WŁAMANIA - ZABORU MIENIA - ZABLOKOWANIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ - SKŁADANE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ - FABRYKOWANIE DOKUMENTÓW - CZYLI KORUPCJA W SĄDZIE BRZOZOWSKIM ??? 

BOHATEREM TEJ STRONY JEST ASR W BRZOZOWIE JANUSZ  SZAREK - podobno z działy karnego?

Sędzia ten w ciągu 24 dał wiarę awanturnikowi  W. Garbińskiemu  i bez sprawdzenia stanu faktycznego - (przestępstwo zablokowania działalności gospodarczej zgłoszono do prokuratury ) -  nadał klauzulę wykonalności. Posługując się tym dokumentem zablokowano działalność firmy ELSAN i trwa to do dzisiaj. Oczywiście na skutek mojego wniosku zabezpieczenie zdjęto, ale kilkudziesięciotysięczne straty  nie jestem w stanie wyegzekwować. Sędzia J. Szarek na niejawnym posiedzeniu, - Postanowienie ICo 73)98 z dnia 17.07.98r bez poinformowaniu mnie o sprawie ( błąd proceduralny ) nie dopuszcza do rozpatrzenia dowodów przestępczości W. Garbińskiego i J. Zająca. Składam jeszcze raz Zażalenie i wprawdzie tym razem sędzia wyznacza termin rozprawy, ale dalej nie dopuszcza do rozpatrzenia żadnych dowodów łamania prawa, co przedstawiłem w swojej skardze z dnia 12.05.99r.  W swoim Postanowieniu m.in. sędzia tłumaczy się "znanymi mu z urzędu" sprawami. Chodzi mu o rozliczenie wzajemne i toczącą się sprawę "o posiadanie". Sprawa wzajemnego rozliczenia czynszu i zobowiązań ciągnie się od 1996r i aktualnie jest "zawieszona z urzędu" w sądzie brzozowskim, ponieważ została wrócona przez Sąd Okręgowy z powodu błędów formalnych i proceduralnych popełnionych przez sędziego Szarka. Prowadzący ją powtórnie sędzia Leśniak nie mógł ryzykować przyznania racji spółdzielni i nie chciał potwierdzić błędów popełnionych przez sędziego Szarka, [ z powodów koleżeńskich podważać jego opinii niekompetentnego sędziego]. Sprawa "o posiadanie" to typowa sprawa korupcyjna. Sędzia Szarek,  za swoją zgodą, dał się nabrać, bo chciał,  na akademicki przykład z kluczem. Do tego potrzebny jest jeszcze wiarygodny świadek - najlepiej chory umysłowo. W tym przypadku był to schizofrenik. Pomimo że dokumenty mówią co innego, dla sędziego Szarka osoby wiarygodne to złodziej J. Zając i chory na schizofrenię. Ja informuję strony,  że rozwiązuje umowy jeszcze tego samego dnia z powodu nie wywiązania się z zawartych warunków, a tydzień później wg sądu przekazuje klucze złodziejowi Zającowi. Okazuje się jednak, że sąd w Brzozowie przyjmie każdy kit. Pytanie tylko za jaka kwotę mnie sprzedał.? 

artykuł z tego cyklu: ORLENGATE  
Jak odzyskać ukradziony Państwu majątek?
CZARNA LISTA POLITYKÓW

 NASZ "DROGI" SEJM - czyli koszty utrzymania parlamentu 
tajne-jawne tajemnice państwowe

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.