PRAWO W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Jak to jest, że w Ameryce sądzi się szybko i sprawnie, a sędziowie dbają o etykę i autorytet tego zawodu? 

Polski sędzia, wychowany na krajowym systemie i tutejszej tradycji, przeżyje szok kulturowy obserwując proces amerykański. Proces – z zasady – jest ustny, nie gromadzi żadnych dokumentów, nie produkuje kilometrów akt, a w każdym razie nie interesuje to sędziego. Postępowanie – jako principium – toczy się ustnie przed sędzią. Z przebiegu rozprawy sporządza się oczywiście protokół - więcej, dokładny scenopis obejmujący najdrobniejsze szczegóły postępowania, nawet uwagi, że ktoś się zaśmiał czy ziewnął, ale sędziego to też nie interesuje - zwraca się do scenopisu wyjątkowo, jedynie w razie sporu. I to jest jedynie narzędzie pomocnicze – ani zbiór dowodów, ani oficjalnych dokumentów. Sąd nie gromadzi dowodów, dowody – to rzecz stron.

Jeżeli już dochodzi do procesu – a 90 proc. spraw kończy się układem z prokuraturą, czyli „dobrowolnego poddania się karze”, to sam proces, toczy się już nieprzerwanie. Zdarzają się długie procesy, nawet dwa lub trzy tygodnie, ale one też toczą się dzień po dniu. Nie tak jak u nas, że sędzia wyznacza posiedzenie raz na miesiąc, czyli następne przypada wtedy, kiedy już mało co się pamięta - przerwa między jednym posiedzeniem a drugim może wynosić nawet 35 dni, a i tak sprawy trwają latami.

Plagę naszego postępowania sądowego jest przeciąganie, czyli nowe wnioski dowodowe, powoływanie świadków, którzy nie wiadomo co mają wnieść do sprawy - w stanach eliminuje to sam sędzia. Słynne z filmów słowo "objection!" - czyli sprzeciw! (też zwróćmy uwagę – jedno słowo, a nie całe zdanie) służą do eliminacji niewłaściwych, nieprawidłowych lub niezwiązanych ze sprawą wątków. Wielowątkowość polskiego postępowania to stała zmora polskiego sądownictwa i zguba sędziów i stron w sporze.

System amerykański poprzez kilka zasad: ustności, kontradyktoryjności, wymuszonej ekonomiki postępowania poprzez wielką władzę sędziego, który kieruje postępowanie na właściwe tory – jest w założeniu dużo sprawniejszy.

Oczywiście, Polska ma swoje prawa i tradycje i nie przyjmie z dnia na dzień obcego systemu. Stale funkcjonują rodzinne układy, wzajemne zależności, patrzy się kto jest kim - w sądach panuje prywatna interpretacja faktów często nie mająca nic wspólnego z obowiązującym PRAWEM. 
Dlatego upieram się, że należy pilnie studiować nie tylko zmiany i przepisy, lecz PRAWO w działaniu tam, gdzie sprawy toczą się szybciej - a więc i ekonomiczniej. 
Oczywiście, zawsze pojawi się argument, że " sąd nierychliwy, ale sprawiedliwy", że "młyny sprawiedliwości mielą powoli", bo tak muszą: rozwaga i dokładność jest jej cechą. Zgoda, ale nie może być to sprawiedliwość tak kulejąca, że nie jest w stanie nadejść w rozsądnym czasie, a poszkodowana ofiara ginie z wycieńczenia nie doczekawszy się rozprawy. Zresztą z praktyki wiem, że w większości przypadków, tak po miesiącu sędzia wcale nie jest przygotowany do prowadzenia sprawy.
Prawo należy upraszczać, musi być logiczne i zrozumiałe dla każdego. Każdy powinien zostać przekonany o swej winie i nie może być taka sytuacja poszkodowanego, czy oskarżonego jaką na okrągło oglądany w mediach - typy oskarżonego i niewinnego? Rywina - polska paranoja. 
Nie może być, tak jak w potocznym powiedzeniu: jeżeli czytamy kodeks od początku - to winny, a od końca - niewinny. Należy ukrócić wszelkie manipulacje i mataczenia adwokackie, żerujących na skomplikowanym wieloznacznym systemie prawniczym.
Dla dobra i poważania tego stany, należy przywrócić odpowiedzialność sędziowską za popełnione błędy proceduralne - uniknie się powszechnych posądzeń o korupcje sędziów, jak też o nieznajomość PRAWA i procedury sądowej.
Czy sąd i prokuratura nie powinni nauczyć się zdrowych zasad managementu?

W każdym razie wymiar sprawiedliwości musi się trzymać procedury normalnej, usprawnionej, ale kodeksowej. Zły stan wymiaru sprawiedliwości powoduje że sprawy trzeba kilkakrotnie rozpatrywać, odwoływać się, tworzy klimat do demagogicznych apeli o komisje nadzwyczajne, instytucje rzeczników i wielokrotnej kontroli źle zinterpretowanych, albo zignorowanych faktów. A to jest zaprzeczeniem sprawiedliwości.
 Jak naprawić polskie sądownictwo   "RAPORT O STANIE POLSKIEGO SĄDOWNICTW"

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej WYDAWNICTWA AFERY PRAWA
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"??? Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN??? -  UKRYWANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - tylko przekręty w SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza,  Wiesława Kaczmarka, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.