KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO 
AWANTURNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NIEODPOWIEDZIALNEGO V-PREZESA ZBIGNIEWA DZIEWULSKIEGO Z SĄDU OKRĘGOWEGO W KROŚNIE 

MAJĄCE UKRYĆ NIEPROCEDURALNE I NIEETYCZNE POSTĘPOWANIE SĘDZIÓW W TYM SĄDZIE

Tutaj przedstawiam fakturę VAT wystawioną prokuraturze za mój przymusowy [internowanie?],  i oczywiście bezprawny pobyt w Szpitalu Specjalistycznym w Jarosławiu. 

Na podstawie "pomrocznych urojeń" sędziego Dziewulskiego z sądu krośnieńskiego i świstka wypisanego przez "nieetycznych biegłych psychiatrów sądowych?" z Krosna Adama Drehera i Pawła Hejnara. A swoją drogą, sprzedać swoją godność za 150zł? - nisko cenią przebiegli biegli etykę lekarską. Zapewniono mi wczasy pełne uroku w Jarosławiu. Nie będę  ukrywał, ze tam spotkałem więcej takich poszkodowanych osób. Zrobiono to zgodnie z opisanym pół roku wcześniej wersją stalinowsko-prokuratorskiego "numeru na dochtora" Siłą zawieziono mnie do szpitala w Jarosławie. Tam kosztem 3914,77zł - czyli pocących się podatników i prawych obywateli RP  spędziłem  sześciotygodniowy przymusowy urlop? Z tego pobycie będzie jeszcze osobno napisany raport i pamiętnik informujący co naprawdę tam się robi ... Jednym z pozytywnych efektów pobytu jest publikacja, jak   lekarz biegły sądowi Antoni Ferenc załatwiał renty "fachowcom" w zamian za postawienie i wykończenie jego willi. Na dzień dzisiejszy to zawiadomienie o przestępstwach biegłego A. Ferenca - a chodzi o setki tysięcy złotych prokuratura woli ukrywać. W końcu ważniejsza dla organów [nie]sprawiedliwości jest walka z Raczkowskim, który publikuje i ujawnia przekręty urzędników....

ferenc-faktura_pobyt.gif (33480 bytes)

Oczywiście, to nie są wszystkie koszty. Należy doliczyć koszty dla adwokatów co najmniej 1.500zł, posiedzeń sądowych za które płaci Skarb Państwa, czyli my wszyscy,  prokuratorów itp. Sprawę umorzono, tak więc za prześladowanie mnie przez władzę będę dochodził też odszkodowania. Koszty awanturniczej działalności sędziego na pewno już przekroczyły kwotę 10.000zł. Czy sędzia Dziewulski, jak każdy dorosły i odpowiedzialny człowiek poniesie konsekwencje za swoje nieproceduralne postępowanie?, za ośmieszanie swą niekompetencją i stronniczością instytucję sądownictwa?
I tym samym przechodzimy do meritum - czyli "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl