DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
MINISTRA  SPRAWIEDLIWOCI

Jacek SZECHYSKI - komornik przy Sdzie Rejonowym w Sanoku.

Moe si zdarzy, e siedzisz sobie w swoim pokoju przez telewizorem, popijasz piwko, a tu wpada komornik Jacek SZECHYSKI. Komornik "zapomnia" wysa zawiadomienie o wszczciu egzekucji, wezwanie do zapaty, upomnienie, jaki wyrok z klauzula, eby dunik dowiedzia si przynajmniej kto i na ile go wrobi. Zabiera telewizor, zestaw satelitarny [Polsatowski, nie wane ], czy komputer, eby nie mg skary si. Krzyk, huk, histeria... Zawiadomienie o przestpstwie naruszenia dobra osobistego, popenione przez komornika zostao wniesione do Sdu Rejonowego w Sanoku 30.10.01r. Z powodu bdw formalnych np. komornik nie zjawia si na rozpraw, do dnia dzisiejszego nie moe by rozpatrzone. Komornik naszed mnie z powodu bdw proceduralnych sdu kronieskiego, a egzekucje odwoa sd rzeszowski. Jednak komornik dalej mnie nachodzi - sd w Sanoku kombinuje jak oddali skarg, a najlepiej jeszcze mnie ukara...  

A jednak

    W kocu Sd Rejonowy w Sanoku Postanowieniem sygn. akt. I.Co.495/01 z dnia 24.06.02r na rozprawie jawnej zbada dokadnie postpowanie komornika przy Sdzie Rejonowym w Sanoku i uzna jego win - zawiesi postpowanie egzekucyjne, oraz uchyli zajcie ruchomoci,  wraz z wpisaniem niekompetencji do akt sdowych komornika.

      W podobnej sytuacji Sd Okrgowy w Kronie w trybie tajnym  odrzuci jak zwykle moje zaalenie, co wiadczy niewtpliwie o stronniczoci sdziw Sdu Okrgowego w Kronie wielokrotnie opisywanych na moich stronach. W 90% sdziowie wcale nie badaj sprawy, tylko schematycznie [jedna klika] odrzucaj wszelkie skargi na bezprawie komornika korzystajc, ze sprawy wyjtkowo rzadko mog ujrze wiato dzienne. Dlatego mamy afery takich przekrtw komorniczych jak Macieja Baczy itp. Przypuszczalnie na nielegalnych wysprzeday mienia pokrzywdzonych korzystaj sdziowie i ich kolesie. Uatwia im to brak kontroli i jakiegokolwiek nadzoru - nie skadaj zezna podatkowych, co umoliwia im ukrywanie stanu majtkowego.