DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

Apelacja przesłana Sądowi Okręgowego w Krośnie. Zawarte zostały te same dowody, które nie dopuścił do rozpatrzenia sędzia w Sanoku. Sędziowska "trójca" zastosowała znany numer z błędami formalnymi, żeby nie dopuścić do rozpatrywania sprawy. Telekomunikacje stać na odpowiednie dojścia, a sędziów na dowolność interpretacyjną przepisów prawnych. Chociaż stwierdzenie typu cyt. powód nie uzupełnił braków w należyty sposób.. nie znajduje się w  żadnym kodeksie. Według powoda sporne kwestie powinny być rozpatrywane w jawnej rozprawie, ponieważ tak przewiduje prawo, a nie za plecami, co dowodzi stronniczości sędziów.