DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ KOLEJNEGO
 MINISTRA  [NIE]SPRAWIEDLIWOŚCI?

Czy tylko łatwowierny prokurator krośnieński  Kazimierz Haligowski ? 
  trafiony, zatopiony...

Mamy tu typowy przykład współpracy prokuratora z przestępcą, naiwną interpretacje prawną  - nowe, ustawodawcze?, podejście do kodeksu karnego prezentowane przez prokuratora krośnieńskiego  Kazimierza Haligowskiego. Prokurator, stawiając na wadze całą swą wiedzą i doświadczenie, orzeka że zablokowanie działalności gospodarczej przez zaspawanie drzwi do punktów handlowych, bez żadnego wyroku sądowego, czy nakazu jest czynem jak najbardziej dozwolonym. Przypuszczam, ze jak by zrobiono to z jego mieszkaniem szybko zmienił by swoją teorię. Powołuje się przy tym na przepisy kpk, które nijak mają się do faktów. Typowym robieniem w balona jest powoływanie się na art. 280, 409, 413 kpk - każdy może sprawdzić, że nie dotyczą niniejszej sytuacji / http://http://prawo.hoga.pl/_akty_prawne_full.asp?strona=&id=75&pg=28 /. Jedyną prawdę, jaką napisał w swoim uzasadnieniu, to fakt, cyt. na polecenie prezesa spółdzielni m.in. w dn. 12.05.98r zaspawano drzwi prowadzące do sklepu, uniemożliwiając wejście do niego W. Raczkowskiemu.  Od kiedy to prezes spółdzielni ma takie możliwości? Dlaczego prokurator nie podał podstawy prawnej umożliwiające takie działanie? Cała reszta bzdur zawarta w uzasadnieniu, wynika z niestaranności, nie zapoznania się z dokumentami, albo z niewiedzy - prokurator powinien wiedzieć, że "umowę na czas określony" nie może jednoosobowo "prawnie" rozwiązać żaden prezes... 
To, czy świadomie, lub nie wciska kit łatwo sprawdzić na reszcie stron. A tak dla wiadomości "niedouczonego" prokuratora - od takiego postanowienia można się odwołać do sądu i wznowić proceduralnie błędne postępowanie, co niniejszym robię...
   

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...   

no cóż, to był początek przekrętów prokuratorów dalszy aktualny ciąg na stronie o prokuratorze apelacyjnym Tadeuszy Walterze.   a całość w linkach do kontrowersyjnych stron...

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.