DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

Jacek SZECHYŃSKI - komornik przy Sądzie Rejonowym w Sanoku.

Może się zdarzyć, że siedzisz sobie w swoim pokoju przez telewizorem, popijasz piwko, a tu wpada komornik Jacek SZECHYŃSKI. Komornik "zapomniał" wysłać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, wezwanie do zapłaty, upomnienie, jakiś wyrok z klauzula, żeby dłużnik dowiedział się przynajmniej kto i na ile go wrobił. Zabiera telewizor, zestaw satelitarny [Polsatowski, nie ważne ], czy komputer, żebyś nie mógł skarżyć się. Krzyk, huk, histeria... Zawiadomienie o przestępstwie naruszenia dobra osobistego, popełnione przez komornika zostało wniesione do Sądu Rejonowego w Sanoku 30.10.01r. Z powodu błędów formalnych np. komornik nie zjawia się na rozprawę, do dnia dzisiejszego nie może być rozpatrzone. Komornik naszedł mnie z powodu błędów proceduralnych sądu krośnieńskiego, a egzekucje odwołał sąd rzeszowski. Jednak komornik dalej mnie nachodzi - sąd w Sanoku kombinuje jak oddalić skargę, a najlepiej jeszcze mnie ukarać...  

A jednak

    W końcu Sąd Rejonowy w Sanoku Postanowieniem sygn. akt. I.Co.495/01 z dnia 24.06.02r na rozprawie jawnej zbadał dokładnie postępowanie komornika przy Sądzie Rejonowym w Sanoku i uznał jego winę - zawiesił postępowanie egzekucyjne, oraz uchylił zajęcie ruchomości,  wraz z wpisaniem niekompetencji do akt sądowych komornika.

      W podobnej sytuacji Sąd Okręgowy w Krośnie w trybie tajnym  odrzucił jak zwykle moje zażalenie, co świadczy niewątpliwie o stronniczości sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie wielokrotnie opisywanych na moich stronach. W 90% sędziowie wcale nie badają sprawy, tylko schematycznie [jedna klika] odrzucają wszelkie skargi na bezprawie komornika korzystając, ze sprawy wyjątkowo rzadko mogą ujrzeć światło dzienne. Dlatego mamy afery takich przekrętów komorniczych jak Macieja Baczy itp. Przypuszczalnie na nielegalnych wysprzedaży mienia pokrzywdzonych korzystają sędziowie i ich kolesie. Ułatwia im to brak kontroli i jakiegokolwiek nadzoru - nie składają zeznań podatkowych, co umożliwia im ukrywanie stanu majątkowego.