WŁAMANIA - ZABORU MIENIA - ZABLOKOWANIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ - SKŁADANE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ - FABRYKOWANIE DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO 
 MINISTRÓW  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH I SPRAWIEDLIWOŚCI
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

Naruszenie dobra osobistego, włamanie, kradzież, zablokowanie działalności handlowej, to tylko niektóre czyny zagrożone kodeksem karnym. Dowodami są nie tylko zdjęcia, ale zeznania świadków i dokumenty. 
Prokurator Pankiewicz "po koleżeńsku" odmawia dochodzenia i stwierdza, cyt. "czyn nie zawiera znamion zabronionego" . Swoim Postanowieniem z 8.04.99r sędzia J. Szarek też po koleżeńsku kryje jego i swoje niekompetencje, oraz popełnione przestępstwa. Z góry zakłada że od jego decyzji nie można się odwołać i sprawa nie zobaczy światła dziennego. Uzasadnienie jest typowym wypracowaniem nie na temat. Stronniczość polegająca na rozpatrywaniu nie tego o co założono sprawę pozwala wątpić w niezawisłość sędziego.

Od tego postanowienia wniosłem odwołanie 

które pozostawiono w aktach sprawy