyjęła termin pierwszego posiedzenia sądowego??? A dumała nad tym prawie pół roku...? - dawno po wszystkich terminach... Tak więc bez wątpienia mamy tu dowód przestępstwa potwierdzenia nieprawdy przez sędziego SSR Krystyny Twardak-Terleckiej.  Skąd niby strona miałaby wiedzieć o tajnym posiedzeniu sądu i niejawnym wydaniu postanowienia, jak sąd nie raczył ją zawiadomić? A czy jasnowidząca? sędzi przewidziała co Raczkowski na jej temat napiszę? Na pewno też nie, inaczej by tak nie kręciła... a teraz nawet w Nowym Jorku o tym będą plotkować... Dlatego właśnie, żeby sędziowie nie robili takich numerów, jest m. in. art. 407kpc i została zostawiona notatka w aktach.  Mamy tu przykład typowo nieetycznego zachowania się sędziego.

twardak_post.s1.gif (23874 bytes) twardak_post.s2.gif (12185 bytes)

      Oczywiście, z uwagi na te matactwa wniosłem o wyłączenie sędziów sanockich.   Ale tym razem wiatr zawiał odwrotnie i postanowili się nie wyłączyć? - Mam pytanie? - czy decyzje sędziowskie w Sanoku zależą od strony z której zawieje? Jasne, że te wszystkie bajkowe postanowienia zostały zaskarżone. O dalszej zabawie sędziów  w sprawiedliwość powiadomię moich czytelników. 

       Czyżby wirus, który opanował  umysły sędziów strzyżowskim rozprzestrzenił się już na Sanok???
Nie ma wyjścia, proponuję przeprowadzić defragmentację  wszystkich wywyższonych w galeriach urzędników. Istnieje wprawdzie wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o konieczności przebadania psychiatrycznego sędziów naszych sądów, ale z praktyką jak zwykle u naszych schorowanych organów sprawiedliwości jest na bakier. Cóż schizofrenia w zasadzie nie boli...   
      Jak każdy sędzia, sędzi SSR Krystyna Twardak-Terlecka przed wywyższeniem w  GALERII miała  ponad miesiąc czasu na naprawienie swoich błędów. Tak jak inni niedouczeni sędziowie nie skorzystała z tej prostej demokratycznej możliwości - odpowiedzi na stawiane zarzuty. Ale logiczna interpretacja faktów naprawdę przerasta możliwości umysłowe blondynki... 

I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.