DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAATWIENIA  PRZEZ
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

 

 

Na tej stronie publikuj typowy przykad braku poszanowania prawa przez "trjce" sdziw Sdu Okrgowego w Kronie: SSO Piotr Barnik - sprawozdawca,  SSO Henryk Zygmunt, SSO Wojciech Wgrzyn.


 Poniewa postanowienia byy w trybie niejawnym, prawdopodobnie w precedens zamieszany jest tylko jeden z nich, a reszta tylko si dopisaa, niemniej tym samym wzia odpowiedzialno. Sprawa z tych banalnych. Telekomunikacja wycza telefon, poniewa nie otrzymaa zapaty 200z. Fakt jednak jest taki, e nie moga otrzyma, poniewa wysaa faktur z bdnym adresem do innej miejscowoci. W takim przypadku zgodnie z "Regulaminem wiadczenia usug telefonicznych...", ktry sama zreszt napisaa, (patrz rozdz. 5 ) klient powinien  otrzyma listem poleconym wezwanie do zapaty,( a nawet dwa ) i mona ju prawomocnie odczy abonament. W przeciwnym wypadku ponosi odpowiedzialno materialne za wyrzdzone szkody. Odpowiedz na pozew wyjania to dokadniej. Poniewa wyczono lini bez upomnienia, pozbawiajc przy okazji mnie pracy, to sprawa trafia do sdu. Tu dodatkowo okazao si, e wybudowana przeze mnie kilkuparow lini telefoniczn ( taki by warunek podczenia ) telekomunikacja przywaszczya sobie i eksploatowaa bez mojej zgody podczajc dodatkowych abonamentw - naruszenie dobra osobistego.. Swoje roszczenia zawarem w pimie do Sdu Rejowego w Sanoku z dnia 11.11.00r - na polecenie sdziego prowadzcego. To samo potwierdziem jeszcze raz na danie Sdu Okrgowego w Kronie skadajc apelacj. Moja odpowiedz nie usatysfakcjonowaa sdziw okrgowych, o czym wiadczy Postanowienie z dnia 18.05.01., na ktre zoyem skarg do Prezesa Sdu Okrgowego w Kronie - zarzucajc stronniczo ww. sdziw w rozpatrywanej sprawie.  Poprosiem o wznowienie, lub przekazanie sprawy Rzecznikowi Praw do zbadania poprawnoci  prawnych aspektw sprawy. Otrzymaem nowe Postanowienie, z dnia 04.07.01r od tej samej "trjcy" sdziw. Oczywicie nie dopuszczajce do jakiegokolwiek wznowienia i oskarenia siebie za popenione bdy proceduralne. A wszystko przez jaki wistek - pozbawione podstaw faktury "wycig z wydruku komputerowego". Moja crka z pierwszej klasy podstawwki  zrobiaby bardziej wiarygodny dokument.