DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
KRAJOW RAD KOMORNICZ

Zawiadomienie prokuratury o przestpstwie defraudacji majtku firmy ELSAN przez komornika przy Sdzie Rejonowym w Brzozowie Lesawa Pankiewicza. Jego przekrty chronia sdzia M. Olszewska i prezes sdu w Brzozowie A. Siedlecka. Komentarz zamieszcz. Zaczekam na reakcje prokuratury. Ciekawy jestem, czy tak szybko, stanowczo i sprawnie bdzie dziaa, jak w przypadku doniesienia sdziego Dziewulskiego
Tak pisaem w kwietniu - dnia 01.08.200r dostaem "Postanowienie o odmowie wszczcia dochodzenia" podpisane przez prokuratora Z. Piskozuba. Prokuratorzy dalej ukrywaj przestpstwa i przestpcw? .

Dla utrzymania tego stronniczego postanowienia posuono si specjalnie na ten dzie "powoanym" adwokatem "figurantem" J. Bandurem, ktry nigdy si ze mn nie skontaktowa, nie zapozna z dokumentacj. Spraw udawa e rozpatruje w niewaciwie miejscowo sdzie strzyowskim sdzia Z. Stj, a dla zapewnienia sobie bezkarnoci prokurator strzyowski J. Zotko na dzie posiedzenia zapewni mi pobyt w areszcie. cdn.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.