DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Dokumentacja sprawy sygn.akt.I.Co226)00-zaczynając od zażalenia z dnia 16.08.01r. na postanowienie z dnia 24.07.2001r. Sprawa wynikła z otrzymania faktur z bezprawnej licytacji przywłaszczonych nieruchomości znajdujących się w pomieszczeniach handlowych firmy ELSAN.
W związku z tym wniosłem w pięciu punktach o: zawieszenie postępowania komorniczego, rozpatrzenie jego działalności, naprawy wyrządzonej szkody itp. oraz przyznanie mi obrońcy.
Sędzia M. Olszewska dalej kombinuje jak nie rozpatrzyć moich wniosków. Zamiast przekazać zgodnie z procedurą dokumentacje do Sądu Okręgowego w Krośnie zażyczyła sobie dwa odpisy zażalenia pismem z dnia 31.08.01, które otrzymałem 12.09.01r. Publikacjje zaczynam od mojego zażalenie na postanowienie z dnia 24.07.01r

Po dwóch tygodniach "zastanawiania" sędzia M. Olszewska zażyczyła sobie dwa odpisy zażalenia i następnej opłaty 15zł. Nie wiem dlaczego - zapłaciłem już 20 zł, a sprawa i tak nie była rozpatrywana. Mam nadzieję, że po publikacji każdy będzie mógł pobrać dowolną ilość kopii.

   

Odpowiedz zamieszczę..., a zaczęło się od skargi na bezprawną działalność komornika