ANDRZEJ ZOLL - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
pytanie: Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
[ w opracowaniu] (-) Zdzisław Raczkowski

Sprawę publikuję dla wszystkich "gojów", którzy szukają sprawiedliwości w żydowskiej instytucji złośliwie nazwanej "Rzecznikiem Praw Obywatelskich"? 
Wreszcie, po prawie trzech latach oczekiwania otrzymałem jakieś mętne pismo z typowym kitem pozbawionym podstaw prawnych z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pod którym podpisał się kolejny pseudo-specjalista (-) Karol Koch. Czyżby Żyd?
Z uwagi na oszustwo, kradzież mieniamatactwa w sądach i prokuraturach polskich, pomówienie i naruszenie moich praw obywatelskich po wyczerpaniu możliwości sądowych w sierpniu 2002 zwróciłem się do rzecznika  o interwencje. Wszystkie sprawy dotyczą prawa karnego, są pod względem prawnym jednoznacznie określone.  Jednak, pseudo-specjaliści działający w imieniu rzecznika po prawie trzech latach mataczenia nie dopatrzyli się żadnych przestępstw? Przeanalizujmy fakty i jednocześnie zastanówmy się nad samą instytucją rzecznika. Dzisiaj, po pięciu latach prowadzenia wydawnictwa, mogę powiedzieć, że jestem specjalista i to właśnie od przekrętów prawnych. Jasne, że nie byłoby tego wydawnictwa, gdyby nie nasze chore ograny władzy przeżarte korupcją, gdyby taka instytucja jak Rzecznik Praw Obywatelskich działała zgodnie z PRAWEM, ale wtedy nie byłoby korupcji - i koło się zamyka. 

rzecznik-koch.odp.s1.gif (27828 bytes) rzecznik-koch.odp.s2.gif (33845 bytes) rzecznik-koch.odp.s3.gif (22100 bytes)

W odpowiedzi mamy mamy typową mizerotę intelektualną, co dowodzi że specjalista Koch zakupił sobie dyplom gdzieś na bazarze. Gdyby chociażby słuchał radia, to wiedziałby, że adwokat przyznany z urzędu na posiedzeniu sądowym ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją sprawy = przełożenie posiedzenia i ma etyczny obowiązek skontaktowania się z osobą poszkodowaną, musi uzyskać jego zgodę na reprezentowanie, a tak nie było w żadnej z poruszanych spraw. Gdyby żydo-pseudo-specjalista Koch czytał po polsku i potrafił korzystać z Internetu, to z wydawnictwa Raczkowskiego dowiedziałby się, że opinia lekarska powinna przynajmniej zawierać:    
Kryteria jakie musi spełniać opinia:
W zależności od polecenia organu procesowego biegły składa opinię ustnie lub na piśmie. 
Opinia powinna zawierać: 
1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego, 
2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich, 
3) w wypadku opinii instytucji - także pełną nazwę i siedzibę instytucji, 
4) czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii, 
5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski, 
6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii. 

Świstek wypisany przez skorumpowanych biegłych krośnieńskich nie da się nazwać opinią, podobnie jak zadanie szkolne dla prokuratury podpisane przez alkoholika A. Ferenca
Tylko po co ta zabawa? Dla zwiększenia popularności Raczkowskiego? I tak tylko w lutym jego strony otwarto 850tys. razy - kilkakrotnie więcej niż strony rzecznika. Kto więc jest lepszy i sprawniejszy? :-)))

Wniosek o stwierdzenie naruszenia praw człowieka i obywatela do Rzecznika złożyła Polka, dzisiaj też obywatelka Stanów Zjednoczonych Bogumiła Lobrów. Czy na odpowiedz od (pseudo)specjalistów Rzecznika Praw Obywatelskich będą czekać latami, tak jak prawie trzy lata oczekuje redaktor witryny  Z. Raczkowski? Czy faktycznie decyzja przyjdzie w ustawowym czasie, czyli do trzech miesięcy? Będziemy o tym na pewno wiedzieli. 

Kontrowersyjna sprawa Zbigniewa Kękusia - kolejne Zollowskie bezprawie? 

Andrzeja Zoll - Sądownictwo - problemy ustrojowe.
Podyskutujmy jak ma się życie do teorii? - sprawdzimy.

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.