WŁAMANIA - ZABORU MIENIA - ZABLOKOWANIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ - SKŁADANE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ - FABRYKOWANIE DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO 

 Policja w Brzozowie została zawiadomiona o włamaniu się do lokalu firmy Elsan należącej do Zdzisława Raczkowskiego, naruszenia dobra materialnego, zablokowanie działalności gospodarczej, / handlowej / prowadzonej w tym obiekcie. Pomimo ewidentnego faktu włamania, sędzia J. Szarek bez sprawdzania wiarygodności dokumentów, daje wiarę "na słowa" oszustowi, który za pomocą sfabrykowanych dokumentów wszedł w stan posiadania. Sędzia nie sprawdza, że wstępna umowa sprzedaży została rozwiązana już 02.04.98r, podobnie jak "umowa wypowiedzenia" z powodu nie dojścia do zapłaty przez niewypłacalnego kupującego J. Zająca, którego celem było wyłącznie próba wyłudzenia lokalu. Oczywiście, jako prawnikowi, znającemu sztuczki prawne, we współpracy z prokuraturą, która brakiem działania dała pozwolenie na bezprawne działanie, doszło do dalszego bezprawia: zaspawanie drzwi do lokalu, kradzieży wyposażenia i towarów handlowych
Sędzia J. Szarek wydaje postanowienie w trybie niejawnym, pomimo że procedura tego nie przewiduje, tym samym łamie moje konstytucyjne prawo do obrony. Uzasadnienie jednoznacznie potwierdza stronniczość w prowadzonych dochodzeniach, a w zasadzie chodzi, żeby wcale ich nie prowadzić. W szkole byłoby to "wypracowanie nie na temat", czyli "lanie wody"...

Moja odpowiedz, a w zasadzie zażalenie na postanowienie.

 

odpowiedz sędziego J. Szarka