ZAWIADOMIENIE PROKURATURY W SANOKU I SĄDU REJONOWEGO W BRZOZOWIE O  UDOSTĘPNIENIE AKT 

 DOTYCZY SFABRYKOWANIA  DOKUMENTÓW PRZEZ W. GARBIŃSKIEGO 

Na ewidentne dowody fałszerstwa Prokurator Edward Martuszewski reaguje "pomrocznościa intelektualną". W sprawie o fabrykowanie dokumentów, pomimo oficjalnego zawiadomienia o sfałszowaniu podpisanych aneksów, protokołów, jak i zeznań popiera go sędzia R.Leśniak- nie dopuszcza tych faktów do rozpatrzenia.
 Jak by nie było, jest to ukrywanie przestępstwa (współudział) przez ludzi, którzy w teorii  powinni się zajmować osądzaniem, a nie ukrywaniem przestępstw i przestępców. Cóż, okazało się, że prokuratura brzozowska nie posiada protokołu na który sama się powołuje. Ciekawe, już zdematerializował się, czy nawet jeszcze  nie zmaterializował? 

Aktualnie jego kolega prokurator Ryszard Sawicki z uwagi na opisanie jego prywaty w sądzie kolejny raz wysyła mnie na badania psychiatryczne. Dla ukrycia kolejnych matactw prokuratorskich? Nie ma sprawy, ja ich też wysyłam od dawna. Chcą się bawić w sprawiedliwość, to niech dorosną.
To nie przedszkole, w prokuraturze powinni pracować kompetentni i odpowiedzialni decyzyjnie urzędnicy, a nie chorzy i skorumpowani... cdn.

Tak więc cała ta etyka, przysięga itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.