Rolanda PUDŁO - kolejny nieetyczny sędzia Sądu Rejonowego w Sanoku?

W skargach na działalność komornika ma zakodowaną informację - oddalić skargę. Nie ważne, ze komornik "zapomniał" wysłać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, wezwanie do zapłaty, upomnienie, jakiś wyrok z klauzula, żeby dłużnik dowiedział się przynajmniej kto i na ile go wrobił. Nieważne, że sprawa w sądzie nie ma prawomocnego wyroku i trwa latami - można i tak wcześniej po znajomości, "załatwić" sobie zajęcie i licytacje przez komornika, nieważne [dotyczy monopolistów: ZUS-u, Zakładu Energetycznego, Telekomunikacji itp.], że w ogóle nie było wyroku i nadanej klauzuli dla współmałżonka, a np. że dług dotyczy "osoby trzeciej" , błędu komputerowego, losowego zdarzenia - sędzia i tak oleje, a komornik  załatwi cię skutecznie.

 

Sędzia sanocki Roland Pudło, np. uważa, ze od jego postanowienia nie ma odwołania [nie tylko on ], nie raczy pouczyć, pomimo że był wniosek, o formie odwołania, odpisuje ze znacznym opóźnieniem - 21.05.02[ termin ma tygodniowy], a to też jest błąd proceduralny.  Tylko przez grzeczność nazywam to niechlujstwem... 

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.